Sanayi-Üniversite işbirliği şart!

Gazetemizin düzenlediği ‘Doruktakiler 2014’ değerlendirmesinde, ‘Yılın Bürokratı’ kategorisinde ödüle layık görülen MARKA eski Genel Sekreteri Dr. Fa...

Gazetemizin düzenlediği ‘Doruktakiler 2014’ değerlendirmesinde, ‘Yılın Bürokratı’ kategorisinde ödüle layık görülen MARKA eski Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, görevi süresince yapılan hizmetlerin ve başarıya giden yolculuğunu anlattı.

 

MARKA olarak elde edilen başarının arkasında etkili bir ekibin bulunduğuna dikkati çeken Akbulut, “Başarı kurumdaki bütün ekibindir, Onlara çok teşekkür ediyor ve kutluyorum” diyecek kadar da mütevazı yapısı ile dikkat çekiyor.

 

Özellikle sanayi yapısı ile ülkenin başkenti durumundaki Kocaeli ile ilgili olmazsa olmaz dediği bir durumu da paylaşan Akbulut, “Kocaeli’de mutlaka sanayi-üniversite işbirliği sağlanmalıdır. Bu olmazsa istenen verimlilik sağlanır ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi yapılır” diye konuştu.

 

Kaç yıldır ilimizde görev yapıyorsunuz?

Aslen İzmitliyim, köyümüz İshakçılar-Sevindikli tarafındadır. Ailemiz uzun zamandan beri burada yaşıyor. 2000 yılında kaymakam olarak iş hayatıma başladıktan sonra Tekirdağ, Ordu, Batman, Düzce ve Şanlıurfa’da kaymakam olarak ülkemize hizmet ettim. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluş yıllarında bu kentte görev yapmış ve kendi memleketime hizmet etme fırsatı da buldum.

Tabi o dönem Türkiye’de yerel yönetimlerde bir dönüşümün yeni yeni başladığı yıllardı ve Kocaeli bir modeldi. Çok şükür başarılı oldu ve bugün tüm Türkiye’de büyükşehirlerde uygulanmaya başlandı. Aslında insanımızın ilk adımda hizmet aldığı kamu kurumları olarak yerel yönetimlerimizin sundukları hizmetlerin kalitesi çok önemlidir, kalkınmanın yerelden başlayan bir olay olduğunu hep akılda tutmalıyız. Daha sonra 2012 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri olarak tekrar memleketimde görev aldım. Bu defa kalkınmacı bir bakış açısıyla il düzeyinin de ötesinde, bölgemizin dinamiklerini hareketlendirmek ve var olan potansiyeli ülke ekonomisine kazandırma amacıyla çalışmalarımıza başladık.

 

Bu zamana kadar ilimizde hangi çalışmalara imza attınız?

Kocaeli’de faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin Ar-Ge, yenilikçilik, makine imalatı konusundaki projelerinin yanında çevreye daha az atık üreten daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kullanan projelerine destek verdik. Ayrıca ilimizdeki turizm potansiyellerini hareketlendirmek üzere turizm projelerini destek kapsamına aldık. Kocaeli’de kümelenmiş olan otomotiv yan sanayi firmalarının rekabet gücünü artırmak üzere TOSB OSB içinde bir otomotiv test merkezi kurduk.

TÜBİTAK Bilgem ile birlikte nanometrik ölçekte entegre devrelerin tasarım, üretim, test ve eğitim merkezini kurduk. Kocaeli Üniversitesi ile birlikte kalp krizi sırasında kullanılan test kitlelerinin yerleştirilmesini yaptık, yine Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Eko-Köy projesini hayata geçirdik. DOMİF ve San-Tek Fuar organizasyonlarına aktif katkı sağladık.

 

MARKA kuruluş amacına uygun olarak projelere imza atabiliyor mu?

MARKA’nın yaptığı işleri esas olarak üç başlık altında toplayabilirim. İlki bölgenin gelecek stratejisi, öngörüsü, hedefi diyebileceğim bölge planını hazırlamaktır. 2014-2023 yıllarını kapsayan iki bölge planımızla bölgemizi hem yaşanabilir, hem insan kaynaklarının kalitesini sürekli artıran hem de rekabetçi bir bölge olarak düşünüyoruz.

İkinci işimiz bölge planımızdaki önceliklere göre mali destek programları hazırlayıp KOBİ’lere, kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamaktadır.

Üçüncü işimiz de bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hem yatırım yapacakları yer hem de faydalanabilecekleri devlet teşvikleri hakkında yardımcı olmak, onlara rehberlik etmektir. Bu amaçla oluşturmuş olduğumuz CBS tabanlı yatırıma uygun arazi bilgi sistemi Dünya Bankası tarafından örnek gösterilmiştir.

 

Kocaeli sektörel bazda bakıldığı zaman en fazla hangi alanda ilerleme kaydetmiştir?

Sektörel olarak baktığımızda Kocaeli limanları, karayolları, demiryolları ve hava limanıyla doğal bir lojistik merkezdir, lojistik kümelenmesi bulunmaktadır. Otomotiv ana ve yan sanayinin önemli firmaları bölgemizde, yoğunlukla Kocaeli’de faaliyet göstermekte olup sırf montaj değil aynı zamanda Ar-Ge ve tasarımı New York taksinin Kocaeli’de, Gebze’de, Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından yaratıldığını biliyor muydunuz?

Amiral gemisi TÜPRAŞ olan kimya sektörünün de ilimizde önemli bir yoğunlaşması bulunmaktadır. Diğer pek çok sektörü besleyen makine imalat sektörü de yine bölgemizde önemli bir yığınlaşma göstermektedir. Elektrikli ev aletleriyle demir ve demir alaşımlı metaller de öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Bölgemizde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli üretim yapmaları gerekmektedir.

 

Kocaeli’nin, Türkiye ekonomisi açısından yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kocaeli’miz, İstanbul, Ankara ve Bursa metropollerinin arasında yer alan konumuyla 25 milyon insanın 2 saatte ulaşabildiği, irili ufaklı 37 liman iskelenin yer aldığı hem bir geçiş güzergahı hem de bir lojistik merkezdir. 13 adet OSB bulunan ilimiz bir sanayi başkenti olduğu kadar 2 devlet üniversitesiyle, yapımı devam etmekte olan Bilişim Vadisi dahil 4 adet teknoparkıyla ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile aynı zamanda bir teknoloji odağıdır.

Öte yandan, sahip olduğu doğal güzellikler, termal kaynaklar, Karadeniz ve Marmara’daki kıyıları ve Kartepe’siyle, Sapanca’sıyla Kocaeli bir turizm destinasyonudur. Kocaeli kaliteli turizm yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Kandıra sahil bölgesinde Kültür Turizm Koruma Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir. Burada yapılan yatırımların yüzde 70’i vergi indirimleri olarak yatırımcılara iade edilmektedir. Benzer bir çalışmayı Kartepe için de başlatmış bulunuyoruz. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bölgemiz, Türkiye dış ticaretinin yüzde 15’ini, vergi gelirlerinin de yüzde 12’sini sağlamaktadır.

 

Kocaeli bölgesinde MARKA tarafından desteklenen yatırımlar nelerdir? Bunlardan sonra belirlenen yatırımlar var mıdır?

Bugüne değin Ar-Ge yenilikçilik, temiz üretim, sosyal kalkınma, makine imalatı, bilişim, teknoloji transferi, turizm başlıklarında 70 milyon TL’nin üzerinde hibe desteğiyle 600’ün üzerinde projeye destek verilmiştir. 2015 yılında makine imalat, temiz üretim ve turizm başlıklarında 400 bin TL’ye kadar proje başına hibe desteği sağlanacaktır.

 

MARKA’nın kurulu bulunduğu illerde durum nedir? En aktif il neresidir?

MARKA bölgesinin en dinamik ili hiç kuşkusuz Kocaeli’dir. Bölge nüfusunun yarıdan fazlası burada yaşamakta, Kocaeli ve Gebze üniversitelerinde 80 binden fazla öğrenci eğitim görmekte, OSB alanlarında yeni yatırımcılara tahsis edilecek yer neredeyse kalmamıştır. İlimiz nüfusu hem göç hem de doğal olarak hızla artmaktadır. Şimdi yapmamız gereken var olan üretim altyapısının daha yüksek katma değer yaratan bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bunun da yolu orta ve yüksek teknolojili ürünler üretmekten geçmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamaktan geçmektedir. MARKA, bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Doğu Marmara Yenilik Stratejisi hazırlamış ve yapılması gerekenleri ilgili taraflarla paylaşmıştır.

 

Yılın bürokratı seçilmek nasıl bir duygudur?

Her şeyin bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Biz MARKA’da yönetim kurulumuz ve çalışanlarımızla birlikte iyi bir ekip olduk, ortak hedefleri gerçekleştirmeye odaklandık, güzel işler yaptık, katma değer ürettik. Başardığım işler kamuoyu tarafından da takdir topladı ki yılın bürokratı olarak seçildim. Ancak benim şahsımda her bir düzeyde MARKA çalışanlarının bu takdire layık görüldüğünü düşünüyor ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

 

Yeni dönemde KOÜ Genel Sekreterliği görevine getirildiniz. Neler söyleyeceksiniz? Burada yapmak istediğiniz projeler nelerdir?

Kocaeli Üniversitesi kentimizin en önemli değerlerinden biridir. 70 binden fazla öğrencisiyle ve bine yakın akademik kadrosuyla potansiyeli yüksek bir yapıdır. Kocaeli’de öne çıkan sektörlerle üniversitemizin işbirliklerini artırarak üniversitemizdeki hem hocalarımızı hem de öğrencilerimizi kentle daha fazla irtibat haline geçirmeliyiz. Üniversiteyle, araştırma kurumlarıyla sanayimizi buluşturamazsak yüksek teknolojili üretim ancak bir hayal olarak kalır. Üniversite içinden baktığımızda hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz bizim hizmet sunduğumuz müşterilerimizdir. Bu açıdan üniversite idari personeli tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin ve memnuniyet düzeyinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Yüksek kalitede eğitim veren, hizmet sunulan, kaliteli ve çok sayıda bilimsel araştırma yapılan, çok tercih edilen ve öğrencisi, mezunu olmaktan gurur duyulan bir Kocaeli Üniversitesi yaratmak için var gücümüzle çalışacağız.

06 Şubat 2015 Kocaeli-


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01

Cengiz Soykan - Gerçekten Umuttepe için umut verici açıklamalar. Doğma büyüme İzmit’li biri olarak neden bu kadar az İzmit’li Üniversite yönetiminde diye hep hayıflanırdım.Şimdi Dr. Fatih AKBULUT’un İzmit’li olması ve kendi memleketine hizmetinden daha güzel ne olabilirki? Memleket deyince İzmit ve Kocaeli vede Memleket sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçemeyiz.

Yanıtla . 0Beğen 06 Şubat 17:30
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR