Dört dörtlük Erdoğan!

MAKALEYİ DİNLE

Bir mimar, “Ben dört dörtlük mimarım” diyebilir mi?
Bir doktor, “Ben dört dörtlük doktorum” diyebilir mi?
Bir gazeteci, “Ben dört dörtlük gazeteciyim” diyebilir mi?
Bir heykeltıraş, “Ben dört dörtlük heykeltıraşım” diyebilir mi?
Bir sporcu, “Ben dört dörtlük sporcuyum” diyebilir mi?
Bir siyasetçi, “Ben dört dörtlük siyasetçiyim” diyebilir mi?
Bir Müslüman, “Ben dört dörtlük Müslüman’ın” diyebilir mi?
Bir Hıristiyan, “Ben dört dörtlük Hıristiyan’ım” diyebilir mi?
Bırakın hepsini…
Bir insan, “Ben dört dörtlük insanım” diyebilir mi?
Diyemez…
Herkesin, hepimizin; bir eksiği, bir kusuru, bir hatası mutlaka vardır.
“Mükemmellik”, Allah’a aittir.
Kul, hatasız olmaz.
İnsan, iyi bir “insan” olmaya gayret eder.
İnancına göre, iyi bir “Müslüman”, iyi bir “Hıristiyan” olmaya gayret eder…
Ama hiçbir zaman “Ben dört dörtlük Müslüman’ın” diyemez.
Hiç ama hiç kimse diyemez!
Hal böyle iken…
Kitaplar, bunu böyle yazarken…
Başbakan Erdoğan, çıkıp diyor ki, “Ben dört dörtlük Aleviyim.”
Haksızlık olmasın, cümlenin tamamını yazalım!
“Eğer Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse, ben dört dörtlük Aleviyim…”
Böyle bile olsa…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir “Alevi” olmadığına göre…
Bir Alevi kadar Hz. Ali’yi sevemeyeceğine göre…
Söylediği söz, yaklaşan yerel seçim öncesi, Alevilere keyif bağışlamaktan, Alevilere hoş görünme gayretinden başka bir şey değildir.
Biz, geçmişten…
Başbakan Erdoğan’ın…
*Mimardan daha iyi bir mimar…
*Heykeltıraştan daha iyi bir heykeltıraş…
*Futbolcudan daha iyi bir futbolcu…
*Sucukçudan daha iyi bir sucukçu…
Olduğunu biliyorduk.
Şimdi, “Dört dörtlük Alevi” olduğunu da öğrendik.
Memnun olduk!
Ben, bu gibi durumlarda hep Mevlana’nın o sözünü hatırlarım.
“Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!”
Başbakan’ın duruşu, bu iki şıktan hangisine uyuyor, bilmiyorum.
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÜlkemiz ne haldeydi, ne hale geldi!
********
Adı, Eriş Ülger…
Yüksek mimar…
Aynı zamanda araştırmacı, yazar…
Samimi bir Atatürkçü…
Türkiye’nin ne halden ne hale getirildiği ile ilgili tespitlerde bulunmuş.
İşte o tespitler!
*”Ül¬kem bir bü¬tün¬dü, pa¬ram¬par¬ça ol¬du.
*Ül¬ke¬min in¬san¬la¬rı din¬ci, din¬siz di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min in¬san¬la¬rı Ale¬vi, Sün¬ni di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min in¬san¬la¬rı Türk-Kürt di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min bay¬ra¬ğı, Türk bay¬ra¬ğı, Kürt bay¬ra¬ğı di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min di¬li Türk¬çe, Kürt¬çe di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min T.C.’si kal¬dı¬rıl¬dı, Ban¬ka¬sı kal¬dı.
*Ül¬ke¬min ço¬cuk¬la¬rı bir ça¬pu¬ta gö¬re “na¬mus¬lu, na¬mus¬su¬z” di¬ye ay¬rıl¬dı.
*Ül¬ke¬min Di¬ya¬net İş¬le¬ri Baş¬ka¬nı, Şey¬hü¬lis¬lâm ol¬du.
*Ül¬kem¬de ah¬lâk¬sız¬lık, ah¬lâk ol¬du.
*Ül¬kem¬de ada¬let kay¬bol¬du, ara¬mak suç ol¬du.
*Ül¬kem¬de va¬tan¬se¬ver¬ler tu¬tuk¬lan¬dı, ka¬til¬ler ser¬best ol¬du.
*Ül¬kem¬de hır¬sız¬lar adam ol¬du, ADAM¬LAR mah¬kûm ol¬du.
*Ül¬ke¬mi sa¬tan va¬tan hai¬ni Vah¬det¬tin, va¬tan¬se¬ver ol¬du.
*Ül¬ke¬min “Mu¬zaf¬fer Or¬du¬la¬rı¬”, ta¬ru¬mar ol¬du.
*Ül¬ke¬min in¬sa¬nı va¬tan¬daş¬ken, ye¬ni¬den kul ol¬du.
*Ül¬ke¬min kır¬mı¬zı çiz¬gi¬si kay¬bol¬du, ara¬mak suç ol¬du.
*Ül¬ke¬min mil¬li iç¬ki¬si ra¬kıy¬dı, ay¬ran ol¬du.
*Ül¬kem dost ol¬du¬ğu kom¬şu¬la¬rıy¬la, düş¬man ol¬du.
*Ül¬kem Ame¬ri¬ka¬’y¬la, sı¬nır kom¬şu¬su ol¬du.
*Ül¬kem¬de sof¬ta¬lar, mol¬la¬lar, baş ta¬cı ol¬du.
*Ül¬kem¬de ta¬ri¬kat¬lar söz sa¬hi¬bi ol¬du.
*Ül¬ke¬mi kur¬ta¬rıp ku¬ran, ki¬tap¬lar¬dan yok ol¬du.
*Ül¬kem¬de müs¬pet ilim git¬ti, hu¬ra¬fe saf¬sa¬ta gel¬di.
*Ül¬kem¬de pa¬ra sa¬hi¬bi olan¬lar ve¬zir, yok¬sul¬lar re¬zil ol¬du.
*Ül¬kem¬de Cu¬ma¬’ya gi¬den mak¬bul, git¬me¬yen kâ¬fir ol¬du.
*Ül¬kem¬de mil¬li bay¬ram¬lar coş¬kuy¬la kut¬la¬nır¬ken, ya¬sak ol¬du.
*Ül¬kem¬de el¬li bin va¬tan¬da¬şın ka¬ti¬li SA¬YIN ol¬du.
*Ül¬kem¬de kut¬sal di¬ni¬miz si¬ya¬se¬te ka¬rış¬tı.
*Ül¬ke¬min genç¬li¬ği kin¬dar de¬ğil¬ken, kin¬dar ol¬du.
*Ül¬ke¬min Ana¬ya¬sa¬sı git¬ti, Me¬cel¬le gel¬di.
*Ül¬ke¬min ne kur¬tu¬lu¬şun¬da, ne ku¬ru¬lu¬şun¬da, hiç¬bir yar¬dı¬mı¬nı gör¬me¬di¬ği¬miz Arap¬lar, baş ta¬cı ol¬du.
*Ül¬kem¬de is¬yan¬cı¬la¬rın bay¬ra¬ğı önün¬de eği¬len¬ler, na¬mu¬su¬muz olan Türk bay¬ra¬ğı¬nı ya¬sak¬la¬dı¬lar.
*Ül¬kem için ca¬nı¬nı ve¬ren¬ler ha¬in, ül¬ke¬mi yık¬mak için ca¬nı¬nı ve¬ren¬ler şe¬hit ol¬du.
*Ül¬kem¬de de¬mok¬ra¬si tram¬vay, cum¬hu¬ri¬yet yok ol¬du.
*Ül¬kem¬de ba¬sın ba¬ğım¬sız¬ken, Mü¬ta¬re¬ke Ba¬sı¬nı ol¬du.
*Ül¬ke¬min ku¬ru¬cu¬la¬rı kah¬ra¬man iken, iki ay¬yaş ol¬du.”

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR