Aydınlatma direği ve armatür satın alınacak

AYDINLATMA DİREĞİ VE ARMATÜR SATIN ALINACAKTIR
 

                                                     DERİNCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aydınlatma Direği ve Armatür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1080253

 

1-İdarenin
a) Adı:DERİNCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:68 41900 DERİNCE/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası:2622337100 - 2622391447
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Aydınlatma Direği ve Armatür
b) Niteliği, türü ve miktarı:170 Adet Aydınlatma Direği ve 170 Adet 100 Watt LED Armatür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garajı veya Derince Belediyesi Sınırları içerisinde idarece belirlenecek adreslere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 gün içinde başlanacak, 40 takvim gününe içerisinde ürünlerin tamamı eksiksiz olarak idarenin belirtiği adreslere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.11.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Çenedağ Mh. Denizciler Cd. No:81 K:3 Derince Belediyesi Toplantı Salonu Derince/KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yüklenici, yetkili satıcı olması durumunda dahi imalatçı firmaya ait belgelerini yetkili satıcı belgesi ile birlikte sunması gerekmektedir.
a) İmalatçı adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İmalatçının üyesi olduğu meslek odası tarafından İmalatçı adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İmalatçı kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İmalatçı adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İmalatta kullanılan alüminyum hammadde alaşımının EN-AW 6060 olduğu ve TS EN 755-1, TS EN 12020-1, TS 4922’ e göre uygunluğu gösterilecek ve belgelendirilecektir. TS EN 40-6 belgesi (Teknik şartnamede bulunan aydınlatma direğinin belge kapsamına girdiği gösterilecektir.) İlgili evraklar numune teslim aşamasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tedarik Edilecek Numunelere Ait Sertifikaların Sunulma Yöntemi:
İstekliler tüm detayları teknik şartnamede belirtilen aydınlatma direği ve armatürlerin Tedaş Genel Müdürlüğü Onaylı Tip Proje Onayı Belgesinin Aslını Veya Aslına Uygunluğu Noterce Onaylanmış Veya İdarece Aslı Onaylanmış Belgeyi Numune Teslim Aşamasında Sunması Gerekir. Bu Belge Numune Teslim Aşamasında Sunulmadığında İlgili Numune Kabul Edilmeyecektir.
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Tip Proje OnayıYüklenici İhalede bulunan aydınlatma direğinin ve armatürün TEDAŞ Genel  Müdürlüğü onaylı Tip Proje Onayı belgesinin aslını veya aslına uygunluğu   noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi numune teslim aşamasında sunması gerekir.
Nötral tuzlu su püskürtme testiKullanılan boyanın nötral tuzlu su püskürtme testi sonuçları numune teslim aşamasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü Aydınlatma Direği alımı işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

14 Eki 2023 - 14:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.