CHP, belediye başkan adaylarını erken açıklayacak!

MAKALEYİ DİNLE

CHP İl Başkanlığı önce Otel Asya’da çalıştay yaptı…

Çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı…

Yapılacak çalışmalarda “halka” yönelik bir çalışmanın olmadığı yönünde eleştiriler yapıldı…

***

CHP İl Başkanlığı ikinci çalıştayını Pazar günü Teona Otel’de yaptı…

Çalıştayın adı “İlçe Örgütleri-Meclis Üyeleri Koordinasyon Sorunları ve Yönerge Belirleme” idi…

Çalıştaya örgüt yöneticileri, meclis üyeleri, Kadın Kolları, İl Kurulu Üyeleri katıldı…

CHP, dün çalıştalın sonuç bildirgesini mail gönderdi…

Sonuç Bildirgesinden ve “Çalıştay” çalışmalarından üretilen “Yönerge ve İlkeler” ile “İcra Tedbirleri”, CH İl Başkanı Cengiz Sarıbay imzasıyla örgütlere ve meclis üyelerine gönderildi…

 

İŞTE CHP’NİN PAZAR GÜNÜ YAPTIĞI ÇALIŞTAYIN SONUÇ BİLYDİRGESİ; 

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR LİSTESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Belediye Başkanları, meclis toplantılarını hızlı bitirmek istemektedirler. Muhalif meclis üyelerinin konuşmalarının önüne geçilmektedir. Dikkatli olunup mutlaka söz alınmalıdır.

2. “Kentsel Dönüşüm Alanları” ilan edilen bölgeler konusunda farkındalık yükseltilmelidir. Rant transferi planı olabilir. Kamu yararları denerek yapılan kamulaştırmalarda, “Rant güdüsü“ olabilir. Dikkatli olunmalıdır.

3. İl Başkanlığı, ilçelerin performansını (İlçe örgütü – meclis üyeleri) değerlendirme komisyonları oluşturmalıdır.

4. Tüm ilçe belediyelerinin meclis gündemleri ve verilen önergeler, online olarak diğer ilçelere ulaştırılmalıdır. Her ilçe diğerinin gündemini ve önergelerini bilmelidir. Bu amaçla , ‘whatsapp’ grupları oluşturulmalıdır.

5. İl yönetiminin, İlçe yönetiminin, Kadın Kollarının, Gençlik Kollarının ve Meclis üyelerinin içinde bulunduğu “whatsapp grupları” oluşturulmalıdır.

6. 2019 yılı seçimlerine dönük olarak yerel seçimlerde başarıyı tesis edecek Meclis üyeleri, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının katıldığı “Çalıştaylar’’ organize edilmelidir. Büyükşehir Belediye Meclis ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri İl Başkanlığının koordinasyonunda periyodik olarak bir araya gelmeleri, görüş alış verişinde bulunmaları, eğitim çalışmalarına katılmaları ve özellikle ihtisas komisyonlarına seçilen meclis üyelerimizin CHP yönetimince belirlenen ve konusunda uzman olan eğitmenler tarafından bilgilendirmelerine olanak sağlanmalıdır. Özellikle imar, Plan ve Bütçe komisyonları – komisyon üyeleri eğitilmelidir.

7. İlçe ve Büyükşehir meclis kararları çoğu kez çelişmektedir. Gündemler ve tercihler, paylaşımlar aracılığıyla mümkün olduğunca uyumlaştırılmalıdır.

8. İçerisinde Şehir Planlamacısı, Ekonomist, Avukat, Doktor, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Mimar, Mali Müşavir ve İşletmecinin olduğu Yerel Yönetimler Komisyonu İl Başkanlığında ve İlçe Başkanlıklarında kurulmalı ve sürekli İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleriyle iletişim halinde olunmalıdır. İlçe Meclis Üyeleri, teknik konularda İl’de oluşturulan “Yerel Yönetimler Komisyonu”ndan bilgi almalıdırlar.

9. Meclis Üyeleri ilçe örgütünün tüm etkinliklerine katılmalı, parti üyeleriyle tanışıp bütünleşmelidirler.

10.Meclis Üyeleri mahalle temsilcileri ile beraber Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının ve STK’ların bulunduğu durumda, mahallelerde mahallelilerle ve parti üyeleriyle mahallelerin sorunları konusunda bilgilenmelidirler.

11.Meclis Üyelerinin yurt içi ve yurt dışı gezileri konusunda spekülasyonlar yapılmamalıdır. Kamu kaynaklarıyla yerel yönetimler konusunda bilgilenme gezileri yapılmaktadır. İlçe ve Büyükşehir Meclis Üyeleri, yaptıkları gezilerle ilgili olarak edindikleri izlenimleri yazılı ve sözlü olarak ilçe örgütlerinde sunmalıdırlar.

12.Tramvay, çöp fabrikası ve biyogaz tesisleri konusunda teknik bilgi içeren açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeliyiz.

13.Her meclis toplantısı sonrasında ilçelerde İlçe Başkanlığında, Büyükşehir Meclisi için İl Başkanlığında alınan kararlar, verilen şerhler ve önergeler konusunda kamuoyu bilgilendirilecek “Basın Toplantıları” düzenlenmelidir. Her ay, Meclis sonrası Basın Toplantıları, eksiksiz düzenlenmelidir.

14. Tartışmak, özgür düşünce ve eleştiri yanı sıra, parti içi disiplin, uyum- ahenk de önemlidir. Sosyal medyada Meclis Üyelerini eleştirmekten, tartışmalara girmekten kaçınmalıyız.

15. Muhtarlarla sürdürülebilir iletişim kurulmalıdır.

16. Tüm ilçeler, eşgüdümlü etkinlikler (ayını temada etkinlikler) organize etmelidirler. 2019 yılı seçimlerine şimdiden hazırlanmamız gerekir.

17. İlçeler düzeyinde Meclis Üyelerinin faaliyetleri, önergeleri il düzeyinde de duyurulmalıdır.

18. Kadın Kollarının meclis grubu ve meclis toplantılarına katılımları sağlanmalıdır. Meclis toplantılarına, Gençlik Kolları üyelerinin katılımı sağlanmalıdır.

19. Meclis üyelerimizin başarısı, örgütlerimizin başarısıdır. İlçe örgütleriyle Meclis Üyeleri bütünleşmelidir.

20.İmar başta olmak üzere tüm komisyon toplantılarına çok sayıda meclis üyelerinin katılımı – katkısı sağlanmalıdır. Tek temsilciyle yetinilmemelidir.

22.Onaylamadığımız meclis kararlarına yönelik hukuksal itiraz sürecini başlatmak ekonomik boyutu olan bir iştir. Bu konuda İl Başkanlığı aracılığıyla Genel Merkezden destek sağlanmalıdır. İmardaki olumsuzlukları yargıya taşımalıyız.

24.Belediye Meclis Üyelerimiz ‘’Sosyal Demokrat Sosyal Belediyecilik’’ unsurları konusunda (meydanlar, parklar, dinlenme alanları, kongre merkezleri , engelli tesisleri ,  spor salonları, kent meclisleri, hafif raylı taşımacılık) gündem oluşturmalıdırlar.

25. İl Kurulu üyelerinden bir kişi, her ay meclis toplantılarına katılmalıdır.

26.Suyun ve elektriğin pahalılığı ve ekmek zamları etraflıca işlenmelidir.

27.Siyasal proje geliştirme, muhalefet, önerge etkinliklerinde siyasal çıkışlar,  teknik-uzmanlık bilgileriyle donatarak gerçekleştirmelidir..

28.Belediye Meclis Grupları sık sık bir araya gelerek, bilgi ve belge paylaşımı yaparak uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak halkın sorunlarını çözmelidirler.

29.CHP’nin genel politikaları ve tüzüğü doğrultusunda sosyal belediyecilik ilkesi hedef alınarak, Kocaeli geneli ve ilçelerindeki sorunları masaya yatırarak tartışmak, çözüm önerileri sunmak, yeni projeler hazırlamak, çağdaş modern ortak kullanım alanları üretmek, bilim ve kültür alanlarında çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda önümüzdeki yerel seçimlerde CHP olarak hazır ve iddialı olmak için toplantılar organize etmeliyiz.

30. Belediye Meclis toplantılarında CHP Grubu olarak bireysel öneri ve eleştirilerden kaçınmalıdır. Konuşma yapacak meclis üyeleri, konu hakkında daha önce grupta bilgi vermelidirler. Aynı gündem maddesi konusunda meclis toplantılarında farklı görüş bildirmek doğru bir davranış değildir.

31. İlçe binasında her gün 1 Meclis üyesi nöbet tutulmalı, vatandaşların sorunları dinlenmeli ve olumlu olumsuz olarak geri dönülerek mutlaka bilgi verilmelidir.

32. 12 ilçe bir bütünlük içinde olmalıdır. Sevgi ve saygıyla sorunları çözmeye çalışmalıyız. Belediye meclis üyelerimizi sosyal medyada eleştirmemeliyiz. Kendi aramızda tartışmalıyız. Birbirimizi değil, rakiplerimizi eleştirmeliyiz. Kendi içimizde tek ses-tek ekip olmalıyız.

33. İl Başkanlığı, Büyükşehir Komisyonlarını takip etmelidir. Komisyon üyeleri   çalışmalarını arşivlemek amacıyla İl Başkanlığına bilgi verilmelidir.

34. Zorunlu eğitimlere katılmayıp meclis üyesi olanlar vardır. Eğitim almayanlar Meclis Üyesi olmamalıdır.

35. Meclis Üyeleri delege yapılmamıştır.

36.Meclis Üyelerinin yaşadığı sorunlar il düzeyinde ele alınmamıştır.

37.Her şeye ‘’hayır’’ dememeliyiz, gerekçe göstermeliyiz.

38. Komisyon üyeleri uzman veya komisyon konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşması sağlanmalıdır.

39. “Belediye Başkan Adayları” şimdiden açıklanmalıdır. Belediye başkan adayı 3 ay önceden açıklansaydı Gölcük Belediyesi olarak seçimi kazanabilirdik.

40.Meclis üyesi toplantılarına Başiskele davet edilmelidir.

41. Meclis Üyelerinin ve meclis komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili olarak ilçeler ve Büyükşehir meclisi bazında İlde ve İlçelerde “ Arşivleme-Dosyalama” yapılmalıdır.

42. Eskişehir örneği etraflıca incelenmelidir, Eskişehir’e ziyaretler düzenlenmelidir.

43. Gebze Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri çok sayıdadır. Buna bağlı sorunlar vardır.

44. ‘’Kentsel Dönüşüm’’ konusunda 2-3 günlük çalıştaylar yapılmalıdır.

 45. Meclis komisyonlarında partimizin temsilcileri yalnız bırakılmamalıdır, çok sayıda katılım sağlanmalıdır.

 46.Mahallelerimize yeni taşınan vatandaşlara “HOŞGELDİNİZ” ziyaretinde bulunulmalıdır.

**

CHP’nin 46 maddelik sonuç bildirgesini okudunuz…

CHP, 2019’da yapılacak olan seçimlere odaklanmış…

2019’da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını şimdiden belirlemek istiyor…

Gölcük’te belediye başkan adayı (Turan Dumlu), üç ay önce açıklansaydı, CHP’nin seçimi kazanacağı belirtiliyor…

Her şeye “hayır” demeyin, gerekçe sunulması isteniyor…

**

CHP, iki çalıştay yaptı…

CHP’lilerin bir araya gelmesi ve partiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulması önemli…

Sonuç bildirgesi yayınlandı…

Bakalım CHP’liler bu sonuç bildirgelerinde yazılanlara ne kadar uyacak?

Bunu hep birlikte göreceğiz…

 

Körfez Kavanium sakinleri aidatlara tepkili

Körfez kent Kavanium sakinleri aidatlara yapılan zamma isyan etti.Site yönetimi asgari ücrete, elektrik ve suya yapılan zammı gerekçe gösterdi ve  gelir-gider denge hesaplarını baz alarak aidat fiyatlarının artırıldığını duyurdu.Bu durum tepki veren site sakinleri,” Yönetim bize bilgi vermeden aidatlara zam yaptı. Zaten Ağustos ayında aidatlara zam yapılmıştı.Alınan zam kararı doğru değil” dedi. DAİRE TİPLERE GÖRE AİDAT FİYATLARI; 1+ 1 : 145 TL, 2+1 : 160 TL, 3+1 : 175 TL, 4+1 : 190 TL

 

Canan Karatay Yarın Gebze’de

Türkiye’nin yakında tanıdığı kalp ve iç hastalıkları doktoru Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze Belediyesi’nin organizatörlüğünde Gebzelilerle bir araya gelecek. Gebze Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da düzenlenecek söyleşide Gebzelilere sağlıklı beslenmenin sırlarını paylaşacak olan Canan Karatay söyleşine Gebzeliler ücretsiz olarak katılabilecek. Sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çeken Karatay’ın, Gebze Belediyesi tarafından getirilmesi de çok ilginç.

 

İzmit Belediyesi doğrusunu yapıyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik çalışmaları devam ediyor. Şehrin en işler yerlerinden Yürüyüş Yolu’nda seyyar satıcılık yapan bir şahsa müdahale eden  Zabıta ekipleri, seyyar satıcı hakkında yasal işlem yaparken ürünlere de el koyup yediemine aldılar. Belediye ekipleri doğrusunu yapıyor. Adı üstünde Yürüyüş Yolu… Bırakın da bu yolda rahatça yürüyelim… 

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR