Zeytinoğlu: Kocaeli, yatırımcılarda cazibe merkezi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu;  Kocaeli, ülkemizin en...

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu;  Kocaeli, ülkemizin en küçük yüzölçümüne sahip illerinden biri olmasına rağmen, ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer alan bir şehrimizdir. Birçok ekonomik gösterge bu gerçeği doğrulamaktadır. Bugün itibariyle Odamıza kayıtlı firma sayısı yaklaşık 2500’ün üzerinde olup bu işletmelerimizin 274’ü yabancı sermayeli ve 80’i Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer almaktadır.

 

OTOMOTİV SANAYİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten Kocaeli sanayinde sektörlere bakacak olursak, Kocaeli’de kimya ve Petro-kimya sanayi ile otomotiv sanayinin öne çıktığını görüyoruz. Ayrıca, metal sanayi, makine sanayi, plastik sanayi de ilimizin öne çıkan diğer sektörleri. Kocaeli İmalat sanayi içerisinde kimya sanayi Türkiye İmalat Sanayi içerisindeki % 27’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır.

 

YAN SANAYİNİN GELİŞMESİ

Otomotiv sanayinde yapılan yatırımlar ile otomotiv sanayi bölgemizin gözde sektörlerinden biri olmuştur. Böylece, Kocaeli, Türkiye araç üretiminin adet olarak,  yüzde 38’ini karşılar duruma gelmiştir. Büyük otomotiv firmaları da bölgemizde konumlanmıştır. Bu yatırımlar bölgede yan sanayinin gelişmesine ve teknoloji seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır.

cengiz-topel.gif

DIŞ TİCARETE KOCAELİ KATKISI

Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,3’ü Kocaeli’nden gerçekleşmektedir. Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2016 yılında İlimizden; 18,3 milyar dolar ihracat, 40,7 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 59 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli, Türkiye dış ticaretine yüzde 17,3 katkı vermiştir. Kocaeli Dünya ülkeleri sıralamasında ise dış ticareti ile 63. sırada yer almaktadır.

 

KOCAELİ CAZİBE MERKEZİ

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlimizde, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir. İlimizde 13 adet organize sanayi bölgesi, 3 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. OSB’lerimizin ise büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır. Görüldüğü gibi Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır.

 

İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Kocaeli aynı zamanda, ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir. Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM ve Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler. Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen Bilişim vadisine de ilimiz ev sahipliği yapmaktadır.

 

İSTANBUL’DAN SONRA İKİNCİYİZ

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir. Ar-Ge Merkezi olan toplam 451 adet şirketin, 47 tanesi ilimizde yer almaktadır. İki adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.  Toplanan vergi gelirleri açısından baktığımızda, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderleri verilerine göre Kocaeli’nin, İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 12,7’sini karşılayan ikinci il konumunda olduğunu görüyoruz.

 

KOCAELİ, DEVLETE KAZANÇ SAĞLIYOR

İlimiz 2016 yılında yaklaşık 58 milyar TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 72 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazladır.  Aynı zamanda; İlimiz yüzde 92 ile tahakkukta birinci sırada yer almaktadır. Kocaeli’nin 2016 yılında kişi başına ödediği vergi geliri, 31 bin 700 TL’dir. Böylece, Kocaeli yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Türkiye ortalaması ise 5 bin 747 TL’dir.

ayhan-zeytinoglu-(dekupeeeee).jpg

DEVLET, İLİMİZE HARCAMA YAPSIN

Bununla birlikte Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması 3 bin 71 TL iken Türkiye genelinde kişi başına devletin harcaması ortalama 7 bin 313 TL olarak görülmektedir. Bir başka deyişle, ilimizin devlete kişi başına verdiği vergi olan 31 bin 700 TL’ye karşılık devlet tarafından Kocaeli’ne kişi başına sadece 3 bin 71 TL harcama yapılmaktadır.  Bu noktada bizim önerimiz; ülkemiz genelinde kişi başına devletin harcadığı miktar olan 7 bin 313 TL kadar ilimizde de devletimizin harcama yapmasıdır. İlimize harcanan para hiç olmazsa Türkiye ortalamasına çekilse, aradaki fark ile ilimizin ihtiyacı olan tüm alt yapı yatırımlarının yapılabileceğini düşünüyoruz.

 

FİRMALARIN MERKEZİ İSTANBUL

Bununla birlikte; Odamız üyesi 582 firmanın merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olup, bu firmaların karı İlimiz merkezli firmaların karının iki mislidir. Dolayısıyla; Kocaeli’ne ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını, İstanbul almaktadır. Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bilindiği gibi, ilimizdeki birçok büyük kavşak yatırımının en az yüzde 50’si, vergi veren sanayicilerimizden finansman aktarılarak yapılmaktadır. Kalan yatırımlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

 

YAYGIN DEMİRYOLU AĞLARI

İlimizin ulaşım ve altyapı sorunlarına ve çözüm önerilerimize de değinecek olursak, öncelikle geçtiğimiz yıl Haziran ayında kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin demiryolu ulaşımı ile ilgili yatırımları hızlandıracağını, demiryolu sektörünün kalitesini artıracağını düşündüğümüzü belirtmek isterim. Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Yaygın demiryolu ağlarının ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı verdiğini biliyoruz. Bölgede bulunan limanların demiryolu ile bağlantısının yapılmasıyla, Anadolu’daki istenen sanayileşme sürecinin hızlanacağını ve bunun sanayiye verilen en büyük teşvik olacağını düşünüyoruz.

 

OSB’LERE BAĞLANTI YOLU

Bilindiği üzere, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin bizi ilgilendiren Kurtköy-Akyazı kesiminin ihalesi yapıldı. İnşaatı başladı. Memnuniyet duyuyoruz. Ancak 7 Ekim 2016 tarihli ihale kararında; GOSB, Güzeller OSB, Plastikçiler OSB ve TOSB, olmak üzere dördü ilimiz sınırları içerisinde, toplam yedi adet büyük ölçekli organize sanayi bölgelerinden otoyola bağlantısı bulunmamaktadır. Bölgemizden sadece Dilovası’nın kuzeyinden bir bağlantı verilmiştir. Biz ek projelendirme yapılarak, ihalenin revize edilmek suretiyle söz konusu OSB’lere bağlantı yolunun dahil edilmesini talep ediyoruz. Bu bağlantı yolları bölgemiz sanayicilerin ulaşım, lojistik, hammadde temini sorunlarını çözecektir. Ayrıca, Körfez İlçemizin 3. Köprü Otoyoluna bağlanmasını istiyoruz.

 

YÜKSEK HIZLI TREN

2010 yılından bu yana sık sık dile getirdiğimiz, bölgemizden geçen (İstanbul-Ankara) yüksek hızlı tren hattı için 3’üncü hat talebimiz sadece yük taşımacılığı için kabul edilmişti. Ulaştırma Bakanlığımızın katkıları ile üçüncü demiryolu hattı planlara dahil edilmişti. Son edindiğimiz bilgilere göre, proje kapsamında; güzergâh tespiti ve jeolojik etütler tamamlanmış olup üstyapı projeleri hazırlanma aşamasında olduğunu, bunun da önümüzdeki aylarda tamamlanacağını biliyoruz. Artık ihale safhasına bir an önce geçilmesini talep ediyoruz.

 

HATTIN ÇİFT HATTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Ancak bu yeni hattın kapasitesi, ilimiz limanlarından her geçen yıl artan elleçlenen yıllık 65 milyon tonu karşılayacak düzeyde değildir. Bu bakımdan, biz Gebze-Köseköy arasında, üçüncü hatta ilave yeni bir dördüncü hattın planlanmasını, kısaca hattın çift hatta dönüştürülmesini istediğimizi belirtmiştik. Kesin olmamakla birlikte 4’üncü hat yapım çalışmaları için planlamanın tamamlandığını öğrendik. Bu konu ile ilgili talebimizi sık sık ilgili Bakanlığımıza yeniliyoruz.

 

HEREKE-DİLOVASI ARASI

Yük taşımacılığında ise ilimizdeki limanlar ve OSB'lerin hiçbirinin demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. TCDD tarafından sanayinin kümelendiği bölgeler belirlenerek, iltisak hattı çalışmaları başlatıldığını ve tespit aşamasının tamamlandığını biliyoruz. İltisak hattı çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. TCDD’den edindiğimiz bilgiye göre; yapımı devam eden 7 iltisak hattı çalışmasının ikisi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Biz ayrıca Hereke ve Dilovası’nın da planlara ilave edilmesini istiyoruz.

 

Karayollarının yapması gereken yatırımları, Büyükşehir yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Karayollarının yapması gereken yatırımları yapmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, Kocaeli Sanayi Odası olarak, şirketlerimizin, merkezlerini üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını beklememekle beraber söz konusu şirketlerin vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını öneriyoruz. Daha öncede belirttiğimiz gibi ilimiz; Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile lojistik imkanlarını en üst seviyede sunan bir kent. Ancak sanayi durağan değil, sürekli yeni yatırımlarla gelişiyor. İhtiyaçlar da bu kapsamda artıyor.

zeytinoglu.jpg

YALOVA-İZMİT OTOYOLU PROJESİ

Hükümet programında yer alan Yalova-İzmit Otoyolu Projesinin de 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Biz bu projenin hızlandırılarak, 2017’de ihale edilmesini talep ediyoruz. Çünkü İzmit-Osman Gazi Köprüsü arası 46 km ve 26 trafik ışığı var. Şehirlerarası yol şehir içi minibüs yoluna dönmüş durumdadır. D130 karayolu mevcut trafiği taşıyamamaktadır. Bunlara ek olarak, Köseköy-Gölcük-Gemlik istikametinde bir demiryolu hattının planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yalova yoluna paralel bu demiryolu hattı, yük trafiğini büyük ölçüde giderecektir. Buradaki liman tesislerin efektif bir demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Bu demiryoluna FORD ve KOSBAŞ’ın da bağlanmasını talep ediyoruz.

 

ADAPAZARI KUZEY GEÇİŞİ

Ayrıca, Köseköy – Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yeni Demiryolu (Adapazarı Kuzey Geçişi) projesinin güzergah planlarının onaylandığını ve kesin projesinin tamamlanmak üzere olduğunu biliyoruz. Söz konusu projenin yatırım programında yer alması için, bir an önce Kalkınma Bakanlığına müracaat edilmesini rica ediyoruz. Kuzeydeki bu YHT tren hattına paralel, sadece yük taşımacılığının yapılacağı bir demiryolu hattının da planlanması ihtiyaçlara uzun vadede çözüm olacaktır.  Personel taşımacılığında ise Marmaray hattının Gebze, İzmit ve hatta Sakarya’ya getirilmesini istiyoruz. Söz konusu bağlantı, 2023 yılı projeksiyonlarına göre dört katına çıkacak istihdamın ihtiyacı olan personel taşımacılığına hizmet edecektir.

 

Cengiz Topel Havaalanı’ndan DÜZENLİ SEFER YAPILSIN

Son olarak, bildiğiniz gibi Cengiz Topel Havaalanımız 2011 yılında sivil havacılığa açıldı. Cengiz Topel havaalanımızdan 3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin yapılmasını istiyoruz. Bahsettiğim bu taleplerimizi sık sık ilgili Bakanlıklarımıza ve yetkililere Oda olara iletmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki dile getirdiğimiz bu altyapı eksikliklerinin zamanla tamamlanması halinde ilimiz sanayisinin aleyhine oluşan olumsuz algı da zamanla düzelecek ve sanayimiz gelişimini daha sağlıklı sürdürebilecektir.

15 Mayıs 2017 Kocaeli- EkonomiYorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

02

Medeni - Sn. Zeytinoğlu'ya tamamen katılıyoruz.....İlimize yeterli kamu yatırımı yapılmıyor,önemsenmiyor....İlimiz 58 milyar vergi ödemiş,59 milyar $ dış ticaret (ithalat-ihracat ) yapmış,dünya ölçeğinde 63. sırad bir ekonomi olmuşuz.

Yanıtla . 0Beğen 15 Mayıs 17:15
01

taha - cengiz topele verilen önem ortada. 7 yıldır göstermelik trabzon seferleri. tık yok. yazıklar olsun.

Yanıtla . 0Beğen 15 Mayıs 17:15
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?


Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!

iPhone X, Türk Telekom mağazalarında mask
iPhone X, Türk Telekom mağazalarında
Otel odasında ölü bulundu! mask
Otel odasında ölü bulundu!
2 polis tecavüzden tutuklandı! mask
2 polis tecavüzden tutuklandı!
Salim Dervişoğlu’na 10 istekli mask
Salim Dervişoğlu’na 10 istekli
Tevfik Seno’da güvenlik zafiyeti! mask
Tevfik Seno’da güvenlik zafiyeti!

BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B

YÜKLENİYOR