Torba girdi, çuval çıktı

MAKALEYİ DİNLE

Vergi borçlarının yapılandırılması ile yola çıkıldı. Sonra içine ne varsa konulduğundan torba olmakla yetmeyerek meclisten çuval yasa olarak çıktı. Şimdi onay bekliyor.
Düzenlenen yasada vergisel olayları ilgilendiren konuları 4 ana başlık altında toplamak mümkün.

- 6183 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili hususlar
- Dava konusu yapılmış hususlara çözüm bulmak
- Bilançoların güncellenmesi
- Matrah artırımı

Geçen haftalarda bilançoların güncellenmesi dışında diğer konulara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı. Bu hafta yeni çıkan TTK yasasına da uygun gelecek şekilde bilançoların güncellenmesine yönelik nelerin düzenlendiğini kısaca değerlendirelim.

1-)İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Mal, Makine Cihaz ve Demirbaşların Kayda Alınması
Buna kısaca, yukarıda belirtilenlerin gerçekte alımı yapıldığı halde, fatura alınmadığından kayıtlara intikal etmeyen değerler demekte mümkündür. Kayıt dışının %50’ler düzeyinde olduğu bir ülkede bu tür olayların olduğu da bir gerçektir. Çuval yasada buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bazı vergisel yükümlülükler yerine getirilmesi sonucunda bu faturasız girdilerde resmileştirilmiş olunacaktır.

Bunun uygulaması şöyle olacaktır.
Tasarı uyarınca beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile genel orana tabi emtianın bedeli üzerinden %10 oranı, diğer emtianın bedeli üzerinden ise bu emtianın tabi olduğu katma değer vergisi oranlarının yarısı esas alınmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanarak, 2 no.lu ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Verilecek 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi, aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerde stok beyanının yapıldığı tarihi izleyen ayın, 3 aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerde ise stok beyanının tesadüf ettiği 3 aylık dönemi izleyen ayın, 24 inci günü mesai saati bitimine kadar verilecektir.
Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 1 no.lu beyannamede genel esaslar çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecektir. Ancak, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir. Ödenen bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınacaktır.
Beyan edilen bu tutarlar toplamı kadar pasifte karşılık hesabı ayrılacaktır.

2-) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Mallar, Kasa Mevcudu, Ortaklardan Alacakların Durumu, Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu kanunun yürürlüğe gireceği ayı izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmektedir.

- Kasa Mevcuduna Gelince
Mükellefler 31.12.2010 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını beyan etmeleri durumunda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında kurumlar vergisi hesaplayacak ve bu tutarı beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

- Ortaklar Hesabının Durumu da Beyan Edilen Tutarın %3’ü kadar Kurumlar Vergisi Ödenmesi Gerekmektedir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülen ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fikret Gökmen - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR