İşte Türpraş-Petrol İş sözleşmenin detayları

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ve Genel Sekreter Ünal Akbulut Beyaz Yalı Restoran’ta basın açıklaması yaptılar. Bugün 19 Mayıs Gençl...

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ve Genel Sekreter Ünal Akbulut Beyaz Yalı Restoran’ta basın açıklaması yaptılar. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyor, ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran tüm milli mücadele şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal'i yad ediyor, saygıyla anıyoruz diyen Yaşar “O gün verilen mücadelenin kıymetini halkımız gayet iyi biliyor. 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halkımız, tıpkı işgal yıllarında olduğu gibi mücadele etmiş, kahramanca ülkesine ve demokrasiye sahip çıkmıştır” dedi.

 

İHTİYAÇLARINA YOĞUNLAŞMAMIZIN ZAMANI GELMİŞTİR

Ülkemizin içerisinden geçtiği bu olağanüstü dönemde, biz emeğin temsilcisi olan sendikalar ve sivil toplum örgütleri, zor koşullarda çalışanların haklarını korumak ve demokrasinin olmazsa olmazı olan “örgütlü toplum”un gereğini yerine getirmek için çaba gösteriyoruz diyen Yaşar “Çok önemli bir Anayasa Referandumu'nu geride bıraktık. Referandumda ortaya çıkan tablonun çok iyi okunması ve buna uygun bir şekilde hızla normalleşme yönünde adımlar atılarak artık elbirliğiyle halkımızın aş ve iş sorunu başta olmak üzere asli meseleleri üzerine, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına yoğunlaşmamızın zamanı gelmiştir” açıklamasında bulundu.  

 

SÖZLEŞMENİN AYRINTILARI

TÜPRAŞ sözleşmesi hakkında bilgi veren Yaşar “Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerimize bağlı toplam 3887 üyemizin çalıştığı Tüpraş işletmesinde 1.1.2017-31.12.2018 yürürlük dönemi için, 15.05.2017 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi öncesi ortalama aylık çıplak brüt ücretin 3.984.-TL olduğu işletmede, sözleşmenin birinci yılı 1. altı ayı için ücretlerimize “% 9” oranında ücret zammı alınmıştır. Bu oran aynı dönem için geçerli olan altı aylık enflasyon oranının, yani %4,73 oranının yaklaşık iki katıdır.

 

YÜZDE 17,72 ORANINDA ARTMIŞ OLACAKTIR

Sözleşme ile 01.07.2017 tarihinde ikinci altı ay için, altı aylık enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Mayıs ayı başında açıklanan altı aylık enflasyon oranı %8’dir. Ücret zammı dönemimiz olan Temmuz 2017 ayı başında açıklanacak enflasyon oranının da bu oran veya üzerinde olması olasılık dahilindedir. Temmuz 2017 ayında açıklanacak enflasyon oranının %8 olması halinde, 1. altı ayda aldığımız yüzde 9 ücret zammı oranı ile birlikte Temmuz başı itibariyle aylık ücretlerimiz yüzde 17,72 oranında artmış olacaktır.

 

YÜZDE 8 ENFLASYON ORANI OLASILIĞINA GÖRE;

31.12.2016 tarihi itibariyle işletmedeki ortalama aylık ücret, 3.984.- TL idi. Bu ücret 1. altı ay ve 2. altı ay zamları ile birlikte 01.07.2017 tarihi itibariyle 4.690.-TL olacaktır.  Bu hesaba göre aylık zam miktarı toplam 706.- TL’dir. Sözleşmenin İkinci yılı 1. altı ayı için altı aylık enflasyon oranında,  2. altı ayı için ise altı aylık enflasyon oranına 0,50 (yarım) puan eklenmesiyle bulunacak miktar kadar ücret zammı yapılması kararlaştırılmıştır.

 

SOSYAL YARDIMLAR:

Toplu iş sözleşmesindeki sosyal yardımların 1. yıl için yıllık artış oranları yüzde 15 ile yüzde 29 arasında değişen oranlarda gerçekleşmiştir. Üyelerimize her ay ödenen birleştirilmiş sosyal yardım miktarının artış oranı yaklaşık yüzde 20 olmuştur. 2015 yılında ilk defa sözleşmeye giren Bayram Ödentisi miktarının artış oranı ise yaklaşık yüzde 17 olmuştur. Böylece bayram ödentileriyle birlikte 1. yıldaki yıllık sosyal paket toplamda 5.200.-TL olmaktadır. Bu miktarlar, sözleşmenin 2. yılında yıllık enflasyon oranında artırılacaktır.

 

DİĞER DÜZENLEMELER:

Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşme, bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye’nin  en ileri sözleşmelerindendir. İş Kanunu'ndaki haftalık çalışması süresi  6 gün ve toplam 45 saat iken, Tüpraş’da 5 gün olup 40 saattir.

 

TOPLAM 4 YEVMİYE ÖDENMEKTEDİR

İş Kanunu'nda hafta tatili günlerinde çalışma karşılığı, fazla çalışma hükümlerine göre toplam 2,5 yevmiye iken, Tüpraş’da toplam 4 yevmiye ödenmekte, ayrıca bu hafta tatili günlerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerine rastlaması halinde toplam 5 yevmiye ödenmektedir. Hafta tatili günlerinde çalışan işçilere ilaveten takip eden haftada 1 gün ücretli izin de verilmektedir. İş Kanunu'nda Ulusal bayram ve Genel tatil günlerinde çalışma karşılığı toplam 2 yevmiye iken, Tüpraş’da toplam 4 yevmiye ödenmektedir.

 

BAKIM PRİMİ ORANI İSE YÜZDE 20’DİR

Fazla çalışma ücreti,  İş Kanunu'nda 40 saat ile 45 saat aralığında yüzde 25, 45 saatin üzeri ise yüzde 50 iken, Tüpraş’da günlük ve haftalık çalışma sürelerinin üzerinde yapılan her türlü çalışma, fazla çalışma olarak tanımlanmış olup, fazla çalışma ücreti yüzde 100 olarak uygulanmaktadır. İş Kanunu’nda düzenlenmemiş bulunan, vardiya ve bakım primleri toplu iş sözleşmemizde bulunmaktadır. Üçlü vardiyada yüzde 30, ikili vardiyada yüzde 17 vardiya primi ödenmektedir. Bakım primi oranı ise yüzde 20’dir.

 

OLDUKÇA YÜKSEK OLDUĞU KUŞKUSUZDUR

4 aylık ücretimiz tutarındaki ikramiye ödemesi uygulaması, bu sözleşmede de aynen devam etmiştir. Kamu işyerleri toplu iş sözleşmelerimiz dışında, diğer sözleşmelerimizde bulunmayan, işçinin öğrenim durumuna göre aylık ücretlerinin %6’sı ile %12’sı aralığında tahsil primi ödemesi bulunmaktadır. Yıllık ücretli izin süreleri, İş Kanunu'ndaki kıdem kademelerinin ve gün sayılarının oldukça üzerindedir. Tüpraş için imzaladığımız sözleşme ile alınan zam oranları ve diğer kazanımlarımız  ile benzer büyüklükte ve benzer ortalama ücretli işyerleri için  Türkiye’de imzalanan toplu iş sözleşmeleri  karşılaştırıldığında, Tüpraş toplu  iş sözleşmesindeki  kazanımlarımızın  oldukça yüksek olduğu  kuşkusuzdur”

 

KIDEM TAZMİNATI

16 Nisan Anayasa Referandumu'ndan hemen sonra işveren örgütlerinin talepleri ve reform çağrıları hükümet nezdinde karşılık bulmuş ve en temel haklarımızın başında gelen kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme son aşamasına gelmiştir diyen Yaşar “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu, düzenlemeye ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığını ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde işçi konfederasyonları ve konfederasyonumuz Türk-İş ile paylaşılacağını açıklamıştır. Dolayısıyla bugünkü açıklamalarımızı, basına bazı yetkililerin verdiği beyanatlardan ve yıllardır getirilmek istenen Kıdem Tazminatı Fonu sisteminden hareketle yapacağız” dedi.

 

İNİSİYATİF ALACAK VE MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLACAKTIR

Öncelikle hem konfederasyonumuz Türk-İş hem de Petrol-İş Sendikası olarak kıdem tazminatında herhangi bir hak kaybına yol açacak bir düzenlemenin karşısında olduğumuzu vurguluyoruz diyen Sendika Başkanı Yaşar “En temel haklarımızdan olan kıdem tazminatı, sendikaların kırmızıçizgisidir. Konfederasyonumuz Türk-İş'in 2015 yılındaki son Genel Kurulu'nda da kayıt altına alındığı üzere, hak kaybı getirecek bir düzenleme Genel Grev nedenidir! Petrol-İş Sendikası, kıdem tazminatında eğer bir hak kaybı söz konusu olursa, konfederasyonumuzun bu kararının gereğinin yapılması hususunda inisiyatif alacak ve mücadelenin öncüsü olacaktır” açıklamasında bulundu.

 

ERİYİP GİTME RİSKİ TAŞIYACAKTIR

Aylık yüzde 8,33'lük oran ya da 1 yıla 30 günlük ücrete karşılık gelen mevcut sistemden bir adım geri atmayız diyen Yaşar “Öte yandan, kıdem tazminatının bireysel fon hesabına devredilmesine ve alınterimizin karşılığı olan bu hakkımızın piyasa şartlarına emanet edilmesini de yanlış buluyoruz. Hepinizin bildiği üzere ülkemizin fon karnesi zayıftır. Ülkemizde bugüne kadar kurulan birçok fon batmıştır. Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı Hesapları gibi... İşsizlik Fonu gibi batmayan fonlar ise daha çok işverenlere teşvik vermek üzere kullanılmaktadır. Buradaki işçinin birikimleri, işsizlere dönmemektedir. Kıdem tazminatı fonu, her ne kadar bireysel bir hesap olacağı belirtilse de, benzer mantıkla piyasa şartlarında eriyip gitme riski taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

 

YANİ HİÇBİR İŞLEVİ KALMAYACAKTIR

Ülkemizde kıdem tazminatı aynı zamanda bir iş güvencesi işlevi görmektedir diyen Yaşar “Kıdem tazminatı fona devredildiğinde, işveren işçi çıkardığında toplu bir ödeme yapmak zorunda kalmayacağı için işten çıkarmalar kolaylaşacaktır. İşçilere sürekli giriş-çıkış yaptırılabilmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Esnek çalışmanın önü daha da açılacaktır. Ayrıca fon sisteminde kıdem tazminatından yararlanma koşullarının vadeye yayılacağı ve işçinin istediği zaman buradaki birikimini çekemeyeceği anlaşılmaktadır. Kıdem tazminatı, ücretimizin ödenmesi sonraya bırakılmış doğal bir parçasıdır.  Ödenmesi işverenlerin sorumluluğundadır. Kıdem tazminatı fona devredilirse, işverenin sorumluluğundan çıkacak ve akıbeti piyasa şartlarında belirlenen bir birikim haline gelecektir. Yani hiçbir işlevi kalmayacaktır” dedi.

 

FON YERİNE…

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda bazı sorunlar yaşandığı açıktır diyen Sendika Başkanı Yaşar “Ancak yetkililerin belirttiği üzere “işçilerin yüzde 80'inin bu haktan yararlanamadığı” şeklindeki tespitlerin hangi istatistiğe dayandığını bilmiyoruz. Kıdem tazminatında mevcut sistemin iyileştirilmesi ve işçilerin tamamının sorunsuz bir şekilde bu haktan yararlanması için kıdem tazminatı fonu kurmak yerine aşağıdaki konuları kapsayan çalışmalar yapılmalıdır: Her türlü işten çıkarma veya işçinin kendisinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmesi, Kıdem tazminatında tavan uygulamasının gözden geçirilmesi, İşyerinin iflas ve icralık durumlarında işçi alacaklarının birinci sıraya getirilmesi, Mevcut sistemde kıdem tazminatını hak edişte uygulanan işyerinde 1 yıl çalışma şartı kaldırılarak, bir gün bile çalışılsa kıdem tazminatı ödenmesi, İşverenlerce ödenmeyen kıdem tazminatlarının, işçi mahkemeye gitmeden devlet tarafından ödenmesinin mekanizmalarının oluşturulması, bu tür sorunlu durumlarda işverenlerden kıdem tazminatı tahsilinin devlet tarafından yapılması” açıklamasında bulundu.

 

720 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRMEKTEYDİ

Bilindiği üzere hükümet tarafından geçen yıl Mart ayında yapılan açıklamayla kamuda alt işveren işçisi olarak çalışan, asıl ve yardımcı iş yapmasına bakılmaksızın tüm işçilerin kamu kadrosuna alınacağı belirtilmiştir diyen Yaşar “Bu düzenlemenin, genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalışan işçileri kapsayacağı ifade edilmiştir. O tarihte bu düzenleme, yaklaşık 720 bin işçiyi ilgilendirmekteydi” dedi.

 

BEKLENTİLERİ KARŞILANMAMIŞTIR

Söz konusu düzenlemenin kamuda yeni bir sözleşmeli personel statüsü tanımlanarak gerçekleştirileceği açıklanmış ve kapsamı dar tutulmuştur diyen Yaşar “Düzenlemenin kapsamında, süreklilik arz eden (bir yıl-12 ay) hizmetlere ilişkin işler şeklinde tanımlanarak, her yıl 3 aylık ya da 6 aylık dönemler için geçici olarak sürekli çalıştırılan işçiler dahil edilmemiştir. Bu eksiklerine rağmen o günlerde vaat edilen düzenleme dahi yerine getirilmemiş ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişinin umutları kırılmış, kamuda çalışan taşeron ve geçici işçilerin beklentileri karşılanmamıştır” şeklinde konuştu. 

 

BU HUSUSTA DERHAL BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR

Petrol-İş, söz konusu düzenleme gündeme geldiği andan itibaren görüş ve taleplerini ifade etmiş, gerekli girişimlerde bulunmuştur diyen Yaşar “Talebimiz bellidir; kamuda asıl-yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın tüm taşeron, mevsimlik ve geçici çalışanlar kadroya alınmalıdır. Ayrıca sadece kamuda değil özel sektörde de taşeron işçilerin sorunlarının çözülmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılmalıdır. Ve nihai olarak yapılması gereken özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın taşeron çalışmanın tümüyle kaldırılmasıdır. Dolayısıyla kamuda alt işveren ve geçici olarak çalışanların kadroya alınması konusu bir seçim vaadi olarak kalmamalıdır. Bu hususta derhal bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.

 

TEAMÜLLERE AYKIRI OLARAK

Bildiğiniz üzere Uluslararası Çalışma Örgütü – ILO, toplu sözleşme ve grev hakkı başta olmak üzere, çalışma hayatı konusunda uluslararası normları belirleyen ve üye ülkelerde uygulanmasını amaçlayan üçlü yapıya sahip bir üst kuruluştur diyen Sendika Başkanı Yaşar “Türk-İş kurulduğu 1952 yılından bu yana, Türkiye’deki çalışan kesimi Uluslararası Çalışma Konferansı’nda başarıyla temsil etmekte, işçi hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için çalışmaktadır. Bu görevi yerine getirmek amacıyla, Konferansın tüm komisyonlarında delege ve teknik danışmanlarıyla etkin bir şekilde yer almaktadır. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yıllardır uygulanmakta olan teamüllere aykırı olarak Türkiye’deki çalışan kesimi Konferans’ta temsil edecek işçi delegesini bu yıl Memur-Sen’in işçi delegesi olarak belirlemiştir” açıklamasında bulundu.

petrol-is-sendikasi-genel-baskani-ali-ufuk-yasar-ve-genel-sekreter-unal-akbulut-(7).jpg

BAKANLIK TARAFINDAN DÜZELTİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ

Memur-Sen'in üye sayısının Türk-İş'in üye sayısının bir miktar üzerine çıkmış olması, tek başına bu memur konfederasyonunu işçilerin ve çalışanların temsilcisi haline getirecek kriter olamaz diyen Yaşar “Konferansa katılacak işçi delegesi ILO tüzüğüne göre “en fazla temsile haiz” kuruluşlar arasında mutabakat sağlanarak belirlenmektedir. Bu yıl konferans delegesi belirlenirken bu kurala uyulmamıştır. Bu yanlış karara tepki olarak Türk-İş, bu yıl Konferans'a katılmama kararı almıştır. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda işveren vekili konumunda olan kamu görevlilerinin temsil yetkisine sahip kılınması kabul edilemez. Ayrıca Memur-Sen, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından üye kabul edilmemiş bir konfederasyondur. Kararın düzeltilmesine ilişkin konfederasyonumuz Türk-İş Bakanlık nezdinde itirazlarını bildirmiştir. Bu yanlış kararın Bakanlık tarafından düzeltileceğini ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.   

 

İŞSİZLİK SORUNU

İşsizlik sorununun giderilmesi için yatırımların yapılması gerektiğini belirten Yaşar “İşsizlik fonunun ciddi anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Buradan işsizlik ödemeleri yapılıyor. Fonun bu durumu işsizliğe çare olamaz. Sanayicilerin ülkeye sahip çıkacak yatırımların yapılması gerekiyor. Ülke sevdalısı patronlar vardır. Ülkemizin kaynaklarının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece kazanma odaklı olanları devlet tarafından iyi izlenmesi gerekiyor” dedi. Serkan BORLAK

19 Mayıs 2017 Kocaeli- GündemYorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR