Kocaeli mutlu iller sırasında 57. sırada

  İlki 2003 yılında Hane halkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Mem...

 


İlki 2003 yılında Hane halkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196.bin  203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı. Genel kamu hizmetleri altında yer alan belediye hizmetleri sonuçları, il sınırları içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsamıştır.

Kocaeli mutlu iller sırasında 57. sırada

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, %77,7 ile Sinop ili oldu. Kocaeli mutlu iller sırasında %57.2 oranı ile 57. sırada. Sinop’u sırasıyla takip eden iller; %76,4 ile Afyonkarahisar ve %ise 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise %42 ile Tunceli olduğu gözlendi. Kocaeli de yaşayan erkekler il bazında %56.2 oranı ile 44. sırada iken, Kadınlar %58.5 oranı 66.sırada.

 

 İllere Göre Mutluluk Düzeyi, 2013


Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin %61,3’ü ve evli olmayanların %53,6’sı mutlu olduğunu beyan etti. Evli bireylerin mutluluk oranının en yüksek olduğu il %80,5 ile Sinop, en düşük olduğu il ise %43,2 ile Tunceli oldu.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin bulunduğu il Karaman

Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %73’ tür. Bu oranın en yüksek olduğu il %83,6 ile Karaman, en düşük olduğu il %59,7 ile Muş oldu. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68 olup, bu oranın en yüksek olduğu il %84,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise %52,7 ile Mardin oldu.

Kendi geleceklerinden en umutlu il Balıkesir

Türkiye genelinde bireylerin %77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il %86 ile Balıkesir, %85,8 ile Isparta ve %85,5 ile Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, %64 ile Diyarbakır, %67,2 ile Tunceli ve %69,6 ile Düzce olduğu görüldü.

Sağlık hizmetlerinden en yüksek memnuniyetin olduğu il Isparta

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %74,7 olup bu oranın en yüksek olduğu il %89,1 ile Isparta, en düşük olduğu il %54,6 ile Hakkâri oldu.

    Sağlık Hizmetlerinden                             Asayiş Hizmetlerinden
    Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet, 2013


Asayiş hizmetlerinden en yüksek memnuniyetin olduğu il Artvin

 

Türkiye genelinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı %79,4 olup, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %94,9 ile Artvin, en düşük olduğu il ise %58,9 ile Şırnak oldu.

    Eğitim Hizmetlerinden                             SGK Hizmetlerinden
    Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet, 2013

 


Ulaştırma ve eğitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Afyonkarahisar

Türkiye genelinde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet, %76,4 olup ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %94,2 ile Afyonkarahisar’dır. Bu oranın en düşük olduğu il ise %50,2 ile Hakkâri oldu.

Eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde %69,7’dir. İl düzeyinde bakıldığında eğitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %88,9 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise %48,2 ile Hakkari oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye genelinde %69,6 olup, bu oranın en yüksek olduğu il %89,5 ile Uşak, en düşük olduğu il ise %34,8 ile Şırnak oldu.

Adli hizmetlerden memnuniyet oranının en yüksek olduğu il Kahramanmaraş

Adli hizmetlerden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde %52,8 olup bu oranın en yüksek olduğu il %84,5 ile Kahramanmaraş, en düşük olduğu il ise %28,8 ile Burdur oldu.

    Adli Hizmetlerden Memnuniyet, 2013       Ulaştırma Hizmetlerinden Memnuniyet, 2013


Çöp toplama hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Eskişehir

Türkiye genelinde belediyelerin “çöp ve çevresel atık toplama” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %86,5 ile Eskişehir, en düşük olduğu il ise %33,1 ile Iğdır oldu.

Kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Kastamonu

Türkiye genelinde belediyelerin “kanalizasyon” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %70,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %82,6 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise %28,8 ile Hakkari oldu.

   Çöp Toplama Hizmetlerinden                  Kanalizasyon Hizmetlerinden
   Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet, 2013                                    Şebeke suyu hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il İstanbul

Türkiye genelinde belediyelerin “şebeke suyu” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %86,8 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise %30,6 ile Hakkari oldu.

Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Karaman

Türkiye genelinde belediyelerin “toplu taşıma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %63,8’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %78,8 ile Karaman, en düşük olduğu il ise %23,5 ile Hakkari oldu.

   Şebeke Suyu Hizmetlerinden                  Toplu Taşıma Hizmetlerinden 
   Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet,2013Yol/kaldırım hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu iller Kastamonu ve Manisa

Türkiye genelinde belediyelerin “yol/kaldırım yapımı” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu iller %76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düşük olduğu il ise %21,4 ile Kilis oldu.

Kastamonu ili yeşil alanların miktarından memnuniyetin en yüksek olduğu il

Türkiye genelinde belediyelerin “yeşil alan yaratma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %57,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %82,3 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise %22,5 ile Batman oldu.

    Yol Kaldırım Hizmetlerinden                   Yeşil Alanların Miktarından
    Memnuniyet, 2013                                   Memnuniyet, 2013Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyetin en yüksek olduğu il Manisa

Türkiye genelinde belediyelerin “engellilere yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %48,9’dur. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %71,3 ile Manisa, en düşük olduğu il ise %14,5 ile Siirt oldu.

Yoksullara yardım hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Manisa 

Türkiye genelinde belediyelerin “hasta ve yoksullara yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %73,4 ile Manisa, en düşük olduğu il ise %15,3 ile Siirt oldu.

   Engellilere Yönelik Düzenlemelerden     Hasta ve Yoksullara Yardım Hizmetlerinden
   Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet, 2013Işıklandırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Amasya

Türkiye genelinde belediyelerin “ışıklandırma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %74,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %89,4 ile Amasya, en düşük olduğu il ise %26,7 ile Hakkari oldu.

Sokak levhaları hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Amasya

Türkiye genelinde belediyelerin “sokak levhaları” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %72,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %88,7 ile Amasya, en düşük olduğu il ise %32,3 ile Hakkari oldu.

   Işıklandırma Hizmetlerinden                   Sokak Levhaları Hizmetlerinden
   Memnuniyet, 2013                                    Memnuniyet, 2013AB üyeliğine destek vereceğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Hakkari

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı %37,1’dir. Bu oranın en yüksek olduğu il %75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu ile ise %18,1 ile Burdur oldu.

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı %46,5’tir. Bu oranın en yüksek olduğu il %78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise %23 ile Şırnak oldu.

 

     Mutluluk düzeyi - Level of happiness Mutlu
Happy Orta
Neither happy nor unhappy Mutsuz
Unhappy İl
Province Toplam
Total Erkek
Male Kadın
Female Toplam
Total Erkek
Male Kadın
Female Toplam
Total Erkek
Male Kadın
Female Türkiye 59,0 56,1 61,9 30,2 32,0 28,5 10,8 11,9 9,6 Adana 53,0 50,5 55,5 32,5 34,4 30,6 14,5 15,1 14,0 Adıyaman 65,0 64,2 65,8 23,8 23,9 23,7 11,2 12,0 10,5 Afyonkarahisar 76,4 69,8 82,7 13,8 17,5 10,3 9,8 12,7 7,0 Ağrı 60,1 54,2 66,1 23,5 29,8 17,0 16,4 16,0 16,9 Amasya 66,0 60,2 71,5 27,1 32,4 22,2 6,9 7,3 6,4 Ankara 56,2 52,8 59,5 33,8 35,4 32,3 10,0 11,8 8,2 Antalya 49,8 45,3 54,3 38,5 41,1 35,9 11,7 13,5 9,9 Artvin 62,7 57,5 67,9 27,9 34,0 21,8 9,4 8,5 10,4 Aydın 53,5 49,0 57,8 34,8 37,7 31,9 11,8 13,3 10,3 Balıkesir 70,7 68,5 72,8 21,8 23,2 20,6 7,4 8,3 6,6 Bilecik 63,6 59,5 67,5 30,7 33,0 28,4 5,8 7,5 4,1 Bingöl 59,5 54,9 63,9 27,2 29,4 25,0 13,4 15,7 11,2 Bitlis 59,1 56,5 61,7 23,0 22,5 23,5 17,9 21,1 14,8 Bolu 70,2 67,4 72,8 24,2 26,8 21,8 5,6 5,8 5,5 Burdur 56,8 54,4 59,1 35,2 36,1 34,5 8,0 9,5 6,5 Bursa 61,1 59,4 62,7 30,0 31,0 29,0 8,9 9,6 8,3 Çanakkale 63,6 61,3 65,9 28,6 30,7 26,6 7,7 8,0 7,5 Çankırı 73,5 72,5 74,4 18,2 18,3 18,1 8,3 9,2 7,5 Çorum 56,6 54,1 58,9 34,4 36,8 32,0 9,1 9,1 9,1 Denizli 56,7 54,1 59,3 33,9 35,7 32,1 9,4 10,2 8,6 Diyarbakır 48,7 43,9 53,3 26,6 27,7 25,5 24,8 28,5 21,2 Edirne 54,1 48,7 59,3 35,6 39,2 32,0 10,4 12,1 8,8 Elazığ 51,7 48,4 54,8 32,8 33,7 31,9 15,5 17,9 13,3 Erzincan 64,6 66,7 62,5 23,4 21,5 25,1 12,1 11,7 12,4 Erzurum 65,7 63,1 68,2 23,7 25,2 22,3 10,6 11,8 9,5 Eskişehir 62,7 59,6 65,7 28,0 29,9 26,1 9,3 10,5 8,2 Gaziantep 58,1 57,1 59,1 28,2 29,8 26,7 13,7 13,1 14,2 Giresun 65,5 61,5 69,3 27,0 29,9 24,3 7,5 8,6 6,4 Gümüşhane 61,1 60,0 62,1 31,3 31,2 31,4 7,7 8,8 6,6 Hakkari 70,6 68,1 73,0 16,2 15,3 17,1 13,2 16,6 9,9 Hatay 50,3 45,7 54,8 38,0 41,1 35,0 11,7 13,3 10,3 Isparta 70,4 68,4 72,3 24,1 24,7 23,5 5,6 7,0 4,2 Mersin 52,8 50,1 55,5 33,7 34,7 32,7 13,5 15,2 11,8 İstanbul 58,4 55,8 60,9 32,5 34,7 30,3 9,1 9,5 8,8 İzmir 58,2 57,0 59,5 31,1 31,8 30,5 10,7 11,3 10,0 Kars 56,5 52,3 60,8 27,8 29,2 26,3 15,7 18,5 12,9 Kastamonu 60,0 54,2 65,3 32,2 37,4 27,3 7,9 8,4 7,4 Kayseri 58,1 55,4 60,7 31,4 32,9 30,0 10,5 11,7 9,3 Kırklareli 53,2 45,4 61,0 34,6 40,1 29,1 12,2 14,5 9,9 Kırşehir 67,2 67,1 67,3 24,7 25,7 23,8 8,1 7,2 8,9 Kocaeli 57,2 56,2 58,2 34,0 33,7 34,3 8,8 10,1 7,5 Konya 65,6 60,4 70,5 25,8 28,1 23,7 8,6 11,5 5,8 Kütahya 73,8 68,6 78,7 19,1 21,9 16,3 7,2 9,5 5,0 Malatya 53,9 49,1 58,5 31,5 34,3 28,8 14,6 16,6 12,7 Manisa 63,9 64,7 63,2 27,8 26,8 28,8 8,3 8,5 8,1 Kahramanmaraş 68,2 67,1 69,3 23,3 23,9 22,6 8,6 9,0 8,1 Mardin 51,6 49,0 54,1 30,0 30,8 29,3 18,4 20,2 16,7 Muğla 52,4 48,0 56,8 37,8 41,0 34,6 9,8 10,9 8,6 Muş 54,7 49,9 59,4 27,0 30,2 23,8 18,3 19,9 16,8 Nevşehir 64,5 59,7 69,1 27,0 30,1 23,9 8,5 10,2 6,9 Niğde 64,9 63,9 66,0 25,8 26,7 25,0 9,2 9,5 9,0 Ordu 58,2 54,1 62,1 33,1 34,7 31,5 8,8 11,2 6,4 Rize 61,6 55,7 67,1 30,8 34,9 26,9 7,6 9,4 6,0 Sakarya 69,6 66,0 73,2 23,4 24,6 22,1 7,0 9,4 4,6 Samsun 61,0 58,2 63,7 29,3 31,8 26,9 9,7 10,0 9,4 Siirt 71,7 67,9 75,4 17,4 18,4 16,4 10,9 13,7 8,2 Sinop 77,7 76,9 78,4 15,6 14,8 16,4 6,7 8,4 5,2 Sivas 59,5 56,9 62,0 29,1 29,0 29,2 11,4 14,1 8,8 Tekirdağ 56,5 54,0 59,1 33,6 35,0 32,2 9,9 11,0 8,7 Tokat 59,3 51,9 66,4 31,5 37,9 25,4 9,2 10,2 8,3 Trabzon 57,6 54,5 60,5 31,2 33,7 28,9 11,2 11,9 10,6 Tunceli 42,0 40,6 43,4 33,8 32,9 34,8 24,2 26,4 21,8 Şanlıurfa 57,3 53,7 60,8 21,6 23,4 20,0 21,0 23,0 19,2 Uşak 72,3 72,4 72,3 20,4 22,2 18,7 7,3 5,4 9,0 Van 58,7 53,5 63,9 26,9 30,0 23,8 14,4 16,6 12,3 Yozgat 60,7 55,0 66,2 25,8 29,7 22,0 13,5 15,3 11,9 Zonguldak 51,1 47,5 54,5 36,8 38,1 35,5 12,1 14,4 10,0 Aksaray 67,8 66,5 69,1 23,4 23,7 23,1 8,8 9,8 7,8 Bayburt 75,9 78,9 72,9 17,1 14,2 20,1 7,0 6,9 7,0 Karaman 63,0 57,9 68,0 26,0 29,3 22,8 11,0 12,9 9,2 Kırıkkale 75,5 73,4 77,5 16,1 17,5 14,7 8,4 9,2 7,8 Batman 52,3 47,9 56,4 30,6 31,1 30,0 17,2 21,0 13,5 Şırnak 71,4 70,5 72,2 20,9 21,9 19,9 7,8 7,6 7,9 Bartın 60,4 57,9 62,7 30,1 32,0 28,4 9,5 10,1 8,9 Ardahan 60,7 54,9 66,7 25,1 28,9 21,2 14,2 16,2 12,1 Iğdır 59,6 61,7 57,5 26,0 28,1 23,8 14,4 10,3 18,7 Yalova 63,7 63,2 64,2 28,2 27,7 28,7 8,1 9,1 7,1 Karabük 56,4 52,3 60,3 33,1 34,2 32,0 10,5 13,5 7,7 Kilis 60,9 61,0 60,7 23,6 21,6 25,5 15,6 17,4 13,8 Osmaniye 45,8 42,6 48,9 37,3 36,0 38,6 16,9 21,4 12,6 Düzce 72,8 73,7 71,8 17,2 16,4 18,0 10,1 9,9 10,2

14 Nisan 2014 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR