Gönül’den, Kadına Şiddetin Önlenmesine Destek

Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Azize Sibel Gönül, 181 sıra sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı...

BÜYÜT

Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Azize Sibel Gönül, 181 sıra sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun tasarısı üzerine konuşma gerçekleştirdi.

8 mart dünya kadınlar gününde gündeme alınmak üzere yoğun bir şekilde üzerinde çalışılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun tasarısının görüşmelerine başlandı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Azize Sibel Gönül kanun tasarısı üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Sibel Gönül sözlerine ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının tanımlandığı 17. Maddesi ile herkesin yaşam hakkını garanti altına almayı ve kimsenin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağını” taahhüt eder. Kadına karşı şiddet bu anayasal hakkın ihlali anlamına gelmekte, bu ihlalin önlenmesi için Devlete önemli sorumluluklar düşmektedir. Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre ülke sınırları içinde yaşayan herkesin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bir devlet görevidir.’’ diyerek başladı.

NE BİZDE BAŞLAMIŞ NE DE BİZE ÖZGÜDÜR
Milletvekili Gönül kadına yönelik şiddet sorunu ne Türkiye ile başladığını ne de Türkiye’ye özgü bir durum olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10 ülkede 24.000 kadınla görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya göre eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı ülkeden ülkeye %13 ile %61 arasında değiştiğini belirten Gönül, ‘Bir başka araştırmada ise ABD’de her 15 saniyede bir kadının kocasının/partnerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ortaya konulmuştur’ dedi.

KOMİSYONUMUZ KONUYA HASSASİYETLE YAKLAŞMIŞTIR
Gönül, ‘Başkanlığını yaptığı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak, kadınının sağlık, insan hakkı, maddi ve manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, çalışma hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmasını engelleyen, toplumun kanayan bir yarası olan kadına yönelik şiddet konusunda duyarsız kalmamıştır’ dedi.
Komisyon olarak “Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde mevzuattaki ve uygulamadaki noksanlıkların tespitine ilişkin” bir alt komisyon oluşturulduğunu, konuyla ilgili uzman kişiler dinlenildiğini, yerinde incelemelerin gerçekleştirildiğini ve bütün bu görüşmelerden elde edilen bulgulara dayalı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mevzuattaki ve uygulamadaki noksanlıkları tespit edilip çözüm önerileri geliştirildiğini belirtti.

4320 İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEDİ
Milletvekili Gönül, ‘Tüm bunların ışığında 4320 sayılı kanunun ihtiyaçlara cevap verememesi gerçeğinden hareketle reformist anlayışla yeni bir kanun tasarısı hazırlandığını, tasarının hazırlanmasında şiddet konusu olay ve süreçlerden konu ile ilgili STK ların gözlem talep ve önerilerinden akademik çevrelerden ve yargı pratiğinden en üst düzeyde yararlanılmıştır. Yani tasarı toplumsal katılımı ve birikimi esas alan bir zeminde geliştirilmiştir, ortak bir çabanın ve işbirliğinin somut bir neticesidir’ dedi.
Tasarının amacının şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların çocukların aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirten Gönül, ‘Tasarının 1. Maddesinde amaç ve kapsam açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan şiddetin engellenmesi ve önlenmesi amacıyla gerek mülki amirlere gerek hakimlere ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk amirlerine tedbir alabilme yetkisi verilerek en hızlı şekilde sonuç alınmasının yolu açılmaktadır. Yani 4320 sayılı kanunda şiddetin engellenmesi ve önlenmesine ilişkin tedbirler yetersiz olmasına rağmen tasarıda kapsamlı ve sonuç odaklı tedbirlere yer verilmiştir’ dedi.

YASANIN GETİRDİKLERİ
*Şiddete uğrayan kadınların korunması için alınacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Anayasa ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki tüm kanuni düzenlemeler esas alınacak.
*Şiddet mağdurlarına ilişkin verilecek destek ve hizmetlerin sunumunda, temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenecek. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları, insan onuruna yakışır şekilde yerine getirilecek. Şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler, ayrımcılık olarak yorumlanamayacak.
*Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili alınacak tedbirlere mülki idare amiri tarafından karar verilecek. Alınacak tedbirler kapsamında kanun kapsamında korunan kişiye, gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde, uygun barınma yeri sağlanabilecek ve gerekli görüldüğünde geçici maddi yardım yapılabilecek.
*Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilebilecek. Korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınabilecek.
*Korunan kişinin çalışması durumunda, varsa çocukları için, tedbir kararı süresince, çalışma yaşamına katılımın desteklemek üzere varsa çocukları için 2 aylık süreyle sınırlı olmak kaydıyla gerektiğinde ücreti karşılanmak üzere kreş imkanı sağlanabilecek.
*Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, geçici yer imkanı sağlanması ve koruma altına alınması kararı, kolluk amirlerince de alınabilecek. Kolluk amiri, söz konusu işlemlerle ilgili evrakı, en geç, kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunacak. Mülki amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan işlemlerin uygulanmasına son verilecek.

08 Mart 2012 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR