Esnek, katılımcı, demokratik bir okul kültürü

1999-2000 döneminde öğrenime başlamış olup, idari ve mali yapısı Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi tarafından, eğitim...

1999-2000 döneminde öğrenime başlamış olup, idari ve mali yapısı Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi tarafından, eğitim hizmetleri de ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın danışmanlığında yürütülmektedir.

 

OKUL OLARAK TEMEL AMACIMIZ;

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, onların sosyal, psikolojik ve bedensel gelişmelerinde de etkin bir rol üstlenerek destekleyici olmaktır.  Bu doğrultuda her sınıfa ayrılmış dersliklerin yanı sıra Bilgisayar, Matematik, Fen, İngilizce Laboratuvarları, Kütüphane, Görsel Etkinlik Odası, Resim – İş, Müzik ve Drama Derslikleri de yer almaktadır. Öğrencilerimizin her sınıf düzeyinde yeterli bilgi ve beceri ile donatılması sağlanarak, bir üst öğretim programına hazırlanması çalışmaları yapılmaktadır.

Bölgemizde KALDER’den Mükemmellikte

Yetkinlik ödülünü alan tek özel okuluz.

KALDER ile tanışmamız kalite konusunda uzman ve bu konuda nitelikli çalışmalar yapan velilerimiz sayesinde olmuştur.2005 yılından itibaren okulumuzun esnek, katılımcı yapısı karşısında kalite işine gönül vermiş velilerimiz kalite yolculuğuna okulumuzun adım atmasını sağlamışlardır.

 

HEDEFİMİZ SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLEŞİMDİR.

Okulumuz bulunduğu bölgede yaptığı farklı uygulamalarda ezber bozan bir konumda olmuştur. Okulumuzda öğrencileri bilgi, beceri, duygu ve davranışları ile bir bütün olarak kabul edip, geleneksel ve kalıplaşmış program anlayışı ile eğitim-öğretim etkinliklerinin yerine yaratıcı, yenilikçi ve özgün bir eğitim programı uygulanır.

-okul-(buradan-yukaridaki--okul-fotosu-alinacak).jpg

OKULUN MİSYONU

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları misyon olarak; öğrencileri, bireysel farklılıklarının önemsendiği bir ortamda; Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, yapıcı, yaratıcı, kendini yenileyen ve özgüveni gelişmiş gençler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME ORTAMLARI

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları’nda öğrencilerin öğrenme ortamında aktif rol oynayarak, düşünen, yaratan, üreten bireyler olmasını sağlayan öğrenci merkezli öğrenme ortamları yaratılmaktadır. Öğrencilerin hazır bilgiler sunularak yapılan ezberci öğretimle değil, yaparak- yaşayarak öğrenmesi amaçlanmakta ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çağdaş yaşam için ön koşulu olan yabancı dili, interaktif bir ortamda kazandırmayı hedef olarak belirlediğimiz okulumuzda öğrencilerin öğrendikleri yeteneklerini sergileme olanağı bulmalarını sağlamak amacıyla farklı sınıf düzeylerinde İngilizce gösterileri düzenlenir.  

okul-(buradan-yukaridaki--okul-fotosu-alinacak).jpg

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Koro ve Enstrüman Dinletileri, Sanat Gecesi Etkinlikleri, Resim Yarışmaları, Spor ve Bedensel Eğitim Etkinlikleri, Yabancı Dil Çalışmaları, Çevreci Eğitim Anlayışı ve Eko-Okul Projesi, Yeşil Bayrak Çalışmaları , Sosyal Sorumluluk Projeleri okulumuzun en önemli çalışma basamaklarını oluşturmaktadır.

 

OKULUMUZUN SINAV KONUSUNA BAKIŞI

Öğrencilerimizi, küçük yaşlardan itibaren sınav-not kaygısına sürüklemeden onların öğrenmesi öğrenme becerilerini geliştirmek araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini arttırmak temel hedefimizdir. Okulumuzda ODTÜ Ankara Merkez Okulumuz tarafından tüm ODTÜ Okullarında öğrencilerin ünite içerisindeki eksikliklerini belirlemek amacıyla Genel Değerlendirme Sınavları uygulanmaktadır. Sınav sonuçları ODTÜ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmekte ve ihtiyaç doğrultusunda akademik başarıyı destekleme programı uygulanmaktadır.

 

ODTÜ KYÖD 2013 SBS BAŞARISI...

Kurulduğu günden bu güne öğrencilerini bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştıran, kendine ve topluma saygılı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ KYÖD Okulları, 2013 SBS sınavında SBS puan türünde Kocaeli birincisi oldu. 

