Lastik-İş Kongresi’de Karacan rüzgarı

Disk’e bağlı Lastik-İş Sendikası 26’ncı Olağan Genel Kurulu dün İstanbul Pendik Green Park otelde başladı. 300 dolayında delegenin katıldığı Lastik-İş...

BÜYÜT

Disk’e bağlı Lastik-İş Sendikası 26’ncı Olağan Genel Kurulu dün İstanbul Pendik Green Park otelde başladı. 300 dolayında delegenin katıldığı Lastik-İş sendikası Olağan Genel kuruluna Genel Başkan Abdullah Karacan, “Bu işçi seninle gurur duyuyor” sloganları ve alkışlar arasında girdi. Konuşması sonrasında da delegelerin omuzlarında yerine geldi.

Lastik-İş sendikası Genel Kurulu , Lastik-İş Sendikası’nın yaklaşık 40 dakika süren belgeseli izlendi.
Divan Başkanlığına Lastik-İş sendikası Kocaeli Eski Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, Yardımcılıklarına Sendikanın Kocaeli Şube Başkanı İsmail Kandaz, İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş, Sakarya Şube Başkanı Suat Güzel, Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal delegelerin oy birliğiyle getirildiler.
Disk eski Genel Başkanı ve şu anda CHP’den milletvekili seçilen Süleyman Çelebi geldi.Disk yöneticileri, Uluslar arası sendikaların temsilcileri katıldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi sonrası Genel Başkan Abdullah Karacan, müthiş bir çoşkulu tezahüratla kürsüye çıktı. “ Gururumuz Karacan”,”İşte Lastik İş, İşte Karacan”, “ Sen bizim her şeyimizsin” şeklinde söylenen slogan ve alkışlarla kürsüye geldi.
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, konuşmasına günümüzde sendikalı işçi sayısının giderek düşmeye başladığını söyleyerek girdi. Lastik-İş Sendikası’nın 26’ncı Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Karacan, 2007-2011 döneminde 4857 sayılı İş Yasası varlığını sürdürdüğünü ve uygulama alanının genişlediğini vurgulayarak, “ Bu yasa ile çalışanların kazanılmış birçok hakkı yok edilmişti. İş Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra esnek ve güvencesiz çalışma giderek yaygınlaştı. Toplu sözleşme düzeni içindeki çalışan sayıları da sendikaların üye sayısı da azaldı. 2000 yılında yaklaşık bir milyon olan sendikalı işçi sayısı günümüzde 700 bin dolayına indi. “ dedi.
Geçen 5-6 yıllık dönem içinde ülkemizde işsizlik en ağır sorun olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Genel Başkan Karacan, “Gelir dağılımındaki bozulma giderek arttı. Türkiye, Meksika ve Şili ile birlikte gelir dağılımı en bozuk üç ülkeden biri oldu. Ekonomi büyüdü ama işsizlik ve enflasyon var olmaya devam etti. Ortaya çıkan yaygın örgütsüzlük, kaçınılmaz olarak, emekçilerin ücretlerinde gerilemeye ve gelir dağılımında büyük dengesizliklere yol açtı.”
2007’den günümüze dünya çapında en önemli olay, hiç kuşkusuz, yaşanan küresel ekonomik kriz olduğunu kaydeden Genel Başkan Karacan, “ Dünya ekonomisi küresel krizin etkisiyle 2008 yılında gerilemeye başladı. Bu eğilim 2009 yılında da sürdü. Örneğin Avrupa Birliği’ne üye 15 ülke, 2009 yılında ortalama yüzde 4 oranında küçüldü. Küresel kriz sonucunda ABD ekonomisi, 2009’da %2,6 oranında küçülmüştür. Japonya 2008’de %1,2, 2009’da %5,2 küçülmüştür. Dünyada Çin, Endonezya ve Hindistan dışında anlamlı bir büyüme gösteren ülke kalmamıştır. Özellikle Avrupa’da yer alan birçok ülke günümüzde de süren derinleşmiş bir bunalımı yaşamaktadırlar. Yunanistan, İrlanda, İspanya, Portekiz bu durumun açık örnekleridir.
Küresel kriz ile birlikte trilyonlarca dolarlık fonlar sermayeye aktarılmıştır. Günümüzde dünya üzerindeki tüm ülkelerin bir yılda yarattığı değer yaklaşık 60 trilyon dolardır. Küresel krizin aşılabilmesi amacıyla sermayeye aktarılan kaynakların toplamı ise 20 trilyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna karşılık küresel krizin tüm dünyada işsiz sayısını elli milyon arttırmasının önüne geçilememiştir. Dünyada çalışanların yarısı, yani 1,5 milyar insan yoksuldur. Bu yoksulların iki yüz elli milyonu işsizdir. Geri kalanı ise en temel ihtiyaçlarını sağlamaya bile yetmeyen bir ücret almaktadırlar.”
İşçi sınıfının tarihsel görevleri, içinde bulunduğumuz dönemde yeni boyutlar kazandığını belirten Genel başkan Karacan, “ İşçi sınıfı ve sendikalar, insanlığın toplumsal sömürüye karşı verdiği mücadelenin öncüsü olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Ancak, bugün işçi hareketi insanlığı nükleer tehlikeye ve silahlanmaya dayalı bir yıkımdan korumak göreviyle de karşı karşıyadır. Bu nedenle dünya işçi hareketinin, sermayenin emeği istismar etmesini önleyecek şekilde yeniden örgütlenmesi zorunludur. Ne yazık ki dünya sendikal hareketi bugün olumsuz gelişmelerin önüne geçebilecek bir varlık gösterememektedir. Günümüzde yalnızca ucuz işgücü üzerinden rekabet gücü elde eden ve nerede daha ucuz işçi bulursa oraya doğru yönelen bu sermaye hareketinin engellenmesi zorunludur. Çünkü bu gelişme, dünyayı yaşanamaz duruma getirecek büyük çevresel yıkımlara da yol açmaya başlamıştır.
Bu gidiş önlenemezse, korkarım, tüm dünya için felaketler doğacaktır. İki yüz yıl geriye dönmek ve 19. yüzyılın çalışma koşullarını kabul etmek kaçınılmaz hale gelecektir. Uluslararası işçi örgütlerinin ilk ve en önemli görevi, değişik ülkelerdeki işçileri bir birine rakip hale getiren bu çarpık işleyişi bir an önce engellenmektir. Dünya çapında Konfederal düzeyde birliğin gerçekleştirilmesi bu yönde atılmış önemli bir adım olmuştur. Önümüzdeki dönemde tekstil, metal ve kimya işkollarındaki uluslararası federasyonların bir araya gelmeleri de büyük önem taşımaktadır. Tüm dünya işçilerinin tek bir ses olması mutlaka sağlanmalıdır”

İŞ KAZALARI
Ülkemizdeki kuralsız ve örgütsüz çalışmanın bir sonucu olarak çok acı olaylarında yaşandığını vurgulayan Genel Başkan Karacan, Ortalama olarak her gün 3 işçi iş kazalarında ölüyor. Kent merkezlerinde ruhsatsız cephanelikler faaliyet gösteriyor. Gemi yapmak için kurulan tersanelerde onlarca işçi iş kazalarında can veriyor. İşçileri işyerine taşımak için kullanılan servisler bile demirden bir tabut haline geliyor. Onlarca yıldır, madenlerde göçük altında kalan işçiler hayatlarını kaybediyor.
Biliniz ki, bu olaylar hiçbir şekilde rastlantı değildir. Bu cinayet gibi iş kazaları, insan hayatını hiçe sayan kentleşme, sanayileşme, çevre ve konut politikalarının kaçınılmaz sonuçlarıdır. Bu nedenle ülkemizde acil olarak yeterli güvencelerle donatılmış, gerçek bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç vardır.”

LASTİK-İŞ SENDİKASI
Konuşması’nda Lastik-İş Sendikasının çalışmalarını değerlendiren Genel Başkan Karacan , “Büyük bir gururla belirtmeliyim ki son dokuz yıllık dönemde sendikamız, ülkemizde demokrasi mücadelesini yükselten ve örgütsel yapısını sağlamlaştıran bir süreci yaşamıştır. Lastik-İş Sendikası’nın bugünkü mal varlığı 40 milyon lirayı aşmıştır.
Ben Lastik-İş Sendikası’nın üyelik, işyeri sendika temsilciliği, şube yöneticiliği ve genel sekreterlik gibi tüm sorumluluk aşamalarından geçerek Genel Başkan oldum. Genel Başkan olarak arkadaşlarımla bu yolculuğa başladığım 2002 yılında, her açıdan çöküntü içinde bulunan bir sendika vardı. 2000’li yılların başında sendikamız, kayyuma devredilmesi konuşulan, maddi, manevi bütün kaynakları kurutulmuş olan bir sendikaydı. Oysa bugün, her açıdan örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Sendikamız örgütsel dağınıklığını aşmış ve örgüt içi birliğini sağlamıştır.

Bugün Lastik-İş, bazı çevrelerin sadece yazmakla yetindiği ya da söylemde bıraktığı pratikleri gerçekleştiren bir sendikadır. Sendikamız, geleneğinden aldığı güçle, sınıf mücadelesinin gereklerini yerine getiren bir sendikadır.Bu nedenle, buradan Türkiye sendikal hareketine bir çağrı yapmak istiyorum: İş Yasası hükümlerinin toplu sözleşmelere koyulmamasını, koyulmuşsa çıkarılmasını sağlayacak bir mücadele anlayışını birlikte geliştirelim. Kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıracak nitelikteki değişikliklere karşı çıkalım. İnanıyorum ki, bu hedef günümüzde sendikal mücadele içinde var olan herkesin bulunduğu yeri gösteren belirleyici bir nitelik taşımaktadır. “

SOSYAL TESİSLER
Lastik-İş Sendikası maddi alt yapısını güçlendirmek için attığı adımlarda da önemli başarılar elde ettiğini sözlerine ekleyen Lastik-İş sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, “ Sendikamız, bugün, Genel Merkezi ile tüm şubeleri kendi malı binalarına taşınmış olan, üyeleri için güçlü bir güvence sağlayan gerçek bir işçi örgütüdür. Sendikamızda göreve başladıktan hemen sonra 2002 yılında Kocaeli şube binası satın alınmıştır. Daha sonra, 2004 yılında, sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ın adını verdiğimiz genel merkez binamızı hizmete soktuk. 2008 yılından başlayarak sırasıyla Gebze, İstanbul, Çerkezköy, İzmir ve Adapazarı bölgelerinde yeni hizmet binalarımıza yerleştik.

Ama geldiğimiz noktayla yetinmiyor, sendikamızı geleceğe daha sağlam bir biçimde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede en son olarak, genel kurulumuzdan hemen önce, İzmit’te LASTİK-İŞ SOSYAL TESİSLERİ’ni sendikamıza kazandırmış olmanın mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tesisle, lastik fabrikalarındaki üyelerimiz ve aileleri için olduğu kadar, tüm üyelerimiz için de sosyal faaliyet ve eğitim amaçlı kullanılacak olan mükemmel bir yer edinmiş bulunuyoruz. Bu tesisimizin sendikamızın birlik ve dayanışmasına büyük katkılar yapacağına inanıyor, “hepimize hayırlı olsun” diyorum. Ayrıca, böyle bir tesisin sendikamıza kazandırılmasında katkıları olan herkese, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, sonsuz teşekkürlerimi huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

Sendikamızın kurumsal, politik ve pratik duruşu açık ve nettir: Sendikamız Lastik-İş, önümüzdeki dönemde de ülkemizin bütünlüğünden yana, demokratik ve barış içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini alacaktır. Küresel düzeyde belirlenmiş ve ülkemiz için büyük tehditler içeren politikaların aracı olmayacaktır. Öte yandan bu tehditleri kullanarak ülke içinde anti-demokratik bir yönetim oluşturmaya çalışanların yanında da yer almayacaktır’

ÇELEBİ, “İŞÇİLERİN TEMSİLCİSİ OLACAĞIM”
Disk eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, “Disk Başkanlığım sırada nerede olduysam yine öyle olacağım. 15.00-20.00 Milletvekili olmayacağım.Lastik-İş başta olmak üzere tüm mücadelelerinde hep yanlarında olacağım. Emek sınıfının temsilciliğini yapacağım. Sizler işçilerin temsilcileri size lere söz veriyorum işçiyim işçi kalacağım”

18 Haziran 2011 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR