Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan” Türklük” dersi

MAKALEYİ DİNLE

Vallahi ben olsam,ben de kızarım.
Olacak şey mi?
Sen taaa Kırgızistan’dan kalk,Türkiye’ye gel…
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kürsüsüne çık…
Milletvekillerine “Türklük” dersi ver.
Memleketimiz Başbakanı Erdoğan’ın “Türk” ve “Türklük” kelimesini ağzına almadığı bir dönemde…
Türk ve Türklüğün aşağılandığı şu günlerde…
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in,TBMM’de yaptığı konuşma çok anlamlı.
Konuşmanın tam metnini Meclis kayıtlarından aynen aktarıyorum.
“Sayın milletvekilleri, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan Yardımcısı, kıymetli dostlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizlere hitap etmek benim için büyük bir gururdur. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Çok heyecanlıyım, affedersiniz. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Niye? Türkiye'yi seviyorum, tarihini de biliyorum. Ocak 1920 yılında İstanbul'da Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından Misakımillî bildirisinin ilan edildiğini de biliyorum. Daha sonra Meclisi Mebusan dağıtılmıştı. Birçok siyaset adamı tutuklanmış ama tutuklanmış olmasına rağmen, yeni Millet Meclisi 23 Nisan 1920 yılında bu sefer Ankara'da toplanmış ve kendisini ülkedeki tek meşru yönetim olarak ilan ettirmişti. İşte o zaman Meclis kendi Başkanını, Mustafa Kemal Atatürk'ü seçmişti. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Hürmetli dostlar, Kırım'daki Kubaba Kabristanı'nda birbirlerine sırtlarını dayanan ve düşmanlarına yay ile ok atmakta olan 2 Türk askerinin taşın üzerine çizilmiş resmi bulunmuştu. İşte, buna arkadaşların dayanması denir. Eski Türkler her zaman birbirlerinin sırtlarını korumuşlardır, bu nedenle sadece 2'si kalsalar bile teslim olmadılar. "Arkadaş" sözünün tarihi böyledir. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

İşte, bu anlayış ile ulu Türk kağanlığı kurulmuş ve 552 ile 743 yılları arasında iki yüz sene ayakta kalmayı başarmıştı. Kardeş kardeşi, Türk Türk'ü sırtından vurmaya başladığında o devlet yıkılmıştı. Söz konusu kağanlığın sınırları Çin Seddi'nden Karadeniz'e kadar uzanıyordu o zaman. Çin Seddi'nden Karadeniz'e kadar... Kağanlığın içinde tüm Türk halkları vardı. İşte bu Türk kağanlığı döneminde Türkler Orta Asya bölgesini fethetmişlerdi ve o tarihten bugüne kadar Orta Asya bölgesinde kaldılar ve korudular.

Bu atasözümüz: Geçmişe tabancayla ateş edersen gelecek sana top ile ateş eder. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Geçmişimizi unutmamalı ve korumalıyız, işte o zaman geleceğimiz de parlak olacak.

Değerli dostlar, arkadaşlar; eski zamanlarda halklarımız her zaman birbirlerinin yardımına koşmuşlardır. Ulu Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kurduğunda Anadolu'daki Bizans bölgesinde başlıca üç şehir vardı: Bursa, Akçakoca ve bu bölgenin başkenti olan Nikaia, şu andaki İznik şehri. Ve bildiğiniz gibi, Kırgız askerlerinden oluşan bir birlik Türk ordusuna yardıma gelmesine kadar kuşatma sırasında İznik'in demirlerle kaplı kapılarını hiç kimse açamamıştı. O gün Kırgızlar ordunun ilk sıralarında hücuma başlamışlar ve hücum sırasında tüm Kırgızlar şehit düşmüşler. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ama sonuçta kale kapıları açılmıştı, İznik fethedilmiş, Bizans İmparatorluğu'nun ordusu yenilmişti. İznik kuşatması sırasında Orhan Gazi'nin on binlerce askeri şehit düşmüştü ancak Orhan Gazi, sadece Kırgız askerleri için türbe inşa ettirmişti. Bu türbe, şu anda da İznik'teki Kırgızlar Türbesi… (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

1919 yılında düşman ittifak orduları, Türkiye'nin şu andaki 81 vilayetinin yerine sadece 6 vilayet bırakmaya karar aldılar, biliyorsunuz, sadece 6 vilayet bırakma kararı aldılar. Düşman orduları tarafından İzmir ve Türkiye'nin değerli toprakları işgal edildiğinde Kırgızlar da dâhil, başka Orta Asya Türk halkları kardeşlerinin yardımına koşmuşlardı. Türk ordusuna yardım olarak Orta Asya Türkleri, 10 milyon altın toplamış ve Sovyet Hükümeti aracılığıyla göndermişti o zaman. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Bu altın, bugünün parasıyla milyarlarca dolar olurdu sonuçta ama birlikte Türkiye'yi koruyabildik. Dostluğu ve sevgiyi parayla ölçmek olmaz, mümkün değildir.

Kırgızlar için Türkiye, gecenin gökyüzünde uzakta parlayan bir yıldızdır. Gökyüzü bulutlarla kaplı olsa bile bulutların arkasında bir yıldızın parladığını biliyoruz. Bu yıldız kardeşimiz, arkadaşımız Türkiye'dir. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Sevgili dostlar, arkadaşlar; söylediğim gibi Türk Kağanlığı, Türkler kendi aralarında savaşmaya, Türk Türk'ü kardeş kardeşi öldürmeye başlayınca yıkılmıştır. Şimdiki dünyada Türk halklarına kötülük yapmak isteyen çok güçler vardır.

Geçen ay Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov ile 2010'uncu yılında Kırgızistan'ın yüreğinde meydana gelen ve iki kardeş halkının çatıştığı, Kırgız ve Özbeklerin birbirini öldürdükleri, Türk'ün Türk'ü vurduğu, kardeşin kardeşi vurduğu, Müslüman'ın Müslüman'ın kanını döktüğü trajedik olayları konuştuk. Ve Sayın İslam Kerimov bana şöyle demişti: Almazbek, düşmanlarımızın amacı Kırgızlar ile Özbekler değil Kırgızistan ve Özbekistanlıyı birbirlerine düşürmekti. Bu savaşın sonucunda her iki cumhuriyetimizin yıkılması ve yok olmasını istemişlerdir, iki Türk yeni Cumhuriyeti yok olsun istemiştir. Bu doğrudur, acı bir gerçektir ve bu gibi kötü niyetli denemeler devam edecektir.

Özbekistan'ın parçalanması, Kırgızistan'ın dünya haritasından yok olmasını isteyen kötü niyetli güçlerin var olduğu gerçektir ve bunun için şu an da tam bir uygun dönemdir. Kırgızistan yirmi yıl önce bağımsızlığını ilan etmiştir ancak bu tam bir bağımsızlık değildir. Şu anda ekonomik ve teknik yönden güçlü ülkelere bağımlıyız. Bağımlıyız. Bu gerçek. Acı gerçek. Petrol yataklarımız var, ancak işletecek kimse yok. Her sene büyük zorluklarla başka ülkelerden akaryakıt ithal ediyoruz. Doğal kaynaklarımız ülkemizden bedava çıkartılıyordu. Sadece Kumtor altın madenimizden son on yıl içerisinde 10 milyar Amerikan dolarından fazla tutardaki altın ülkeden çıkarılmış ve bunun sadece yüzde 3'ü Kırgızistan'ın hazinesine girebilmiştir. Kırgızistan'ı kredi ve maddi destek karşılığında dizüstü çökertmek istiyorlar. Dizüstü çökertmek istiyorlar, ancak biz Türk'üz. Biz eski Türk'üz. (AK PARTİ, CHP, MHP sıralarından alkışlar) Ve hiçbir zaman köle olmayız, çünkü her bir Türk için dik başlı ölmek, diz çöken kölelik yaşamından daha iyidir. Daha iyidir… (AK PARTİ, CHP, MHP sıralarından alkışlar)

Değerli dostlarım, arkadaşlarım, biz parlamenter demokrasi yolunu seçtik ve tüm dünya anlamalı. Tüm dünya anlamalı, iktidarın gücü sadece halkların güvenine bağlıdır. Sadece halkların güvenine bağlıdır. Eğer güven yoksa ve halk adaletsiz ve hırsız yönetim istemiyor ise, ne tüfek ne tabanca ne top ne tanklar iktidarı kurtaramaz. (Alkışlar)

İşte, bunu, yakın geçmişte Arap ülkelerinde meydana gelen gelişmeler açıkça göstermiştir. Rusya lideri Vladimir Putin'in dediği gibi, Arap baharı, Arap bahar hareketleri aslında 2010 yılının Nisan ayında Kırgızistan'da başlamıştı. Kırgızistan'da başlamıştı. Bu arada, Vladimir Putin'in Türkiye'nin yaptığı gibi Kırgızistan'ı sürekli desteklediğini belirtmek istiyorum.

Çağdaş Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra bizler Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye olduk. Burada, Rusya hâlen önemli rol oynamaktadır.

Rusya, yarım milyondan fazla Kırgız'ın yaşadığı ve çalıştığı ülke. Rusya, stratejik ortaklarımızdandır. Son dönemde, sürekli gelişen Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklık ilişkileri bize de güvence vermektedir. Kırgızistan-Rusya ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gelişmelerden tüm halklarımız kazançlı çıkacaktır.

Hürmetli dostlarım, arkadaşlarım, demokratik ve güçlü bir devletin kurulmasında Türkiye Cumhuriyeti bize örnek teşkil etmektedir. Türkiye, bugün, Türk halkları için Kutup Yıldızı gibidir, Kutup Yıldızı. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) demokratik ve ekonomik yönden güçlü bir Türkiye halklarımızın parlak geleceğine ümit vermektedir.

Ulu Türk kağanlığının halkları, kendilerine "el" diyorlardı, "el"… Şu anda, bu söz sadece Kırgızlar’da kaldı, Kırgız Eli. Türk kağanlığının halkları Cennete "Beyş", Cehenneme "Tozok" derlerdi. Tozok, Türkçe’de tuzaktır. Kölelik ölümden beterdir, Türk için cehennemdir ve bu sözleri sadece bizler, Kırgızlar hatırlıyoruz. Kırgızlar, Türk halklarının en eskisidir. Eski Türk'üz biz, bizler en eski sözleri, örf ve âdetleri, gelenekleri ve Türklerin özünü muhafaza ettik.

Tabii ki, Türkiye anavatandır. Bizim anavatan Türkiye. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ancak dostlarım, şunları bilelim: Anadolu'ya gelmek üzere atalarımızın yola çıktıkları bir yer var. Atalarımız nereden geldi? O da ata vatan, yani ata mekândır. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Kırgızistan, bugünkü Türkiye için bu topraklarda şehit olan atalarımızı unutmayınız, unutmayınız, bizim atalarımızdı.

Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a ne kadar yardımcı olmak istediklerini biliyorum. Bu nedenle, sayın milletvekilleri, sizlere ve tüm Türk halkına hitap ediyorum. Tarih bize bir fırsat daha tanıdı. Ulu Türk kağanlığı kuramasak bile, en azından, Türk devletlerinin kardeşliğini pekiştirmeliyiz, pekiştirmeliyiz. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) İnşallah, kuvvetli bir Türk birliğini de yapmalıyız. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ancak, bunun için, sadece Türkiye değil, diğer Türk cumhuriyetleri de sağlam, ayakta durmalı, ekonomik yönden gelişmiş, güçlü devletler olmalıdır; Kırgızistan da, Özbekistan da, Türkmenistan da, hepsi. Sadece eğer bir Türk cumhuriyeti olursa Türkiye, zor olur, zor olur. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Değerli dostlar, arkadaşlar, büyük Türkiye'nin temelini atan ve burada birlikte şehit düşen atalarımızın ruhları bize yardımcı olsun. Allah hepimize yardımcı olsun. Kardeş Türk milletine mutluluklar ve esenlikler dilerim. Allah saklasın, korusun, iyilik versin.
Teşekkürler… (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından ayakta alkışlar)
********
Bu konuşmayı dikkatle okudunuz mu?
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev,söylüyor bunları.
Candan,içten,gururla…
Bir de “bizimkilerin”, Türk ve Türklük’le ilgili sözlerini hatırlayın!
“Ne mutlu Türk’üm, lafını her yere yaza yaza Türkiye ilkel bir hale dönmüştür.”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir sözü bu.
“Sen ne mutlu Türk’üm dersen,diğeri de ne mutlu Kürt’üm der.”
Bu söz de Başbakan Erdoğan’ın…
Başbakan Erdoğan’ın Türklük’le ilgili bir sözünü daha vereyim.
“Gazetenin bir tanesi yazmış.Türkiye Türklerindir,diye.Ahlaksız bu,hayasız.Neden?Eğer bunu derseniz,Türkiye’yi 30 bölersiniz.Çünkü Türkiye’de sadece Türkler yaşamıyor.Türkiye’de Kürt’ü de var,Laz’ı,Çerkez’i de…Türkiye’de yaşayan herkes Türktür diyor.Olmaz böyle şey.”
Bilmem fazla söze gerek var mı?
Sizce var mı?

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR