Engelliler Büyükakın’a seslendi: “Mutsuz şehir Kocaeli”

GÖRAYDER Genel Başkanı Dursun Karaman engelliler günü nedeniyle yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a seslendi. Karaman, ‘mutlu şehir Kocaeli değil mutsuz şehir Kocaeli’ diyerek 1 yıldır kendisine ulaşamadıklarını ekledi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (GÖRAYDER) Genel Başkanı Dursun Karaman, bugün başkanlık yerleşkesinde açıklama gerçekleştirdi. Başkan Karaman yetkililerden engellilerin engellerine karlı gereken özenin gösterilmediğini ifade ederken dernek adına taleplerini sıraladı. Ayrıca Gazetemize konuşan Karaman, yaklaşık 1 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Karaman, konuyla ilgili, “Mutlu Şehir Kocaeli diyorlar engelliler mutsuz bir şehirde yaşıyor. 1 yıldır Büyükşehir Belediye başkanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizi başkan yardımcısına yönlendiriyorlar. Biz oyumuzu başkanımıza vermiştik ama bu sefer bizden nasıl oy isteyecekler merak ediyoruz” dedi.

“DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 15’İ ENGELLİ”

Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (GÖRAYDER) Genel Başkanı Dursun Karaman, açıklamasının tamamında ise şu ifadelere yer verdi:“Birleşmiş Milletler, engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i engellidir. Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucu yüzde 12.29 engelli vatandaşımız olduğu ifade edilmektedir.

“SOSYAL DEVLET İLKESİNE TERS”

Bugün ülkemizde yaşayan milyonlarca engelli vatandaşımız başta eğitim, çalışma hayatı, ulaşım ve sağlık olma üzere birçok alanda zorlanıyor, deyim yerindeyse "engelleniyorlar". Engellilerin hayata dahil olabilmeleri en önce Devletin görevidir. Türkiye, Engelli İnsan Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülke olmasına karşin bu sözleşmenin gereklerini tam olarak yerine getirmemektedir. Bilindiği üzere engelli hayatı oldukça zorlu ve pahalıdır. Bununla birlikte örneğin engellilerin evde bakımı için akrabalarının bile açlık sınınının altında yaşaması koşulu aranmakta, sosyal devlet ilkesine ters bir mantıkla engellilerin bakımini tamamen yakınlarına bırakılmaktadır.

“EĞİTM HAKKI”

Engellilerin eğitim hayatına katılmaları da oldukça güçtür. Engelli nüfusumuzun yarıdan fazlası okur yazar değildir. Çok azı lise ve üniversite eğitimi alabilmektedir. Ülkemizde engelleri genel ve yerel idareciler, siyasiler ve sivil toplum örgütleri hep birlikte el ele vererek kaldırmalı, engelli vatandaşlarımızın eğitim hakkı tam olarak hayata geçirilmeli ve sair yaşam standartların da yükseltilmelidir. Görme engelliler "artık yeter” diyor.

SEÇİM SANDIKLARINA DEĞİNİLDİ

Biz görme engellilerin resmi veya özel kurum veya kuruluşlarda yaşamakta olduğumuz imza şahidi ve imzamızın kabul edilmemesi, el yazısı ile isim yazılmasının istenmesi gibi sorunlarımız artık kesin bir çözüme kavuşturulmalı ve bu konularda güçlük çıkaran görevlilere yaptırımlar uygulanmalıdır. Diğer yurttaşların sahip oldukları oy gizliliği hakkının biz görme engelliler için de hayata geçirilmesi için, son seçimlerde deneysel olarak başarıyla uygulanan ve yurt dışında ödül alan, son derecede düşük maliyetli bir çözüm olan oy şablonu yöntemi ysk tarafından gerçekleştirilecek olan tüm seçimlerde, tüm görme engelli seçmenlerin ulaşabileceği biçimde tüm seçim sandıklarına yaygınlaştırılmalıdır.

“BÜYÜKŞEHİR ENGELLİ MECLİSİ OLUŞTURMALI”

Özellikle büyükşehir belediyeleri için, engellilerin yerel sorunları ve bu sorunların çözüm yollari hakkında yol gösterecek olan engelliler meclisi oluşturulmalıdır. Bu meclis, engellileri temsil yeteneğine sahip engelli derneklerinden seçilen temsilcilerden oluşmalıdır ve en az üç ayda bir toplanarak belediye meclisinde görüşülmek üzere tavsiye niteliğinde kararlar almalıdır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde, yeterli sayıda uzman ve yardımci personel istihtam eden engelli büroları kurulmalıdır. Engelli büroları engellilere hizmet konusunda belediyenin çeşitli birimleri arasında eşgüdüm sağlayacağı gibi, engellilerle ilgili konularda araştırmalar yapacak ve halka danışmanlık hizmetil verecektir.

BÜYÜKŞEHİRDEN HİZMET BEKLENİYOR

Bilindiği gibi, ağır derecede engelli ve yaşlı pek çok yurttaş, başta belediyeler olmak üzere çeşitli devlet dairelerindeki ve hastahanelerdeki işlerini büyük güçlüklerle takip etmektedirler. Bu insanlara dost elini uzatmaya en elverişli kurumlar belediyelerdir. Bu nedenle, büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki engelliler bürolarına bağlı olarak hizmet verecek yardımcı dost birimler oluşturulmalı, bu birimler ağır derecedeki engellilerin ve yaşlıların devlet daireleri ve hastahanelerdeki işlerinin takibine telefonla randevu vermek suretiyle yardimci olmalıdırlar. Böyle bir hizmet, belediyenin engelli ve yaşlı yurttaşlarla daha sıcak temas kurmasını ve toplum vicdanında belediyelerin daha sıcak bir yer edinmelerini sağlayacaktır. 6. Belediyelerce kiraya verilen büfe, otopark, tuvalet vb. iş yerlerinin en az yüzde 10'unun öncelikle engelliler tarafından işletilmesi zorunlu olmalıdır.

YOLLARDA ENGELLİLER İÇİN ERİŞİM

Belediyeler tüm binaların, yol, kaldırım, açık ve yeşil alanların, spor alanlarının, sosyal ve kültürel altyapı alanlarının, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun duruma getirilmesini sağlamalıdır. Özellikle görme engelliler için, büyükşehir ve ilçe belediyeleri sınırları içindeki tüm trafik ışıklarının sesli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Tüm kaldırımlarda, yürüyüş yollarında ve yaya yollarında klavuz çizgiler yapılmalı ve düzenli olarak bakımlarının yapılması sağlanmalıdır.

“DURAKLARA SESLİ ANONS”

Tüm üst ve alt geçitlerde rampa ve asansör, tüm yaya geçitlerinde rampa bulunması sağlanmalıdır. Tüm toplu taşıma araçlarındaki personelin araçlardan yararlanan engellileri ve refakatçilerini rencide edme, araçlara almama, yanlış duraklarda indirme gibi davranışlardan kaçinmaları sağlanmalıdır.
Tüm toplu taşıma araçlarında durakların sesli ve görsel olarak bildirilmesi, durakta bekleyen görme engellilerin durağa giren aracı tanıyabilmesi için sesli anons yapılması ve bu anonsların aracın veya durağın her noktasından rahatça duyulabilmesi sağlanmalıdır.

MİMARLAR ENGELLİLERİ UNUTMASIN

İl ve ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı engelliler yasasının geçici 2. maddesi ve Türk standartları enstitüsünün 23599 ve 13536 numaralı standartlarının gerektirdiği düzenlemeler yapılmalıdır. Kentin tüm toplu taşıma araçlarının, yapılarının, açık ve kapalı alanlarının tüm hizmetlerin engelliler için de kullanılabilir hale getirilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin,çağdaş kent planlama ve mimarlık anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

“SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLSİN”

Yukarıda saydığımız mekanizmaların sağlıklı işlemesi ve şehir plancılığı ve mimarlar odası gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yapılması halinde bu sorunların üstesinden gelinebileceği kuşkususdur. 2005 yılında türlüğe giren 5378 sayılı engelliler kanunu hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun'un geçici 2. Maddesi kamu kurum ve kuruluşlarında ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi ,açık ve yeşil alanlar spor alanları ve benzeri, sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan değişiklikle 8 yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. Hükmünü içermektedir ancak kurum ve kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etmekteyiz.

“MUTSUZ ŞEHİR KOCAELİ”

Yaklaşan yerel seçimlerde tüm siyasi parti yetkililerine seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesini talep ediyor, biz engellilerin yaşadıkları kentin yerel yönetimde söz ve karar sahibi olmasını istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, birlikte "Eşit Hayat Hakki" mücadelesi verdiğimiz engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyor ve herkesi bu konuda farkındalığa davet ediyoruz” dedi. Ayrıca Gazetemize genel değerlendirmede bulunan Karaman, “Mutlu şehir Kocaeli diyorlar engelliler için mutsuz bir şehirde yaşıyor. 1 yıldır Büyükşehir belediye başkanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizi başkan yardımcısına yönlendiriyorlar. Biz oyumuzu başkanımıza vermiştik bu sefer bizden nasıl oy isteyecekler merak ediyoruz.”

03 Ara 2023 - 15:14 - Gündem

Mahreç  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

08

Yavuz Demirelli - Daha ne yapacak belediye başkanı engellilerin faydalandığı bir çok tesis var belediyeye ait daha ne yapacak başkan başkan yardımcısıyla görüşmek neden kesmiyor sizi ayıptır ya seçimde oy vermem onu yapmam bunu yapmam.bu tehdit varı tavır ne demek ya. büyük şehir Belediyesi'nin engellilere hizmet veren üç tane tesisi vinsan tesislerinde var her engelli dilerse evinden alınıp getiriliyor gelin görün şahsi bir takım istekleriniz olmadı diye mi bu tavır ayıptır ayıp.buyuksehir Belediyesi'nin yaptiklarina nankörlük yapmayın.illede başkan ile görüşme ısrarı şahsi menfaat beklentisi dir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 17:43
07

Mevzuatçı - Öyle sağa sola ‘mutlu şehir Kocaeli’ yazmakla olmuyor bu işler. Kocaeli mutsuz, başkanın işi gücü şov. Sadece yandaşlar mutlu, etrafındaki yalaka takımından gerçekleri görmekten aciz, başarısız bir başkanı var Kocaeli’nin. Tek bildikleri kamu imkanları ile yandaşa işyeri açmak. SEKA parkta iskeleler bile kafe olmuş.Kafa dinlemeye parka gidiyorsun heryerden saçma sapan canlı müzikler. Adamlar kafede halay çekiyor. Kafe de iskelenin üstünde. Bu iskele üstü sonradan dönüştürme kafelerin atık suları nereye gidiyor? Kiraları ne kadar? Sahipleri kimler? Öğrenebilir miyiz sayın başkan?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 10:03
06

B.c - Tahir başkan 1 yıldan beri dur durak bilmeden çalışıyor engelliler için her daim birseyler yapılıyor otobüs şoförü olduğum dönemlerde bunlara şahitlik ettik bence tahir başkana ayıp ediyorsunuz kendisine ulasamadiysaniz özel kalemlerine ulaşın tahir başkan kocaeli için bir kazanimdir oy istemesine gerek yok bence yaptıkları yapacaklarının teminatıdır

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 03 Aralık 20:49
05

Sezgin - Gölcük Karaköprü Mahallesi'nde Orhangazi caddesinde bir asfalt döküldü bir gelin bakın Allah CC aşkına resme yağmurda su duruyor arab giderken engebeler var yeminle 25 yıllık asfalt dah iyidi seçi üsütü gel göz boya birde aracın üstünden Ankara büyükşehir belediyesi yazıyordu ne alaka 4.5 hiç görmediğimiz bir başkan ve büyyükşehir seçim zamanı sizi bekliyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 19:13
04

Sivasspor - Yahu elinize Tahir başkan gibi bir başkan var şu anda Türkiye'de en iyi çalışan başkan.belanızımı arıyorsunuz.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Aralık 18:48
03

Sağbetullah tekgül - Ben özel halk otobüs şförüyüm.kocaellide engellilere verilen değer hiç bir yerde verilmiyor. Ama ne yapılsada yararlanamasın %40engeli kart alan ve benle halısahada maç oynayan şahıs var toplu taşımaya bindimide engelli kartı basıyo ama engeli kart almış bence %75 altını kartlar iptal edilsin.diyer yüksek engeli kardeşlerimiz için Kocaeli'nde TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI resmi plaka olsun ama özel sektör %93Engelliye uygundur.%7 kalmış buda özel sektörde bunlarda yavaş yavaş araç yaş itibarıyla değişmek zorunda kalıyo ve kısa zamanda onlarda değişecek hepimiz engelli olmaya adayız. ama kocaellide engelli vatandaşlarımız ulaşım konusunda haksızlık yapmayalım. ben bir esnaf kardeşiniz olarak ulaşımda engelliler için çok şey yapılmıştır. ve çok değer verilmiş ve verilmektedir saygılarımla.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Aralık 18:13
01

Bedia Ercivan - Aynı düşüncedeyim. 10 yıldır ortapedik engelli araçlarından otopark ücreti alınması konusunda maalesef dınuç alamadık. İstanbula gittiğimde engelli aracımdan açık , kapalı otoparklarda ücret ödemiyorum. Yaşadığım şehirde maalesef ücret ödemek zorundayız. Birçok şehirde otopark ücreti alınmıyor. Tüm havaalanlarında 15 gün ücretsiz park edebiliyoruz engelli araçlarımıza.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 16:36