Reklamı Kapat

Atatürk'ün İzmit’i ilk ziyaretinin 96’ncı yıl dönümü (17-19.06.1922)-1

Atatürk hayatında İzmit şehrini birkaç defa ziyaret etmiştir. Atatürk’ün İzmit’i ziyaretleri milli tarih açısından ve İzmit şehri açısından oldukça ön...

+11
Haber albümü için resme tıklayın

Atatürk hayatında İzmit şehrini birkaç defa ziyaret etmiştir. Atatürk’ün İzmit’i ziyaretleri milli tarih açısından ve İzmit şehri açısından oldukça önem taşımaktadır. Fransız yazar Claude Farrère’in de İzmit’i ziyareti Milli Mücadele döneminin son zamanlarına rastlamıştır. Ancak bizler bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunun ve ülkemiz geleceğinde nasıl bir rol oynadığının pek farkında değiliz.

Bir istihbarat belgesine göre, Ankara Hükümeti Türk muhibbi Fransız Claude Farrere’i gayri resmi davet etmiştir. Farrere, İstanbul’a gelmeden önce hazırlıklar yapılmakta ve onun Ankara’ya çağrılması için girişimlerde bulunulmaktaydı. Örneğin İstanbul’da, Piyer Loti Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Celal Sahir “Ankara Belediye Başkanlığı”na gönderdiği 2 Mayıs 1922 tarihli telgrafında, şöyle diyordu: “Mösyö Claude Farrere ve eşi İstanbul’a geliyor. Burada bulundukları esnada Ankara’ya da davet olunmalarının uygun olacağı bilgilerinize”.

Ancak TİTE Arşivi’ndeki bir başka istihbarat belgesinde de “İzmit’e giden heyet azası İngiliz Mümessil-i Siyasîliği tarafından ehemmiyetle tesbit edilmiştir. Claude Farrere seyahatinin İngilizler tarafından protesto edildiği anlaşılmaktadır” diye yazmaktadır.  Açık ki bu olay İstanbul Hükümeti ve İngilizlerce yakından takip edilmektedir.

ATATÜRK’ÜN İZMİT’E HAREKETİ

Mustafa Kemal’in 11-24 Haziran 1922 tarihleri arasında yaptığı Kocaeli (o dönemde İzmit Livası deniliyordu) gezisinin bir kaç nedeni vardı. Anadolu Harekatını yöneten Yunanlı komutan General Papulas’ın yerine atanan General Hacı Anesti 5 Haziran 1922’de İzmir’e gelerek göreve başlamıştı. Yeni Yunanlı başkomutan Trakya’da bulunan 6. Tümeni Kocaeli’ye getirerek buradan diğer kuvvetleriyle birlikte Eskişehir istikametinde taarruz harekatı geliştirmeyi düşünüyordu.

Atatürk de Türk ordusunun ihtiyaç ve noksanlarının tamamlanması sonrası Büyük Taarruz kararı vermiş  ve  harekatı başlatmasından yaklaşık bir buçuk ay önce Erkan-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Fevzi Paşayla görüştükten sonra ordularımızı savaşa hazırlamak, düzenli ordunun bir bölümünü oluşturan Kocaeli Grubu’nu görmek ve yapılan hazırlıkları yerinde değerlendirmek  için Ankara’dan özel bir trenle 11-12 Haziran akşamı saat 02:00’de maiyetindeki 7 kişi ve 20-25 muhafız ile beraber hareket etmişti. Gezi, ayrıca Mustafa Kemal Paşayla annesi Zübeyde Hanımı kavuşturmak,  Anadolu'da Türklerin Hıristiyanlara zulüm yaptıkları propagandalarının yoğunlaştığı bir sırada, Türk dostu Fransız edibi Claude Farrere ile buluşmasını sağlamak  gibi amaçlara da hizmet edecekti.

11-12 Haziran gecesi gece yarısından sonra özel bir trenle Ankara'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetinde Bolu milletvekili Cevat Abbas Bey, Hariciye Vekaleti Hukuk Müşaviri Münir Bey, Başyaver Salih (Bozok) Bey, Yaver Muzaffer Bey, Erkan-ı Harbiye İrtibat Zabiti Şükrü (Şükrü Ali) Bey ve Riyaset-i Kalem-i mahsûsundan Memduh Bey bulunuyorlardı.  Kocaeli Grubu Komutanı Halit Bey ve yaveri Şadi Bey kendilerini karşılamak için Göynük'e gelmişlerdi. Göynük'ten sonra Taraklı'da bir kaç saat kalan kafile, 13 Haziran günü gece karanlığında Geyve'ye varmış ve geceyi Geyve köprüsündeki Kocaeli Grubu Karargahı'nda geçirmişti. Karaçam’da (Geyve) İstanbul’lu gazeteciler Hakkı Tarık Us, Velid Ebuzziya, Foto Kenan, Halit Bey, Hulusi Bey ile görüştü.

Mustafa Kemal İstanbul’lu Gazeteciler Hakkı Tarık Us, Velid Ebüzziya, Halit Bey, Hulusi Bey, Foto Kenan ile Geyve Boğazı Karaçam Tepe’de Kocaeli Grup Komutanlığı’nda...

Bu esnada fotoğrafları çeken muhabirler arasında Muhterem Bey adında genç bir Tıbbiye öğrencisi de vardı. Muhterem Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın gazetelerde yayımlanan fotoğraflarının sert ifadelerle çekildiğini düşünüyordu. Oysa Mustafa Kemal Paşa, güler yüzlü ve neşeli bir mizaca sahipti. Gülümseyen bir fotoğrafı gazetelerde hiç yayımlanmamıştı. Muhterem Bey bu durumun farkındaydı ve güler yüzlü bir Mustafa Kemal fotoğrafı çekmenin fırsatını kolluyordu. Mustafa Kemal Paşa, Geyve’de bulunduğu sırada Karaçam bölgesinde kısa bir an teftişe ara verdi.

PAŞAM FOTOĞRAFINIZI ÇEKMEME İZİN VERİR MİSİNİZ?

Paşa’nın bir tarafında Kocaeli Cephesi Kumandanı Halit Paşa, diğer tarafında Cevat Abbas Gürer oturuyordu. Paşa beraberinde bulunan silah arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Muhterem Bey, arzu ettiği fotoğrafı çekmek için bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben: – Paşam fotoğrafınızı çekmeme izin verir misiniz?.Bütün fotoğraflarınızda sert ifadelerle poz veriyorsunuz. Rica etsem bu fotoğrafta gülümseyebilir misiniz? Paşa’nın beraberinde bulunanlar genç Tıbbiyelinin teklifini münasebetsizlik olarak gördüler. Asabiliği ile tanınan Halit Paşa derhal kaşlarını çattı.

Bir anda buz gibi bir hava esti. Herkes Mustafa Kemal Paşa’ya bakıyor ve teklife nasıl yanıt vereceğini merak ediyordu. Oysa teklif Mustafa Kemal Paşa’nın hoşuna gitmişti. Paşa gülümseyerek: – Çocuk doğru söylüyor. Tıbbiyeli bu gencimizin arzusunu yerine getirelim, dedi. Üstelik Muhterem Bey’in teklif ettiği bu fotoğrafta kendisinin de çıkmasını istedi. Genç Tıbbiyeliyi yanına çağırdı. Fotoğraf Etem Bey tarafından çekildi. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı sırasında cephede çektirdiği ve basında ilk defa yayımlanan gülen fotoğraf buydu.. 

Genç Tıbbıyeli Muhterem Bey’in arzusu üzerine çekilen Mustafa Kemal Paşa’nın ilk gülen fotoğrafı. (Aktaran Prof Dr Metin Özata) Ön sıra soldan sağa: Muhterem Gökmen, ….. …, Mustafa Kemal Paşa, Albay Halit Paşa, Halit Bey, Hakkı Tarık Us.

Gezinin bir başka gizli amacı da Fransız gazeteci Claude Farrere ile İzmit’te görüşmekti. TBMM hükümeti Paris temsilcisi Ferit (Tek) Bey’in 17 Mayıs 1922’de telgraf ile Claude Farrere’in İstanbul’a gittiğini bildirirken bu tanınmış yazarın, “bu ziyareti ve müşahedat neticesinde yapacağı neşriyat Avrupa efkarına pek müessir olacaktır” demesi üzerine Mustafa Kemal bu görüşmenin ayarlanmasını istemişti.

BAŞKUMANDAN ADAPAZARI’NDA

Başkumandan, ertesi günü (14 Haziran) sabah vakti gecelediği  Geyve’den Adapazarı’na hareket ederek ulaştığı Doğançay istasyonunda İzmit Mutasarrıfı Sadettin Bey, eşraf ve Müdâfaa-i Hukuk heyetlerince karşılanmıştı. Adapazarı'ndaki karşılama pek parlak ve samimi olmuş, süvari ve piyade birliklerince resmi geçit yapılmıştı. Mustafa Kemal Paşa ikametine tahsis edilen Adapazarı Askerlik Şubesi eski başkanı Binbaşı Baha Bey'in istasyon civarındaki evine gitmiş, burada bir gün önce İstanbul'dan Adapazarı'na getirilen annesi Zübeyde Hanım' ve kardeşi Makbule Hanımla buluşmuştu.  Mustafa Kemal Paşa 14 Haziran gününü annesiyle hasret gidererek, istirahat ederek geçirmiş, ayrıca Hâriciye Vekili Yusuf Kemal Bey'e (Tengirşek) Claude Farrere ile görüşmesi konusunda bir telgraf çekmişti.

Mustafa Kemal Paşa Adapazarı'nda geçen ikinci gününde çarşı ve pazarı bir fert gibi gezmiş, muhtelif mağaza ve dükkanlara uğrayarak herkesten kendi sanatlarına dair bilgiler almıştı. Başkomutanın halk arasındaki tabii davranışları, alçak gönüllü hareketleri son derece iyi etki yapmıştı.

Adapazarı'ndaki üçüncü gününde (16 Haziran) Cuma namazını camii şerifte (Orhan Camii) kılan Mustafa Kemal Paşa  öğleden sonra Çark'ta şerefine düzenlenen müsamereye katılmıştı. Müsamerede "Kurtuluş Günlerine Doğru" adlı üç perdelik milli bir piyes oynanmış, sahra hastanesini gösteren son sahnedeki bir yaralının manzarası Gazi Paşa'nın gözlerini yaşlarla doldurmuştu.

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM"

Bu arada Gazi'nin Adapazarı'na teşrifini haber alan Hendek Numûne okulu öğretmen ve öğrencileri vaktin gecikmesine rağmen Adapazarı'na yetişmişler, müsamerede hazır bulunmuşlardı. Müsamerenin bitiminde Paşa'nın yolu üzerinde tek tip elbiseleriyle, önde musiki takımları olduğu halde, omuzlarında "Ya İstiklal Ya Ölüm", "Hakkıdır Hakka Tapan Milletimin İstiklâl" levhası ve mızraklarıyla bir hürmet safı oluşturmuşlardı.

Bu arada Hariciye vekili Yusuf Kemal Bey, 14 Haziran tarihli telgrafa cevaben Adapazarı’nda Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine gönderdiği gayet acele 16 Haziran 338 (1922) tarihli telgrafında şunları bildiriyordu: Hamit Bey’den alınan telgrafname berveçhi ati aynen maruzdur. Efendim: Claude Farrere’e tebliğ ettim. Teşekkür etti.  Pazar sabahı buradan bir Fransız torpidosu ile hareket edecektir.

Bu arada TBMM’nin İstanbul’daki Temsilcisi (Hilali Ahmer – Kızılay Başkanı) Hamit Bey ’den daha önce planlanmış olan Claude Farrare ile 18 Haziran Pazar 1922 günü yapılacak görüşmeye ait bilgi almıştı. Planlamaya göre Fransız yazar 18 Haziran günü bir Fransız Torpidosu ile İzmit’e gelecek, körfezin kıyılarındaki Düzenli Kolordu’ya ait topçu bataryaları aşağıdaki gönderilen telgraf emrinde belirtildiği üzere Touareg adlı Fransız Savaş gemisine ateş açmayacaktı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ADAPAZARI'NDAN İZMİT'E GİDİŞİ

Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti 17 Haziran cumartesi günü öğleden sonra, kompartımanlarına değerli halılar serilmiş, çınar dalları ve bayraklarla süslenmiş özel bir trenle Adapazarı'ndan İzmit'e hareket etmişti. Lokomotifin önünde eski harflerle yazılmış “Allah'ın yardımı senin üzerine” levhası yer almaktaydı. Halk, istasyonu doldurmuş, büyük bir askeri birlik Paşa'nın "merhaba" larını, bir ağızdan yüksek sesli "merhaba" larla iade etmişti.

HOŞ GELDİN PAŞAM

Arifiye'de bir süvari birliğinin selamladığı tren, Sapanca gölünün ormanlıklar arasındaki şirin sahilini takip ederek Sapanca istasyonuna varmıştı. Yedisinden yetmişine Sapanca halkı istasyonda toplanmıştı. Burada defne, çam ve zeytin dalları arasında bayraklarla süslenmiş muazzam bir tak oluşturulmuştu. Her tarafta "Büyük hâlâskârımız (kurtarıcımız), hoş geldin" levhaları görünüyordu. Paşa'nın geçeceği yerlere halılar döşenmişti. Karşılayanlar arasında Mutasarrıf Sadettin Bey, Reji Müdürü Gani Bey de bulunuyordu.

KADINLAR AĞLIYORDU

Trenden inen Mustafa Kemal Paşa, Sapanca Nahiye Müdürü Fuat Bey ve eşrafın hürmetlerini kabul etmiş, halka doğru ilerleyerek ön saftakilerin birer birer ellerini sıkmıştı. İstasyonun sağ tarafında toplanmış erkek, sol tarafında toplanmış kız okulu öğrencileriyle ilgilenmiş, küçük öğrencileri sevmişti. Kalabalık arasında aksakallı ihtiyarların, kadınların ağladıkları, gençlerin gözlerinin yaşardığı görülüyordu. Öğrencilerin alkışları arasında, yaşlı kadınların "Allah seni millete bağışlasın", "Paşam sağ ol" sesleri yükseliyordu.

PAŞA’YA SEPET HEDİYE EDİLDİ

Bu arada Yunan işgalinden en çok zarar görmüş Sapanca'nm meyve üreticileri, Paşa'ya çeşitli yemişlerle örülmüş bir sepet sunmuşlardı. Kapaksız olan sepetin içi dörde bölünmüş, içine Sapanca'nın seçkin meyveleri konulduktan sonra örülerek kapatılmıştı. Sepetin tamamı kiraz ve vişnelerle, örülmüş, sap yerine kırmızı bir kurdele konulmuştu. Mustafa Kemal Paşa, istasyondan alkışlar arasında ayrılmış, yoluna serilmiş halılar üzerinden yürüyerek kompartımanındaki yerini almasıyla özel tren İzmit'e doğru yoluna devam etmişti. Yavuz ULUGÜN

#

18 Haz 2018 - 17:00 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?