İzmit'te 2+1 47 m² daire icradan satılıktır(çoklu satış)

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ
2023/1664 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1664 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit ilçesi Akpınar mah. Akpınargöller mevki 6002 ada 64 parsel CY-B12 Blok 1. Kat A Giriş 8 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 1/128 arsa paylı mesken nitelikli 10.816,26 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır.Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Akpınar mahallesi, 6002 ada 64 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “ Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kattır. E:1,00 Hmax:30,50 mt olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde min. 5,00 metre, yan cephede 5,00 metredir. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 10.816,26 m2 dir. 2023 yılı arsa rayiç bedeli 242,20 TL/m2 dir.
Kıymet takdiri istenen taşınmaz, İzmit İlçesi, Akpınar Mahallesi, Arızlı Toki Konutları sokak Arızlı Toki Konutları B12 Blok No:12A adresinde yer almaktadır. Batısında Arkadaş sokak, doğusunda Fatma Seher Ortaokulu olup, Akpınar Toki Spor Tesisleri'nin 110 mt kadar kuzeyinde, Toki Hz.Ömer Camii'nin 105 mt kadar kuzey-doğusunda kalmaktadır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır. Toplu taşım güzergâhı ve ana arterlere yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir. Parselin zemin parametreleri, topoğrafik yapısı inşaat yapımı için uygun özellikleri taşımaktadır.
Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Akpınar mahallesi, 6002 ada 64 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22-07-2011 tarihli ve 524 sayı ile ruhsatlı 4 adet 5'er katlı(bodrum+zemin+3 normal) betonarme binalar bulunmaktadır.Keşfe konun CY Tipi B12 Blok parselin güneyinde kalan bina olmakta ve binanın mesken girişi kuzey-batı cepheden zemin kat seviyesindendir. Bina içerisinde Bodrum katta sığınak, zemin, 1.,2. Ve 3. Normal katlarda 8'er mesken bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz; mesken nitelikli, 1/128 arsa paylı, 1.kat A Giriş "8" nolu bağımsız bölümdür. Mesken içerisinde salon-mutfak + 2 oda + banyo-wc bulunmakta olup dairenin kullanım alanı net 47,50 m2, brüt 57,00 m2 olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz kombili kalorifer ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Zemin kaplamaları yaşam mahallerinde laminant parke, antre, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramiktir. Duvar boyaları plastik badana, pencere doğramaları PVC ve camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Değerlendirme yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre (III.) sınıf (B) grubu yapı olarak değerlendirilip birim değeri 9.000,00 TL/m2 alınmış, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre mevcut bina 11-15 yaş aralığında olduğundan %15 yıpranma payı düşülmüştür.
Adresi :Akpınar Mahallesi, Arızlı Toki Konutları Sokak Arızlı Toki Konutları B12 Blok No:12A İzmit/Kocaeli
Yüzölçümü : 10.816,26 m2 Arsa Payı : 1/128 Kıymeti : 1.200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.İmar Durumu :Yukarıda belirtilmiştir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli İli İzmit İlçesi Turgut Mah. 4294 ada 6 parsel 1. Bodrum+Zemin kat 1 nolu bağımsız bölümde kain 60/464 arsa paylı Dubleks Mesken nitelikli 464,70 m2 yüz ölçümlü tam hisseli taşınmazdır.
Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Turgut mahallesi, 4294 ada 6 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kattır.TAKS: 0,40, KAKS: 1,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde min. 3,00 metre, yan cephede 3,00 metredir. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 464,70 m² dir. 2023 yılı arsa rayiç bedeli 968,79 TL/m2 dir.
Kıymet takdiri istenen taşınmaz, İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, Cami Arkası sokak Normtek Apartmanı No:34 adresinde yer almaktadır. Batısında İsmail Kolaylı Caddesi, doğusunda Cami Arkası sokak olup, Teyfik Şeno Arda Anadolu Lisesi'nin 120 mt kadar kuzey-batısında, Turgut Camii'nin 120 mt kadar güney-doğusunda kalmaktadır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır. Toplu taşım güzergâhı ve ana arterlere yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir. Parselin zemin parametreleri, topoğrafik yapısı inşaat yapımı için uygun özellikleri taşımaktadır. Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Turgut mahallesi, 4294 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22-07-2011 tarihli ve 524 sayı ile ruhsatlı 6 katlı(2 Bodrum+zemin+2 normal+çatı) betonarme bina bulunmaktadır. Binanın mesken girişi batı cepheden zemin kat seviyesinde olup 1 nolu mesken bina girişine göre solda kalmaktadır. 2.Bodrum katta kömürlükler ve otopark 1.Bodrum + Zemin katta 3 adet dubleks mesken, 1.normal katta 2 adet mesken, 2.normal + çatı katında 3 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz; dubleks mesken nitelikli, 60/464 arsa paylı, 1.Bodrum+zemin kat "1" nolu bağımsız bölümdür. Keşif sırasında meskenin içine girilememiş olup, batı yöne cepheli ara daire olduğu, mesken içerisinde 1.bodrum katta 3 yatak odası + hol+ banyo ve 1 balkon, zemin katta salon + mutfak +antre + banyo ve 1 balkon bulunmakta olup dairenin kullanım alanı net 110,00 m2, brüt 132,00 m2 olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz kombili kalorifer ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Zemin kaplamaları yaşam mahallerinde laminant parke, antre, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramiktir. Duvar boyaları plastik badana, pencere doğramaları PVC ve camlar ısı yalıtımlı çift camdır.
Değerlendirme yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre (III.) sınıf (B) grubu yapı olarak değerlendirilip birim değeri 9.000,00 TL/m² alınmış, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre mevcut bina 11-15 yaş aralığında olduğundan %15 yıpranma payı düşülmüştür.
Adresi : İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, Cami Arkası Sokak Normtek Apartmanı No:34 İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 464,70 m2 Arsa Payı : 60/464 Kıymeti : 1.850.000,00 TL KDV Oranı : %1
İmar Durumu :Yukarıda belirtilmiştir.
Kaydındaki Şerhler: 22/03/2012 tarih 5268 yevmiye nolu 0 adet eklenti Türü: Eklenti,Kömürlük 1 nolu Kömürlük şerhi ile haciz şerhlerive ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 14:25
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:25

10/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

23 Eki 2023 - 12:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.214 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.