İzmit Belediyesi’nin borcu 227 Milyon TL

Her zaman büyük hedefleri gösteren liderdir” dedi. Belediye Başkanı Doğan ayrıca 500 Milyon TL belediyenin mülkü vardır ifadelerini kullandı   İzmi...

Her zaman büyük hedefleri gösteren liderdir” dedi. Belediye Başkanı Doğan ayrıca 500 Milyon TL belediyenin mülkü vardır ifadelerini kullandı

 

İzmit Belediyesi mayıs ayı meclis oturumunu II’nci birleşiminin birinci oturumu Belsa Plaza’da meclis salonunda yapıldı. Meclis oturumuna İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlık yaptı. Kesin Hesabı meclis gündemine okundu. Sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Ersin Albayrak söz aldı.

 

EMLAK VERDİLERİ ALINMIYOR

CHP Grup Başkan Vekili Albayrak “Bütçe gelirlerinde toplam gerçekleşme yüzde 81 ancak, İller Bankası gelirleri dışında kendi öz gelirlerimizde gerçekleşme yüzde 68’ler düzeyinde. Emlak vergilerinin tahsilatında ciddi bir başarısızlık var, 22.135.00 TL alacak sarkanı bulunmaktadır” dedi.  

 

TUTARSIZ BİR YIL

Sözlerine devam eden Albayrak “Bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 88 ancak oranı yükselten personel harcamaları ve cari transferlerdeki. Yüzde yüzden fazla gerçekleşmelerdir. 2015 yılı yatırımlar açısından tutarsız bir yıl olarak geçmiş. Yatırımların toplam harcamalar içindeki payı sadece yüzde 23’lerde kalmış” açıklamasında bulundu.

 

KEMİKLERİNİ SIZLATACAK

Yatırımlar konusunda göreve gelindiği günden beri başarısız görüntü devam ediyor diyen Albayrak “Zira 2009’dan bugüne 800 milyon kaynak kullanılmış bunların ancak 163 milyonu gelecek nesillerin hizmetine sunulmuştur. Yatırımlara ayrılan kaynak yüzde 20’ler düzeyindedir. Kaynakların yüzde 80’i tüketime gitmiştir. Gelecek nesiller bu yönetimin kemiklerini çok sızlatacaktır” dedi.  

 

ÇÖP İHALESİ

2013’ler sonunda çöp toplama için yılda 15 milyon TL civarında ödeme yapılırken 201 5 yılında bu tutar 24 Milyona çıktığı görülmektedir diyen Albayrak “Yani artış yüzde 64’ler düzeyindedir. O yıllarda 2015 yılının farkı çöp toplama kapsamına köylerin dahil olmasıdır. Zaten eskiden de Akmeşe yöresinin çöpleri alınmıyordu. Dolayısıyla yapılan yıllık 9 Milyon TL artışın kamuoyunu açıklama ihtiyacı vardır ve yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

 

ARAÇ KİRALAMALARI VE YAKIT GİDERLERİ

Sözlerine devam eden Albayrak “Binek taşıt kiraları 2 Milyon 114 bin 873 TL görülmektedir. Ayrıca bu arada araçlar için harcanan yakıt harcamaları 2 Milyon 459 bin 150 TL olup, bu işlemlerin toplam maliyeti 4 Milyon 573 bin TL gibi çok yüksek bir tutardır. Diğer bazı kiralama ve yakıt harcamaları ile birlikte ulaşım hizmetlerinin mal ve hizmet harcamaları toplamı 8 Milyon 145 bin TL’ye ulaşmakta olup bütçenin yüzde 6’sına yaklaşmaktadır” ifadelerini kullandı.  

 

210 MİLYON TL BORÇ

Belediyenin bütçesi incelendiğinde 2015 yılı sonu itibarıyla belediyenin borçlarının toplamı 210 Milyon TL’dir diyen CHP’li Albayrak “Bu toplam içinde kamuoyu olan borçların faizleri yer almamaktadır. Diğer taraftan 2009 yılında belediyenin borçları 156 Milyon 705 bin TL iken bugün 210 Milyon TL’ye çıkmıştır. Dolayısıyla borçlardaki artış 53 Milyon TL’dir. Belediye yönetimi her yıl 7,5 Milyon borç arttırarak gidiyor” dedi.

 

BÜTÇE DİSİPLİNİ

Son 5 yıl incelendiğinde bütçe gerçekleştirme oranları;

2011- yüzde 99.38

2012 – yüzde 100

2013 – yüzde 99

2014 - yüzde 80

2015 – yüzde 81

 

66 MİLYON TL DONDU

AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü “Belediyelerde yüzde 75 üzerine çıkarmanız durumunda başarılı sayılırsınız. Daha önce belediye personeline yüzde 50 bütçeden verilmekteydi. Bugün yüzde 22 seviyesindedir. Yatırım harcamaları yüzde 3 ile başlanırken yüzde 24 seviyesine çıkmıştır. Şirket olarak bakıldığı zaman 29 Milyon TL kar etmiş olmaktadır. 210 Milyon TL borcunun 66 Milyon TL’lin 2014 yılı öncesinde dondurulmuştur. İller Başkası kesiyor. 99 Milyon TL borcu ödenmektedir. Personeline, sendikaya, esnafa borcu olmayan bir belediye ile karşı karşıyayız” dedi.     

 

GÖREV AKSATILIYOR

CHP’li İbrahim Güçlü söz alarak “İzmit belediyesi 2014-2015 cari yılı kesin hesap tablolarına yansıyan bilgileri, belediye yönetiminin ve bizlerin objektif olarak incelediğimizde, belediyenin mali durumunu doğru değerlendirmemize imkan tanıyan bilgilerin mevcut olduğunu görürüz; bu bilgiler den, doğru çıkarımlar yapıldığında, geleceğe dönük daha sağlıklı kararlar almamız mümkün olur. Bu anlayış ile kesin hesap tablolarındaki birtakım verilere göz atarsak,

 

a)Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli,

Geçmiş yıllardan 2014-2015 yılına devreden Gelir Tahakkuklarının, 25 Milyon 781 bin 855,82 TL olduğunu anlıyoruz. 2014-2015 cari yılından gelecek yıllara devreden Gelir Tahakkukunun 28 Milyon 179 bin 916,72 TL’ye çıktığını anlıyoruz. Tahsili yapılamayan bu rakamlar detaylı incelendiğinde görülüyor ki, bina vergisi, arsa vergisi, çevre temizlik vergisi (Mülkiyet üzerinden alınan vergiler) ile dahilde alınan harçlar, kira gelirleri gibi kalemlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin tahsilinden sorumlu belediye başkanı olup, bu durum görevini aksattığının rakamlara yansımasından başka türlü yorumlanamaz” dedi.

 

227 MİLYON 976 BİN 882,48 TL BORÇ

Bilanço, 2015 yılı bilançosuna bir bakışta anlıyoruz ki! Belediyemizin, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 144 Milyon 448 bin 200,40 TL’dir diyen CHP’li Güçlü “Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 83 Milyon 528 bin 682,08 TL’dir. Anlaşılıyor ki İzmit Belediyesi’nin 227 Milyon 976 bin 882,48 TL borcu vardır. Borçlarımıza karşılık sahip olduğumuz Öz kaynaklar toplamımız: 166 Milyon 222 bin 643,93 TL’dir. Borç-Öz kaynak yapısı bu olan bir kurumun, mali yönden iyi yönetilmediği şüpheleri ile ciddi analizlere ihtiyacı vardır” açıklamasında bulundu.

 

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Muhalefetin sözleri bizim için önemlidir. Dışarıdan yapılan eleştirilerin doğru olmadığı bir kez daha görülmüştür. Muhalefetin sözleri bizim için çok önemlidir. Herkes farklı penceren bakmak durumundadır. Önemli olan görmek istenilendir. Bütçe tarafından önemli çalışmalar yapıldı. Yüzde 90 bütçenin gerçekleşmesinde eleştiri yapılıyor. Geçen yıllar yüzde 100 seviyesinde olduğu kabul edilmektedir. Başka bir yerde söylenmiş olsa bu durumuna kimse inanamaz” dedi.

 

BAŞIMIZ DİKTİR

Kaynak yönetilmesinde başımız her zaman diktir diyen Doğan “Kaynakların yönetilmesinde her belediye ile yarışabiliriz. Milletin parasının korunması noktasında her zaman ciddi davranılmıştır. 21 Milyon TL kasamızda para vardır. Belediyenin kasasında para bulunması gerekmez. Para neden vardır. 2016 yılında yatırımlar vardır kaynaklar tüketilecektir. Kaynaklar millete dönecektir. Eleştiriler bu şekildeyse bun can kurbandır” açıklamasında bulundu.

 

YATIRIMLAR YÜZDE 40’I GEÇİYOR

Belediyenin bütçesinin nasıl değerlendirilir diyen Başkan Doğan “Bütçelerin denk olması, bütçenin başarısı, yatırıma yeterince pay ayrıldı mı? Yatırımlarımız yüzde 24 değildir. Yüzde 40’ları geçmektedir. Yüzde 24 bina yatırımıdır. Gençlerimize, yaşlılarımız olsun halkımızın her kademesine yatırım yapılmaktadır. Birçok yatırım vardır bunlar göz önünde bulundurulması gerekiyor. Personel giderleri başladığımıza zaman yüzde 60 seviyesinden, yüzde 18 seviyesindedir. Belediye kanuna uygundur. Yüzde 30’un altında olan belediye çok azdır. Hedefimiz yüzde 15 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

 

ALACAKLAR HEMEN ÖDENİR

Devlet borçlarına bakıldığı zaman ise; Alış-verişte belediyenin esnafın durumuna bakmak gerekiyor diyen Doğan “Hiç kimsenin alacağı bizde kalmaz. Fatura gelir gelmez 20 gün içerisinde ödeniyor. Bu durumu aşanlar hakkında soruşturma açılıyor. Buradan arkadaşlarımız parasını almaya gelmeyeni aramaktadır. Esnafımıza, işçimize borcumuz yoktur. Toplu sözleşmede popilist davranmıyoruz. Havadan gitmiyoruz ödeme geldiği zaman arka kapıdan gitmiyoruz. Belediyenin önünde yatak döşek olmuyor” dedi.        

 

500 MİLYON TL

Allah’a can borcumuz devlete para borcumuz vardır diyen Doğan “İki şirketinde SGK ve SSK borçları vardır. Şirketlerin borçları kalmamıştır. Ankara temaslarımızda SGK ve SSK ile görüşmelerimiz oldu. İzmit Belediyesi’nin mal varlığı 500 Milyon TL’nin üzerindedir. İzmit Belediyesi’nin malı kullanılıyor devlet kurumları para vermiyor sonrasında biz borçlarımızdan dolayı eleştiriliyoruz. Bir çok kamu binasının yerini biz verdik” açıklamasında bulundu.

 

VERGİ ALACAĞIMIZ

Vergi toplamakta zorluk çekiyoruz diyen Doğan “Emlak, eğlence, ecrimisil gibi bir çok kalemde vergi alacağımız vardır. Sizlerin bu yönde desteğine ihtiyacımız vardır. Barlar sokağında vergi alacağımız vardır. Sorunlarını biliyorum ancak vergi ödemeye gelince kimse ses çıkarmıyor. Vergi almak için üzerine gittiğimiz zaman heryerden aranıyorum. Devletin resmi kurumları haricinde hiçbir yere borcumu yoktur. Konteynırlarımızı yakanlar vardır” şeklinde konuştu.

 

CEDİT MAHALLESİ

Cedit Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm hakkında büro açılmıştır diyen Doğan “İzmit Belediyesi adına profesyonel firma tarafından binaların röntgenleri çekilecektir. Bina verileri toplanacaktır. 300 günlük çalışmadır. Ekibin içerisinde bizimde görevlimiz olacaktır. Bende yakından takip ediyorum. Yapılan bütün çalışmalar İzmit Belediyesi’nin bilgisi dahilinde olacaktır. 100 gün sonra avam projesi hazırlanacaktır. Herhangi bir vatandaşlarla görüşme yapılmadı. Bu tespit çalışmadır. Sormanız gereken bir durum olursa bana ulaşabilirsiniz. Türkiye’ye örnek Kentsel Dönüşüm yapmak istiyorum” dedi. Yapılan oylama sonrasında İzmit Belediyesi’nin 2015 yılı kesin hesabı AKP’nin oylarıyla kabul edildi.

Serkan BORLAK         

16 Mayıs 2016 Kocaeli- GündemYorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01

can - nevzat doğan kafasına göre değer veriyorya izmite Akçakoca mah seyir tepesi yaptı bence esrarkeşlere içkicilere yaptı bir tane aile orda oturamaz bakın görüceksiniz temizlik görevlileri bira şişelerini toplamaktan bıkacak

Yanıtla . 0Beğen 16 Mayıs 17:04
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR