Kocaelispor’un borçları ve kimin sorumlu olduğu?(1)

MAKALEYİ DİNLE

Son günlerde Kocaeli kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de Kocaelispor’un geleceğidir. Geçmişi onur ve gurur dolu başarılarla süslü olan bu kulübün getirildiği durum içler acısıdır. Kulübün bu duruma gelmesinde kimlerin ne ölçüde payı varsa, bunları yargılamayı Kocaelili sporseverlerin sağduyularına bırakıyorum.
Benim üzerinde duracağım konu, Kocaelispor’un kamuya olan borçlarına ilişkin olarak, bundan sonra neler olabileceği hususudur. Bilindiği üzere Kocaelispor’un Vergi İdaresi ve SGK’ya yaklaşık 70 milyona yakın amme borcu bulunmaktadır. Sayın Rafet Kırgız başkanlığındaki yönetim 6111 sayılı torba yasadan yararlanarak bu borçları yeniden yapılandırmıştır. Yapılandırılan borçların toplamı 30 milyon TL civarındadır. Ancak görüldüğü kadarıyla bu yapılandırmadan yararlanılma durumu şimdilik görünmediğinden, büyük olasılıkla borçlar eski haline dönecek ve 70 Milyon civarında olacaktır.
Bu borçlara yönelik olarak, kimin nasıl ne kadar ödeyeceğine ilişkin değişik yorumlar tartışılmaktadır. Biz de bu vesile ile konuyu tartışmak ve görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Zamanaşımı Sorununun İncelenmesi
Kulüpte kanuni temsilcilerin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili olarak geçmişte herhangi bir ihbarname veya ödeme emri gönderilmediği 6183 sayılı amme alacakları yasasının 102. maddesinde zamanaşımı süresinin 5 yıl olarak belirtildiği, dolayısıyla 5 yıl geriye gidilerek bu tarihten önceki yöneticilerin yükümlülükleri zamanaşımına uğradığına dair bu yöneticilere ilişkin takip yapılamayacağı şeklinde bir görüş bulunmaktadır. Bu görüşün % 100 hatalı olduğu söylenemez. Ancak şahsen katılmadığımı belirtmek isterim, neden katılmıyorum?
6183 sayılı yasanının 102.maddesinde her ne kadar zaman aşımı 5 yıl olarak belirtilmişse de, 103. maddesinde de zamanaşımını kesen durumlar sayılmıştır. Bu borcun öncelikli sorumlusu kulübün kendisidir. Bu nedenle anılan bu borçlar nedeni ile gerek Vergi İdaresi ve gerekse SGK alacaklarını takip için ve zamanaşımının önünü kesmek için işlemler yapmıştır. Örneğin ödeme emirleri göndererek tebliğ yapmıştır. Bu borçlara yönelik kısmi tahsilatlar yapılmıştır veya haciz tatbik edilmiştir. Amme alacağına karşılık teminatlar alınmıştır. Bu işlemlerden herhangi birinin yapılması var olan borcun vadesini bir 5 yıl daha uzatmaktadır. Dolayısıyla bu işlemler bugüne kadar yapıla gelmiş ise kulübün borçlarının varlığı, bugün itibariyle o miktarda var demektir. Bu borçların birinci muhatabı kulüptür. Tartışılması ve üzerinde değerlendirme yapılması gereken husus, yöneticilerin değil kulübün borçlarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığının belirlenmesidir. Yukarıda belirtilen zamanaşımını kesen haller olarak bilinen işlemler idarelerce yapılmış olması halinde (yapılmış olduğu söylenmektedir) kulüp borçları günceldir. Bu nedenle kulüp borçlarının zamanaşımına uğramış olmasına ilişkin görüşlere katılmak oldukça zor görünmektedir. YÖNETİCİLERİN DURUMUNA GELİNCE
İkinci sorun kulübü temsil ve yetkiye sahip yöneticiler hangi aşamada borçlarla ilgili devreye girecektir.

2008 Yılı Öncesi ve Sonrası Durum
2008 yılında çıkartılan 5766 sayılı yasa ile temsil yetkisine sahip olanlara ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre “Yasa metninde yer alan “şirketten tahsil imkanı bulunmayan” ibaresinin “şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan” ibaresi ile değiştirilmesidir.
Bu değişiklikle beraber alacaklı vergi dairesinin, kanuni temsilcinin mal varlığına müracaatı kolaylaştırılmaktadır. Bugüne kadar ki uygulamada kanuni temsilciye başvurmak için söz konusu alacağın şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil imkanının bulunmadığı hususu açık ve kesin olarak aranıyordu. Aksi yöndeki uygulamalar yargıya intikali halinde Danıştay’ın bu ilkeyi sağlamaya dönük kararları karşısında sonuçsuz kalıyordu. Literatürü taradığımızda bu yönde çok sayıda yüksek mahkeme kararına rastlamaktayız. Örnek olarak aldığımız Danıştay Dördüncü Dairesi’nin Kararı’nda (D.4.Dairesinin 30.11.2000 tarih E 1999/2597, K 2000/5013) şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmeyen alacaklar için hangi koşullarda kanuni temsilcilere yöneleceğine ilişkin tespitler yanı sıra 6183 sayılı mükerrer 35. maddenin 5766 sayılı Yasa ile değişmeden önceki kapsamı ile ilgili şu görüşler yer alıyor: “6183 sayılı Yasa’nın sözü edilen mükerrer 35. maddesi hükmünün 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamı dışındaki kamu alacakları yönünden takibi için getirilmiş olması karşısında olayda uygulanmasının mümkün olamayacağı, ayrıca dosyanın incelenmesinden şirketin vergi borcu için 6183 sayılı Yasa’da öngörülen tüm cebren takip ve tahsil işlemleri tamamlanmadan ve dolayısı ile söz konusu alacağın şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısman tahsil imkanının bulunmadığı açık ve kesin olarak ortaya konulmadan takibata başlanıldığı sonucuna varıldığından bu husustaki davalı idare temyiz dilekçesindeki iddiada isabet görülmemiştir.
Ne var ki 5766 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle alacağın haczedilen mallardan karşılanıp karşılanmayacağının takdiri tamamen alacaklı idareye bırakılmaktadır…” denilmektedir.
Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, 2008 yılı öncesi kulüpte görev yapan temsile yetkili yöneticiler için takip yapılabilmesi için kulübün tüm mal varlığının cebren takip ve tahsil işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 2008 yılı sonrası olanlar için idarenin kulüpten tahsil edilemeyeceğinin idarece anlaşılmış olması kulüp yöneticilerinin takibi için yeterli olacaktır.
KULÜP BORÇLARINDAN KİM NE KADARINDAN SORUMLU OLACAKTIR. Bu hususu da gelecek hafta incelemeye çalışacağız.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fikret Gökmen - Mesaj Gönder


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR