1994’den bugüne uzun bir yolculuk, KOYAP İnşaat..

16 yıl önce, inşaat mühendisi iki arkadaş Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman, kısa adı KOYAP olan Kocaeli Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’ni kurdular...

BÜYÜT

16 yıl önce, inşaat mühendisi iki arkadaş Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman, kısa adı KOYAP olan Kocaeli Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’ni kurdular.

Bugüne kadar başarılı projelere imza atan KOYAP, Katar merkezli kurduğu yeni şirketle, bu yıl içinde, Körfez ülkelerinde iş yapmaya başlayacak.

Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman..
Bu iki genç inşaat mühendisinin “ortaklık serüveni” 1994 yılında başlıyor.
Ve bugüne kadar herkesi kıskandıracak düzeyde devam ediyor.
Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman, KOYAP’ın kuruluş öyküsünü bakın nasıl anlatıyor:
“Ortak geçmişimiz, birlikte ilk çalıştığımız Derince-Yeni Yerleşmeler 1.500 dairelik Toplu Konut Projesi’ndeki iş arkadaşlığına dayanmaktadır. Uzunca bir süre birlikte çalıştığımız bu ilk şantiyemiz ve şantiye hayatının zorlu koşulları , bizim iyi bir iş arkadaşı olmamıza zemin hazırladı . Birbirimize destek olmayı, dayanışmayı, zorluklara, ayak oyunlarına beraber göğüs germeyi, takım halinde çalışmayı bu şantiyede öğrendik. İşte bu iş arkadaşlığı bugüne dek devam eden büyük bir dostluğa ve kader arkadaşlığına dönüştü. Sonunda dostluğumuz ve tecrübemiz KOYAP, Kocaeli Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin kurulmasına neden oldu. Uzun bir yolculuktu bizimki... Sıkıntılarla, sevinçlerle, kavgalarla, başarılarla dolu geçen koca bir 16 yıl… En sıkıntılı zamanlarda bile hep birbirimize dayandık, hiç yılmadık..”

AİLELERİMİZDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK
“Bu uzun yolculuğa çıkarken sevgili anne ve babalarımız hep arkamızdaydılar... Daha sonra aramıza eşlerimiz Aylin AKİFOĞLU ve Mehtap TEKMAN ve sırasıyla sevgili çocuklarımız Meltem, Çiğdem ve Yiğit Alp de katıldılar... Ve bu zorlu serüvenimizde bize desteklerini, onlara yeterince zaman ayıramamış olsak bile, bizden hiç esirgemediler… Daha sonra aramıza Taylan AKİFOĞLU da katılarak, bize güç kattı... Aynı dostlukla çocuklarımızın da bizimle ve bizden sonra KOYAP İNŞAAT’ı, özel önem verdiğimiz, şirketlerin üçüncü, dördüncü kuşaklarını da görmesini sağlayacak profesyonel bir yönetim anlayışını da geliştirerek, büyütmeleri en büyük dileğimizdir.”

ÇALIŞMALARIMIZDA HEP İLKELİ DAVRANDIK
“KOYAP olarak 1994’den beri yurt içinde birçok özel ve önemli projeye imza attık. Yaptığımız bu özel çalışmalarda hep mimari ve estetik kaygıları ön planda tuttuk. İşlevsel ve estetik inşaatlar yapmaya, tarihimizden bize miras kalan zarif yapılarımızı örnek alarak, şehirlerin, elimizde kaldığı kadarıyla, bu özel dokularını bozmamaya, bu dokuya aykırı binalar yapmamaya ve bu ilkeyi ticari kaygıların ardına atmamaya özen gösterdik. Bu özenimiz tek bir ev yaparken de, site yaparken de, bir sanayi ya da fabrika binası yaparken de, bir kültür merkezi inşa ederken de devam etti.”

Sektörün sorunları ve inşaat kurultayı.. S. Arif AKİFOĞLU
İnşaat sektörü, hem dünyada ve hem de ülkemizde ekonominin lokomotifi olan bir sektördür. Sanayi sektörü içinde değerlendirilen yapı malzemelerini ve ilgili üretim sektörlerini de bu sektör bütününde değerlendirdiğimizde, devasa bir sektörel güçle karşılaşmaktayız. Yüksek istihdam oluşturan ve oldukça yüksek katma değer yaratan bu en önemli sektörün sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi ve bu gelişmenin sürekli olabilmesi ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlaması açısından çok önemlidir.

Olağan dönemlerde yan sektörleri ile beraber iş hacminin büyümesine, işsizliğin azalmasına ve büyüme oranının artmasına önemli katkılar sağlayan inşaat sektörü özellikle ekonomik kriz dönemlerinde olumsuz yönde ilk etkilenen sektör olmaktadır. Sektördeki bu etkilenme ise, zincirleme olarak inşaat ile ilgili olan diğer sektörleri de etkilemekte ve sorunlar katlanarak büyümektedir.

İstihdama en büyük katkı sağlayan inşaat sektörünü ilgilendiren yasalar, onu büyüten ve geliştirecek nitelikte olmalıdır. Maalesef, sektörün içinde bulunduğu yasalar, bu nitelikten oldukça uzak durumdadır. Öncelikli olarak müteahhitlik ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çünkü bu konuda müteahhitlik işlerini düzenleyen ve tanımlayan her hangi bir yasal düzenleme yoktur. Çok sayıda insanın çalıştığı inşaat sektöründe SSK işçilik prim oranları, herkesin kayıt altına alınabilmesi ve istihdam üzerinde olumlu etki yaratması amacıyla yeniden düzenlenmeli ve sektörde kayıt kaçaklar engellenmelidir.

İnşaat sektörünün büyüme döneminde karşılaştığı sıkıntıların başında her önüne gelenin rant elde etmek için sektöre hesapsız, kitapsız girmesidir. Bunun sonucu olarak, kalitesiz inşaatlar yapılmakta, mali sıkıntılarla karşılaşılmakta, böyle yapılan inşaatlarda deprem güvenliği sağlanamamakta ve sonuçta sektör büyük yaralar almaktadır. Bu nedenle kimlerin müteahhitlik yapabileceği ve sektöre girme şartlarının ciddi şekilde düzenlenip yasalaştırılması gerekmektedir.

Deprem sonrası yapıların güvenlikli ve kaliteli yapılabilmesini sağlamak amacıyla yasa ile kurulan Yapı Denetim firmalarının önemli bir bölümü de, ilkeli çalışanları ayırarak belirtmeliyiz ki maalesef istenilen işlevini yerine getirememiş, denetim tecrübesiz elemanlarla usulen yapılan bir hal almıştır. Sonuç itibari ile sadece vatandaşa ekonomik açıdan külfet getiren bir olguya dönüşmüş ve yapı denetim bedelleri pazarlık konusu yapılmaya başlanmıştır. Ve ne gariptir ki, yapıları denetleme amaçlı kurulan bu firmaları da denetlemek gereken bir düzene gelinmiştir.

ARA ELEMAN SIKINTISI
Sektördeki en önemli eksiklerden birisi de ara eleman sıkıntısıdır. İnşaatların kaliteli, estetik ve güvenli yapılabilmesi için, mimar ve mühendislere olduğu kadar, inşaatın yapımı aşamasında işi bilen teknikerlere, kaba ve ince inşaatı yapabilecek nitelikli elemanlara da büyük ihtiyaç vardır. Bu elemanların yetiştirilebilmesi için gerekli teknik okulların açılması ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.

TARİHİ BİNALAR KORUNMUYOR
İnşaat sektörünün içinde bulunduğu en ciddi sorunlar arasında, kent planlamasına yeterince önem verilmemesi de yer almaktadır. Hemen hemen her şehrimizde eskiden miras kalan zarif ve önemli mimarı örnekleri olan binalarımızı olması gerektiği özende koruyamamaktayız. Tarihi binalarımızı yıkıma terk edip ve yerine rant uğruna binalar yapmaya devam etmekteyiz. Halbuki, uygar ülkelerde bu tarihi doku, eski kentler olarak korunup yaşatılmakta ve bu eski kentlerin yanına eğer ihtiyaç duyulursa yeni kent inşa edilmektedir. Çünkü uygar ülkelerde insanlar geçmiş zamanlardan ve yaşayanlardan kendilerine ve gelecek kuşaklara miras kalanlara sevgi, saygı ve özenle bakmaktadırlar ve aynı özeni kendi yaptıklarına da yansıtmaktadırlar.

TOKİ FAKTÖRÜ
Sektörü ilgilendiren en önemli olguların başında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve uygulamaları da gelmektedir. Sosyal sorumluluk anlayışı gereği özellikle düşük gelirlilerin konut edinmesine katkı sunan idare, uygulamaları ile haksız rekabet yaratmaktadır. Örneğin imar durumu iyileştirmeleri sadece TOKİ inşaatlarının yapıldığı araziler için yapılmakta ve böylece orantısız rekabet şartları ile sektörü olumsuz etkileyen uygulamalara mahal verilmektedir. Ayrıca giderek siyasi rantın bir aracı olmaya da başlamıştır.
Ayrıca belediyelerin de inşaat işine girmeleri, ucuz konut yapımının yanı sıra lüks inşaat uygulamalarına da başlamaları bu haksız rekabeti körükleyen unsurlardan olmaktadır.

ÖZETLE
Sektörün sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin sunulacağı ilgili bakanlıkların, sektörle ilgili meslek odalarının, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı geniş çaplı bir “İnşaat Kurultayı” toplanması, önemli bir adım olacaktır.

KOYAP’ın anahtar teslimi yaptığı işlerden bazıları
MAŞUKİYE Doğa Evleri sitesi.
İSTANBUL TARABYA’da Ataman Klasik Otomobil Müzesi. 4200 m2 kapalı alanı olan müze içerisinde 70 adet klasik otomobil ile kendi dönemlerine ait orjinal benzin pompaları, neonlar, jant kapakları, zeytinyağı fabrika makinaları, bisikletler, maket araba kolleksiyonu sergilenmektedir. Ayrıca müzede bir adet restoran, bir adet Amerikan, bir adet de İngiliz bar bulunmaktadır. İstanbul’daki en önemli klasik otomobil müzelerinden birisidir.
KOCAELİ AKMEŞE’de gençlik parkı ve spor kompleksi inşaatı.
İSTANBUL KANLICA’da 1000 m2 SEFA S.P.A. (suyla tedavi merkezi) inşaatı.
İZMİR ÇEŞME’de 650 m2 tripleks villa inşaatı.
MUĞLA BODRUM’da 750 m2 tripleks villa ve 300 m2 ısıtmalı havuz inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ BAHÇECİK’te 550 m2 tripleks villa inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ AKMEŞE’de bir ceviz çiftliğine ait 2750 m2 çelik konstrüksiyon ceviz depolama ve paketleme binası inşaatı.
KOCAELİ BAHÇECİK’te 450 m2 tripleks villa inşaatı ve çevre düzenlenmesi.
KOCAELİ İHSANİYE’de 300 m2 dubleks villa inşaatı.
KOCAELİ AKMEŞE’de bir ceviz çiftliğinde 1000 dönümlük arazinin sulama sistemi.
KOCAELİ İZMİT’te Kocaeli Makine Mühendisleri Odası’nın 700 m2 yönetim binası kaba inşaatı.
KOCAELİ İZMİT’te 220 m2 dubleks villa inşaatı.
KOCAELİ AKMEŞE’de bir ceviz çiftliğine ait 2500 m2 işçi lojmanları inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ AKMEŞE’de bir ceviz çiftliğine ait 2700 m2 tarımsal amaçlı depo inşaatı.
KOCAELİ GEBZE’de 2500 m2 işyeri ve konut inşaatı.
KOCAELİ AKMEŞE’de 1600 m2 çiftlik evi ve 200 m2 ısıtmalı kapalı havuz inşaatı ve 5000 m2 çevre düzenlemesi.
KOCAELİ DEĞİRMENDERE’de 270 m2 dubleks villa inşaatı.
KOCAELİ SARIMEŞE’de 8845 m2 Ural Ataman fabrika ve ofis binaları yapımı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ MAŞUKİYE’de 350 m2 dubleks villa inşaatı.
KOCAELİ MAŞUKİYE’de havuzlu 16 adet lüks dubleks villadan oluşan site inşaatı, havuz ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ MERKEZ’de 25 adet lüks tripleks villadan oluşan site inşaatı, havuz ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ AKMEŞE’de bir ceviz çiftliğine ait iki adet 40.000 m3, bir adet 30.000 m3 ve bir adet 120.000 m3’lük sulama göleti inşaatı.
KOCAELİ ALİKAHYA’da Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na ait 2.700 m2 çok amaçlı eğitim, kültür ve hizmet binası inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ İZMİT’te 600 m2 villa inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ İZMİT’te 550 m2 villa inşaatı ve çevre düzenlemesi.
KOCAELİ BAHÇECİK’te 450 m2 2 adet dubleks villa inşaatı, havuz ve çevre düzenlemesi.

KOYAP’ın stratejik hedefleri ve Katar..
KOYAP’ın ortakları Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman, strateji olarak, belli noktalara gelmiş şirketlerin, incelemelerini yaparak yurt dışına açılmalarının gerekli olduğunu düşündüler.
Dünyanın değişik coğrafyalarında uzun süre inceleme yaptılar ve sonunda Katar’da çalışmaya karar verdiler. Başkent Doha’da ofis açtılar.
Katar’da FAY INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL adı altında, “önemli ünvana sahip” bir Katarlı ile ortak şirket kurdular.
Arif Akifoğlu ve Yavuz Tekman’ın Katarlı ortakları kraliyet ailesinden. Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa ALTHANI’nin yeğeni, Devlet Bakanı Şeyh Mohamed ALTHANT.
Kendisi aynı zamanda Katar’ın en büyük yardım kuruluşunun da başkanı.
Arif Akifoğlu, “Neden Katar?” sorusuna şöyle cevap veriyor:
“Katar, son dönemin yükselen ülkelerindendir. Dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervine sahip ülkesi. Yaşanan global ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden biri. Bu yıl yüzde 25 büyüme bekleniyor. Haliyle inşaat yatırımları da önemli yer tutacak. Önümüzdeki dönemde Katarlı ortağımızı Türkiye’de yatırım yapmaya davet edeceğiz.
Yurt içinde çalışmalarımız devam ederken, yurt dışında da önemli projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyacağız.”

GLOBALTEK’E ORTAK
KOYAP, stratejik büyüme çerçevesinde, geçen yıl Globaltek İnşaat A.Ş.’nin kurucu ortağı oldu.
Böylece KOYAP’ın biri Türkiye’ de, diğeri Katar’da iki önemli “ortaklığı” bulunuyor.

Akifoğlu, ASİAD Kocaeli Şube Başkanı
KOYAP , kısa adı ASİAD olan Avrasya
Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi.
Arif Akifoğlu, ASİAD Kocaeli Şubesi Başkanı.
Yavuz Tekman, ASİAD Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi.
Taylan Akifoğlu ise genel merkez delegesi.

29 Mart 2011 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR