İşte CHP’nin çalıştay sonuç bildirgesi!

MAKALEYİ DİNLE

CHP, 31 Ocak 2016 tarihinde Otel Asya’da “Örgüt İçi Performans Değerlendirme ve Hedef Belirleme Çalıştayı”  yaptı…

CHP, sonuç bildirgesini dün açıkladı.

Sonuç bildirgesini birlikte okuyalım;

31 Ocak 2016 tarihinde İl Başkanı,  İl Kurul Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Kurul Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Kadın Kolları Kurul Üyeleri, İl Gençlik Kolları Üyeleri ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen” Çalıştay”ın ortak saptamalarını içeren “Sonuç Bildirgesi” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Yapılan sunumlardaki saptamalar "AKP İktidarının Genel Durumu", “Sorunlar”  ve  “Yapılması Gerekenler”   başlıkları altında kaydedilmiştir.

AKP iktidarının Genel Durumu, Yapılması Gerekenler ve Sorunlar başlıklarında ifade edilen konular alt başlıklar ve kısa anlatımlar olarak aşağıda özetlenmiştir.

 

I-AKP İKTİDARININ GENEL DURUMU-AKP SİYASETİNE VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRMELER

14  yıla giren AKP iktidarını nitelendirici saptamalar Çalıştay’da şu şekilde çerçevelendirilmiştir:

•Doğu sorunu yeniden kronik hale getirilmiştir. Çözüm süreci diyerek gündem oluşturan AKP, “Çözümsüzlüğü” yüksek profille savunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da kaos egemendir. Her gün güvenlik güçlerimizin mensupları şehit edilmektedir.

•Toplum kutuplaştırılmıştır. Kürt-Türk, Laik –Laik olmayan ayrıştırıcı ve tehlikeli vurguları yeniden gündemdedir.

•Yolsuzluk ve rüşvet yaygınlaşmıştır, yerelde de, genelde de iddialar her geçen gün artmaktadır.

•Dış politikada  “sıfır sorun” politikası, sıfır dost - komşularla kavga politikasına dönüşmüştür.

•Yandaşlıkta ileri evreye geçilmiştir. Yandaş medya derken, yandaş şirketlere, yandaş STK’lara ulaşılmıştır. Yandaş olmayan şirketlere, ekonomik değeri olan şirketlere el konulmaktadır. Hem liberal olup hem de şirketlere el koymanın mantığı açıklamaya muhtaçtır.

•Yargıya müdahale yaygınlaşmıştır.

•Ortadoğu’yu yeniden şekillendiren ABD’nin güdümünde hareket edilmektedir. Anlamsız bir şekilde Irak’la, İran’la ve Suriye ile sorunlar yaşamaktayız.

• Türkiye Cumhuriyeti gün geçtikçe otoriter bir yapıya dönüşmektedir.

• Şiddet egemen, korku egemen bir topluma dönüşüyoruz.

• Basın özgürlüğü, üniversite özerkliği ortadan kalkmıştır.

• Irak’ın parçalanması, Suriye’nin parçalanması süreci hızlı devam etmektedir.

• Hukukun üstünlüğü tehdit altındadır.

• Laiklik ve çağdaş Cumhuriyet değerleri tehdit altındadır. Laikliğin din ve vicdan hürriyeti olduğu vurgusu yerine, sistematik olarak din karşıtlığı olduğu ifade edilmektedir.

 

II- YAPILMASI GEREKENLER

Yapılması gerekenler başlığında ilçe başkanlarımızın odaklandığı konular Üyeliklerin Güncellenmesi ve Üyelik Veri Tabanı Oluşturulması, Eğitim Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi, Seçim Koordinasyon Kurullarının Seçimlere Kadar  Faal Hale Getirilmesi, STK’larla Etkili İletişim, Belediye Seçimlerine Aktif Etkinliklerle Hazırlanma, Ulusal Bayramların Etkin ve Koordineli Kutlanması, Mahalleler ve Sokak Temsilcilerinin Dinamik Hale Getirilmesi ve Oy Vermeyenlerle Etkili İletişim Kurulması, Çevre ve Sağlık Komisyonlarının Etkin Kılınması, Panel,  Çalıştay, konferans, Kongre, Danışma Kurulu ve Arama Konferanslarının Sürekli Yapılması, Muhtarlarla Sürekli İletişim alt başlıklarında aşağıda sunulmuştur.

1.Üyelikler – Seçmenler- Yeni Üyelikler

•Mevcut üyelikler  ivedi güncellenmelidir. Aktif üye sayısı belirlenmelidir, yanı sıra aktif üye sayısı hedef olarak belirlenmelidir.

•Üyelik aidatlarının ödenmesi sağlanmalıdır.

•CHP üyesi görünüp, partiyi suçlayıcı açıklamalar yapan, başka partilere oy verenlerin üyeliklerine son verilmelidir. Şekli üyelik sona erdirilmelidir.

•1 mevcut üyeye karşı, en az 4 genç ve 4 kadın üye yapmayı hedeflemeliyiz.

•Mahalle- Sokak temsilcileri aracılığıyla seçmenlere ulaşılmalıdır.                                          

•Aktif üyelerin parti çalışmalarına, ilçelerin etkinliklerine katılımı sağlanmalıdır.

•CHP’ye oy veren seçmenlerin sokak sokak , mahalle mahalle özellikleri ortaya çıkarılmalıdır (Yöresi, mesleği, cinsiyeti, yaşı, ekonomik durumu vb).

•Partililerin yakınları (eş ve çocukları) partiye  üye yapılmalıdır.

•Seçmenlerimizin üye yapılmalarına çalışılmalıdır.

•Gençlerin daha fazla partiye gelmelerini sağlayacak kültürel, sanatsal etkinlikler organize edilmelidir.

•Yüksekokul öğrencilerine burs temin edecek komiteler kurulmalı.

•Parti kanaat önderi konumunda olup bir şekilde uzak duran partililerimizin aktif desteği yeniden tesis edilmelidir.

•Üyelerimizle İlçe başkanı ve yöneticilerinin  iletişimleri güçlendirilmelidir.

•Seçmenleri evlerinde şimdilerde ziyaret etmeliyiz.

2- STK’larla Etkili İletişim-Diyalog Kurulması

 

•Seçmenlerin büyük bir çoğunluğu bir şekilde bir STK’nın üyesidir.

•STK’ların sadece sendikalardan oluşmadığının farkındalığına ulaşmalıyız.

•Bu amaçla ilçelerimiz bazında Derneklerin, Odaların, Vakıfların, Sendikaların ve Kooperatiflerin veri  tabanını oluşturmalıyız. (Sayı ve kategorik olarak Hemşehri  Dernekleri, Spor Dernekleri, İnanç Dernekleri vb.)

•STK’lara üyelik ve yöneticilik konularında partililerimiz isteklendirilmelidir.

•Düzenli STK ziyaretleri organize edilmelidir.

•Yanı sıra CHP İlçe örgütleri , STK sorunlarını, beklentilerini öğrenme odaklı etkinlikler düzenlemelidirler.

3-Eğitim Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi

• Sandık çevresi eğitimleri yaygın ve etkin olarak gerçekleştirilmelidir.

• Partinin siyasal faaliyetlerinde görev alacak üyelerin sertifikalı eğitimlerden geçirilmesi gereklidir. Tüzük, sandık eğitimi yanı sıra, sertifikalı olarak iletişim, liderlik, propaganda ve ekip çalışması eğitimleri düzenlenmelidir.

• Sandık çevresi sorumluluğu eğitimleri düzenlenmelidir.

• Medya okur-yazarlığı eğitimleri de verilmelidir. Başkanlık rejiminin ne olduğuna yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

• CHP’nin Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye kazandırdıkları bilgilendirme olarak verilmelidir. Ayrıca, kitapçık hazırlanmalıdır. ‘’Neden CHP liyiz? ve CHP’li olmak’’ başlıklarını bilinçlendirme eğitimleri olarak organize etmeliyiz.

4-Seçim Koordinasyon Kurullarının Faal Halde Tutulması

Seçimlere çok kısa süre kala oluşturulan SKM’ lerden çok az verim alınıyor. Bu nedenle planlama hazırlık çalışmaları için, veri tabanı oluşturmak için ve hedef kitle oluşturmak için SKM”ler faal tutulmalıdır.

5-Belediye Başkanlıkları Seçimlerine Etkili Hazırlanmalıyız

• Genel seçimlerde başarı, yerel seçimlerde başarıya bağlıdır. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine şimdiden hazırlanmalıdır. Belediye Başkan adayları şimdiden belirlenmelidir. Belediye Başkanlarının ve faaliyetlerinin etkin takibi için Gölge Belediye Yönetimi oluşturulmalıdır.

• Belediye meclisi üyelerimizle meclis toplantıları öncesi İlçe Başkanlıklarımızda  görüşülüp tartışılmalı, hareket planları hazırlanmalıdır.

• Ülke sathında başarılı belediye başkanlarımız ve kentlerimiz ziyaret edilmelidir. Örneğin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir ziyaret edilerek başarılı belediyecilik  ilkelerinin, tecrübelerinin öğrenilmesine çalışılmalıdır.

• Başarılı Belediye Başkanlarımızı ilçe örgütlerimize davet edilmelidirler.

• Belediyelerin etkinlikleri takip edilerek değerlendirecek komisyonlar kurulmalıdır.

• Belediye başkanlığını kazanma olasılığının yüksek olduğu ilçelere ağırlık vermeliyiz

• En az 5-7 Belediye Başkanlığını kazanmayı hedeflemeliyiz. Kadın Belediye Başkanı adaylarımız olmalıdır.

• Önemli olanın yoksulluk yardımları değil, yoksulun olmadığı orta sınıfın güçlü olduğu toplum yaratmak olduğu halka anlatılmalıdır.

6-Ulusal Bayramların Coşkulu ve Koordineli Kutlanması

Ulusal Bayramlar coşkulu ve standardize edilerek kutlanmalıdır. İl başkanlığı, bu konuda koordinasyon rolünü üstlenmelidir.

7-Mahalle Temsilciliklerinin Sokak Sorumlularının Aktive Edilerek CHP”ye  Oy Vermeyen Seçmenle Etkili Etkileşimin Sağlanması

Üyelerimizle, CHP’ ye oy veren seçmenlerle düzenli iletişimin yanı sıra, her sokak bazında CHP’ye oy vermeyen seçmenle de iletişime geçilmelidir. Bu amaçla, her sokak bazında oy vermeyen 4 - 5 pilot aile belirlenerek sürekli ziyaretler ve davetler düzenlenmelidir. Neden oy vermedikleri öğrenilerek ikna çalışmaları başlatılmalıdır.

8-Panel, Çalıştay, Konferans, Kongre, Danışma Kurulu, Arama Konferanslarına Süreklilik Kazandırılması

• Üyelerimizin ve seçmenlerimizin sürekli olarak CHP ile iletişimini güçlendirecek etkinlikler organize edilmelidir. Yanı sıra, ortak akılla sorunları ortaya koyma ve çözümlere ulaşma amaçlarıyla periodik olarak panel, konferans, çalıştay ve arama konferansı düzenlenmelidir. Bu yargı; ilçe başkanlarımızın ortak saptamasıdır.

• Gençlere, Kadınlara ve Emeklilere yönelik çalışmalar yaparak onların sorunlarına yönelik çalıştaylar düzenlenmelidir.

9-Muhtarlarla Sürekli İletişim

•CHP üyesi ve seçmeni olsun olmasın muhtarlarla düzenli iletişim kurulmalıdır. Mahalle sakinlerinin sorunlarını muhtarlar aracılığıyla öğrenmeli ve çözüm üretilmesine çalışılmalıdır.

• Muhtar adaylarımızı şimdiden belirlemeliyiz.

10-Çevre ve Sağlık Komisyonunun Aktif Kılınması

•Son yıllarda zaten yoğun düzeyde olan çevre kirliliği sorunu, yapılan yanlış yatırımlarla kronik hale gelmiştir. Kocaelilerin sağlığı tehdit altındadır. Kanser, kronik hastalıklar ve ölüm vakalarının sayısı artmaktadır. Son iki yılda Kocaeli’nde kanser ölüm vakasının 40 bin olduğu tahmin edilmektedir.

•Bu sorunu gündeme getirerek, bilinçlendirmeyi artıracak,kalıcı çözümler üretecek etkinlikler düzenlemek amacıyla Çevre ve Sağlık Komisyonu aktif kılınmalıdır.

 

III-SORUNLAR

Çalıştayda Genel AKP İktidarı Durumu ve Örgütlerce Yapılması Gerekenler başlıklarının yanı sıra, ilçe başkanlarımız tarafından sorun olarak gündeme getirilen konular da olmuştur.

Ağırlıklı olarak yakınılan sorunlar aşağıda özetlenmiştir:

• Partide üyelerce çok yoğun eleştiriler ve suçlamalar yapılmaktadır. Siyaset yaygın olarak eleştiri olarak algılanmaktadır. Halbuki, birlik beraberlik, uzlaşı ve dışa karşı güçlü görünmek, uyum ve övgü de gereklidir.

•Gençler işsizlik, isten atılma kaygılarıyla partimiz üyeliklerinden ayrılmaktadırlar. Bu bağlamda partili girişimcilerimiz gençlerimizin istihdamına ağırlık vermelidirler.

•Partide disiplin sorunu bulunmaktadır. Sevgi - saygı kuralları sıklıkla ihlal edilmektedir. Özgürlük ve eleştiri kadar, disiplinin önemi de fark edilmelidir.

•Finansman belli başlı yaygın bir problemdir.

•İlçe örgütlerinde çalışanlarımız sendikalı olarak Genel Merkezimizce istihdam edilmelidir.

•Siyaset dilinde ve siyaset kültüründe sorunlar var; ‘BEN’ değil ‘BİZ’ demeliyiz.

•Yüksek perdeden suçlayıcı konuşmaları bırakarak pozitif olmalıyız. İyimser olmalıyız. Tek ses- tek yürek olmayı başarmalıyız.

•STK ‘lar belediyelerin yardımlarından dolayı iletişimden kaçınmaktadırlar.

•Kırsaldan oy alamamaktayız. Kırsala dönük projeler üretmeliyiz

•İşsizlik çok yaygındır. Girişimciliği geliştirecek projeler üretmeliyiz.

•Adaylıklarda kadınlar ve gençler göz ardı edilmemelidir. Çalışmak kadar aday olmak da kadınların ve gençlerin hakkıdır.

•Tematik günler ve haftalar için (çevre, kadınlar, gençler, girişimcilik vb.) tüm ilçelerde standardize açıklamalar ve koordineli etkinlikler düzenlenmelidir.

**

CHP’nin sonuç bildirgesi böyle…

CHP, yukarıda yazılan sorunları ve çözümleri uygulayıp 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazır olacak. 

CHP’nin çalıştayı, AKP’yi eleştirirken, açıkçası CHP’yi iktidara taşıyacak net bir proje görmekte zorlandık.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01

izmit - CHP'yi iktidara taşıyacak net bir proje seçim zamanı ve genel merkez koordineli iştir. Bugün açıklanması anlamlı olmayacağı gibi hedef parti içi düzenlemeler ve disiplindir.

Yanıtla . 0Beğen 02 Şubat 17:45
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR