Muhtelif ağaçlar ihale usulü ile satılacak

MSB TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI
                                                                                        İHALE İLANI
        İhale kayıt No: 2023/1269195

  1. İHALE KONUSU MAL BİLGİLERİ:
  1. Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

Gölcük Tersanesi Komutanlığı GÖLCÜK/KOCAELİ sınırları dahilinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı 22 ADET SEDİR AĞACI ve 134 ADET ÇAM AĞACININ . SATIŞI, 3212 sayılı kanunun 7’inci maddesine göre, MSY 310-6 (B) Yönergesi satış usulleri (b) bendi kapsamında KAPALI ZARF AÇIK ARTIRMA usulüne göre yapılacaktır.

MALZEME ADI

MİKTARI (adet)

Sedir Ağacı

22

Çam Ağacı

134

toplam

156

5 ada 10 parsel  taşınmazın kesinleşen 22 adet sedir ağacı ve 134 adet çam ağacının orman kadastrosuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu ve taşınmazlarda yapılan inceleme sonucunda taşınmaz üzerindeki ağaç ve ağaçlıkların 6831 sayılı kanununun 116’ncı maddesi kapsamında toplu kesim kanaatine varılarak Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünce tespit edilmiştir.

b- Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer:

2- Gölcük Tersanesi Komutanlığı GÖLCÜK/KOCAELİ

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN

a- Yapılacağı Yer:

Gölcük Tersanesi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük/KOCAELİ
Tel/Fax Nu: (Tlf: 0 262 414 66 01 (50 hat) dahili:3106

b-Tarih ve Saati: 06.12. 2023 Çarşamba günü saat 10:00

c- İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK BELGELERİ:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri ile beraber sunmaları gerekmektedir.
3.1.1.   İmza Beyannamesi,
3.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ,
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, bu  alıma ait Şartname Ek-2’de yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.2.   Vekaleten katılanlar için ise; noter onaylı vekaletname ile vekile ait imza beyannamesini sunmaları zorunludur.
3.1.3.   Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.1.4.   Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin EK-7 örneğe uygun geçici teminat mektubu  veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,
3.2.      İhaleye iş ortaklığı halinde teklif verilmesi halinde şekli ve içeriği ihale dokümanı Ek-6’te yer alan İş ortaklığı beyannamesi verilecektir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.1 maddesi ve alt bentlerinde yer alan belgeler ayrı ayrı sunulacaktır.
3.3.      İstekliler, yukarıda sayılı belgelerin aslını veya aslını uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ‘’aslının aynıdır’’ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi  suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

3.4.      İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idarenin yetkili personeli (İhale Komisyonu Başkanlığı) tarafından ‘’aslı idarece görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

5-İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliye iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

6-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7-Tekliflerde ve ödemelerde geçerli para birimi TRY (Türk Lirası)’dır.

8-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

9-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır.

10-Bu ihale için toplam fiyat teklif tutarı en az 33.309,44 TRY (Türk Lirası) Otuz dokuz bin üçyüz dokuz Türk Lirası kırkdört ) olacak ve açık artırmaya bu bedel üzerinden başlanacaktır.

11-İhale üzerinden bırakılan istekliden, sözleşme imzalamadan önce tahmini ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır. Banka tarafından verilecek Kesin Teminat mektubunun süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır.

12- İhale konusu alımına ilişkin olarak yüklenici, toplam ihale bedelini işin süresi olan 90 gün içinde (veya iş bitene kadar) 2(iki) parti halinde ödeme yapacaktır. Ödemeler Millî Savunma Bakanlığı 1 Nu.’lı Merkez Saymanlığındaki özel hesaba yatıracak ve dekontları idareye teslim edecektir.

13-Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14-İşin süresi Yüklenicinin sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 3 (üç) aydır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

15- 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. İhaleye girebilmek için, idarece onaylı ihale dokümanının alınması ve ihale başvuru formunu imzalaması zorunludur. Alım dokümanın teslim almaya gelen kişi yetkili olduğuna dair aşağıdaki belgeleri idareye sunarak dokümanı teslim alacaktır.

15.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    15.1.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   15.2. Vekaleten doküman alınması halinde, yetkilendirildiğine dair noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini ve vekalet veren kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

30 Kas 2023 - 16:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.