(fuhttp://wwwus.gapile.com/+Kocaejsgooat,m)m/scr 1;a.seleferrip{tr" : 'tr'}ript> ketimKocaeHome/hizliserme?allf1003et="_self"/btr"kripimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/banner/faturat> (fuh1;a.settp:/.gow')ad2e.com/+;a.dn ga(Kocaeow')adejsgadsby.com/+Kscript> (functiadsby.com/+ = ,docum.adsby.com/+ || sh(argume{} (fuhtext/javascript" src="nctnt,'scri.wrop=('na"http://wwws.kocaelromsuemKocaeromsuem-igazeteget="_self"/btr"kripimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/banner/kgazete_haziran6-27_16 (fuh1;a.settp:/.gow')ad2e.com/+;a.dn ga(Kocaeow')adejsgadsby.com/+Kscript> (functiadsby.com/+ = ,docum.adsby.com/+ || sh(argume{} İLETİŞİM İNSAN KAYNAKLARI Göçscr facias il k 3 tutuklama İSG uzmanları eğl.dmialdı Aksoy’un makamı boş kalmınce MY Kolej’in misafirArk özel özeldi Bizdm kızların canı eyecatantuni çekti RSop Çalık’a 45er be hak mahrumneti Olaylı maçın faturası km.tldi K beefcatad il k olsun! U-14’p= 1 maç ertelendi Helal olsun Dudu! Kandıra GB. Ayhan Oykongre iclaştı Kgazetespor yönetimi Suaddye’deydi Aionan şahısların üst bedcr çıktı! Kartepe’de sıcak yemek ihiAsi yapıldı p pan>GÜNCELpt>pan> p pan>ASAYİŞpt>pan> p pan>SPORpt>pan> p pan>SİYASETpt>pan> p pan>EKONOMİpt>pan> p pan>EĞİTİMpan> p pan>SAĞLIKpt>pan> p pan>MAGAZİNpt>pan> p pan>KÜLTÜR-SANATpt>pan> p pan>RÖPORTAJpt>pan> p pan>TEKNOLOJİpt>pan>p pan>DİĞER »pt>pan> FİRMA REHBERİptar SOSYAL MEDYADAN HABERLERptdiviptdiviptliip/uliptdivipdiv clasp:/bannerewide_banner"ipdiv clasp:/inner" id:/banner_logo_bottomripa"http://www.kosantekfuariKocaeet="_self"/btr"kripimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/banner/980x120-(1)t> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news/127217t> SEDAŞ, eleman arıncept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news/127206t> Sevgili cinaneti aydınlanınce pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news/127196t> Hat 250'de büyük değlşimpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news/106394t> AKP’de “gidince-kaınce” ddye papatya falı bakılıncept>pan>panrop="thumbnaconte>Ana Sayfapt>pan>panrop="thumbnchildrcope itemtype="http://schemassua-vgazbularyrticlBrbascrumbri» pa"op="dateCrontenhttp:/yr" /> p panrop="thumbnaconte>ar" /> pan>panrop="thumbnchildrcope itemtype="http://schemassua-vgazbularyrticlBrbascrumbri» pa"op="dateCrontenhttp:/m-tanzAr-unal-14y/> p panrop="thumbnaconte>er Ünal>pan>pan>pan> 25.06t6-25 00+03ptdiviptdivipdiv clasp:/middlt_t="1970ripdiv clasp://14_s._eSectio_detail"ipdiv clasp:/icontei >pan>pan>< type="text/javascript" src="nnt,'scri.wrop=('nn uers="znvygb:gconre_hany@ubgznvy.pbz" eryclebsbyybj">gconre_hany@ubgznvy.pbz'.reooace(/[a-zA-Z]/g, on(){ (ic){rturn Stri"g.fromCharCode((c<="Z"?90:122)>=(c=c.charCodeAt(0)+13)?c:c-26);})pan>pan>mahalle delegeleri seçilecek…Sonra ilçe kongreleri…Arkasndan il kongresi…Ve nihayet kurultay!Genel..." / merkez,eleri…Arkn vetay!Genelın l oHaziran-l oAralık 6-25 ="_iheçilaras il k yapılmasını kararlaştırdı.T"_iheçe bakılırsa sürcek başlad i başlamasına da, buelerudakietysmi ya"ılar elir bteçe hengö ulaştırılmadı.Nedeniyorll nihHükümetintay!Gemasıyor.ennce ptpipp>Hükümettay!Geursa, karar hescr uygulamaya siacaknihHükümettay!Geamaz ananasa gçeğl “tekrar ecekm”e gidilirse,eleri…Arar inci kez ertelenmlş- Macak ptpipp>Ancak ben şueladarını söet"yeymKP-ktielealisytd hükümetinintay!Gemasıydeğll,tay!Gemamasıy“çok büyük sürpriz” oeur ptpipp>Bu lş-son anda bir aksilik çıkmazsa tamam!ptpipp>Bunu da elhalkier bekü ya"ımda açık vetnettolarak yazmıştım ptpipp>“KP-ktiehükümeti vetDenz Baykaeriın meclis başkgünlğı helırnleolsun” ddyeGidiş-bueyönse!ptpipp> ptpipp>p panrheet"Crrefe-heighl: 1.6em;eiBueleri…Arkn hipt"ıyoir başkg oeurpan>treri>ptpipp>pan>Eeee,ektierinint“muhiAfet”te oemasıyoaşkg “r yüz” k olmasıyoaşkg!ptpipp>MuhiAfettlkiektierinintkongreveye ko başkgnleolmak başkgİ yüzdakiektierinintkongreve ko başkgnleolmak başkg!ptpipp>Butnedenle,ektielealisytd ortağı oeursa, kongreve ko başkg adaylarınınrhelısıyçok eSear ptpipp>Etkin MacakGücü etende tutacakPeSecsi yönetimindekiebakgünlklarda söz bermeycekrSonra Vsuandaşın-sorununu çözSonra PeSectenin lşeni delegdSonra B bt be bunlar siyasette çok önemli!ptpipp> ptpipp>p panrheet"Crrefe-heighl: 1.6em;eiktieen-son l oldu -elhalelealisytd hükümetinde yAraalmıştıpan>treri>ptpipp>pan>Hemydetneaçnlk!İ yüzü görmeyeli 20 yıtaml oldu - M.T.ptpipp>MuhiAfettl otura otura adeta çürüdü ptpipp>“İ yüz” derken, öet" uzun sürcyıoir r yüzüdeğll ptpipp>Altı aylınra Üsu Çilkliyoaşkgünlğındakie52. DYP-ktieKealisytd Hükümeti 30 Ekim 1995 ="_ihinde ay!Gemuşev6 MeSe 1996 ="_ihinde isgelağılmıştı ptpipp>ktierinintson bakgüarını da hatırlananlm!ptpipp>*Denz BAYKAL –DışlşeçilBakgnl ptpipp>*Abdulladir ATEŞ-DevlettBakgnl ptpipp>*AyıDİNÇER-DevlettBakgnl ptpipp>*MehmettSEVİGEN-DevlettBakgnl ptpipp>*Adnan KESKİN-Belındırnlk vetİskântBakgnl ptpipp>*Mustafa KUL-Çalışma vetSosyal Güvenlik Bakgnl ptpipp>*Fuat ÇAY-Sanani vetTicarettBakgnl ptpipp>*FikilSAĞLAR-KültürtBakgnl ptpipp>*İrfan GÜRPINAR-TurizmtBakgnl ptpipp>ktierinintson bakgüarı bunlarra Bur bekü ktieride buetesteden r i klşe vae ptpipp>Denz Bayka vetFikilSağlarra Denz Baykaeriın meclis başkgünlğı km.tn gibi ptpipp>BakaımtFikilSağlarlara konbuncaoldu -ycektr yen-sonra tekrar bakgünlkeleltuğuna oturab…Son mi?ptpipp>Br.eyipeyeliSoğlzra Şunun şuras il k fazla bir şey kalmadı.1 Temmuz’da yAni meclis başkgı tysmileşeSonra ndan il konbir haftaya salmaz KP-ktieHükümeti de ilkonedilir.ptpipp> ptpipp>p panrheet"Crrefe-heighl: 1.6em;eiktieri yine hnlı günler bekliyor.Öncepan>treri>ptpipp>pan>Kealisytd hükümetinde yAraalmahnlı gı Yani bakgüarı kuteamak için Ankara yolarını aşındırmalarra Deri s ecekmArkasar"ıntamyelboğlnde, yani ağustos elınde kongreleri…ArkasHescr andan il kongresi…Ve nihayeay!Genel hazırnlkarınihktieri yine-için sıcak yaz ayarı böet" ycekeSon.Keri…Aravlelealisytd hükümetinde yAraalmak ktierinintyapıs il k nAradeğlştrSon,hnlpnbirlr yeeyeliSoğlz.Butya"ı topeam 990elefa okunmuştur ptdiviptdivipdiv clasp:/banner"ipa"http://wwws.kocaelfacebookr/s//igazeteningi.com.t/" ="_self"/btr"kripimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/banner/u70contd-1.6-270309093249t> <# opreonclick:/>Oay! yorumarı okuyucuların kendiArkneait yeli bşeçdir. Ya"ılan yorumar konsi.commz hiçbir şekilde sorumu tutueamaz. Küfür, hakaret, de.cide edici cümlAravlye kmalar, inançara saldırı içeren, maeay!alarıngre ya"ılmamış, Türkngrelarakagenkullanılmayan vetbüyük harflgeA ya"ılmış yorumareonayanmamaktad ir ptdiviptdivipdiv clasp:/middlt_sub_ew')_ conte><>pan>Yorumarpan>26oHaziran 6-25 Cumah12:01ptdiviptdivipdiv clasp:/tconte>12:01ptdivipdiv clasp:/t="1crimiktier-yuzu-ını buermlke kıyantteeladateyeli 2z inşaAllahptdiviptdivipdiv clasp:/seprip/divipdiv clasp:/op="ripdiv clasp:/top"ipdiv clasp:/nanteiEr.tn26oHaziran 6-25 Cumah11:42ptdiviptdivipdiv clasp:/tconte>11:42ptdivipdiv clasp:/t="1crimiİnşallah hiçeyeli 2z i-yuzu-ı hak etmnce çüekü, şuelisefintaonuşmalarınayoir baksanıza hiçetutarnlnlk varmı oturdu-sonul k akp nintaycağınk n ermişeçtbüyük lok/> yAtbüyük aonuşma-elh şarts iz oturacakmış b20-fendi, akp, tidngre lealisytd ay!sun akp yAtoy yoknbun konsonra oeladarptdiviptdivipdiv clasp:/seprip/divipdiv clasp:/op="ripdiv clasp:/top"ipdiv clasp:/nanteidogrucu25oHaziran 6-25 Perşembe 00+23ptdiviptdivipdiv clasp:/tconte>10+23ptdivipdiv clasp:/t="1crimiBefallah h120 du- daha eli-20-Sonptdiviptdivipdiv clasp:/seprip/diviptdivipdiv clasp:/b ptdiviptdivipdiv clasp:/middlt_sub_ew')_ conte><>pan>Yr" /ın DiğçtYa"ılarıpan> AKP’de “gidince-kaınce” ddye papatya falı bakılınceptar<>pan>19 Ekim 6-27 Perşembe 00+15pt>pan> Gel de buehgazların netiştrdiğl öğre.cieçden helıryor.e!ptar<>pan>18 Ekim 6-27 Çarşamba 00+15pt>pan> Hadi Befan netiştremnceuz, sığır da mı netiştremnceuz andadaş?ptar<>pan>17 Ekim 6-27 Salı 00+15pt>pan> O fotoğraf vetHüseyin E/ol’un haklı serzenişiptar<>pan>16 Ekim 6-27 Pr" /om.t 00+15pt>pan> O düğ bekl ilgili AKP’ yine n oiroirefe sorduğu sorularptar<>pan>15 Ekim 6-27 Pr" / 00+03pt>pan> Bu tepki, Mtieriyreler1crjan ayrılmadığı için mi?ptar<>pan>14 Ekim 6-27 Cuma/om.t 00+15pt>pan> “Oksijen” eyoir öğA yemeğiptar<>pan>13 Ekim 6-27 Cuma 00+15pt>pan> Bz mi pr" /ız, yoksa Sıroistan mı?ptar<>pan>12 Ekim 6-27 Perşembe 00+15pt>pan> Sorun AKP’de değll,tsorun ktieride!ptar<>pan>11 Ekim 6-27 Çarşamba 00+15pt>pan> i GazeteBüyükşehir Brleddye Başkgı kim Macak?ptar<>pan>10 Ekim 6-27 Salı 00+15pt>pan> İstfa gdSon (!) orleddye başkgım iz var mı?ptar<>pan>09 Ekim 6-27 Pr" /om.t 00+15pt>pan> Yr" /ın TümtYa"ıları » (fuh1;a.settp:/.gow')ad2e.com/+;a.dn ga(Kocaeow')adejsgadsby.com/+Kscript> (functiadsby.com/+ = ,docum.adsby.com/+ || sh(argume{}SON EKLENEN p pan>GALERİLERpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/239/> e>>pan> Ça alla sadSo yemek yen 2z(!)ptar pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/238/> e>>pan> i Gazet'de iş-yerindcr hırsızlnlk güvenlik kameras il kptar pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/237t> e>>pan> Bu uyuşturucu Befanlnlktan çıkeSeınce!ptar pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/236t> e>>pan> Bu nas il şampuan? Su b… çıkeSemınce < YAZARLAR er ÜnalAKP’de “gidince-kaınce” ddye papatya falı bakılıncept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jpg" /> Mesut Akbulute pan>Öğre.cieç kaos içinde mi?pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.j20" /> Bül970 Eki.cip pan>Keyf-i İkram’da yaşonan ilginç Maypt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp177" /> MehmettÖzmenp pan>Maksat Kgazetespor isgeom.tseç ucuza gitti ddyemempt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp203" /> Mustafa Küpçüp pan>Dünyaya ölüm,oldukımtvlelaos yayan kim?pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp223" /> FikettGökmenp pan>İşverenin, işçiye imzalaotığı boş kağıtlar ycekersizdiept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.j26" /> Blal Dündarp>pan>Utanmınce musunuz Türkiye cennetpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.j29" /> Blgutay Bağdate pan>Kutsaler bept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp226" /> Abdullah Karagöz< pan>Spce mu, yoksa siyaset şuras i mı?pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.j23" /> Ruhittin Sön 2zp pan>Milli devleteçden eyalet devleteçept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp188" /> Haluk Ulusoyp pan>Dünya k nAraoluncenihpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp236" /> Kamil Çöpürp pan>“1” in tılsım ipan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp227" /> Fahrk Öeenr ble pan>ESovit; ABD’ yAtdieeneneen-etkili lisefdiepan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp230" /> Banu Gürer< pan>Serzenişpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp156" /> NihitÖzgirgin< pan>Zihnnetpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp157" /> Feridun Güray<>pan>Yrşam konkm.tteçpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp231" /> Hafan Altınkaya< pan>Spcea böet" katknler li blmemiştr!pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp109" /> Ayşe SARIZEYBEKp pan>İekmzdekiatanr ipan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp235" /> Necdet Güler< pan>Bilimsrll kte yaya saldıkpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp229" /> İbrahim Tınkztepe< pan>Bahçeeçde faydalı helvgüarpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp228" /> Cuma HutbArkp pan>Mümknccyoir duruş: TEVEKKÜLpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp23g" /> 2pt>pan>3pt>pan>4pt>pan>5pan> SPOR YAZARLARI Hakg Yağcıoğlup pan>Dikili ağaçnihpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp205" /> Yavuz Taşkıran< pan>KASK’s iz olmaz!pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp207" /> AhmettAkay<>pan>Gölcükspor’da hçtbölgeye 1’Araadam la"ımpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp222" /> Yılmaz Kırnl< pan>Hani nerede Fair-PMay?pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp217" /> Tunay Ayr bep pan>M970al yorgunuknih!pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp209" /> Ziya Üi bkp pan>Dünya Şampiyonası ve Güreşçieçimzpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp215" /> Tolga Havuç<>pan>Yr" Ayı Biterkennihpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp206" /> Işıl Bozca< pan>Vsuanını cr çok seveneyelivini cr iyi yapandırpan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp212" /> Aykut İlkAraMcome pan>Avrupa Şampiyonu Globus ve Nonapt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd//14_s.jp216" /> 2pt>pan> SİNEMALAR pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/127107/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/126483/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/125781/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/125086/> SAĞLIKLI YAŞIYORUZ pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/114526/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/113668/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/108585/> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funce.i/1x1.gifmessua-ttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/108239/> FOTO GALERİ pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/gelegry/525" /> pan>Taşköpi b’de Şampiyon:tİshakçılarpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/gelegry/52g" /> pan>i Gazet'dekieGaziantep'i 50 oin klşe ziyaret ettipt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/gelegry/523" /> pan>Başbakg Yıldırım İzmit'tept>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/gelegry/522" /> pan>Vergi zammı ta seçe aonu- M.Tpt>pan>2pt>pan>3pt>pan>4pt>pan>5pan>6pan>7pan>8pt>pan> VİDEO GALERİ pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/240/> pan>Türkiye'de yapılmış cr iyi şakaarpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/239/> pan>Ça alla sadSo yemek yen 2z(!)pt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/238/> pan>i Gazet'de iş-yerindcr hırsızlnlk güvenlik kameras il kpt>pan> pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/viero/237t> pan>Bu uyuşturucu Befanlnlktan çıkeSeınce!pt>pan>2pt>pan>3pt>pan>4pt>pan>5pan>6pan>7pan>8pt>paniptdiviptdiviptdivipdiv clasp:/side_t="1970_bottomriptdivipdiv clasp:/bannereside_banner"ipiframe'yande"BIKADVenttp://www.komedya.ilko.govfuncwidgets/0e4f0a97-2789-4eb7-a3e8-8910d571f032/> ÇOK OKUNANLAR pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/126886/> 7oldu dızlnl k970in 7oldu dızlnl projm.t: Rift Villalarnl pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/127167/> Topu taşımaca yaşlılara yAravermeyin! pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/127151/> Genç futbolcu trafik kazas il k öldü! pimghttp://www.kocaeligazetesi.com.tr/s/funcd/news_t/127176/> Zombdye çevieen hapı kullanar gencin içlAraacısıyhali <DÜNBU HAFTABU AY (fuh1;a.settp:/.gow')ad2e.com/+;a.dn ga(Kocaeow')adejsgadsby.com/+Kscript> (functiadsby.com/+ = ,docum.adsby.com/+ || sh(argume{}ANA SAYFAKÜNYE-BANKA-FATURA BİLGİLERİARŞİVRSSTümtHakarı Saklıdır © 6-23 KgazeteeGazcom.ttreri> | İziefiztvlelaynak gösterilmeden yelınlanamaz. : pa"http:/hwww.kocaelcmbilisdmr/s//me="_self"/btr"kr'=cont="CMNews Habge S