TÜRÇEP meclis toplantısı sonuç bildirisi

TÜRÇEP Türkiye Çevre Platformu 14-15 Mart 2015 Günleri Gündemdeki sorunları görüşmek üzere; EUROSOLAR Türkiye, Karaman Ekoloji Derneği, Karaman Çevr...

BÜYÜT

TÜRÇEP Türkiye Çevre Platformu 14-15 Mart 2015 Günleri Gündemdeki sorunları görüşmek üzere;

EUROSOLAR Türkiye, Karaman Ekoloji Derneği, Karaman Çevre Platformu (KAÇEP), Sinop Ayancık Çevre Koruma Derneği, Konya Çevre Koruma Derneği (KONÇED), Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Kocaeli Çevre İnisiyatifi ve Batı Karadeniz Çevre Platformu, Yaşanabilir Zonguldak Platformu, Ordu Doğal Çevreyi Koruma Derneği (ORÇEV), İç Anadolu Çevre Platformu, Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği (NİÇEK), İskenderun Çevre Koruma Derneği (İÇKD),  Muğla Akyaka Dayanışması Grubu temsilcileri ve Artvin’den Orman Mühendislerinin katılımıyla Ankara’da toplandı.

 

Ülkemizin tahıl ambarı Konya - Karaman bölgesinde de Termik Santral kurma girişimleri bulunmaktadır. Yörede duyarlı halk hareketi başlamış Karaman Ekoloji Derneği ve Karaman Çevre Platformu kurulmuş,  İç Anadolu ve Türkiye Çevre Platformu bileşeni olarak çalışmalarını sürdüreceklerini duyurmuşlardır..

 

Yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi:

Enerjide Çözüm; öncelikle enerjinin etkin ve verimli kullanımıdır. Ulaşım, konut ve sanayide hizmet ve ürün başına en az enerji kullanılmalı, ABD ve Almanya gibi,  ülkemizde de %100 yenilenebilir enerji kullanımını hedeflemelidir. Ülkemiz sahip olduğu güneş ve rüzgâr potansiyeli ile çok kısa sürede %100 yenilenebilir enerjiye geçebilir. Bunu sağlamak için çözümden yana ve halkın katılımını öngören çalışmalar yapılmalıdır.  Kaynak ve teknoloji vardır, karar vericilerin çözümden yana olmaları gerekmektedir.

 

Üstün Kamu ve Ekosistem Yararını, uluslararası insan ve doğa haklarını hiçe sayan, ilkel ve gözü dönmüş bir kazanç hırsının ürünü olan kirli ve geri teknolojik yatırımlar yurdun her yanında yapılmaya başlanmıştır. Yöre halklarının karşı çıkışına ve yasal kazanımlarına rağmen yeniden organize olan kirli yatırımlar sürmektedir. Merkez kapitalist ülkelerce terk edilmiş, nükleer ve termik santraller gibi kirli teknolojilerin ülkemize aktarılması ve kullanıma sunulması acilen önlemelidir.

 

Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer güç santrali (NGS)  için Türkiye ve Rusya arasında yapım ve işletme kapsamlı, ticari nitelikli bir anlaşma imzalanarak usulüne göre onaylanmıştır. Ancak bu anlaşma, Anayasamızın 90. Madde son hükmü kapsamında olmayan bir anlaşmadır.

 

Akkuyu NGS Anlaşması “milletlerarası hukukta, emredici ve bağlayıcı genel normları” taşımamaktadır. Bu nedenle Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi açısından Akkuyu NGS Andlaşması’nın, “emredici ve bağlayıcı genel normlar” içeren diğer (Ramsar, Biyolojik Çeşitlilik, Peyzaj, Yaban Hayatının Korunması, Akdenizin Korunması vb.) milletlerarası andlaşmalar karşısında uygulanması hukuken tartışmalıdır.

 

Mersin Akkuyu NGS nin yer seçimi, yapım, işletme ve söküm dâhil olmak üzere bütün bir süreci kapsayan çevresel etki değerlendirmesi hazırlanmış ve üzerinde yeterli bir tartışma yapılmadan acele ile ÇED Olumlu Kararı da verilmiştir.

Akkuyu NGS’de olası bir kazada Rus mevzuatının uygulanması ise kabul edilemez. 

 

Yer seçimi, bölgenin ve ülkenin turizm, gıda güvenliği ve insan yerleşimleri açısından güncel ve gerçekçi olmadığı gibi Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmeliğe de aykırıdır.

Örneğin NGS için belirlenen 800 m. lik sağlık koruma bandı klasik bir termik santralin koruma bandından bile küçüktür ve kabul edilemez.

 

Kaza anında devreye girecek olan “Acil Eylem Planı” ise son derece yetersizdir.

 

Günümüzde Dünya nüfusunun % 20'sine yeterli su sağlanamamakta, bir milyardan fazla insan içecek temiz su bulamamaktadır. Suyun yetersizliği yanında en önemli sorunlardan birisi de aşırı kirlenmesidir. Bu nedenle su konusunda Havza Yönetim Projeleri Yapılmalı ve Su Havzaları Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan edilmelidir. Son yıllarda suyun ticarileştirilmesi yanında HES yatırımlarında salgın boyutunda başıboşluk yaşanmaktadır.

HES’ ler de Havza Bazında ele alınmalı AB Standardına uygun olarak yapılmalı, 1 MW dan büyük olanlar için ÇED zorunluluğu getirilmelidir. HES furyasına, bu vesile ile suyun ticarileştirilmesine ve doğa talanına son verilmelidir.  

 

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Bartın, Amasra, Bolu, Düzce ve Sakarya'da da tarım alanları ve orman arazileri sanayi kuruluşları,  termik santraller, çimento fabrikaları ve taş ocakları ile yok edilmektedir. Ormanı ve doğası ile övünülen Bolu'nun bakir güzellikleri taş ocakları ile yara almaktadır. Kocaeli’nde rant uğruna plansız ve kontrolsüz sanayileşme ve yapılaşmanın faturasını halkımız sağlık ve doğasını kaybederek ödemektedir. Kanser vakaları ne yazık ki dünya ortalamasının kat kat üstündedir. İzmit Körfez’i liman ve iskeleler ile doldurulmakta, hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen Dubai Port liman inşaatı mahkeme kararına rağmen devam etmektedir. Yeni yatırımlara kapı açılmaması gereken, riskli ve tehlikeli sanayi kuruluşlarının rehabilitasyonu veya taşınması gereken Kocaeli’nde tam tersi gelişmeler yaşanmakta. Herhangi bir patlama anında tüm kenti yok edebilecek kapasitede yeni bir amonyak tankı inşası planlanmaktadır. Tarım ve orman alanları üzerinde sanayi faaliyetleri ve yapılaşmaya dur denilmelidir. Çarpık sanayileşmenin kıskacında sağlık sorunları ,doğa tahribatları ve yaşamsal sorunlar yaşayan kentlerde sorunu büyüten tüm girişimlerin önüne geçecek bir eylem planı ortaya konulmalı ve iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. İlgili merciiler sorumluluklarının gereklerini yerine getirmelidir. 

 

 ÇED sürecinde yapılan Halkın Katılımı Toplantılarında toplantıların tarafsız yönetilmemesi, yatırımcıdan yana tavır alınması, adeta oldubittiye getirilmesi ve yerel halkın itirazlarının kurala uygun şekilde zapta geçirilmemesi sonucu toplantılar yerel halk tarafından engellenmektedir. Gelinen noktada bu toplantıların tarafsız bir şekilde yönetilmesi, halkın itirazlarının yeterli zaman ayrılarak dinlenmesi ve usulüne uygun olarak toplantı zaptına geçirilmesi ve toplantı zaptının onaylı bir örneğinin katılımcılara verilmesi önem kazanmıştır. İlgili ve yetkilileri bu konuda dikkatli, tarafsız ve kurallara uygun davranmaya davet ediyoruz. Aksi halde halkın bu toplantıları engellemesi kaçınılmaz olarak sürecektir.

 

Baz İstasyonları Kansere neden olmaktadır. Bunun yanında Cep Telefonu, Televizyon, Bilgisayar, Tablet Bilgisayar kullanımı kontrolsüz bir şekilde artmış, ilkokullar düzeyine inmiştir. Ticari firmalar ise kullanımı özendiren promosyon ve kampanyalarla halkımızın sağlığı üzerinden rant sağlamaktadırlar. Baz İstasyonları AB standardında ve yerleşim yerlerinin dışında kurulmalı, Anne ve babalar çocuklarını elektro manyetik dalga yayan bu cihaz ve oyuncaklara karşı korumalıdırlar.

 

Uyuşturucu kullanımı son derece yaygınlaşmış ve ilkokullar seviyesine inmiştir. Hükümetimizi bu konuda etkin önlem almaya, eğitim çalışmalarını yoğunlaştırmaya ve Psikolojik Danışma Merkezlerini hızlı bir şekilde yaşama geçirmeye davet ediyoruz.

24 Mart 2015 Kocaeli- Gündem


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR