“Gelecek biziz, biz de geleceğiz”

Gelecek hafta yapılacak genel kurulun ardından yeni başkanın belirleneceği KSMMMO’da göreve talip olan Tülin Keçeci Güngör, gazetemize özel açıklamal...

Gelecek hafta yapılacak genel kurulun ardından yeni başkanın belirleneceği KSMMMO’da göreve talip olan Tülin Keçeci Güngör, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Güngör, çok iddialı olduğunu belirterek, “Odanın geleceği biziz” dedi

 

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) gelecek hafta yapılacak olan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu ilan eden Tülin Keçeci Güngör, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Mesleklerindeki sorunlar hakkında yapmak istediklerinin bulunduğunu kaydeden Güngör, meslek yasasının üzerinden tam 26 yıl geçtiğini dile getirdi. Adaylık gerekçelerini gazetemizle paylaşan Tülin Keçeci Güngör, çok önemli bir durumla karşı karşıya geliyoruz.

 

muhasebeice.jpg

 

 

Nasıl mesleği icra ediyorsunuz? Bu konudaki detayları bizimle paylaşır mısınız?

Sadece defter tutan değil, mali raporları hazırlayan, yorumlayan, yönetim danışmanlığı yapan, uzmanlıklarıyla daha çok kazanan bir meslek mensubu olmak üzere eğitim projelerimize önem vereceğiz. Zor bir coğrafyada ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarıyla uğraşan sıkıntılı bir ülkede işimiz kolay değil. Kendi içinde sorun üreten, mevzuatı sürekli değişen bir mesleği icra ediyoruz.

Sorunlardan birini çözdüğünüzde ertesi günü yeni bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Buna rağmen hep pozitif olduk. Sorunların çok olmasını mesleğimize duyulan ihtiyacın bir parçası olarak gördük.

Ve hep birlikte çözmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı mantıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

 

Sürekli gündemin ve mevzuatların değiştiği bir meslektesiniz, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Mesleğimizin bugünü ve yarınlarıyla ilgili gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini gittiğim Platformlarda ve ülkemizdeki mali müşavir odalarımızın bulunduğu tüm illerde çok yakından izlemekteyim. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda o ülkelerde de mesleğin geleceğinin tartışıldığını, bununla birlikte sorunların büyük bölümünün çözüldüğünü görmekteyim.

Gelişmiş ülkelerde sorunların çözümünün temel anahtarı mesleki saygınlıktır. Saygınlığın olduğu yerde ücret, tahsilat, angarya gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Bizim ülkemizde mesleki saygınlığın daha üst seviyeye çıkarılması için hepimize ciddi görevler düşmektedir. Önce meslek mensupları arasında saygınlık olmalıdır. Meslek mensupları birbirlerini rakip olarak değil, dost olarak görmeli, birbirlerini asla kötülememeli ve birbirlerine bilgiyi paylaşan dostlar ve yol arkadaşları olarak bakmalıdırlar.

Aynı saygınlığın meslek mücadelesinde de olması gerekmekte olup nispi temsili fırsat bilerek çoğalan grupların birbirlerini kötülemek ve kişisel dedikodu yapmak yerine mesleki önerileri tartışarak uzlaşma kültürü içinde mesleğin gelişimine ve mesleki saygınlığa katkı vermeleri gerekmektedir.

 

“ULUSLARARASI BİR MESLEĞİZ”

Günümüzde globalleşen dünyada yabancı sermayenin de yaygınlaşmasıyla uluslararası bir meslek olan mali müşavirlik mesleği şekil değiştirmiş olup defter tutma ve beyanname göndermenin yanında müşavirlik, danışmanlık, bilirkişilik, denetçilik gibi uzmanlık alanları ön plana çıkmış olup tek başına çalışmak adeta imkansız hale gelmiştir.

Gelecekte ayakta kalmanın yolu imkanlar ölçüsünde güçlerin birleştirilerek, uzmanlaşarak mesleğin icra edilmesidir. Aksi takdirde ayakta kalmak her gün biraz daha zorlaşmaktadır.

Güçlerin birleştirilmesinin yanında meslek mensuplarımızın gelişen mevzuat çerçevesinde mesleki kalitelerini arttırmaları eğitime daha fazla zaman ayırmaları, teknolojiyi iyi kullanmaları, özellik de genç meslektaşlarımızın mutlaka en az bir yabancı dillerinin olması zorunlu olarak gözükmektedir.

Biz muhasebeciler dünyanın en saygın mesleğini icra etmekteyiz. 26 yılda hep birlikte katiplik denilen bir mesleği aldık ve bugünlere getirdik. 

 

 

Adaylık gerekçelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Odamızın sorunlarını bilen, bu sorunları ortak akıl ile çözmek isteyen, kurumsal düşünen, dinleyen, ötekileştirmeyip birleştiren, açık fikirli, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmak için, üyelerimizin sosyal haklarını koruyup, kültürel ve sosyal etkinlikleri destekleyerek, odamızı daha huzurlu bir oda haline getirip, aidiyet duygusunu oluşturmak için çaba göstereceğiz.

Uzun yıllardır komisyonlarda üstlendiğim görevlerimin oluşturduğu bilgi birikimine sahip olmam, nispi temsil seçim sistemine rağmen meslektaşlarımızın yönetim kurulumuzu bir kez daha küçük gruplara ayırmayacağına olan kuvvetli inancım, Avrupa Birliği standartlarına uygun bir yapılanma ile bütün kurumlarda ve paydaşlarımızın nezdinde hak ettiğimiz mesleki itibarımızı bulmak için aday oldum.

 

 

İddialı bir adaysınız, seçimi kazanmanız durumunda hayata geçirmek istediğiniz projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

 

Bilgi çağında bilginin paylaştıkça çoğaldığını biliyoruz ve bu farkındalıkla bildiklerimizi her koşulda paylaşmaya hazırız. Bilgiye Erişim Merkezi ile meslektaşlarımıza daha çabuk ulaşabilmek için odadaki yayınlarımızı elektronik ortamda Kocaeli'deki tüm meslek mensuplarının hizmetine sunacağız.

Yeni Online Bilgi Merkezi de günlük bilgi ihtiyacınıza ve mevzuat sorunlarınızın çözümüne güvenilir kaynak olacak. Odamızın tüm süreçleri elektronik ortama taşınacak, her türlü bilgi, belge üye ve stajyerlerimizin bir tık uzağında olacak.

Tüm üyelerimizin kurumsallaşması için ücretsiz eğitim, yazılım ve proje desteği verilecek.

Kurumlar arası işbirliği yapılacak mesleğin geleceğinde söz sahibi olmamız sağlanacak.

Uzmanlaşma teşvik edilerek üyelerimize yeni iş imkanları kazandırılacak.

Oda hizmet binamızda üyelerimizin, ailelerimizin kullanacağı kütüphane ve kafeteryanın hizmete açılması. Oda web sitesinde bulunan Forum Sayfamızın düzenlenerek aktif hale getirilmesi ile üyelerimizin ve stajyerlerimizin sorunlarının hızlı paylaşımlarla çözüme ulaştırılması. Büro yönetim rehberi oluşturulmalı.

Mesleki alanda ihtiyacımız olan ve aksayan eğitimleri tekrar başlatacağız. Bağımsız Denetçilik, Kamu Gözetim Kurumu, TFRS, UFRS kavramları hayatımıza girdi, ama bu konuda hiçbirimiz yeterli ve gerekli bilgiye sahip değiliz. Bu konulara yoğunlaşacağız.

Çok yoğun çalışan, sosyal aktivitelere zaman ayıramayan ve tüm hayatı stresle geçen bir meslek grubu olduğumuz için kişisel gelişim eğitimleri ve sosyal aktiviteleri planlayarak hayata geçireceğiz.

 

“KALİTELİ VE İLKELİ YÖNETİM”

Sosyal sorumluluklarımızı hiç unutmayacak, TÜRMOB, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, SGK, Defterdarlık, Vergi Daireleri, Ticaret Sicil Müdürlüğü gibi diğer kurumlar ile bağımsızlık, disiplin ve etik ilkelerini unutmadan meslektaşlarımızın çıkarlarına olan her birliktelikte yer alacağız.

İlçe temsilcilik binalarının yenilenmesi ve mülkiyetlerinin alınmasını sağlayacağız

Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu yardımcı personel yetiştirilmesi ve temininin sağlanması için Ara eleman yetiştirme projesini hayata geçireceğiz.       

Toplam Kalite ilkeleri gereği belirlenmiş misyon ve vizyon çerçevesinde Oda faaliyetlerine devam edilmesi temel ilkemiz olacak.

Mesleki sorunları çözmek amaçlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile gereken her türlü ziyaretlerde bulunularak, tüm taraflarla geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek çözümler üreteceğiz.

Bizler talip olduğumuz görevle ilgili çok iddialıyız. Hatta geleceğiyiz. Bu yüzden sloganımız da “gelecek biziz, biz geleceğiz” şeklindedir.

 

 

“KADIN ÜYELERİMİZ İÇİN POZİTİJ AYRIMCILIK OLACAK”

 

Bir kadın başkan adayı olarak, bayan meslektaşlarınıza yönelik ne gibi çalışmalarınız olacak?

 

Zorunlu nedenlerle geçici işten uzak kalan kadın arkadaşlarımıza bir başka meslektaşımız karşılık almadan, müşterilerine dokunmadan hizmet vermeyi sağlamak amacıyla bir komisyon kuracağız ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın evde tutulmak istenmesine rağmen, her alanda olduğu gibi meslek hayatında da kadınlardan yana olacağız. Pozitif kadın ayrımcılığı projelerine Oda olarak önderlik edeceğiz. Genç meslektaşlar için kariyer koçluğu ile ve deneyimlerimizi paylaşarak mesleğimizin geleceğini gençlerle hazırlayacağız.

 

 

Hizmet akti ile bir iş yerinde çalışan (bağımlı) meslek mensupları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Meslek unvanındaki ‘serbest’ sözcüğünüzü kaldıracağız. Bir nebze mesleğimizi ikiye bölerek yapılan sınıflandırmayı kaldıracağız. Bağımsız denetime tabi şirketlerde üyelerimizin istihdamını sağlayacağız. Yarar ve değer sunan sektörel eğitimler vereceğiz. Hizmet akti ile çalışan arkadaşlarımız için firma içi butik eğitimleri onlara uygun saatlerde yapacağız. Kişisel gelişim ve çalışılan sektöre uygun eğitimlerle meslektaşlarımızı daha donanımlı kılacağız.

 

 

TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR KİMDİR?

1971 yılında Ardahan'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında Kocaeli'de mesleğe Serbest Muhasebeci olarak başladı. 2009 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını aldı. 1992 yılından bu yana aktif olarak oda çalışma komisyonlarında görevler üstlendi. Oda Meclis Divanı Katip Üyeliği, Oda Meclis üyeliği, Birlik Delegeliği, Haksız Rekabet Kurulu Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006-2008/2013-2016 yıllarında Basın Yayın Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesi olup, halen Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

20 Mayıs 2016 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR