Kocaeli Büyükşehir’den cevap ve düzeltme geldi

MAKALEYİ DİNLE

12 Nisan 2016 tarihinde gazetemizin 1.sayfasında “Karaosmanoğlu hesap vermeli” başlıklı ve 9.sayfasında “hokus-pokus-Ulaşım A.Ş.” makalem ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının noter kanalı ile cevap ve düzeltme beyanı gönderildiğini öğrendim.

Belediye böyle bir yazı için mahkemeden tekzip kararı alamayabilir. Ancak düşünce ve ifade özgürlüğüne duyduğum saygı, toplumun doğru bilgilendirilmesi, karşıt fikirlerin çatışması ile gerçeğin tespiti açısından, hiçbir mahkeme kararı beklemeksizin aynı köşede bu yazıyı haftaya aynı konuda ayrıntılı gerçekleri yazmak üzere eksiksiz olarak yayınlıyorum.

 

CEVAP VE DÜZELTME METNİ  

12 Nisan 2016 Tarihli Kocaeli Gazetesi'nin 1. Sayfasında Fahri ÖRENGÜL’e ait kısa haber olarak “Karaosmanoğlu hesap vermeli! " başlıklı ve 9. Sayfasında "Büyükşehir - Hokus Pokus- Ulaşım A.Ş.-2 ’’ başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştır.

“Ulaşımda sınıfta kaldığı iddiasıyla belediyenin ciddi ulaşım harcamalarını Meclis ve Sayıştay denetiminden kaçırmak için Ulaşım A.Ş.'nin kanuna karşı hile ile nasıl kurulduğu ve sermayesini 106 trilyona çıkarttığı, bu konuda Kocaeli'nin adeta uyuduğu bu nedenle ayrıntılarıyla yazmakta fayda olduğu” yönünde halkta kuşku ve menfi kanı uyandıracak asılsız iddialarda yazar tarafından işbu yazı kaleme alınmıştır.

Sayın Fahri Örengül, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yapmıştır. Hangi birimlerden nasıl bilgi alacağını da çok iyi bilmektedir. Buna rağmen zihinleri bulandırmak amacıyla gazete sütunundan bilgi istemektedir. Sayın Örengül daha önce görev yaptığı Büyükşehir Belediyesindeki bütün bürokratları tanımasına rağmen gazetesindeki köşesinde "şimdi yeniden ve tekrar soruyorum " diyerek hukuk çerçevesinde yapılan bütün işlemleri şüpheli gibi göstermek hususunda adeta gayret göstermiştir. Tetkik edilmeksizin bir telefon kadar kısa mesafede olan Belediye Başkanlığımızdan söz konusu olayla ilgili bilgi talebi olmadan masa başı haber üretmek hiçbir basın meslek ilkesiyle de bağdaşmaz. Gerçek habercilik, gerçeklere dayanmalıdır.

Bilindiği üzere ülkemizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de İETT, EGO benzeri kamu kuruluşları aracılığıyla toplu taşım hizmeti verilmektedir. Bunun dışında da İzmir, Ankara ve İstanbul'da kamu kuruluşlarının ulaşımla ilgili anonim şirketleri ayrıca Büyükşehir Belediye yapılanması dahilinde Daire Başkanlıkları bulunmaktadır.

Bu üç büyükşehir belediyesinin dışında toplu taşım hizmetlerinin özel hukuk tüzelkişi aracılığıyla yapılması amacıyla , 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesiyle de kanun koyucu düzenleme yapmıştır. Ülkemizdeki bütün büyükşehirler bizdeki Ulaşım A.Ş. benzeri şirketlerle ulaşım problemlerini çözmektedirler. Yapılan devir işlemleri, şirketin sermayesinin yükseltilmesi, otobüslerin belediye şirketine devri 5216 sayılı Kanun'un 26. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

Söz konusu edilen hususların tamamı, Sayın Örengül’ün mensup olduğu parti üyelerinin de bulunduğu MECLİS toplantısında tartışılarak karar alınmak suretiyle meclisten geçmiş, devir için meclis kararı alınmıştır. Kent kamuoyuyla paylaşmak için kanunun öngördüğü vasıtalar dışında başka vasıtalar da mı vardır?

 

Büyükşehir Belediyesi ulaşım probleminin çözümü için çağımızın bütün imkanlarından faydalanmaktadır. Bunun için tramvay ihalesi yapılmış olup inşası devam etmektedir. Gebze ve İstanbul’da entegreli olarak ulaşım probleminin çözümü amaçlı metro ve raylı sistemler konusunda proje çalışmaları yapılmaktadır.  Tramvay ve otobüslerle ilgili her türlü açıklama defalarca kamuoyuna yapılmıştır.

Sayıştay Kanununda yapılan değişiklikle belediye şirketleri de Sayıştay denetimine tabi kılınmıştır. Yine Belediye şirketleri 2886 ve 4734 sayılı ihale mevzuatına tabidir. Bu yazıyla, Müvekkil kurum yetkilileri kamuoyundan gizli, kanuna ve mevzuata aykırı işlem tesis etmek iddialarıyla suç teşkil eden fiillerin muhatabı haline getirilmiştir. Ayrıca yazıda Belediye Meclisimizdeki meclis üyeleri ve hatta muhalefet meclis üyeleri de suçlanmaktadır. Yapılan hukuk dışı, asılsız tamamen gerçek dışı haberle, kurum ve kurum yöneticilerine çok büyük İFTİRA atılmıştır. İddia edildiğinin aksine, kanun ve mevzuata uygun olarak tüm işlemler gerçekleştirilmiş, bu konuda gerekli tüm bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu haberle atılan iftiralar sebebiyle Belediyeye olan güven sarsılacaktır.Kocaeli Büyükşehir’den cevap ve düzeltme geldi

 

12 Nisan 2016 tarihinde gazetemizin 1.sayfasında “Karaosmanoğlu hesap vermeli” başlıklı ve 9.sayfasında “hokus-pokus-Ulaşım A.Ş.” makalem ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının noter kanalı ile cevap ve düzeltme beyanı gönderildiğini öğrendim.

Belediye böyle bir yazı için mahkemeden tekzip kararı alamayabilir. Ancak düşünce ve ifade özgürlüğüne duyduğum saygı, toplumun doğru bilgilendirilmesi, karşıt fikirlerin çatışması ile gerçeğin tespiti açısından, hiçbir mahkeme kararı beklemeksizin aynı köşede bu yazıyı haftaya aynı konuda ayrıntılı gerçekleri yazmak üzere eksiksiz olarak yayınlıyorum.

 

CEVAP VE DÜZELTME METNİ  

12 Nisan 2016 Tarihli Kocaeli Gazetesi'nin 1. Sayfasında Fahri ÖRENGÜL’e ait kısa haber olarak “Karaosmanoğlu hesap vermeli! " başlıklı ve 9. Sayfasında "Büyükşehir - Hokus Pokus- Ulaşım A.Ş.-2 ’’ başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştır.

“Ulaşımda sınıfta kaldığı iddiasıyla belediyenin ciddi ulaşım harcamalarını Meclis ve Sayıştay denetiminden kaçırmak için Ulaşım A.Ş.'nin kanuna karşı hile ile nasıl kurulduğu ve sermayesini 106 trilyona çıkarttığı, bu konuda Kocaeli'nin adeta uyuduğu bu nedenle ayrıntılarıyla yazmakta fayda olduğu” yönünde halkta kuşku ve menfi kanı uyandıracak asılsız iddialarda yazar tarafından işbu yazı kaleme alınmıştır.

Sayın Fahri Örengül, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yapmıştır. Hangi birimlerden nasıl bilgi alacağını da çok iyi bilmektedir. Buna rağmen zihinleri bulandırmak amacıyla gazete sütunundan bilgi istemektedir. Sayın Örengül daha önce görev yaptığı Büyükşehir Belediyesindeki bütün bürokratları tanımasına rağmen gazetesindeki köşesinde "şimdi yeniden ve tekrar soruyorum " diyerek hukuk çerçevesinde yapılan bütün işlemleri şüpheli gibi göstermek hususunda adeta gayret göstermiştir. Tetkik edilmeksizin bir telefon kadar kısa mesafede olan Belediye Başkanlığımızdan söz konusu olayla ilgili bilgi talebi olmadan masa başı haber üretmek hiçbir basın meslek ilkesiyle de bağdaşmaz. Gerçek habercilik, gerçeklere dayanmalıdır.

Bilindiği üzere ülkemizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de İETT, EGO benzeri kamu kuruluşları aracılığıyla toplu taşım hizmeti verilmektedir. Bunun dışında da İzmir, Ankara ve İstanbul'da kamu kuruluşlarının ulaşımla ilgili anonim şirketleri ayrıca Büyükşehir Belediye yapılanması dahilinde Daire Başkanlıkları bulunmaktadır.

Bu üç büyükşehir belediyesinin dışında toplu taşım hizmetlerinin özel hukuk tüzelkişi aracılığıyla yapılması amacıyla , 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesiyle de kanun koyucu düzenleme yapmıştır. Ülkemizdeki bütün büyükşehirler bizdeki Ulaşım A.Ş. benzeri şirketlerle ulaşım problemlerini çözmektedirler. Yapılan devir işlemleri, şirketin sermayesinin yükseltilmesi, otobüslerin belediye şirketine devri 5216 sayılı Kanun'un 26. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

Söz konusu edilen hususların tamamı, Sayın Örengül’ün mensup olduğu parti üyelerinin de bulunduğu MECLİS toplantısında tartışılarak karar alınmak suretiyle meclisten geçmiş, devir için meclis kararı alınmıştır. Kent kamuoyuyla paylaşmak için kanunun öngördüğü vasıtalar dışında başka vasıtalar da mı vardır ? 

 

Büyükşehir Belediyesi ulaşım probleminin çözümü için çağımızın bütün imkanlarından faydalanmaktadır. Bunun için tramvay ihalesi yapılmış olup inşası devam etmektedir. Gebze ve İstanbul’da entegreli olarak ulaşım probleminin çözümü amaçlı metro ve raylı sistemler konusunda proje çalışmaları yapılmaktadır.  Tramvay ve otobüslerle ilgili her türlü açıklama defalarca kamuoyuna yapılmıştır.

Sayıştay Kanununda yapılan değişiklikle belediye şirketleri de Sayıştay denetimine tabi kılınmıştır. Yine Belediye şirketleri 2886 ve 4734 sayılı ihale mevzuatına tabidir. Bu yazıyla, Müvekkil kurum yetkilileri kamuoyundan gizli, kanuna ve mevzuata aykırı işlem tesis etmek iddialarıyla suç teşkil eden fiillerin muhatabı haline getirilmiştir. Ayrıca yazıda Belediye Meclisimizdeki meclis üyeleri ve hatta muhalefet meclis üyeleri de suçlanmaktadır. Yapılan hukuk dışı, asılsız tamamen gerçek dışı haberle, kurum ve kurum yöneticilerine çok büyük İFTİRA atılmıştır. İddia edildiğinin aksine, kanun ve mevzuata uygun olarak tüm işlemler gerçekleştirilmiş, bu konuda gerekli tüm bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu haberle atılan iftiralar sebebiyle Belediyeye olan güven sarsılacaktır. 

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fahri Örengül - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR