Yüksek Seçim Kurulu takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 12 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için seçim takvimini açıkladıSeçim süreci şu şekilde işleyecek.SEÇİMİN BAŞLAN...

BÜYÜT

Yüksek Seçim Kurulu, 12 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için seçim takvimini açıkladı
Seçim süreci şu şekilde işleyecek.

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
14 MART 2011 PAZARTESİ

1- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin dökümüne başlanılması,
2- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’den tanımlanması,
3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
16 MART 2011 ÇARŞAMBA
Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi,

18 MART 2011 CUMA
1- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin,
2- Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması,
3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi,
4- Siyasi partilerin a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim, b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını, Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü,

19 MART 2011 CUMARTESİ
1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,
2- Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi,
3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması, (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.)

20 MART 2011 PAZAR
Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması,

21 MART 2011 PAZARTESİ
1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
2- Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü,

22 MART 2011 SALI
Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü, (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/ 42-6).

23 MART 2011 ÇARŞAMBA
Siyasi partilerin
1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemleaday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin, Askıya çıkarılması, (saat: 08.00).
3- Askıya çıkan listelere itirazların başlaması,

25 MART 2011 CUMA
Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 23 Mart 2011 Çarşamba günü askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü,

27 MART 2011 PAZAR
1- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü,
2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması, (Bildirilecek partili üyelerin aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu hatırlatılacaktır.) (2820 / 41).

28 MART 2011 PAZARTESİ
1- Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi,
2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması, (itiraz üzerine listeden çıkarılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/ 42-7).
3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlanması.

30 MART 2011 ÇARŞAMBA
1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,
2- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı,
3- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü, (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İlini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.)

31 MART 2011 PERŞEMBE
1- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,
2- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin askıdan indirilmesi,
3- İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak, ilan bitiş tarihinin tutanak altına alınması,
4- Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin askıdan indirilmesi,

1 NİSAN 2011 CUMA
Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü,

2 NİSAN 2011 CUMARTESİ
1- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,
2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri,

3 NİSAN 2011 PAZAR
ÖNSEÇİM – ADAY YOKLAMASI

1- Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları ve
düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri,
2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri
ve il seçim kurullarına iletmeleri,
3- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,
4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

4 NİSAN 2011 PAZARTESİ
1- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü,
2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazın son günü,
3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

5 NİSAN 2011 SALI

1- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlamasının son günü,
2- İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların son günü,

6 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA
Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

7 NİSAN 2011 PERŞEMBE
1- Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması,
2-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı,

8 NİSAN 2011 CUMA
1-İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi, (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)
2-Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki,
3-Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki,
değişikliklerin işlenerek, seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesine başlanılması,

9 NİSAN 2011 CUMARTESİ
Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi,

11 NİSAN 2011 PAZARTESİ
1- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine
ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.
2- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü, (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek
zorundadırlar.) (saat: 17.00’ye kadar)
3- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim
Kuruluna bildirilmesinin son günü,
4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmesine başlanması,
5- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,

12 NİSAN 2011 SALI
1-Sandık atamalarının yapılması,
2-Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması, (298 / 94).

14 NİSAN 2011 PERŞEMBE
Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesi sonucu meydana gelen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarınca tamamlanmasının istenmesi, (yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14).

16 NİSAN 2011 CUMARTESİ
Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü, (2839 /15).

18 NİSAN 2011 PAZARTESİ
Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi, (2839 / 20).

19 NİSAN 2011 SALI
1- Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,
2- Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanması,
3- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı,
4- Geçici adayların ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan incelenmeye alınması, bu adaylara karşı yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi,
5- Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması,

20 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA
1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü
2- Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.

21 NİSAN 2011 PERŞEMBE
1- Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,
2- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, (298 /125, 2839 /23).

22 NİSAN 2011 CUMA
İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

24 NİSAN 2011 PAZAR
1- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
3- İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmalar nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
4- Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,

25 NİSAN 2011 PAZARTESİ
Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK’ya bildirilmesinin son günü,

26 NİSAN 2011 SALI
1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere, saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması,
2- Kura tutanağının aynı gün en seri vasıtayla (telefaks) YSK’ya bildirilmesi.

27 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA
Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği.

28 NİSAN 2011 PERŞEMBE
YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere
a) İl seçim kurullarına,
b) Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere, gönderilmesi, (2839 / 24).

29 NİSAN 2011 CUMA
Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmi Gazete ve İllerde ilanı, (2839 / 24).

1 MAYIS 2011 PAZAR
1- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.
2- Kapalı Oy Verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek 44 ), il seçim kurullarınca SEÇSİS‘den dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

2 MAYIS 2011 PAZARTESİ
1- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanılması,
2- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

5 MAYIS 2011 PERŞEMBE
Kapalı Oy Verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS‘ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi,

10 MAYIS 2011 SALI
Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması

23 MAYIS 2011 PAZARTESİ
Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması,

27 MAYIS 2011 CUMA
1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması.

29 MAYIS 2011 PAZAR
Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

31 MAYIS 2011 SALI
Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi, (298 /54).

2 HAZİRAN 2011 PERŞEMBE
SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI (298 / 49, 55/B-3, 64, 65, 66)

5 HAZİRAN 2011 PAZAR
Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması, (298 / 52).

1- Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi, (298/68).
3- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması.

6 HAZİRAN 2011 PAZARTESİ
Dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi, (Görevliler 06/06/2011 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler (Örnek 16). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir şekilde 06/06/2011 Pazartesi gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlığından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlığınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilir. Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.)

8 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA
İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri,

9 HAZİRAN 2011 PERŞEMBE
Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin kesinleştirilmesi,

10 HAZİRAN 2011 CUMA
Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması,

11 HAZİRAN 2011 CUMARTESİ
Seçim propagandasının sonu, (saat: 18.00)

12 HAZİRAN 2011 PAZAR OY VERME GÜNÜ
Seçim yasaklarının sona ermesi, (saat: 24.00).

09 Mart 2011 Kocaeli- Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR