Reklamı Kapat

Kocaeli Üniversitesi’nde gizli bir personel listesi mi var?

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi tarafından Kocaeli Üniversitesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde “kadro verilmeyecekler” adı altında gizli bir personel listesi olduğu iddia edilmekte, bu iddia Kocaeli Üniversitesi çalışanları arasında bir tür tehdit vazifesi de görmektedir’’ ifadeleri yer aldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

Eğitim-Sen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Baştemsilcisi Doç. Dr. Aslı Kayhan'ın görevine Kocaeli Üniversitesi tarafından son verildi. Edinilen bilgilere göre Doç Dr. Aslı Kayhan, 9 yıldır Yardımcı Doçent olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde eğitim veriyordu. İddialara göre üniversite yönetimi tarafından doçentlik kadrosuna geçirilmeyen Kayhan, ihraç kararıyla birlikte okuldan ayrıldı.

KOÜ REDDETTİ

KOÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 7. Maddesinde “Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilir” ibaresi bulunmaktadır. Üniversitemiz Dr. Öğretim Üyeleri, bu çerçevede hazırlanan Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi 5. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca yeniden atanma döneminde ilgili kriterlerden 100 puana yeniden atanabilmek için sahip olmalıdır. Söz konusu habere konu olan adaya ilişkin yönetim kurulunca yapılan incelemede atamayı değerlendiren bağımsız 3 jüri üyesinin tümü “olumsuz” görüş vermiş, üniversitemiz rektörlüğüne “belirlenen kriterlerdeki puanı sağlayamadığından atanmasının uygun olmadığı” hususundaki yönetim kurulu kararı fakültesi tarafından iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇECEK”

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ise üniversite yönetiminin iddia ettiğinin aksine üniversitede yaşanan hukuksuz uygulamaları 7 maddede sıralayarak; yönetimin cevaplaması talebiyle sorularında yer aldığı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada ‘’Kocaeli Üniversitesi’nde yıllardır adeta bir rutin haline gelen hukuksuz uygulamaları ve son olarak Doç. Dr. Aslı Kayhan’ın görevine hukuksuz bir şekilde son verilmesini perdelemeye yetmemesiyle de tarihe geçecek. Kocaeli Üniversitesi de bunun farkına varmış olmalı ki ilgili açıklama birkaç gün önce üniversite web sayfasından sessizce kaldırıldı’’ denildi.

BİR GECEDE ÖZEL KADRO”

Açıklamada Kocaeli Üniversitesi’nde doktor, doçent, profesör kadrosunu hak ettiği halde kadro ilanı açılmadığı için alt kadrolarda çalışmak zorunda kalan personeller varken; bir gecede üniversite dışından kişilere özel kadroların çıkartıldığının altı çizildi. Rektörlükte kadro verilmeyecekler listesi bulunduğu ile ilgili, ’Sendikamıza yapılan başvurularda, bazı Kocaeli Üniversitesi personellerinin ilgili kadro ilanlarına başvurmak istediklerinde Personel Daire Başkanlığı tarafından ve/veya çalıştıkları birimlerdeki bazı görevliler tarafından aranarak “bu ilan bir başka kişi için açılmıştır, başvurunuzu geri çekmenizi rica ediyoruz” denildiği iddia edilmektedir. İlgili ilana başvuru yapıldığında ise jüri üyelerinin aranarak raporlara müdahale edildiği iddia edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde “kadro verilmeyecekler” adı altında gizli bir personel listesi olduğu iddia edilmekte, bu iddia Kocaeli Üniversitesi çalışanları arasında bir tür tehdit vazifesi de görmektedir’’ ifadeleri yer aldı.

5 YILDA EN AZ 4 MAHKEME KARARI”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü’nün göreve geldiği 2015 yılında katıldığı akademik kurullarda “herkesin özlük sorununu çözeceğim ancak vatan hainlerine asla kadro vermeyeceğim” şeklindeki açıklamalarının da hatırlatıldığı açıklamada ‘’Rektörlük, hangi kriterlere ve yetkiye dayanarak kamu personelini vatan haini olarak ilan edebilmektedir? Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bu iddialara karşı kamuoyunu tatmin edici bir cevabı var mıdır? Kocaeli İdare Mahkemelerinin Kocaeli Üniversitesi’ni haksız bularak kişiye özel kadro atamalarını iptal etmesine dair son 5 yıldaki en az 4 mahkeme kararı hakkında Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bir açıklaması olacak mıdır? Kocaeli Üniversitesi bu şekilde mahkeme kararlarıyla da sabit olan kaç adet özel ilan çıkarmıştır? Bir yandan kişiye özel ilanlar çıkaran Kocaeli Üniversitesi, diğer yandan yıllardır kadro vermediği kaç personeline mahkeme kararıyla kadro ataması yapmak zorunda kalmıştır? Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı herhangi bir işlemin hukuksuz olduğu hatırlatıldığında “Gitsin mahkemeye versin, kazanır zaten ama biz doğrudan atama yapmayız” şeklinde mesaj yolladığı doğru mudur? Bu açıkça hukuksuz işlemlerin itirafı değil midir? Üniversitenin kaybettiği davalar sonucu ödediği masraflar kamuyu zarara uğratmak değil midir’’ denildi.

YÖNETİM TARAFINDAN CEVAPSIZ BIRAKILDI”

Devamında, “Kocaeli Üniversitesi, yasal dayanağı olmayan soruşturmalar açarak yasal dayanağı olmayan cezalar vermeye çalışmakta, hukuksuzluğu bir yönetim politikası olarak sürdürmektedir; bu hukuksuz işlemler iptal edildiğinde ise bu kez yeni soruşturmalar açarak hukuksuzluğu sürdürmektedir. Öyle ki yönetim tarafından açılan ve sonucunda ceza verilmeyen soruşturma sonuç yazılarında bile “hakkınızda disiplin soruşturması açılmasına neden olacak eylemler konusunda daha hassas davranmanız gerektiği” ifadeleriyle tehdit sürdürülmektedir. Sendikaya gelen şikâyetlerle en az 4 fakültede YÖK 100/2000 doktora bursuyla öğrenim gören doktora öğrencilerinin araştırma görevlisi gibi çalıştırıldığı, oda tahsis edildiği ve mesai saatleri uygulandığının tespit edildiği belirtiliyor. Üniversite yönetiminin ise bu uygulamaya yapılan itirazlar karşısında sessiz kalıyor. Sendikamıza ilgili öğrencilerin araştırma görevlisi kadro vaatleriyle ve doktora süreçlerine zarar gelmemesi için çalıştırıldıklarına dair şikâyetler gelmeye devam etmektedir. Sendikamızın, bir anlamda sigortasız personel çalıştırmak anlamına gelen bu uygulamayı durdurma çağrısı ise yönetim tarafından cevapsız bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

SENDİKA’DAN ÜNİVERSİTEYE SORULAR

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi’ne şu soruları sordu:

• "Bugüne kadar Kocaeli İdare Mahkemeleri’nde Kocaeli Üniversitesi aleyhine kaç dava açılmıştır? Bu davalardan kaçını Kocaeli Üniversitesi 'kaybetmiştir'? Yani bir başka deyişle kaç davada Kocaeli Üniversitesi’nin yaptığı işlemler hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma ve yürütmenin iptaliyle sonuçlanmıştır? UYAP kayıtlarında mevcut olan bu bilgiyi Kocaeli Üniversitesi şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşacak mıdır?

• Kocaeli Üniversitesi, kendi personeline periyodik olarak açtığı hukuksuz soruşturmalara ve yargı kararlarıyla iptal edilen cezalara ne zaman son verecektir?

• Kocaeli Üniversitesi’nde, YÖK 100/2000 kapsamında doktora araştırması için verilen burslar karşılığında öğrenimlerine devam eden öğrenciler neden araştırma görevlisi gibi çalışmaya zorlanmaktadır? Bu uygulama, insan haklarına aykırı olmasının yanı sıra Anayasaya, 2547 sayılı ve 657 sayılı kanunlara aykırı değil midir? Kocaeli Üniversitesi daha fazla araştırma görevlisi kadro ilanı vermek yerine öğrencileri hukuksuz bir şekilde araştırma görevlisi gibi çalıştırarak neyi amaçlamaktadır? Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bu durumdan haberdar mıdır?

• Kocaeli Üniversitesi, temizlik personellerini köle olarak mı görmektedir?

• Kocaeli Üniversitesi’nde bazı personeller Rektörlükle aynı hafta hatta aynı gün içerisinde randevu alarak görüşebilirken hatta bazı durumlarda birlikte fotoğraflar çektirilip akademik birimlerin whatsapp gruplarına servis edilen fotoğraflar diğer personel üzerinde bir tür tehdit vazifesi görürken Rektörlük kendi özlük haklarıyla ilgili görüşme talep eden onlarca personeline neden yıllardır görüşme randevusu vermemektedir? Kocaeli Üniversitesi’nin bu ayrımcılığa dair bir açıklaması var mıdır?

• Yıllardır doktor, doçent ve profesör unvanını aldıkları halde görev yaptıkları birimlerde kadro ilanı olmadığı için yıllarca alt kadrolarda çalışmak zorunda kalan akademik personelin kadro hakları verilmezken bir gecede üniversite dışından kişilere özel çıkarılan kadrolarla ne amaçlanmaktadır? Bir yandan kişiye özel ilanlar çıkaran Kocaeli Üniversitesi, diğer yandan yıllardır kadro vermediği kaç personeline mahkeme kararıyla kadro ataması yapmak zorunda kalmıştır? Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı herhangi bir işlemin hukuksuz olduğu hatırlatıldığında 'Gitsin mahkemeye versin, kazanır zaten ama biz doğrudan atama yapmayız' şeklinde mesaj yolladığı doğru mudur? Bu açıkça hukuksuz işlemlerin itirafı değil midir? Üniversitenin kaybettiği davalar sonucu ödediği masraflar kamuyu zarara uğratmak değil midir?

• Sadece son 5 yılda yaşanan ve önemli bir kısmı mahkeme kararlarıyla sabit olan bu hukuksuzluklara rağmen Kocaeli Üniversitesi neye dayanarak 'tüm işlemlerinin hukuka uygun olduğunu' iddia etmektedir? Kocaeli Üniversitesi yukarıdaki soruları acilen cevaplamalıdır!

25 Eki 2021 - 10:45 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.073 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

06

Abdurrahman Kahraman - Her devirde bu tarz feveran ve şikayetler olur her idare her yönetici rektör müdür ne derseniz deyin böyle uygulamalar yapar geçmişte de olmuştur gelecekte de olmaya devam edecektir haberde de adı geçen malum sendika geçmişte eski rektörler zamanında bol bol kadro dağıtılırken ve ozaman yetkili sendika oldukları vakit niye sesiz suspustular o zaman niye sesleri çıkmıyordu yoksa dillerini yutmuslardi aceppp nedendiiiiii....

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 26 Ekim 20:55
05

Sabır - Yalan dolan universitesi evet doğrudur gitsin mahkemeye versin kazanır zaten haklarini mahkeme kararıyla alır deniliyor şahidim bana da denildi ama bu söylem iktidar partisinin yani akp nin desteklediği bir söylem danışıklı dövüş yapiyorlar... O yüzden hiç korkulari yok maalesef....

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 25 Ekim 21:51
04

Bilirkişi - Doc.dr. Elif Tatlıdil Yaylacı'yı artık profesör olarak görmek istiyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 21:40
02

Izmitli - seçimden sonra hepsi dönme dolap olacak dönmekten.az kaldı.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 25 Ekim 12:26
01

İzmi̇tli̇ - DOĞRU OLABİLİR SONUÇTA SIRF CB NİN DOKTORU DİYE ATANMIŞ BİR REKTÖR VAR.

Yanıtla . 9Beğen . 3Beğenme 25 Ekim 11:39Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?