Nasıl oluyor da bu adamın tahminleri doğru çıkıyor?

MAKALEYİ DİNLE

Kim bu George Soros?

Gerçekten bir para sihirbazı mı? Büyük bir düşünür mü? Nasıl oldu da İngiltere’de yapılan referandumun sonucunu bir tek o bildi? Soros; 1930 yılında Musevi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de doğdu. Macaristan, 1939 yılında Nazi istilasına uğradığı zaman, ailesiyle birlikte çok tehlikeli ve güç günler yaşadı. 

17 yaşındayken,1947 yılında İngiltere’ye göç etti ve Oxford Üniversitesi’nde ekonomi öğrenimi gördü. Kendisini çok etkileyen Prof. Karl Popper’in öğrencisi oldu ve onun “Açık Toplum”  projesini benimsedi. 

1956 yılında ABD’ye göç etti. İlk yaptığı iş, arbitraj işlemleri oldu. Yani, bir hisse senedi veya dövizi ucuz olduğu yerden alıyor ve eş anlı olarak pahalı yerde satıyordu. Kısa sürede finans dünyasında tanınır oldu.

Kurduğu uluslararası yatırım fonu sayesinde yıllar içinde büyük bir servetin sahibi oldu. George Soros, Quantum Fonu Grubu’nun baş yatırım danışmanı olan Soros, Fund Management LCC’nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edilmiştir.

Soros’un Oxford, Yale gibi birçok üniversiteden fahri doktorası ve nişanı vardır. Soros ayrıca Budapeşte’deki Central European University’nin ve Moskova’daki International Science Foundation’ın kurucusudur.

 

 

Açık toplum

Finans spekülatörü ve liberal girişimci olarak bilinen Soros’un herkesçe bilinmeyen çok önemli başka meziyetleri de vardır. Yukarıda bahse konu ettiğim hocası Karl Pooer’dan etkilenerek  “Açık toplum” fikrinin savunucusu olmuş bu yönde adımlar atmıştır.

Nedir bu “AÇIK TOPLUM”?  İlk defa Henri Bergson tarafından oluşturulmuş bir fikirdir. Açık toplumlarda devlet toleranslı ve bürokrasiden uzaktır, politik sistemler şeffaf ve esnektir. Devlet hiçbir sırrı halkından gizleyemez, bu toplum modeli tamamen otoriterlik karşıtıdır ve herkes gene kendi bilgisine "emanet edilmiştir". Siyasi hürriyet ve insan hakları açık toplum yapısının temel taşlarıdır. Karl Popper'in iki ciltlik "Açık Toplum ve Düşmanları"ndaki tanımına göre açık toplum, siyasilerin kan dökülmeden devrilebileceği, liderlerin ancak askeri darbe veya kanlı devrimler sonucu devrilebildiği kapalı toplumun tam tersi olan bir toplum yapısıdır. Baskıcı diktatörlükler ve otokratik mutlakiyetler kapalı toplum yapısının gözlenebileceği devletlerdir.

Popper’in açık toplum yapısı temelini kendi bilim felsefesinden alır. Kimsenin mükemmel devlet hakkında mükemmel bilgisi olmadığına göre, bundan sonraki en iyi şey, yürüttüğü politikayı değiştirmeye hazır bir devlet yapısıdır. Açık bir toplum aynı zamanda çoğulcu ve kozmopolit olmalıdır ki, eldeki problemlere en fazla bakış açısıyla bakılabilsin. Bilim ve insan tarihinin belirsiz ve akışkan olduğunu ileri süren Popper, Platon Hegel ve Marx gibi, tarihsel gelişimin bilinebilir olduğunu ileri süren düşünürlere karşı çıkar. Üstelik Popper bu düşünürlerin görüşlerini politik olarak da tehlikeli bulur. Ona göre bu yaklaşımlar normal değişim süreçlerine kapalıdırlar ve dolayısıyla otoriteryen rejimlere, yani kapalı toplumlara yol açarlar.

 

Çok ilginç

İlginç değil mi? Sırlardan ve gelecek tahminlerinden kazanç elde eden bir spekülatör tamamen bilimsellik ve bilgi üzerine inşa edilecek sırları olmayan ve bürokrasiden uzak bir devlet yapısına inanıyor.

Soros her fırsatta “Açık toplum felsefesinin etkisinin yaşamında yanılabilirlik, içgörü, düşünebilirlik gibi değerler sistematiğinin oluşmasında katkı sağladığını ifade eder”. Bu değer sistematiği ile finans piyasalarında çok başarılı olduğunu özellikle belirtmiştir.

Soros’un, Eski Yugoslavya ve Ukrayna gibi doğu Avrupa ülkelerine yaptığı yardımın tutarı, bu ülkelere Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım miktarını aşmıştır. Bu yüzden kimi çevreler onu "hayırsever" , kimileri ise “siyasal spekülatör” olarak tanımlamaktadır. Bence; evet bence  hiç biri; gün sonunda o sadece para kazanmak için yatırım yapan bir işadamı. Nasıl ve nedenlerini biraz irdeleyelim, bunu da Türkiye’deki geçmişi ile yapalım.

Soros, vakıfları kanalıyla Türkiye’de bir dönem var olmuştur. Açık Toplum Enstitüsü Türkiye şubesi 2001 yılında “OSIAF” adıyla faaliyete başlamış ve her nedense 2008 yılında faaliyetini durdurmuştur. 

Bu süreçte Açık Toplum Enstitüsü, Türkiye’de toplam 86 projeye 8 milyon ABD doları destek sağlamıştır. Bazı kaynaklara göre, Enstitü Türkiye'de TESEV,  Açık Radyo, Açık Site, Bianet ( Bağımsız İletişim Ağı), Umut Vakfı, AÇEV ( Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Avrupa Hareketi'ne maddi kaynak aktardığını açıklamıştır.

Neden? 

“Hayırsever” bir iş adamı olduğu için mi? Siyasal bir spekülasyon için mi? 

Bir adım geri çekilip bir de şeytanın avukatlığını yapalım. Veya bir iş adamı gözüyle bakalım mı demeliyim? Siz hangisini beğenirseniz onu tercih edin.  

Açık Toplum Felsefesi (ATF) bu felsefeye inanç sizi yaşamda yanılmadan, tahminden, yanlış düşünmeden alıkoyabilir mi? Sanırım evet, ama  iyi de nasıl diye sorduğunuzu duyuyorum. Sabır lütfen…

Ben bir fon yöneticisi olsam ve bu fonu büyütmek için yatırım yapmak amaçlı 3 soruya cevap ararım.

1) Doğru yatırım mı, yanılır mıyım?

2) Sonuç tahminim doğru mu?

3) Veriler beni doğru düşündürüyor mu?

ATF felsefesi size tüm bunların cevaplarını veriyor mu?  

Sanırım EVET, ama felsefe adı üstünde.

Gerçekte nasıl olacak bu iş? 

Neden bu cevapları bize vermiyor da ona veriyor? 

Biz neyi eksik yapıyoruz?  

ATF felsefesi aslında gerçek bir “Kristal Küre”dir.  Her yatırımcı paranın kaosta daha fazla kazanılacağını bilir. Ama bunun garantisi kaosun sonunu doğru tahmin etmektir. İşte Açık Toplum Enstitüleri burada devreye girer. 

Bu organizasyonların danışma kurulları vardır. Danışma kurullarının işi ise topluma faydalı işler yapan doğru kurumları desteklemek ve hükümet faaliyetlerini takip ederek fikir üretmek ve lobicilik denen kamuoyu oluşturmak amaçlı çalışmaktır. 

(ATE) ülkemizde faaliyette olduğu süreçte danışma kurulu üyeleri kimdi biliyor musunuz? 

İşte size tanıdık birkaç isim; Sn. Ümit Boyner – TÜSİAD eski başkanı Cem Boyner’in eşi. Sn. Can Paker  - Bir dönem Deniz Baykal’ın danışmanı, Mehmet Barlas'ın kayınbiraderi. Sn.Murat Sungar - Türkiye'nin Hindistan büyükelçiliği görevi, Başbakan danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı, Cenevre'deki BM Türkiye temsilciliği. Sn.Şahin Alpay - Cumhuriyet, Sabah, Milliyet gazetesinde editörlük ve yazarlık, TÜSES genel sekreterliği, CHP grup danışmanlığı, CNN Türk’te Entelektüel Bakış adlı haftalık program, BAÜ’de Türk Siyasi Hayatı ve Mukayeseli Politika dersleri , Zaman Gazetesinde köşe yazarlığı , Mehtap TV'de programın sunuculuğu. Sn.Üstün Ergüder –  Robert Kolej Mezunlar Derneği Başkanlığı, İtalya'nın Bologna'daki Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik Gözlemcilik Konseyi Başkanı, AIESEC Türkiye Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi Mütevelliler Heyeti üyesi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Sn.Murat Belge – Radikal  ve Taraf gazetesinde yazar, Açık Radyo'da ve NTV'de programlar yapımcılığı.  Sn.Ömer Madra – Yazar, akademisyen, gazeteci, radyo programcısı.   Sn.Nadire Mater –  Yeni Asır gazetesi, Nokta, Tempo ve Sokak haber dergilerinde  gazeteci yazar. Sn.Salim Uslu  - Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanlığı; Türkiye Kalp ve Akciğer Organ Nakli Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterliği; AB-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma İstişare Komitesi Üyeliği ve Eş Başkanlığı ,Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonu İcra Kurulu Üyeliği , ILO Cenevre Delegasyonu, Uluslararası Endüstriyel İlişkiler Derneği, Türk Endüstriyel İlişkiler Derneği, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Etütler Vakfı, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Sn.Neşe Düzel – Yeni Asır, Dünya, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik ve yazarlık. Star TV'de program hazırlamış ve sunmuştur. Sn.Ahmet İnsel,  ekonomist, yazar. 2008 de, Baskın Oran, Ali Bayramoğlu, Cengiz Aktar ve bini aşkın aydın ile Ermenilerden Özür diliyoruz kampanyasını başlatmıştır. Sn.Eser Karakaş – Akademisyen, yazar. Sn.Ayşe Soysal - UNESCES Türkiye Milli Komisyonu yönetim kurulu üyesi, B.Ü. Fen Ed. Fak. ilk kadın dekanı.

Vay, vay, vay! Bu danışma kurulu gibi bir ekip Sn. Başbakan’ın emrinde varsa şaşarım. İş dünyası var, işçi dünyası var, sivil toplum var, gazeteci ve yazarlar var. Daha  ne olsun. !

Bu kadar büyük bir kuvvet kimin elinde olsa “o toplum ona açılır”. Siz ne dersiniz?

Sonuç olarak Soros bir sihirbaz değildir. O  akıllı bir iş adamı, istihbaratın önemini bilen bir yatırımcı, toplum liderlerinin önemini anlamış bir insan, ABD çıkarlarını gözetmekle görevli biridir. Tabii genlerinden gelen iş yapabilme ve gerektiğinde geri çekilebilme özelliğini de unutmamak lazım.

Hafızaları tazelemek için…

2001’de Türkiye’nin borcu yarım günde %40 arttı. İktidarda Sn.Ecevit’in koalisyon hükümeti vardı. Sn. Derviş işleri düzeltmeye memur edildi.  Toplum hazırlandı ve 2002 de AKP iktidara geldi, Sn. Erdoğan siyasi yasaklı ve Sn. Baykal’ın danışmanı Sn. Can Paker (ATE Danışma Kurulu. Üyesi) Sn. Baykal’ın da desteği ile Sn. Erdoğan oyuna dahil oldu, AKP nin ilk 5 yılında taşlar yerine oturdu ve 2007 seçimlerinin ardından 2008 de “ATE”nin görevi sona ererek kapandı. Dedim ya şeytanın avukatlığı diye. 

 

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Haluk Ulusoy - Mesaj Gönder


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01

Mehmet Ugur - Iyi de bu acik toplum tanimi intihal.

Deli olacam. Herkes kopyala yapistirla mesgul.

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 17:53
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR