Esnafa müjde…

Sanayi Ve Ticaret Bakanı Ergün, 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan...

BÜYÜT

Sanayi Ve Ticaret Bakanı Ergün, 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını bildirdi

Ergün, 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını açıkladı
15 Nisan 2011 tarihine kadar başvuru yapan esnaf ve sanatkarlar bu düzenlemeden yararlanabilecek

'&#392002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, bugün bu sayı 757'ye ulaşmıştır''

'&#392002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi tutarı 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklaşık 4 milyar lira kredi kullanmıştır''

''Bir başka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 4 katına, kredi miktarı ise 26 katına çıkmıştır''

'&#392011 bütçesi için 327 milyon lira ödenek ayırdığımız düşünürsek, bu yıl Halk Bankası'nın oluşturacağı potansiyel kredi hacmi, 6,5 milyar lira gibi çok ciddi bir rakama ulaşabilecektir''

22.03.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin, kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını, 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını bildirdi.

Sanayi Ticaret Bakanı Nihat Ergün, esnaf ve sanatkarların kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
Ergün, esnafın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandırıldığını, kooperatiflere olan borçların da yapılandırılarak, yeni bir temiz sayfa açıp esnafın 2011 yılına bu moral ve enerjiyle devam etmesini istediklerini kaydetti. Yapılan düzenleme ile birlikte kredi borcu 2011 yılından önce kooperatif takibine intikal eden ortakların 15 Nisan 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde bu yeniden yapılandırmadan faydalanacaklarını belirten Ergün, bu çerçevede kredi borcu ana para tutarının 3'te birini peşin, kalanını ise peşin ödemeden sonraki 2 ay içinde 2 taksit halinde ödeyecek ortaklardan gecikme faizi tahsil edilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Ergün, borcun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edilirse, borcun takibe intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yılık yüzde 5 gecikme faizi uygulanacağını ve tespit edilen toplam borcun yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirileceğini kaydetti.
Ergün, borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde ise borcun takibe intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık yüzde 12 gecikme faizi uygulanacağını ve tespit edilen toplam borcun 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirileceğini açıkladı.
Böylece 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirten Ergün, 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını söyledi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, '&#392002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, bugün bu sayı 757'ye ulaşmıştır. 2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi tutarı 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklaşık 4 milyar lira kredi kullanmıştır'' dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, esnaf ve sanatkarların kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
Ergün, 74 milyonluk Türkiye nüfusunun tamamına hitap eden bir Bakanlık olarak, kooperatifler aracılığıyla çok geniş bir kesime hizmet sunduklarını kaydetti. Ergün, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yürüttükleri önemli hizmetler ile kooperatif ortaklarının borçlarını yapılandırılmasıyla ilgili yeni bir çalışmayı paylaşmak istediğini bildirdi.

Kooperatifçiliğin, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan bir ortaklık türü olduğunu belirten Ergün, dayanışma ve topluma hizmet etme anlayışının etrafında teşekkül eden kooperatiflerin, bireylerin ve toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimi açısından önemli bir fonksiyon icra ettiğini kaydetti. Ergün, üretimden, tüketime, pazarlamadan taşımacılığa, eğitimden krediye kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin, bazı alan ve sektörlerde ciddi bir payı ve ağırlıkları bulunduğunu söyledi.
Esnaf ve sanatkarların, gelir düzeylerinin düşüklüğü ve teminat vermedeki yetersizliklerden dolayı kredi kaynaklarına erişim konusunda sıkıntılar yaşadığını işaret eden Ergün, bu sıkıntıların aşılabilmesi için esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurabilme imkanı sağlandığını hatırlattı.
Esnafın para ve emeklerini birleştirerek kurdukları bu kooperatiflerin, yine esnafın ortak teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamadığını ifade eden Ergün, 2010 yılında, bu kooperatiflerin daha etkin çalışmaları amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda ihtiyaç duyulan yerlerde kooperatif kurulabilmesi için yeni bir düzenleme yaparak, yeni bir örnek ana sözleşme hazırlayarak uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bugün itibariyle Türkiye'nin her tarafında kurulan 931 kredi ve kefalet kooperatifinin, yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkara hizmet sunduğunu, bu kooperatiflerin, çalışmalarını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) çatısı altında sürdürdüklerini kaydeden Ergün, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle, esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası kaynaklarından düşük faizli kredi kullanabildiklerini hatırlattı.

ESNAF VE SANATKAR 4 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANDI
Hükümet olarak, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden olan esnaf ve sanatkara her zaman büyük önem verdiklerini, bunun en önemli kanıtlarından birisinin de esnaf ve sanatkarların kullandıkları Halk Bankası kredilerinin şartlarındaki iyileşmeler olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:
'&#392002 yılında, esnaf ve sanatkârlarımız yüzde 59 faiz oranıyla kredi kullanıyor, bunun yüzde 12'sini hazine karşılıyordu. Bu dönemde ise hazine, faiz oranlarının yüzde 50'sini karşılamaya başlamış, faiz oranlarının da indirilmesiyle birlikte, kredi şartlarında muazzam bir iyileşme yaşanmıştır. 2002 yılında fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarlarımız, bugün bir yıldan kısa kredilerde sadece yüzde 5, bir yıldan uzun kredilerde ise sadece yüzde 6 faizle kredi kullanabilmektedir. Sadece faiz oranlarını düşürmekle kalmadık, kredi üst limitlerini de 5 bin liradan 100 bin liraya çıkardık zira 5 bin lira gibi küçük rakamların, herhangi bir derde derman olmayacağını biliyoruz. Bütün bunlara ilaveten, 2002 yılında esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerden yüzde 19 oranında kesinti yapılırken, bugün bu oran yüzde 3,5 düzeyine inmiştir.
Bütün bu adımların esnaf ve sanatkarlarımızca da benimsendiğini, kredilerdeki gelişmelerden de anlayabiliyoruz. 2002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, bugün bu sayı 757'ye ulaşmıştır. 2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi tutarı 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklaşık 4 milyar lira kredi kullanmıştır.

Bir başka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 4 katına, kredi miktarı ise 26 katına çıkmıştır. Her yıl, merkezi bütçeye esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılacak kredilerin faiz maliyetlerini karşılamak için ödenek ayırıyoruz. 2011 bütçesi için 327 milyon lira ödenek ayırdığımız düşünürsek, bu yıl Halk Bankası'nın oluşturacağı potansiyel kredi hacmi, 6,5 milyar Lira gibi çok ciddi bir rakama ulaşabilecektir.''

BEKLENTİ OLUŞTU
Son Torba Kanunla birlikte, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok önemli bir düzenleme yaptıklarını, sahte belge üretmekten kaynaklanan cezalar gibi birkaç istisna dışında kamuya olan bütün borçları yeniden yapılandıran bu düzenlemeye, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ergün, bu düzenlemeden sonra, kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da, kooperatif takibindeki borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yoğun bir beklenti oluştuğuna dikkat çekti.
Bu durum karşısında TESKOMB'un, kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma yaparak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından görüş istediğini belirten Ergün, ''Biz de birliğin bu talebini olumlu değerlendirdik, TESKOMB'a esnaf ve sanatkarlar için önemli bir rahatlama sağlayacak bu düzenlemenin bir an önce yapılmasını önerdik. Esnafın kamuya olan borçları yapılandırılıyor, kooperatiflere olan borçlar da yapılansın, yeni bir temiz sayfa açılsın, esnafımız 2011 yılına, yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik'' dedi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kredi borcu 2011 yılından önce kooperatif takibine intikal eden ortakların, 15 Nisan 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde, yeniden yapılandırmadan faydalanabileceklerini belirten Ergün, bu çerçevede kredi borcu anapara tutarının üçte birini peşin, kalanını ise peşin ödemeden sonraki iki ay içinde iki taksitte ödeyecek ortaklardan gecikme faizi tahsil edilmeyeceğini bildirdi.

Borcun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edilirse, borcun takibe intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık yüzde 5 gecikme faizi uygulanacağını ve tespit edilen toplam borcun, yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirileceğini belirten Ergün, borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde ise borcun takibe intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık yüzde 12 gecikme faizi uygulanacağını ve tespit edilen toplam borcun 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirileceğini anlattı. Ergün, böylece 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılmasına, 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacağını bildirdi.

BORÇ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÜÇ ÖRNEK
Bakan Ergün'ün toplantıda açıkladığı üç seçenekli borç yapılandırılmasıyla ilgili bakanlık tarafından şu üç örnek verildi.

Borç Tutarı: 10.000- TL
Takip Tarihi : 01.01.2006

1-KREDİ BORCUNUN ÜÇTE BİRİNİN PEŞİN, KALANIN İKİ TAKSİTTE ÖDENMESİ DURUMU:
Gecikme faizi uygulanmayacak sadece anapara tahsil edilecek.
Başvuru esnasında ödenecek tutar: 10,000 / 3 = 3334 TL.
Takip eden ilk ay 1 taksit tutarı: 10,000 / 3 = 3333 TL.
Takip eden ikinci 2. taksit tutarı : 10,000 /3 = 3333 TL.
Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar:
Son 5 yıl içerisin uygulanan gecikme faiz oranı ortalaması yaklaşık yüzde 40 olduğundan
Gecikme faiz tutarı: 20,800 –TL
Anapara 10,000
Toplam 30,800- TL olacaktı
Bu duruma Esnaf ve sanatkar 20,800 TL borçtan kurtulmuş oluyor

2- KREDİ BORCUNUN 2011 YILI SONUNA KADAR TAKSİTLENDİRİLMESİ DURUMUNDA:
Gecikme faiz oranı yüzde 5'ten hesaplanacak (basit faiz)
Anapara tutarı: 10,000- TL
Takip Başlangıç tarihi 01.01.2006
Başvuru tarihi : 22.03.2011 (bugün başvurduğunu dikkate alınıyor)
Gecikme gün sayısı : 1880
Gecikme faiz tutarı: 1880/360 x 0.05 x10,000= 2.620- TL
Toplam Borç Tutarı: 10,000 2620 = 12,620 TL
Taksit Sayısı sayısı 9
Taksit Tutarı : 1402 TL
Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar:
Son 5 yıl içerisin uygulanan gecikme faiz oranı ortalaması yaklaşık yüzde 40 olduğundan
Gecikme faiz tutarı: 20,800 –TL
Anapara 10,000
Toplam 30,800- TL olacaktı
Bu duruma Esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 18,180 TL'sinden kurtulmuş olacak.

3- KREDİ BORCUNUN 24 AY TAKSİTLENDİRİLMESİ DURUMUDA:
Gecikme faiz oranı yüzde 12'den hesaplanacak (basit faiz)
Anapara tutarı: 10,000- TL
Takip Başlangıç tarihi 01.01.2006
Başvuru tarihi : 22.03.2011 (bugün başvurduğunu dikkate alınıyor)
Gecikme gün sayısı : 1880
Gecikme faiz tutarı: 1880/360 x 0.12 x10,000= 6,240- TL
Toplam Borç Tutarı: 10,000 6,240 = 16,240 TL
Taksit Sayısı 24
Taksit Tutarı : 677 TL
Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar:
Son 5 yıl içerisin uygulanan gecikme faiz oranı ortalaması yaklaşık yüzde 40 olduğundan
Gecikme faiz tutarı: 20,800 –TL
Anapara 10,000
Toplam 30,800- TL olacaktı
Bu duruma Esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 14,560 TL'sinden kurtulmuş olacak.

23 Mart 2011 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR