KYÖD, Fındıkzade Yurdu ihalesiyle ilgili açıklama yaptı

KYÖD Başkanı Haşmet Belen, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada Fındıkzade Yurdunun ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Belen şu değerlendirme...

BÜYÜT

KYÖD Başkanı Haşmet Belen, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada Fındıkzade Yurdunun ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Belen şu değerlendirmede bulundu; Yerel basınımızda fark ettiğimiz bir resmi ilanı Kocaeli Kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Basın ilan kurumunun 365 15 sayı 20.02.2013 tarihli ilanına göre: Kocaeli İl Özel İdaresi, mülkiyetinde bulunan Fındıkzade Yurdunu 12.000.000 TL muhammen bedelle 28.03.2013 Perşembe günü saat 14:00 de ihaleyi çıkartacaktır.

MANİDAR BULUYORUZ
Kocaeli gündemini geçmişte uzun süre işgal etmiş, üzerinde çok tartışma yapılmış Fındıkzade Öğrenci Yurdunun sessiz sedasız şekilde, adeta bir gizlilik içerisinde tekrar ihaleye çıkartılmasını manidar bulmamak elde değildir. Ortada ne bir yangın, nede bir mal kaçırma gereği bulunmamaktadır. Kocaeli ilinin bir kıymetinin, yeterince tartışılmadan, bir satış olacaksa bile yeterince duyurulmadan elden çıkartılmasını kabul etmiyoruz.

HATA YAPILMIŞTIR
Muhammen bedelin 12.000.000 TL ye indirilmesi de izaha muhtaç bir konudur. Zira eski bedel bilindiği üzere 17.000.000 TL’dir. Açıkça görülmektedir ki ihale bedeli tayin edilirken ya geçmişte bir hata yapılmıştır yahut bugünkü değer yanlıştır. Ortada en hafif tabirle bir ciddiyetsizlik olduğu açıktır. Kamuya ait değerlerin satılıp paraya çevrilmesi ülkemizde yerleşen ve ısrarla uygulanan bir yaklaşım haline gelmiştir. Kocaeli İl Özel İdaresi de bu anlayışa ve ısrara sahip olduğunu göstermektedir. Beklentimiz basit, makul ve anlaşılırdır.

GENÇLİK İÇİN KULLANILMALI
Şöyle ki : Öncelikle bu yurdun yapılmasını sağlayan geçmişteki kent iradesine hürmet edilmeli ve satış yolu tercih edilmemelidir. Fındıkzade Yurdu kuruluş amacına uygun şekilde işletilmelidir. Eğer makul ve izah edilebilir sebeplerle bu durum mümkün değilse bir satış düşünülebilir. Ancak satış olacaksa bile geçmişe saygı gereği elde edilen gelir yüksek öğrenim gençliği için kullanılmalıdır.

YARATILAN İZLENİM, TAM AKSİ
Satış ihalesi muhammen bedelleri arasındaki çelişki kamuoyuna izah edilmemiştir. Bunun dışında İhalenin, resmi gereklilik dışında bir duyuru ve haber olmadan gerçekleştirilmek istenmesi de kabul edilemez. Kamu ihalelerinde kişiye özel bir satış izlenimi yaratılmasından kaçınmak gerekirken yaratılan izlenim tam aksidir. Bu işlemin yanlış ve Kocaeli halkının menfaatine olmadığını bir kez daha duyurur durumun kamuoyunda tekrar tartışılması gerektiğini beyan ederiz.”

24 Şubat 2013 Kocaeli- GündemYÜKLENİYOR