Reklamı Kapat

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden 2020 YKS değerlendirmesi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Akademik Koordinatörlüğü 2020 TYT sorularını değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı.

Bu yıl pandemi nedeniyle TYT süresi 30 dakika uzatıldı. TYT’ye giren öğrenciler 120 soruyu, 165 dakikada çözdü. 10.15’te başlayan sınav saat 13.00’te sona erdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa KolejiLiseler Koordinatörü Sibel İzgiman, TYT ile ilgili Türkçe testinin daha belirleyici olduğunu belirtti. Geçen yıl olduğu gibi Türkçe testi orta düzeyde zor olmasına karşın çeldiriciligi güçlü seçenek öğrencileri zorladı. Matematik testinin ise beklenilenin aksine bu yıl orta düzeyde zorluk derecesine sahip olduğu görüldü. Tarih testinde bilgi ağırlıklı sorular yer aldı. Genel olarak sınavdan çıkan öğrencilerin moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Bağlamsal sorularının sınavın ölçme değerlendirme mantığına oturduğunu, soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulandığını görüyoruz. Bugün uygulanan TYT,MEB’in açıkladığı kazanımlara, testlere ve kurumumuzda uyguladığımız deneme sınavlarımızauygun sorulardan oluşmuştur.

Lisans programlarına ait puan türlerinin oluşumunda TYT’nin katkısı % 40. Adaylar yarın ikinci aşama sınavlarına girecekler. Yarın AYT 10.15’te, YDT ise 15.45’te uygulanacak. Adayların Cumartesi gününü ev rutininde, dinlenerek, sağlıklarına özen göstererek geçirmelerini öneriyoruz. Yarın sınava girecek adaylara başarılar diliyoruz.

TYT testleri ile ilgili İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldıkları bilgiye dayanarak sınavı değerlendirdi.

TYT MATEMATİK TESTİ:

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

2020 TYT Matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikâyeleştirme kurgusuyla modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Problemler soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; bir kaçı hariç çözümleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı, düşünme becerilerini ölçmeye yönelikti. Geçmiş yıllarda karşımıza çıkan çember ve analitik geometri soruları, artık 11. sınıf müfredatında yer aldığı için sınavda karşımıza çıkmadı. Bu sene eklenen 30 dakikayla öğrencilerimiz zaman problemi yaşamadıklarını ifade ettiler. Bu durumda sürenin uzamasının ayırt edici soruların gücünü de azalttığı söylenebilir. Muhakeme yeteneği olan öğrencilerimizin başarıyla sonuçlandıracağı bir sınav oldu.

TYT FEN BİLİMLERİ TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:

2020 TYT fizik soruları 9. ve 10. sınıf konularından MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun geldi. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzına bu yıl da yer verildiği görüldü. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz.

Fizik sorularının 9. sınıf “Fizik Bilimine Giriş, Isı Sıcaklık, Kuvvet ve Hareket” ünitelerinden; 10. sınıf “Elektrik ve Manyetizma, Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden geldiği görülmüştür. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik ve 9. sınıf ” Kuvvet ve Hareket “sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: "TYT Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre yine 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. “Kimya Her Yerde” ve  “Doğa ve Kimya” ünitelerinden soru gelmemiş, diğer ünitelerden temel kazanımlara dair sorular bu sınavda yer almıştır. Soruların geneline bakılınca zorluk derecesinin son birkaç yıla göre biraz artmış olduğu yorumunu yapabiliriz. Yine geçen yıllarda olduğu gibi bilgi ve analiz düzeyinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün."

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: "2020 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, soru zorluk düzeyi bakımından eşit dağılımda olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgilerini kullanma becerisini ölçerken, bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur."

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.

Doğa Koleji Biyoloji bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TYT TÜRKÇE TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Edebiyat Bölüm Başkanı Eda Dağdelen:

2020  TYT’de Türkçe sorularında beklenen seyir değişmedi, yapılan netler yine sınavın belirleyicisi olacak.  Kazanımların soru sayılarına dağılımı geçen yıllarla paralellik gösterdi. Soruların yaklaşık %30’u dil bilgisi kazanımlarından %70’i anlama ve yorumlamaya dayalı sorulardan geldi. Paragraflar çok uzun değildi ancak seçenekler geçen yılki gibi uzundu. Çeldiricileri güçlü seçenekler sınavda zaman yönetimi becerisini ön plana çıkardı. Sene boyunca öğrencilerimize anlama ve yorumlama sorularını düzenli ve çokça çözmelerini önermiştik, bu öneriyi dikkate alan öğrencilerin başarıyı yakalayabilecekleri bir sınavdı. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Sorulara zorluk düzeyi açısından bakacak olursak sorular orta düzeyde zordu ve soruların ayırt edicilikleri yüksekti.

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

2020 TYT Tarih sorularının sınıflar düzeyindeki dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat konularından 1’er soru soruldu. 12. sınıf müfredatı olan inkılap tarihi dersinden 2 soru geldi.

9. sınıf konularından “Uygurlarla” ilgili, 10. sınıf konularından “Anadolu Selçukluları” ile ilgili, 11. sınıf konularından” Tanzimat Dönemin’deki Batılılaşma Çalışmaları” ile ilgili, 12. sınıf konularından “Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi ve Lozan Antlaşması “ile ilgili sorular geldi.

5 sorunun iki tanesi kronoloji veya bilgi içeren, diğerlerine göre daha seçici ve zor sorulardı.

Bu yıl tarih sorularında bağlamsal soru sorulmadığı ancak seçici ve ayırt edici sorular olduğu görülmüştür.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

TYT Coğrafya testindeki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM TYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 9. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda geçen yılki gibi harita okuryazarlığı ölçüldü, “Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Atmosferin Katmanları, Bölge Kavramı ve Kayaçlara” ait kazanımlara yer verildi. Sorular kavrama düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz:

Bugün gerçekleşen TYT’de Felsefe testinde paragrafa dayalı, felsefe okuryazarlığını ölçmeye yönelik, orta zorluk derecesinde sorular yer aldı. Her üniteden birer soru soruldu. 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

TYT  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorular olduğu görüldü. Soruların müfredata göre dağılımı incelendiğinde tüm sınıfların müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Özel hayatın gizliliğine vurgu yapan ayet ve hadislerle ahlaki sorumluluklara vurgu yapılması, dinin insan ve toplum hayatındaki yerinin felsefi bir tarzda sorgulanması, asabiyet (soya bağlılık) ve adalet ilişkisinin dengesi, Kuran'ın açıklanmasında Hz. Muhammed'in rolünün önemi ve Hz. Muhammed’in güzel insani özellikleri perspektifindeki bu sorular genel olarak yorum ve analizin önem arz ettiği sorular olarak karşımıza çıktı. Doğrudan bir bilgi sorusunun olmadığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji deneme sınavları, öğretim yılı boyunca TYT ile örtüşen sorularla öğrencilerimizi sınava hazırladı.

27 Haz 2020 - 15:12 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?