1999 yılında deprem, 2014’te AKP vurdu!

MAKALEYİ DİNLE

Depremde kalıcı konutlarda işyeri sahibi olanlar, geri ödemeleri üst üste üç taksiti ödeyemeyince AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in verdiği kanun teklifi sonrasında tapuları ellerinden alındı. Bazı hak sahipleri Kocaeli Bölge İdari Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi

**

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde binlerce kişi ölmüş, binlerce bina yıkılmış, yüzlerce işyeri zarar görmüştü. Devlet, depremde mağdur olanların yaralarını sarmak için kalıcı konut ve kalıcı işyerleri projesini hayata geçirdi. Proje için düğmeye basıldı ve Kocaeli’nin birçok bölgesine kalıcı konut yapıldı. İlk etapta cazip bir projeydi, ama sonrasında birçok kişi mağdur oldu…


KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Kalıcı konut ve işleri projesi hayata geçti… 2005-2006 yılında evi yıkılana ev, işyeri yıkılana dükkanları teslim edildi. En azından mağduriyet bir nebze olsun bu şekilde giderilecekti. Ev ve işyerleri sahipleri parasını 10 yıl geri ödemeli ödeyecekti. Teslimattan sonra işleri iyi olanlar geri ödemeli dükkanların ödemesini yaptı. Kimileri de ödemeyi aksatmaya başladı. Bunun üzerine AKP hükümeti, 4 Temmuz 2012 yılında bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6353 sayılı kanun teklifi verdi.

 

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

MADDE: 2: 15-15 1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi;

“GEÇİCİ MADDE 23-17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak sahipliği düşürülenlerden tazminat alınır. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte hak sahibine geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu kanunun 31’inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir”


ÜST ÜSTE ÜÇ TAKSİDİ ÖDEYEMEME

Yani ek maddeye yapılan değişiklikle, hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür denildi

 

HAZİNE ADINA RE’SEN TESCİL

Ama bu yasada bazı uygulama eksiklikleri vardı. Zira, işyeri sahiplerinin tapuları ellerinden alınamıyordu. Bunun üzerine AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker,  Mehmet Ali Okur ve Zeki Aygün, 31 Ocak 2014 tarihinde TBMM’ye dilekçe vererek 6353 sayılı yasaya ek madde koydurdu. Şeker’in koydurduğu ek madde şöyle;  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda değişiklik yapılarak; 7269 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesinde, hak sahipliği düşürülen taşınmazların (HAZİNE ADINA RE’SEN TESCİL) edilmesine dair bir hüküm bulunmamakta ve bu durum uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Bu sebeple hak sahipliği düşürülen taşınmazların doğrudan hazine adına tesciline imkân getirilerek kamu yararının sağlanması ve problemin çözümü amaçlanmaktadır”

 

TEBLİGAT YAPILMADI

Yani ek maddeye yapılan değişiklikle, tapular işyeri sahiplerinden alınarak Re’sen hazineye verildi. Ama işin tuhaf tarafı, hiçbir dükkan sahibine tebligat yapılmadı, telefon edilmedi, mesaj gönderilmedi. Durumdan haberdar olmayan işyeri sahipleri, bir de baktılar ki dükkanlarının tapuları ellerinden alınmış, hazineye devredilmiş. Tapu Müdürlüğü, işyeri sahiplerinin tapularına el koymuş.

 

CHP’Lİ HAYDAR AKAR ÖNERVE VERDİ

İşyerleri sahiplerinin mağduriyetini gidermek isteyen CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar, 10 Nisan 2013 tarihinde TBMM’ye önerge verdi. Akar’ın genel gerekçesi şöyleydi;  “15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun’da 4/7/2012-63353/2 yapılan değişiklik ile geçici madde 23’de belirtilen “17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada olunmuş veya bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür” hükmü ile hak sahiplerinin bilgisi olmadan hakları elinden alınmıştır. Bu durum hukuksal mevzuata aykırılık teşkil etmekle beraber birçok vatandaşımızın da bilgisi olmadan ve kendilerine herhangi bir tebligatın yapılmamasından dolayı mağduriyetine sebep olmuştur. Bu vatandaşlarımızın bir kısmının da engelli olduğu düşünüldüğünde mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yasal düzenleme zorunluluk olmaktadır. Teklif ile hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiş olacaktır”


İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

AKP’li İlyas Şeker’in geçici maddeye ekleme yapması sonrasında işyeri sahiplerinin tapularını ellerinden alan Hazine, işyerlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Büyükşehir Belediyesi de ihaleyle işyerlerini satışa çıkaracak.  Sayıları 250’yi bulan mağdurlardan bazıları yürütmenin durdurulması için Kocaeli İdari Mahkemesine başvurdu. Ama aradan altı ay geçmesine rağmen idari mahkeme henüz karar vermedi.


“TAPUNUZA GÜVENMEYİN”

İşyerleri ellerinden alınan vatandaşlar, AKP hükümetine tepki göstererek, “Türkiye’de kimse parasına güvenmesin, kimse tapusuna güvenmesin. AKP hükümeti, alem edip, kalem edip vatandaşın tapularını elerliden alıyorlar. Kocaeli İdari Mahkemesi’nin vereceği karardan sonra gerekirse konuyu Anayasa Mahkemesi’ne sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğiz” diyorlar. Tapuları ellerinden alınan işyerleri sahipleri, AKP’li İlyas Şeker’e büyük tepki gösterirken, kendilerine her türlü desteği veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a da teşekkür ediyorlar.

 

BEKİRPAŞA GÜNDOĞDU 440 ADA D BLOKTA MAĞDUR OLANLARDAN BAZILARININ İSİMLERİ

Ahmet Çabuk

Meryem Altunbaş

Vahit Demir

Sinan Dağdeviren

Tayfun Balta

Cemal Olgun

Fazlı Yılmaz

M. Akif Yılmaz

Dilek Mert

Nurgül Kılıç

M.Hanefi Ekinci

Yüksel Kaya

Hatice Olgun

Hatice Şule Dilekçi

Necdet Dilekçi

Kazım Canbaz

Mahmut Azak

Yaşar Sancaktutar

Adem Yiğit

Hüseyin Aydın

Hazım Sarıyer

Cumhur Altıner

Aykut Altıner

Fikri Türker

M. Serdar Yıldız

Mutlu Çelikkol

Salih Sarıca

Hakan Korel

Nizam Al

Hülya Gürsucu

Ali Kedikli

Mustafa Ellibeşoğlu

M. Ali Yakın

Bahri Ağca

Recep Ortaç

Abdülkadir Uslu

Ayşe-Fikret Ormancı

Mustafa Şahin

Arslan Torunoğulları

Aysel Temel

Zülfikar Alpay

 

502 ADA A BLOK’TA BULUNAN HAK SAHİPLERİ

Hatice Bolat

Firdevs Öztaban

Kamil Şirin

Hüseyin Gören

Kadriye Ayhan

Şakir Süloğlu

Osman olgun

Cafer Kurt

Mehmet Suiçmez

Aykut Bozkurt

Şahsine Öztürk

Sevim Yıldırım

 

Valilik, Yapıgüç firmasının pankartını neden indirdi?

Valilik, 42 Evler’e taşındı… Eski bina yıkılıp, yerine park yapılacak… Adına da Demokrasi Parkı verilecek… Parkın altına otopark da yapılacak… Önceki gün Yapıgüç, firması valilik binasına bir afiş astı, sonrasında valilik o pankartı kaldırmış. Yapıgüç tarafından yapılan açıklamayı birlikte okuyayım;

Valiliğin yeni binaya taşınmasının ardından akıbeti merak edilen eski valilik binası için değerlendirme süreci başladı. Keramettin Gençtürk’ün sahibi olduğu YAPIGÜÇ Mühendislik  A.Ş. tarafından Kentesel Dönüşüm kapsamında "performans analizi" yapılan binanın depreme dayanıklı olup olmadığı, yıkım ya da güçlendirme gerekip gerekmediği bu analiz sonucunda belli olacak. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan binaya,  iş teslimi yapıldıktan sonra asılan, kentsel dönüşüm projelendirmesinin Yapıgüç A.Ş. tarafından yapıldığı belirtilen afişlerin 2 saat sonra Valiliğin talimatıyla indirilmesine anlam verilemedi!” Pankartı asan firma, pankartın valilik tarafından neden indirildiğine anlam veremiyor. İlk akla gelen, firmanın valilikten izin almadan pankartı astığı yönünde… Valilik konuyla ilgili açıklama yaparsa iyi olur…

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR