Cengiz Kan’ın başı çok ağrıyacak

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası ortaya atılan Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan’ın başı bugünlerde Kandıra Belediyesi Meclis Denetleme Komisyonu’n...

BÜYÜT

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası ortaya atılan Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan’ın başı bugünlerde Kandıra Belediyesi Meclis Denetleme Komisyonu’nun hazırladığı 2010 yılı raporuyla dertte. Raporda, kendisi ve belediye personeli hakkında birçok iddia ortaya atılan Cengiz Kan’ın başı çok ağrıyacak gibi görünüyor.

Kandıra Belediyesi nisan ayı Meclis Toplantısı Pazartesi günü belediye meclis salonunda yapıldı. Kandıra Belediyesi Meclis Denetleme Komisyonu’nun hazırladığı 2010 yılı raporunun da sunulduğu toplantıda belediye başkanı Cengiz Kan ve kurmayları hakkındaki iddialar büyük yankı uyandırdı. Meclis denetim komisyonunun hazırladığı rapor ışığında gün yüzüne gelen ve meclis üyeleri arasında büyük tartışma yaratan iddialar tek tek incelenerek belgeleriyle birlikte Kandıra Belediye Meclisi’ne sunuldu.

USULSÜZLÜK HAKSIZ GELİR
Özellikle temizlik ihalesindeki usulsüzlük, inşaat şirketlerine istedikleri menfi şartlara uymadıkları için kesilen keyfi cezalar, kaçak katlara göz yumulması, Gençler Birliği Belediye Spor Kulübüne zorla bağış toplanması, iş makinalarının ücretsiz ya da düşük ücretle kiralanması ve çay bahçesi, WC gibi kazancı yüksek yerlerin ihalesiz işletmeye devredilmesi gibi konularla gündeme gelen ve delilleriyle rapor halinde Kandıra Belediye Meclisi’ne sunulan iddialar Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan’ın başını çok ağrıtacak. Kandıra Belediyesi Meclis Denetleme Komisyonu’nun hazırladığı 2010 yılı raporunda gündeme gelen iddialar şöyle

TEMİZLİK İHALE DOSYASI
25 Şubat 2010 tarihinde 2010/101 karar nolu encümen kararı alınarak, Kandıra Belediyesi temizlik hizmetleri 2 milyon 619 bin TL bedelle, 3 yıllığına, 30 adet vasıflı, 25 adet vasıfsız olmak üzere toplam 55 adet personel alımı, açık ihale usulü ile alındı. Ancak ortada büyük bir yanlışlık vardı. 5393 sayılı belediye kanunun 67. maddesine göre 1 yıldan uzun hizmet alımlarında encümen kararı geçersiz olup, meclis kararı alınması şarttı aranıyor. Bu temizlik hizmet alım ihalesi için meclise başvurmayan Cengiz Kan bununla da kalmamış, ihaleye katılan ve kendisine yakın olmayan bütün firmaları devre dışı bırakmış.

KAMU KANUNUNA AYKIRI
Denetleme komisyonu yaptığı incelemede Kandıra Belediyesi’nin gazete ihale ilamından sonra, idari şartnamede değişiklik yaparak, TS 8358 (Haşerelerle Mücadele Hizmetleri) ve TS 12867 (Peyzaj Mimarlığı) belgelerini istediğini ve bu belgeleri bulundurmayan firmaları eleyerek tek bir firmanın önünü açtığını belirledi. Kamu ihale kanununa göre teknik şartnamadeki belgeler değiştirilemez. Değiştirilmesi çok mücbir bir sebep ise zeyilname düzenlenir ve tüm firmalara bildirilir. Fakat Kandıra Belediyesi yaptığı değişiklik sonrasında hiçbir zeyilname bildirmemiş ve usulsüz bir şekilde temizlik ihalesini başkanın irtibatlı olduğu düşünülen Divan Temizlik Şirketi’ne vermiş.

İHALESİZ İŞLETME DEVRİ
17 Ağustos 2010 tarihinde 2010/164 nolu encümen kararınca Kandıra Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan mülkiyeti Kandıra Belediyesi’ne ait boş durumdaki çay bahçesi aylık 350 TL işgaliye ücreti karşılığında 1 yıl süre ile İsmail Durak’a kiraya verildi. Belediyenin mülkiyetinde bulunan çay bahçesinin kiralama işlemleri 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihalesi yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten denetleme komisyonu yasanın ilgili kanunlarının ihlal edildiğini Kandıra Belediye Meclisi’ne sundu. Ayrıca mevcut kiracının belediyeden hiçbir izin almadan betonerme bir yapı inşa ettiğini de belirleyen denetleme kurulu imzalanan sözleşmenin ilgili maddesinde “Kiracı işyerinde belediyeden izin alamdan tadilat yapamaz” ibaresi olduğunu, yapılan inşaata belediyenin göz yumduğunu ifade etti.

İHALE ÜCRETİNİN YARISINA İŞGALİYE
Bir başka kiralama usulsüzlüğünün Ümit Balkan Parkı’nda olduğunu tespit eden denetleme komisyonu üyeleri 17 Haziran 2010 tarihinde 2010/123 nolu encümen karrı ile 98 metrekare kapalı kullanıım alanlı kafeteryanın 3 yıl süreyle aylık 250 TL muammen bedel ile kiraya verilmesi hususunda açık artırma usulü ile çakarılmasına karar verildiğini belirledi. İhaleye katılan Ekrem Baştan bin 140 TL teklifle ihaleyi kazandı. Ancak kat-i teminatın zamanında yatırılmamasının ardından 5 Ağustos tarihinde sözleşme iptal edildi. Yeniden ihale yapılması gerekirken, 17 Ağus 2010 tarihinde kafeterya 1 yıl süre ile aylık 600 TL işgaliye bedeliyle eski işletme sahibi Recep Şavk’a verildi.

SATIN ALMA SORUMLSUNUN EŞİ DE ÇAY BAHÇESİ SAHİBİ
Denetleme komisyonu tarafından belirlenen tek çay bahçesi usulsüzlüğü bunlar değildi. Denetleme komisyonu Kandıra Belediyesi Satın Alma Sorumlusu Sezgin Korkmaz’ın eşi Tülay Korkmazın da bir çaybahçesi sahibi olduğu ve asıl usulsüzlüklerin burada yaşandığını tespit etti. Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi “Akdurak Mahallesi, Kefken Caddesi’nde bulunan parka ait dosyada belediye başkanı ile kiracı Tülay Korkmaz arasında yapılan 3 yıllık kira kontratı görülmüş ve adına işyeri ruhsatı düzenlenmiştir. Ancak ilgili dosyada ihale evrakları olmadığı, encümen kararı alınmadığı ve kira tahsilatı yapılmadığı tespit edilmiştir. Konu, ilgili kanunun 1, 13 ve 35. Maddesine aykırıdır.

DOĞRUDAN TEMİNDE BÜYÜK USULSÜZLÜK
Kandıra Belediyesi hakkında birçok usulsüzlüğü gözler önüne seren denetleme komisyonu doğrudan temin aşamasında da birçok yolsuzluk yapıldığını tespit etti. Bunlardan en göze çarpanı “cami pencere alımı” adı altında makbuzlanan ancak ortada olmayan pencereler. Denetleme komisyonu konu ile ilgili rapor maddesinde şu ifadeleri kullanıyor “30 Aralık 2010 tarihli ödeme emri belgesi dosasında ki Midillioğulları’na ait 3 bin 400 TL’lik faturanın ihale onay belgesinde “Yeşil Camii Pencereleri” ibaresi görülmüştür. Yapılan incelemede Yeşil Cami’ye, pencere takılmadığı tespit edilmişstir. Yapılan faturalanmış ödemenin nerede kullanıldığı belli değildir. “

AYNI SUÇA FARKLI CEZA
Denetleme komisyonu tarafından belirlenen bir diğer usulsüzlük de hafriyat döküm işlemlerinde işlenen aynı suçlara farklı cezalar verilmesi. 5326 sayılı konunun 41. maddesi 4. bendinde belirtilen “İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışana atan kişilere 143 ile 7 bin 261 TL arasında para cezası kesilir. İnşaat faaliyetlerinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu ceza 5 bin TL üst sınırlıdır” ibaresine rağmen Kandıra Belediyesi, Tiryaki İnşaat ve Uzman İnşaat firmalarına 5’er bin TL para cezası keserken aynı suçtan dolayı ceza kesilen Gün-Falt firmasına sadece uyarı cezası vermiş. Firmalar arasında kollama yaptığı iddia edilen Kandıra Belediyesi kendine yakın olan firmalara ceza kesmekten imtina ediyormuş.

İŞYERİ RUHSATLARINA YÜSEK MEBLALI HARÇLAR
Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemede işyeri açma ruhsatlarında bazı işyerlerinin metrakaerisinin yüksek gösterilerek olması gerekenden fazla işyeri açma harcı alındığını tespit etti. Özellikle tavuk çiftlikleriyle alakalı inşaat harçlarındaki farklılık dikkat çekiciş boyutta. 5676 sayılı belediye gelirleri kanununa göre tavuk çiftlikleri ücretten muaftırlar. Ancak Kandıra Belediyesi kimi tavuk çiftliklerini harçlardan muaf tutarken kimilerinden yüksek miktarlarda harç ücreti almış. Denetleme Komisyonu tarafından ortaya çıkarılan bu tablo Kandıra Belediyesi’ndeki yolsuzluklardan sadece bir tanesi.

OTOPARK VE WC ÜCRETLERİ GENÇLERBİRLİĞİ’NE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakoca Kültür Merkezi’ndeki 1 nolu otopark ile 10 nolu WC Kandıra Belediyesi’ne ücretsiz olarak devredilmişti. Devir işlemleri sonrasıdna Kandıra Belediyesi’ne hiçbir gelir kaydı yapılmadığını belirleyen denetleme komisyonu bu konunun da üstüne gitti. Hazırlanan raporun ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi “İşletmelerin geliri sorulduğunda, belediyeye gelir kaydedilmediği, bu işletmelerin Gençlerbilirği Belediye Spor Kulübü’ne devredildiği beyan edilmiştir. Ancak 2010 yılında bu devirle ilgili encümen kararı alınmadığı tespit edilmiştir. “

İŞ MAKİNASI RAPORLARI KOMİSYONA VERİLMEDİ
Denetleme komisyonu son olarak iş makinalarının kiralanması ile ilgili konuya eğildi. İş makinalarının çalışma listelerini incelemek isteyen komisyon üyelerine araç takip sistemi raporları verilmedi. Komisyon üyeleri hazırladıkları raporun ilgili maddesinde şu ifadeleri kullandı “Komisyonumuzun konu ile ilgili yapacağı inceleme için iş makinalarının çalışmalarını tespit etmek amacıyla araç takip sistemi raporları 24 Mart tarihinde şifai olarak, 28 Mart tarihinde de yazılı olarak istenmiştir. Ancak komisyonumuza bu raporlar verilmemiştir.

BELEDİYE DIŞI HİZMET BİR YILDA 889 TL
Destek hizmetleri müdürlüğü’nden istenen iş makinaları çalışma listelerinde yapılan incelemede belediyenmin rutin işleri dışında, özel işlerde de çalıştığı ve bu çalışmalardan belediyeye 2010 yılında sadece 889 TL yatırıldığı görülmüştür. Gerçekte çalışma listelerindeki verilerden bu çalışmaların çok daha fazla olduğu, buralara ait tahsilat yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu listelerde özel mütahit firmalarına yapılan çalışmalar olduğu ve bu çalışmaların belediye ve diğer kurumlara yapılan işlermiş gibi gösterildiği anlışılmıştır.” Denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapor aynı zamanda suç duyurusu özelliği taşıyor. İç İşleri Bakanlığı’nın kısa sürede ilgili raporu incelemesi ve olayları yerinde görmek üzeri Kandıra’ya müfettiş göndermesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan’ın olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise bilinmiyor.

Denetlemeleri yapan komisyon üyeleri şöyle
Meclis Üyesi : Erkan İşler
Meclis Üyesi : Erdoğan Günay
Meclis Üyesi : Özcan Şenol
Meclis Üyesi : Mehmet Tımaç
Meclis Üyesi : Salih Akyıldız

2010 YILI RAPORUNDAKİ BAZI İDDİALAR
TEMİZLİK İHALE DOSYASI
Kandıra Belediyesi Temizlik Hizmetleri, 2 milyon 619 bin TL bedelle, 3 yıllığına, 30 adet vasıflı, 25 adet vasıfsız olmak üzere toplam 55 adet personel alımı, açık ihale usulü ile alındı. Ancak 1 yıldan uzun hizmet alımlarında encümen kararı geçersiz olup, meclis kararı alınması şarttı aranıyor.

İHALESİZ İŞLETME DEVRİ
Kandıra Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan mülkiyeti Kandıra Belediyesi’ne ait boş durumdaki çay bahçesi aylık 350 TL işgalliye ücreti karşılığında 1 yıl süre ile İsmail Durak’a kiraya verildi. Ancak çay bahçesinin verilmesi için ihale yapılması gerekiyordu.

KORKMAZ’IN EŞİNE ÇAY BAHÇESİ
Kandıra Belediyesi Satın Alma Sorumlusu Sezgin Korkmaz’ın eşi Tülay Korkmaz’ın da bir çay bahçesi sahibi olduğu ve asıl usulsüzlüklerin burada yaşandığını tespit etti.

CAMİYE PENCERE TAKILMAMIŞ
30 Aralık 2010 tarihli ödeme emri belgesi dosasında ki Midillioğulları’na ait 3 bin 400 TL’lik faturanın ihale onay belgesinde “Yeşil Camii Pencereleri” ibaresi görülmüştür. Yapılan incelemede Yeşil Cami’ye, pencere takılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan faturalanmış ödemenin nerede kullanıldığı belli değildir.

AYNI SUÇA FARKLI CEZA
Kandıra Belediyesi, Tiryaki İnşaat ve Uzman İnşaat firmalarına 5’er bin TL para cezası keserken aynı suçtan dolayı ceza kesilen Gün-Falt firmasına sadece uyarı cezası vermiş.

RUHSATLARA YÜSEK HARÇLAR
işyeri açma ruhsatlarında bazı işyerlerinin metrekaresinin yüksek gösterilerek olması gerekenden fazla işyeri açma harcı alındığını tespit etti.

KOMİSYONA RAPOR VERİLMEDİ
İş makinelerinin alışma listelerini incelemek isteyen komisyon üyelerine araç takip sistemi raporları verilmedi.

05 Nisan 2011 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR