Türkiye’deki genç işsiz sayısını biliyor musunuz?

MAKALEYİ DİNLE

DİSK ve Genel İş Sendikası tarafından yapılan EMEK Araştırma Raporu’nda çarpıcı sonuçlar var… “Türkiye’de Genç İstihdamı ve İşsizlik” başlığıyla hazırlanan rapordu şu bilgiler yer aldı.

**

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gençlerin çalışma hayatından kaynaklanan önemli sorunlarının başında genç istihdam oranlarının düşüklüğü ve genç işsizlik oranlarının yüksekliği gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Genç İstihdamında Küresel Eğilimler (2015) raporuna göre; dünyada her 10 işsizden 4’ü genç işsizdir. Dünya genelinde genç işsiz sayısı 73,3 milyon ve genç işsizlik oranı % 13’tür.

**

Türkiye, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir genç nüfusa sahiptir. 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53 kişilik Türkiye nüfusunun, 12 milyon 899 bin 667’sı yani %16,38’i 15- 24 yaş arası gençlerden oluşmaktadır . Gençler, bugün ekonomik, toplumsal ve kuşaklar arası farklılıklar olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Elinizdeki bu rapor, Türkiye’de genç nüfusun çalışma hayatına katılımını ve işsizlik ile ilgili sorunlarını görünür kılmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda; OECD, EUROSTAT, ILO ve TÜİK istatistikleri çerçevesinde istihdam, işsizlik, eğitim durumları ve sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılıkları, dünya örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

 

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZ SAYISI ARTIYOR

Küresel bir sorun olan genç işsizliği, ne yazık ki birçok ülkede git gide artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Dünya genelinde AB ve OECD üyesi ülkeler incelendiğinde 15-24 yaş arası genç işsizlik oranlarının, genel işsizlik oranlarının yaklaşık iki katına ulaşmıştır. OECD üye ülkelerde işsizlik oranı 6,7 iken, genç işsizlik ortalaması % 13,9‘dur. AB üyesi ülkelerde işsizlik oranı 9,2 iken, genç işsizlik ortalaması % 19,1’dir

 

 

AB ORTALAMASI EUROSTAT 2016 MART ORTALAMASIDIR.

OECD’ye üye ülkelerde genç işsizlik oranı örneklerine baktığımızda, en yüksek oranların İtalya, İspanya ve Yunanistan’da olduğu görülmektedir. Genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkeler ise; Japonya, Almanya ve Meksika’dır. Aynı zamanda birçok ülkede genç kadın işsizliği, genç erkek işsizliğinden fazladır.

 

Türkiye’de ise genç işsizlik, OECD’ye üye ülke ortalamasının üzerinde, AB’ye üye ülke ortalamasının altındadır. Türkiye’de 15-24 yaş arası genç işsiz ortalaması %18,5’dir. Erkeklerde bu oran %16,5, kadınlarda ise %22,2’dir. Sayısal olarak baktığımızda ise Türkiye’de toplam 3 milyon 57 bin işsizin, % 30’u yani 919 bini gençlerden oluşmaktadır (Tablo 2’e Bknz.). 

 

GENÇ İŞSİZLERİN %30’A YAKINI ÜNİVERSİTE MEZUNU!

Genç işsizlik içerisinde en yüksek orana sahip grup ise üniversite mezunlarıdır. Yükseköğrenim mezunlarının %29,5’i işsizdir.  Üniversite mezunlarında genç kadın işsizliği  %35,9, genç erkek işsizliği %21,5‘tir.  Üniversite mezunlarından sonra en çok işsizlik oranı genel lise ve mesleki lise mezunlarındadır. 15-24 yaş arası en düşük işsizlik oranı okuma yazma bilmeyen gençlerdeyken, en yüksek işsizlik oranının yükseköğrenim mezunlarındadır. Yükseköğrenim mezunlarının işgücüne katılma oranının yüksek olması, işsizliğin de üniversite mezunlarında yoğunlaşmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.

 

1 MİLYON GENÇ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR!

Her üç genç çalışandan biri kayıt dışı çalışmaktadır. 3 milyon 117 bin ücretli, maaşlı çalışan gencin 1 milyonu kayıt dışı çalışmaktadır. Yani ücretli çalışan gençlerin %67‘si kayıtlı, %33’ü kayıt dışıdır. Kayıt dışı çalışma oranlarının bu kadar yüksek olması gençleri, güvenceli gelecekten uzaklaştırmakta ve daha çok günü kurtarmaya dönük çalışma biçimlerinde istihdam edilmelerine neden olmaktadır. Kayıtlı ve kayıt dışı çalışan gençlerin cinsiyete göre dağılımında en yüksek orana sahip grup ise genç erkeklerdir. Tablo 4’de görüldüğü üzere genç kadınların 737 bini kayıtlı ve 268 bini kayıt dışı çalışırken, genç erkeklerin 1 milyon 352 bini kayıtlı ve 760 bini kayıt dışı çalışmaktadır.

 

İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda ise gençler en çok hizmetlerde, en az da tarım sektöründe çalışmaktadır. TÜİK 2015 verilere göre gençlerin istihdam oranları tarımda % 4,7, sanayide % 27,1, inşaatta % 10,7 ve hizmetlerde % 55,8‘dir.

 

Üniversite Mezunu Her İki Gençten Sadece Biri İş Bulabiliyor!

Türkiye’de üniversite mezunu gençlerin %53’ü çalışma olanağı bulurken, mesleki lise mezunlarının %44’ü, genel lise mezunlarının ise sadece %25‘i istihdam edilmektedir. Ayrıca 15-24 yaş arası genç erkekler, genç kadınların yaklaşık iki katı daha fazla istihdam edilmektedir.

 

OECD’ye üye ülkelerde de genç istihdamı durumu farklı değildir. Ülke örneklerinde genç istihdamı %30-40’larda ve OECD üye ülkeler ortalaması %38’dir. Türkiye’de ise genç istihdamı %34 ile OECD ortalamasının da altındadır. Yine OECD üye ülkelerde de genç erkek istihdam oranları, genç kadın istihdam oranlarından fazladır. Örnek olarak seçilmiş OECD ülkelerinde genç istihdamı %13’le en az Yunanistan da iken %51 ile en fazla Avusturya’dadır.

 

GENEL DEĞERLENDİRME:

Türkiye’de gençlerin çalışma hayatında yer almaları günden güne zorlaşmaktadır. İstihdam edilmelerindeki zorluklar ve artan işsizlik oranları gençleri esnek ve geçici çalışma biçimlerine yöneltmektedir. Bu işlerde gençler, “tecrübe edinme” adı altında ucuz işgücü olarak değerlendirilmekte ve güvencesiz çalıştırılmaktadırlar. Bu durum gençlerin geleceğe dair umutsuzluklarını artırırken, kendi geleceklerini kurma ve aileden bağımsız bir birey olmalarını da engellemektedir.

 

Türkiye’de genç işsizliğin başlıca nedeni ekonomik ve sosyal politikaların istihdam yaratmada yetersizliği ve sorunun çözümünün kalıcı politikalarda aranmamasıdır. Örneğin Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2023) içerisinde gençler için sürekli ve güvenceli istihdam politikaları yerine geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri önerilmektedir. Bir diğer sorun ise eğitim politikalarının yetersizliğidir. Ülkemizde çok sayıda üniversite ve üniversite mezunu olmasına karşın genç işsizlik yüksek düzeylerdedir.

Genç işçilerin sorunlarının çözümü için öncelikli olarak devletin günlük veya kısa süreli istihdam yaratan politikalar yerine, gençler için güvenceli ve sürdürülebilir istihdam politikalarını oluşturması gerekir.

 

Bu taleplerimizle birlikte;

1.Üniversitelerdeki bağımsız, laik ve bilimsel eğitim sistemine yönelik baskılar ortadan kaldırılmalıdır.

2.Genç işsizliğini önlenmesi amacıyla, eğitim sisteminin gençlerin yeteneklerini geliştirici ve destekleyici biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Gençlerin, çalışma hayatına katılımını artırıcı teorik ve pratik bilgiyi ulaşmaları için eğitim sistemi yeniden düzenlenmeli, meslek esasına göre eğitim ile akademik eğitim birbirinden ayrılmalıdır.

3.Genç istihdamını arttırıcı kamu yatırımları yapılmalı ve gençlerin düzenli iş yaşamına geçişleri kolaylaştırılmalıdır.

4.Gençlerin işsizlikle mücadele ve istihdam yaratmaya yönelik uygulanacak politikalarda özellikle genç kadınların eşit biçimde işgücüne dâhil olabilmeleri için cinsiyet eşitliğine dayalı kamu politikaları hayata geçirilmelidir.

5.Gençlere sağlanacak sosyal yardımlarla işsizliğin ortaya çıkardığı etkenler azaltılmalıdır.

6.Gençlerin ucuz işgücü olarak görülmesi ve kayıt dışı çalışmaları engellenmelidir.”

 

 

Raporu okudunuz… Rapordaki bilgiler hiç iç açıcı değil… Türkiye, genç bir nüfusa sahip diyoruz, ama gençlerin istihdamı için yeteri kadar proje üretilmiyor.

 

 

 

 

 

Semerkant kermes açtı

Semerkand Vakfı Derince Şubesi tarafından NCITY Alışveriş Merkezi karşısında bulunan park alanında kurulan kermese hayırseverlerin ilgisi yoğun oldu. Kermesin son gününde AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de kermesi ziyaret etti.Hayır kermesinde 150 gönüllü bayan ve erkek hizmet etti.

 

 

 

İzmitli kadınlardan kampanyaya destek

AKP İl Kadın Kolları ve 12 ilçe kadın kolları başkanlığının yaklaşık iki ay önce Dilovası’nda bulunan Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’ne yapmış olduğu ‘Aydınlık Yarınlar İçin Bir Kitap da Sen Bağışla’ adlı kitap yardımı kampanyası devam ediyor. Önceki gün AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ve yönetimi 15 bin kitap desteğinde bulundu. Kitap okumanın çok az olduğu ülkemizde bu tür kitap kampanyalarına destek verilmeli.

 

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR