İzmit'te 3521 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/66 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 136 ada 5 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 3.521,44 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 581.037,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 137 ada 52 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 1.452,80 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 217.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 137 ada 83 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 1.639,56 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 245.934,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 18 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 2.771,41 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 692.852,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:41
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 48 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 5.916,97 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 2.360.903,10 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 142 ada 49 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 5.045,22 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 1.261.305,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:21

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 40 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 1.619,44 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 267.234,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:41
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:41

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 41 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 2.329,36 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 384.344,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 50 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 3.183,66 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 493.467,30 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi lehine şerh vardır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:21
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:21

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 51 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Adresi : Gökçeviran Köyü İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.266,36 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 489.954,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Botaş lehine istimlak şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 81 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 1.881,44 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır.
Kıymeti : 291.623,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Botaş lehine 107 m2'lik kısmında irtifak hakkı ve parselin tamamında istimlak şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:51
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:51

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Gökçeviran köyü, 156 ada 108 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili veya dikili ürün bulunmamaktadır, toprak derinliği iyidir.
Yüzölçümü : 2.061,3 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalır
Kıymeti : 309.195,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:11
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 14:11

08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

13 Şub 2024 - 15:14 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.387 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.