 

ODTÜ KYÖD 2014 TEOG BAŞARISI...

Anasınıfından 8. Sınıfa kadar eğitim öğretim alanında hizmet veren ve öğrencilerin öğrenme ortamında aktif rol oynayarak, her öğrencinin bireysel başarısını üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen ODTÜ-KYÖD bu senede TEOG Sınavlarında İZMİT BİRİNCİSİ olarak başarısını devam ettirmiştir.

TEOG Sınav sonuçlarında okul ortalaması 458,212 olup, bu yılki mezun öğrencilerinin hem Türkiye hem de Kocaeli genelinde; %87 sinin yüzdelik dilimi %10’un altında olmasından dolayı haklı bir gurur yaşamaktadırlar.

 

ODTÜ KYÖD 2015 TEOG BAŞARISI...

Hiçbir başarı tesadüf değildir. ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları olarak, ODTÜ GV Okullarından aldığımız eğitim danışmanlığı ve uzman öğretmen kadromuz ile başarılarımızın bir tesadüf olmadığını, eğitim hayatına başladığımız 1999 yılından bu yana her alanda olduğu gibi lise giriş sınavlarında çeşitli yıllarda elde ettiğimiz birinciliklerle kanıtladık.

sosyal.jpg

HER YIL ARTAN BAŞARI

2015 TEOG sınavında Türkçede % 92, Matematikte % 86, Fen Bilimlerinde % 94, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde % 91, İngilizcede %94, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde % 98 ders ortalamaları ile büyük bir başarıya imza attık. Sınava giren 33 öğrencimizin % 12’sinin % 1’lik, % 58’inin % 5’lik, % 78’inin % 10’luk ve % 100’ünün % 16’lık dilim içinde olması ve 462,653 puan ortalamasıyla her geçen yıl artan başarımızın gururunu yaşıyoruz.

 

ODTÜ KYÖD 2016 TEOG Başarısı...

2016 TEOG Sınavı’nda da Türkiye genelinde öğrencilerimizin %78’inin yüzdelik dilimi %10’un altındadır. İl genelinde ise okulumuz öğrencilerinin %69’unun yüzdelik dilimi %10’un altındadır. 2016 TEOG Sınavında okulumuz KOCAELİ birinci olmuştur.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL BAŞARILARIMIZ

Buse Gündüz, “Bu Benim Eserim " yarışmasında, Bölge Bilim Kurulundaki elemeyi geçerek Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı.
ODTÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulları arasında Fen ve Teknoloji dalında yapılan Eureka Bilimsel Proje yarışmasında;
Nurşah Terzioğlu ve Rabia Gül Aydın’ın yönettiği “Sanayileşmenin Su Kirliliğine Etkisi” projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu spor müsabakalarında  basketbol  ve tenis takımlarımız geçen şampiyonanın ardından Kocaeli’de bir çok derece almıştır.

vakif-5.jpg

EKO okul çalışmalarında atık toplama yarışması ile destek çalışmaları

Öğrencilerini doğaya, canlıya saygılı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen, eğitim öğretim uygulamalarını da bu ilkeyi gözeterek planlayan ODTÜ KYÖD Okulları Eko Okul çalışmaları kapsamında, KOHAYDER ile işbirliği yaparak bir ilke imza attı. Her sene yapılan atık toplama yarışmasının bu seneki planlamasında, toplanan elektronik atıkların bir bölümü KOHAYDER’ e bağışlandı. Bağışlanan atıklar sayesinde hem dernek çalışmalarına ek gelir sağlanmış oldu hem de ilçemizde bulunan derneklere destek olmanın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. 

 

ATIK PİL TOPLAMA

İzmit Belediyesinin yarışmasında ODTÜ KYÖD İlkokulu atık pil kategorisinde 1. , elektronik atık kategorisinde 2. ve kağıt kategorisinde de 3. Okul oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yarışmasında da ODTÜ KYÖD Ortaokulu en çok atık pil toplayan 3.okul olarak dereceye girdi. Okul, projeksiyon cihazı, spor seti ve iki adet laptop kazandı. Ödüller İzmit Belediyesi önünde düzenlenen törenle verildi.

 

ETKİN ÖĞRENME

Okulumuzdan mezun olan öğrenciler yüksek öğretimde çok iyi üniversitelere giriyorlar.

Okul kültürümüz öğrenciye akademik başarıya değer veren, herkesten yüksek performans bekleyen, öğrencilerin etkin öğrenmesine yol açan düzen ve disiplin isteyen ve akademik işbirliğini özendiren bir inanç sisteminde oluşmaktadır. Tüm temel bilgi ve becerileri edinerek bu okul kültüründe yetişen öğrencilerimiz gerek lisede gerekse üniversitede önemli başarılar elde etmektedirler.

-serif-unan-(demupeeee).jpg

En büyük hedefimiz “İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK”

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları kurucusu sanayici Şerif Ünan, okul olarak en büyük planlarının ve hedeflerinin iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları kurucusu sanayici Şerif Ünan, eğitime verdiği destekle herkesin takdirini topluyor. Ünan’a okulun kuruluşunu ve eğitime katkılarını sorduk

 

Şerif Bey sizin sanayici ve girişimci yönünüzü biliyoruz, ancak okul kurma fikri nasıl oluştu?

Esasında doğruyu söylemek gerekirse oğlum Anıl ilkokuldan sonra (o zaman ilkokuldan sonra sınavlar yapılıyordu) yapılan sınavlarda İstanbul’da bir Anadolu Lisesi (Galatasaray Lisesi) kazandı ve bizde ailece İstanbul’ a taşınmak durumunda kaldık. O zamanlar şehrimizde çocuklarımızı gönül rahatlığıyla verebileceğimiz bir okulun olmaması itiraf edeyim ki okul kurma konusunda kafamda ilk şimşeği çaktıran husus olmuştur.

 

Peki biraz kurma aşamasından bahsedebilir misiniz?

KYÖD başkanlığına aday olduğumda projelerimiz arasında memleketimize Atatürkçü, Çağdaş bir okul kurma hedefi bulunmaktaydı. 1995 yılında 72 KYÖD’ lü arkadaşımla bir araya gelip 15 tam altın vakfedip, doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimize hizmet etmek amacıyla bir okul kurmak üzere yola çıktık. Doğal olarak 72 gönüllünün girişiminin yanında İzmit’te eğitime gönül vermiş insanlar daha doğrusu bizim geliştirdiğimiz bu oluşuma inananlar da bize destek verip ellerini cömertçe uzattılar.  Ancak okulun inşaatı sürerken 17 Ağustos Marmara Depremi yaşandı bu felaketin ardından ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bizi bünyesine aldı ve bir ODTÜ Okulu olarak il plakamız gibi 41 öğrencimizle eğitime zor şartlar altında olsa da başladık. O günden bu güne kadar da ODTÜ ile eğitim alanındaki beraberliğimiz güçlenerek devam etmektedir.

 

Şerif bey zannederim bu girişiminizle bir ödül de aldınız?

Evet, Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden takdir ödülü aldım, doğru hatırlıyorsunuz.

vakif-1-(buyuk-verelim).jpg

ODTÜ – KYÖD Okullarının eğitim felsefesini birkaç cümle ile anlatabilir misiniz?

Okulumuz bulunduğu bölgede yaptığı farklı uygulamalarla hep ezber bozan bir konumda olmuştur. Hatta okulun ilk yıllarında bu farklı eğitim sistemini kavramakta zorluk çeken velilerimizden bazıları okulumuzla yollarını ayırmıştır. Samimiyetle itiraf etmeliyim ki bende 5 – 6 yıl sonra tamam bu eğitim sistemi öğrencilerde tam öğrenmeyi sağlıyor dedim ve gönül rahatlığıyla herkese okulumuzu tavsiye edebildim.

 

YARATICI VE YENİLİKÇİ EĞİTİM

Okulumuzda öğrencileri bilgi, beceri, duygu ve davranışları ile bir bütün olarak kabul edip, geleneksel ve kalıplaşmış program etkinliklerinin yerine, yaratıcı, yenilikçi ve özgün bir eğitim programı uygulanıyor. Diyeceksiniz ki, bunu nasıl yapıyorsunuz. Her branşın ODTÜ – Ankara okulunda (Fen, Matematik, İngilizce, Türkçe) gibi koordinatörü bulunuyor ve eğitim süreci bu koordinatörler tarafından Milli Eğitim programına uygun olarak yapılandırılıp, denetleniyor.

vakif-2.jpg

Özel Okullarda Velilerin en büyük şikayeti öğretmen değişiminin sık olması, okulunuzda öğretmen kadrosunda istikrar olduğu gözleniyor bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Öğretmeni biz uygulayıcı olmaktan öte, eğitim ve okul konusunda yaratıcılığından istifade ettiğimiz bir kaynak olarak görüyoruz. Bu konudaki en büyük yardımcımız tabi ki ODTÜ Ankara Okulu, öğretmen seçiminde gerçekten titiz davranıyor ve birkaç farklı basamaktan geçtikten sonra öğretmen alımına onay veriyor.  Ayrıca öğretmenlerimizi, farklı zamanlarda yapılan seminerlerle kariyerlerine yatırım yapmalarını da sağlıyoruz. Bütün bu anlamlı çalışmaların sonucunda da, akademik anlamda Milli Eğitimin yapmış olduğu sınavlarda (OKS,SBS,TEOG) gibi il bazında en yüksek derecelere sahip olduk. İnanın ben bile zaman, zaman şaşırıyordum bu çocuklar nasıl her sene hemen hemen açık ara birincilik alabiliyorlar diye.

 

Mezunlarınızı takip ediyor musunuz? Biliyorsunuz okullar biraz da mezunlarla anılır.

Biz mezunlarımızı ciddi olarak takip ediyoruz ve onlarla gurur da duyuyoruz. Bizim okulumdan mezun olan öğrenciler Kocaeli’ nin ve İstanbul’ un seçkin okullarına girmeyi başarmanın yanında kazandıkları okullarda ODTÜ KYÖD’ ün edindirdiği kazanımlar sayesinde gerek akademik gerekse sosyal anlamda hep başarılı oluyorlar.  Üniversitede de arzu ettikleri bölümlere girdiler. Okulumuz adına diğer güzel bir hususta İngilizce konusundaki başarımız öğrencilerimiz üniversitelerin hazırlık sınıflarını çok rahatça kazanarak bir üs sınıftan başlama hakkını genelde elde ediyorlar. Mezunlarımız üniversiteleri de bitirip yavaş, yavaş elleri ekmek tutmaya da başladı. Ben eminim 3 – 5 sene sonra mezun oldukları okulu daha farklı sahiplenmeye başlayacaklardır. Sonuç olarak yukarıda bahsettiğim veriler ışığında şöyle geriye dönüp baktığımızda KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM Vakfı gönül rahatlığıyla iyi bir iş yapmış diyebiliyoruz.

 

Hep ilkler derken KALDER konusundaki çalışmalarınızdan da kısaca bahseder misiniz?

EFQM Mükemmellik modeli ile tanışmamız, tüm çalışanlarımızın bu modelin eğitimini alması, ile ufkumuzu farklı bir şekilde açarak, okulda yapılan her işin Toplam Kalite disiplini içinde gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Kurumsal yapımızı güçlendirmiştir.  Ayrıca bizlere Kocaeli’ de özel okullar arasında “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini” ilk alan okul olmanın gururunu da yaşatmıştır.

vakif-3.jpg

Son olarak ODTÜ – KYÖD okulunda yapmak istediğiniz ileriye dönük planlar nelerdir?

En büyük planımız ve hedefimiz doğal olarak “İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK”. Günümüz şartlarında öğrencilerin akademik olarak başarılı olmaları önemli ancak, öğrencilerimizle ilgili en önemli hedeflerimizden biri akademik yönden güçlü, entelektüel alt yapısı sağlam, toplum karşısında rahat bir şekilde ifade edebilen ve sosyal sorumluluk projelerine kendisini yakın hisseden bireyler yetiştirmeye devam etmektir. Yeni terminolojide bunun adı 21’nci yüzyıl becerileri oluyor. Fiziksel yapımızdaki hedefler ile ilgili olarak; Okulumuz şu anda 30 dönüm arazi içinde yaklaşık 7000 m2 kapalı alana sahip bir ortamda eğitim – öğretimine devam etmektedir.  Geçen yıl 343 oturma kapasitesine sahip Konferans Salonumuzu açtık bu yıl Ortaokul ek binasını hizmete aldık. Lise binamızın inşaatına 2017 ocak ayında başlayıp adımıza yakışır bir Lise ile 2018 – 2019 yılında eğitimimize başlayarak nice başarıların altına daha imza atmak istiyoruz.

15 Mayıs 2017 Kocaeli- EğitimYorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?


Yeni pazar yerine ilk kazma vuruldu mask
Yeni pazar yerine ilk kazma vuruldu

Milyonlarca liralık ihalenin kazananı belli oldu mask
Milyonlarca liralık ihalenin kazananı belli oldu
5 milyon emeklinin maaşı değişecek! mask
5 milyon emeklinin maaşı değişecek!
7.3 büyüklüğünde deprem! mask
7.3 büyüklüğünde deprem!
71 yaşında gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşında gençlere taş çıkartıyor
YHT, o kente de gidecek mask
YHT, o kente de gidecek

BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B

YÜKLENİYOR