Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 3 adet arsa satılacak

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN 17/2-MADDE)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfıİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)  Geçici Teminat (TL)  İhale Tarihi İhale Saati
141010104890 KartepeDumlupınar72021437,41TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanında" ve ''İmar Yolunda'' kalmaktadır.2.405.755,00601.440,0017.10.202310:00
241080117406 BaşiskeleFatih291432.193,39TamArsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanında" kalmaktadır.10.418.602,502.605.000,0017.10.202310:30
341030102384GölcükMerkez167112.752,9030/2676İşyeri1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı"2.000.000,00500.000,0019.10.202311:00


1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü  ile  2. sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;          
a-1) Tedavüldeki Türk Parası,
  2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.          
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını  yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için  T.C. Kimlik No  ve katılmak  istenilen  taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak istenilen taşımaz bilgisinin  belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri,Kocaeli  Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler  Hazine İç Ödemeler Saymanlığı,  Ziraat Bankası İzmit E 5 Şubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 İban numaralı  hesabına yatırılması halinde Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
4- Yukarıda belirtilen 2. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.
-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
''(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
  (2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
  (3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
  (4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5-Satışı yapılacak olan taşınmazlardan  1. sıradaki taşınmaz son tespit tarihinden itibaren boş ve işgalsiz olup; 2. sıradaki taşınmaz son tespit tarihinden itibaren işgallidir. Satışı  yapılacak kat mülkiyetine tabii bağımsız bölümlerden 3. sıradaki taşınmazlar son tespit tarihi itibariyle işgallidir.Taşınmazlar üzerindeki yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
6- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı  İzmit Emlak, Gebze Emlak ve Kandıra Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.                            
7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli  5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
9- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir. İlan Olunur.
Bilgi için Tlf: 0 262 318 80 00
 

09 Eki 2023 - 00:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.078.099 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.