Tarhan: Kocaeli’ye sahip çıkan bir milletvekili olacağım

Tarhan’ın özverili çalışmasını takdir eden genel merkez, kendisini bu kez milletvekili adayı yaptı. Tarhan, şimdi canla başla çalışarak partisinin ik...

Tarhan’ın özverili çalışmasını takdir eden genel merkez, kendisini bu kez milletvekili adayı yaptı. Tarhan, şimdi canla başla çalışarak partisinin iktidar olması için üzerine düşen görevi yapıyor.

 

KOCAELİ’NİN HAKKINI SAVUNACAK

Seçimlere kısa bir zaman kaldı. İşadamı kimliğinin yanı sıra siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Tarhan, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle partisine katkı vermeye devam ediyor. Tarhan ile yaptığımız röportajda, Kocaeli ile ilgili çok güzel projelerinin olduğunu, Ankara’da parmak kaldıran milletvekili değil, Kocaeli’ye sahip çıkan bir vekil olacağının altını çiziyor. Gerisini Tarhan’dan dinleyelim;

 

KOCAELİ’NİN PARASINI YEDİLER

Bugün Kocaeli bir ülke olsa üretim ve dış ticaret açısından dünyanın en zengin 66’ncı ülkesi olur ama iktidar partisi, Kocaeli’nin emeğini ve zenginliğini alıp yerine yoksulluğu, pahalılığı, talan edilmiş doğasını ve ölüm solutan havasını bırakmış. Kocaeli’nin parasını yediler, eğer Kocaeli hakkının karşılığını alan bir il olsaydı şuan Avrupa kentleriyle yarışırdı. İşte ben üretimde İstanbul ile yarışan ama insani yaşam açısından diplerde olan Kocaeli’nin hakkını rantçılara ve yolsuzluk yapanlara bırakmamak için mecliste savaşmaya gidiyorum. Kocaeli’nin hakkını alması için çalışacağım, araştırma komisyonları kurulması için teklifler sunacağım. Sizi temin ederim ki meclise girerek el kaldırıp indiren, uyuyan vekillerden değil, şehrine sahip çıkan, Kocaeli’nin hakkını yiyenlerin yakasına yapışan bir vekil olacağım.


Kocaeli’de yaşamış ve oranın halkını çok iyi tanıyan biri olarak Kocaeli’deki temel sorunların neler olduğunu bize açıklar mısınız?
Elbette,  Kocaeli halkının başta yoksulluk, sosyal sorunlar ve gelir dağılımındaki adaletsizlik olmak üzere birçok sorunu var. Bunları sırasıyla; ulaşım, çevre sorunu, asayiş ve kamu alanlarının yetersizliği takip ediyor. Aslında bakarsanız seçim çalışmalarımız esnasında halkı dinlerken mikro düzeyde onlarca sorunla karşılaşıp not aldım ama yukarıda saydığım temel düzeydeki sorunlar Kocaeli’nin tümörü olarak nitelendirebilir. Üreten, diğer illere oranla Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan illerden biri olan Kocaeli’nin gelişmemesi için ellerinden gelini yapmışlar. Bir şehir ancak özel çaba sarf edilerek bu denli yaşanılamayacak yer haline getirilebilir. Doğrusu burada yaşamış, ekmeğini yemiş, çocukluğumu burada geçirmiş biri olarak şu kötü durum karşısında canımın acıdığını belirteyim.


Anlaşılan bu durum canınızı fazlasıyla sıkmış olacak ki daha önce 2011 genel seçimlerinde Milletvekili Adaylığı ve son olarak 2014 yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığını üstlenmişsiniz.
Daha önce Kocaeli’ye hizmet edebilmek adına girişimlerim oldu. Fakat bu Kocaeli halkının taktiridir ki bana bu fırsatı bahşetmediler. Bende Kocaeli’nin ekmeğini yemiş ve bugünlere gelmemde katkı sağlamış halkına borcumu ödemek için çeşitli girişimlerde bulundum. Bunların başında Çayırova’da 18 derslikli bir ilköğretim okulu yaptırıp milli eğitime bağışladım, daha sonra yine Çayırova’da spora katkı yapmak açısından 5000 kişilik bir stadyum yaptırıp, 500 öğrenci için futbol okulu yaptırdım. Bunlar ileriki dönemlerde Kocaeli için yapacaklarımın teminatıdır.

 

İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ NE YAPTI?

Ben vekil olmadığım halde bunları yaptım, o halde iktidar partisinin Kocaeli vekilleri çıkıp Kocaeli için ne yaptıklarını açıklasınlar? Hiçbir şey yani koca bir sıfır, yazık gerçekten yazık. Bu insanlar size “Git benim sözcülüğümü yap, hakkımı savun, bana hizmet getir” diyerek yetki veriyor ama o vekiller mecliste sadece yoklamalara katılıp keyif sürüyorlar.


Peki yukarıda bir dizi temel sorunlara değindiniz, bu sorunları çözmek için neler yapacaksınız? Taktir edersiniz ki bunlar aynı zamanda Türkiye’nin genel sorunları olarak da nitelendiriliyor.
Sizin de belirttiğiniz gibi bunlar Türkiye’nin genel sorunları ve bu da CHP’nin Türkiye’nin genel sorunlarını çok iyi tespit ettiğinin kanıtıdır. Çünkü seçim bildirgemiz ve beyannamemizde bu sorunların çözümü çok açık bir şekilde belirtilmiş. Dilerseniz size kısa bir özetle anlatayım.
 

AHBAP-ÇAVUŞ KAPİTALİZMİ

Öncelikle yoksulluk konusunu ele alalım. Yoksulluktan gelmiş biri olarak yoksulluğun çilesini ve aynı zamanda nasıl aşılacağını da çok iyi biliyorum.
Evvela mevcut iktidar partisi ne yapıyor? Yoksulluğu yönetiyor, yön veriyor ve bunu ranta çeviriyor. Bunun adı siyaset felsefesinde “Biyopolitikadır.” İnsanları yoksullaştırarak ucuz iş gücü yaratıyor ve iyi bir eğitim almasını engelleyip yoksulluğa mahkum ederek toplumda gelir adaletsizliği yaratıyor. Yoksulun ucuz iş gücünü aile şirketlerine, büyük maden firmalarına, yabancı yatırımcıya sunup bundan rant elde ediyor. Dolayısıyla bir nevi taşeron iktidar olarak nitelendirebiliriz. Ne yazık ki bu mevcut iktidar partisinin ekonomik büyüme modelinin “doğasında” var. Bu modele dünyada “Ahbap-Çavuş kapitalizmi” denir.
 

EKONOMİK MODELİMİZİN TEMELİNİ YURTTAŞLARIMIZIN

Bizim ekonomik modelimiz ise her yurttaşın mutlu, huzurlu, rahat ve eşit yaşayabileceği bir Türkiye’yi hedefliyor. Türkiye’ye köklü ve dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bırakacak bir ekonomik model getireceğiz. Bu ekonomik modelimizin temelini yurttaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların güven içerisinde yatırım yapacağı, bilgi, beceri ve nitelikli eğitim toplumu oluşturuyor. Bu model ile beraber bugün 69. sırada olduğumuz dünya gelişmişlik endeksinde 20 yılda dünyada ilk 20 ülke arasına yerleşmeyi planlıyoruz.
 

YATIRIM ODAKLI BİR BÜYÜME MODELİ

Peki nedir bu ekonomik model? Kısaca değineyim. İlk ekonomik büyüme eksenimiz yeniliğe (inovasyon) açık, üretimde rekabete dayalı, nitelikli eğitim toplumuyla küresel pazara ulaşmaktır. Toplumun tümünü kucaklayacak, eşit gelir dağılımı sağlayacak ve refahtan tüm toplumun faydalanmasını sağlayacak bu model, bizim temel ekonomi eksenimizdir. Diğer bir eksenimiz ise iktidara geldiğimiz ilk dönemde uygulamaya koyacağımız modeldir. Bu model hemen etkisini gösterecek olan yatırım odaklı bir büyüme modelidir. İktidar partisinin hukuken yaptığı yanlışlar ve huzur ortamını bozan politikaları nedeniyle yatırım yapmaktan çekinen yatırımcılar için güven ortamı sağlayacak, yasalar yapacak ve teminat vereceğiz.
 

HALKIMIZ SEÇİM BEYANNAMEMEZİ İNCELEMELİ

Uzun ve orta vadede verim alacağımız diğer model teşvik ve destek ile yapacağımız yeniliklerdir (inovasyon). Devlet şeffaflaşacak, kamunun denetleme ve düzenleme faaliyetleri siyasi etkiden arındırılarak iş yapma ortamının güvenilirliği sağlanacak. Daha fazlası için halkımızdan seçim beyannamemizi incelemelerini talep ediyorum.
 

KOCAELİ ÜRETTİĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMAYAN İLLERİN BAŞINDA GELİYOR

Elbette anlattığınız ekonomik model Türkiye’nin ihtiyacı olan bir yapılanma süreci ama seçildiğiniz taktirde Kocaeli için neler yapacaksınız?

Öncelikle şunu belirteyim, Kocaeli ürettiğinin karşılığını alamayan nadir illerden başında geliyor. Kocaeli’nin ekonomiye sağladığı toplam katma değer Türkiye’nin en küçük 59 ilinin toplamına eşittir. Ve yine Kocaeli bir ülke olsaydı dış ticaret hacmi ve üretimiyle dünyanın en büyük 66. ülkesi olur, Avrupa’nın ise 13 ülkesinden daha büyük olurdu. Bunları ben söylemiyorum, rakamlar ve kaynaklar söylüyor. Yalnız geriye dönüp baktığımızda bunların Kocaeli halkına geri dönüşü neredeyse sıfır! Ulaşım pahalı, gelir adaletsizliği baş göstermiş, yoksulluk hemen her köşe başında karşınıza çıkıyor. Bu da yetmezmiş gibi sanayi kenti olmasından dolayı hiç denetim ve önlemler alınmayıp doğasını ve çevresini yok ediyorlar. Bizi hasta ettiler, utanmadan rahatça hastaneye gittiğimiz için sevinmemizi istediler.
 

DÜSSELDORF-KOCAELİ KIYASLAMASI

Size bir örnek vereyim, misal Almanya’nın sanayi kenti Düsseldorf. Bu kentin nüfusu 700.000 civarında ve Avrupa’nın önde gelen sanayi kentlerinden. Şehirde tek bir yoksul insan yok, Avrupa’da lüksün başkenti olarak nitelendiriliyor. Sanayi kenti olmasına rağmen tahrip edilmemiş doğasıyla turizm kenti olarak da kabul ediliyor. İşte en can alıcı ve yürek burkan bilgi, Kocaeli de Avrupa’nın önde gelen bir sanayi kenti ama Düsseldorf’tan çok daha fazla üretmesine rağmen Düsseldorf halkının 10/1 (onda biri) kadar refahı ve temiz doğası yok. Bu bir devletin kendi halkına yapabileceği en büyük kötülüktür, zulümdür, hakkın gaspıdır !

 

“KOCAELİ’DE BİR BÜRO AÇACAĞIM”

Kocaeli tam olarak sabahları erkeklerin fabrikaya, kadınların ve çocukların hastanelere gittiği bir şehir oldu. Kocaeli’nin ürettiği, emeği ve varlığı diğer illere paylaştırılıyor, şehir halkı ise yoksulluğa mahkum ediliyor. İşte ben burada devreye gireceğim, meclise girdiğim taktirde partim ve diğer milletvekili arkadaşlarımla bunun mücadelesini vereceğim. Türkiye’de daha önce hiçbir Milletvekilinin yapmaya cüret edemediğini yapıp seçileceğim ilde yani Kocaeli’de bir büro açacağım.

 

“HALKIMIZ BÜROMUZA GELİP SORUNLARINI ANLATACAK”

Bu büro derdi, sorunu, sıkıntısı ve talebi olan halkımızın hizmetinde olacak. Gelip bize tüm sorunlarını anlatacaklar ve biz onların sesi olup bu sorunların mecliste yankılanmasını sağlayacağız. Mecliste ise Kocaeli’nin hakkını alması için çalışacağım, araştırma komisyonları kurulması için teklifler sunacağım. Sizi temin ederim ki meclise girerek el kaldırıp indiren, uyuyan vekillerden değil, şehrine sahip çıkan, Kocaeli’nin hakkını yiyenlerin yakasına yapışan bir vekil olacağım.

 

TÜRKİYE’Yİ EN GELİŞMİŞ 20 ÜLKE ARASINA SOKACAK EKONOMİK MODELLER GELİŞTİRDİK

Dilerseniz herkesin dilindeki o malum soruya geçelim, Kaynağınız nedir?

Bu soru aslında iktidar partisinin projelerimiz karşısındaki acizliğinin apaçık delilidir. Neden mi? Bir defa AKP’nin parti programı ve projelerini açıklayan bir seçim bildirgesi yok, çünkü başkanlık sistemi için çalışacaklarını söylediler. Başkanlık sisteminde ise hükümet olmadığından dolayı doğal olarak vaat ve proje de olmuyor. Yani anlayacağınız üzere AKP istediği çoğunluğa ulaşamaz (ki bu imkansız) ve iktidarda kalmaya devam ederse bilin ki plansız ve projesiz olduğu için şuan içinde bulunduğumuz bataklıktan çıkamayacağız. Tabi ki CHP olarak bunu gördük ve Türkiye’yi 20 yıl içerisinde dünyanın her açıdan en gelişmiş 20 ülkesi arasına sokacak projeler ve ekonomik modeller geliştirdik.

 

ÜLKEMİZİ YATIRIMA UYGUN HALE GETİRECEĞİZ
Kaynağımızı defalarca anlatmamıza rağmen yine de kısa bir şekilde anlatayım. Evvela devletlerde kaynak her zaman halkın vergisi, ülkenin varsa doğal kaynakları ve üretimidir. Biz halkımızın vergisini yukarıda anlattığımız ekonomik modellerle katlayıp, gelecek olan parayı refah toplumu yaratmak için halka sunarak sıfırlayacağız. Ülkemizin turizm, doğal kaynak ve yatırım cenneti olduğunu biliyor ve yatırım yapmaya elverişli hale getireceğimizi söylüyoruz. Ülkemizi yatırıma uygun hale getirmek için biliyorsunuz ki huzur, hukuk ve demokrasinin güçlü olması gerekiyor.

 

AKP, BASKI VE ŞİDDET UYGULUYOR

Üstelik bu bağlamda AKP’nin iktidarını sağlamlaştırmak için yarattığı baskı, şiddet ve sansür kurumlarını kapatarak bu kurumlara ve saraya ayrılan israf edilmiş kamu bütçesinden de kaynak yaratmış olacağız. Eğitimi nitelikli hale getirip, küresel pazarlara ulaşan teknolojiler geliştirip, üreteceğiz. Bütünlükçü bir ekonomi politikası güdeceğimiz için halkın en alt tabakasından en üst tabakasına kadar memura, asgari ücretliye, emekliye, aileye, emekçiye, iş adamına değin herkesin nasıl ve ne kadar kazanacağını, nasıl bir refah içerisinde yaşayacağını tek tek belirttik. Röportaj: Mesut AKBULUT

 

Tahsin Tarhan kimdir?

1964 yılında Gümüşhane’de dokuz çocuklu bir ailede dünyaya geldi. İş hayatına oto makas tamircisi olarak başladı. 16 yaşındayken kendine ait tamirci dükkanı açtı. 22 yaşında otomotiv şirketi kurarak oto makas toptancılığı yaptı. 2000 yıllarda sanayiciliğe ilk adımını attı. TT Çelikyay A.Ş’yi dünyanın 35 ülkesine ihracat yapan dünya markası haline getirdi.

Siyasi yaşamına 2002 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) Gebze Kurucu İlçe Başkanı olarak başladı. 2005 yılında SHP Parti Meclis üyeliğine seçildi. Sosyal demokratların CHP çatısı altında birleşmesi gerektiğine inandığı için CHP’ye katıldı. 2011 Genel Seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili Adayı oldu. 2011-2012 yıllarında CHP Genel Merkezi’nde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevinde bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’nin birçok yerinde çektiği fotoğrafları, Doğan Kitap tarafından yayımlanan ve birçok politikacı, sanatçı, işadamı, yazar ve gazetecinin yazılarının da yer aldığı “Günden Kalan İzler” isimli kitapta topladı. Kitabın tüm gelirini de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışladı. 2008 ve 2009 yıllarında iki dönem Çayırova Bölgesi’nden TBMM’de Yüksek Vatandaşlık Onur Ödülü’ne aday gösterildi. Gerek Eğitim Gönüllüsü gerekse sanayici olarak çeşitli kurumlardan sayısız ödül aldı. Yüksekokul mezunu Tahsin Tarhan evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.

31 Mayıs 2015 Kocaeli-


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01

sırma - demiryolu niye gerçek anlamda aktif değil? niye hala hereke, derince, Dilovası duraklarında durmuyor? Sefer sayısı niye az? Son durak niye Adapazarı-Haydarpaşa yerine arifiye pendik? tren fiyatları niye otobüs fiyatlarından pahalı?Yuvacık hes projesi niye bitirilemedi? sekaray ne oldu?

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 17:30
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR