Türk Eğitim-Sen’den öğretmenler için Valilik önünde eylem

Türk Eğitim Sen ülke geneli eş zamanlı yaptığı açıklama ilimizde de Kocaeli Valiliği önünde gerçekleştirildi. Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı tarafından yapılan açıklamada “2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır” ifadelerine yer verilirken eylem, halaylarla devam etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Türkiye geneli eş zamanlı olarak  meslek kanunun bir an önce TBMM’ye sevk edilerek yasalaşması veeğitim çalışanlarının ekonomik taleplerini içeren basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli’de de Kocaeli Valiliği önünde gerçekleştirilen açıklamaya Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda sendika üyesi katılım sağladı. Açıklamada, “Haklı dava, güçlü sendika”, “Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız”, “Memurun katili yandaş sendika” şeklinde sloganlar atıldı. Açıklama valilik önünde çekilen halaylarla son buldu.

“BÜYÜK BİR TEZAT İÇERİYOR”

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “TÜİK’in yersen enflasyon oranları aylık yüzde 3.51, yıllık yüzde 21.31. Şu halde bile Ocak ayında yetkili konfederasyon tarafından imzalanan zam oranlarının 2 buçuk katı enflasyon farkı alacağız. Bu bir utançtır. Enflasyon kadar zam sıfır zamdır. Hatta alım gücünün düşmesi ile birlikte eksi zamdır.Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranlarını yüzde 36,2 olarak belirledi. Buna göre vatandaştan alınacak vergi, resim ve harçlar yüzde 36,2 oranında zamlanacak. Bir tarafta memur ve emeklilere yüzde 5+7 zam yapılırken diğer tarafta vergilerin yüzde 36,2 artması büyük bir tezat içeriyor.

“MAAŞLARA 1000 TL SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ”

Vergi öderken yüzde 36,2 zamla karşılaşıyoruz ama cebimize giren para sadece yüzde 5+7 artıyor.  O da resmi olarak yüzde 20’lere dayanmış enflasyon kadar bile değil.  Verirken cimri alırken bonkör olunca çalışanların bir cebine girmeden öbür cebinden fazlasıyla geri alınan zamlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sürekli değer kaybeden memur maaşının da yeniden değerlemeye ihtiyacı var. Bu noktadan bakınca kamu çalışanlarının gelirlerinin erimemesi için makul olan oranın en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,2 olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz, “Nimette de külfette de adalet” diyoruz.  Bu adaletin sağlanması için derhal maaşlara 1000 TL seyyanen zam ve ayrıca yüzde 3 enflasyon zammının üzerine refah payı istiyoruz.

“NEDEN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞU DAHA NET ANLAŞILDI”

Ekonomik koşulların sabit bir maaşla geçinen emek insanlarını derinden sarstığı bu günlerde ek zam zaruri değil hayatidir. Ülke ekonomisinin, yerli üretimin, işsizliğin tek çaresi de budur. Türk Eğitim Sen yaşadığı toprakların insanını tanıyan, dilinden anlayan, sorunlarına bilgiyle olduğu kadar şefkatle yaklaşan özgün bir sivil toplum kuruluşudur.Bundan dolayı diyoruz ki; Emeği ile geçinen memur, emekli ve işçilerin enflasyon ve birincil tüketim malzemeleri karşısında bu duruma gelmemesi için toplu sözleşme görüşmeleri sırasındaki yüzde 3 refah payı ile 1000 TL seyyanen zammın, neden kırmızı çizgimizolduğu bugünlerde daha net anlaşılmıştır.

“TALEBİMİZİ YILLARDIR ORTAYA KOYUYORUZ”

Buradan bu utanca sebep olan çalışanın yanında değil işverenin yanında saf tutanlara karşı tavır bellidir. Tam Meslek Kanunu unutuldu mu diye sorarken23 Kasım 2021 tarihinde çalışmaları tamamlanan Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunulacağını öğrendik.Türk Eğitim-Sen olarak,  mesleğin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda Meslek Kanunu’nu desteklediğimizi ifade etmiştik. Tabi bu desteğimiz, devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacaktır. Öte yandan hazırlıkları tamamlandığı söylenen Meslek Kanunu’nun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz.

“SOMUT BİR ADIM ATILMAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz. Meslek Kanunu’nun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında Bakanlık’tan bir an önce adım atmasını istiyor bir oldu bittinin karşısında duracağımızı ifade ediyoruz.Ayrıca şu hususu da özellikle vurguluyoruz ki; eğitim çalışanları 23 Ekim 2018 tarihinden beri beklemektedir. Söz verildiği halde üç yılı aşkındır Meslek Kanunu ile ilgili somut bir adım atılmamış olması kabul edilemez bir durumdur. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı bu konuda daha fazla gecikme yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda TBMM’deki tüm partilerin katkısını beklediğimizi ifade ediyoruz.

TALEPLERİ SIRALADI

Bu minvalde Meslek Kanunu’nda olmasını talep ettiğimiz hususlar özetle şu şekildedir: Halen öğretmenler kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak üç modelle istihdam edilmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini zedelemektedir. Bu noktada eğitim-öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır, öğretmenlerimiz öğretmen odalarında bölük pörçük edilmemelidir. Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir.

“ZORUNLULUK KALDIRILMALI”

Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan başöğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır. Yazılı sınavla idareci olup, önceki yıllarda görevi bırakan idarecilere de tekraren hak verilmelidir. Yazılı sınav kazanarak atanmış olmak şartıyla atanmış olan okul müdürleri, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında kalmak kaydıyla kadrolu olarak görev yapmalıdır. Okul idarecilerinin de öğretmenlerde olduğu gibi idareci olarak, iller arası tayin istemelerinin sağlanması için düzenlemeler yapılmalıdır.Başarı, üstün başarı belgeleri objektif kriterler belirlenerek uygulamaya geçmelidir. Ek ders ücretleri yüzde 100 artırılarak öğretmelerin rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. Bu oran Destekleme ve Yetiştirme Kurs ücretlerine de aynı oranda yansıtılmalıdır. Tüm Eğitim çalışanlarının vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir.  Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların aylık karşılığı ve isteğe bağlı ek ders ücreti karşılığında derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

“ZORUNLU HİZMET TAZMİNATI ÖDENMELİ”

Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır.Öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrımsız bir şekilde tüm eğitim çalışanlarına verilecek şekilde düzenlenmelidir. 657 sayılı DMK’nınEğitim Çalışanlarını ilgilendiren bütün hükümleri bu kanun içerisinde yer almalı, Eğitim Çalışanlarının her türlü istihdam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemleri Meslek Kanunu içinde yer almalıdır. Anayasa ve DMK’nın iş güvencesi ile hükümleri kanun metninde mutlaka yer almalıdır. Elverişsiz koşulların hâkim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir asgari ücret ile brüt iki asgari ücret arasında Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir. Eğitim Fakültelerinin kontenjanları MEB tarafından belirlenmesi, belirlenen kontenjanlardan mezun olanların MEB tarafından istihdam zorunluluğu kanun kapsamında yer almalıdır.

“MEB AİLE BİRLİĞİNİ SAĞLAMALI”

Anadolu Öğretmen Liselerinin tekrar açılması için düzenleme yapılmalıdır. Öğretmenliğe atananların AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) tabi tutulmaması için düzenleme yapılmalıdır. AKS kaldırılmalıdır.İl ve İlçe milli eğitim müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin seçilmesi, yer değiştirmesi ve atanma usulleri ve illerdeki görev süreleri kanunla düzenlenmelidir.Nöbet ücretleri meslek kanununda düzenlenmeli, tutulan her bir nöbetin ücreti en az 6 saat olmak üzere verilmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmelidir. Öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması büyük bir sorundur. Yetersiz kontenjanlardan dolayı binlerce çocuk ana babasıyla birlikte yaşama, kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” der. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, hem Anayasa gereği hem de insani bir gereklilik olarak aile birliğini sağlamalı ve meslek kanunuyla güvence altına alınmalıdır.

“MESLEK KANUNU’NU DESTEKLİYORUZ”

Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda, öğretmenlerin atama ve nakil düzenlemeleri ile ehliyet ve liyakati esas alan yönetici atama sistemi mutlaka Meslek Kanunu’nda yer almalıdır. Böylelikle sürekli değiştirilen yönetmeliklerle sistemin içinden çıkılamaz duruma getirilmesi engellenmiş olacak, yazılı sınav başarısına göre adalet zemininde yürütülen atama süreçleriyle kişisel inisiyatifler sonlandırılmış olacaktır.Ümit ediyoruz ki, Meslek Kanunu ile birlikte, mesleğimizin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi; Türk Eğitim Sen olarak, mesleğin statüsü sağlam ve yasal bir zemine kavuşturacak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak tedbir ve düzenlemeleri hayata geçirecek olan Meslek Kanunu’nu destekliyoruz. Ancak, mevcut hak ve kazanımlarımızı riske atacak gelişmelere karşı da gereken her türlü hukuki ve demokratik hakkımız kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

08 Ara 2021 - 14:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.485.808 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

02

Kafamdadelidüşünceler - senenin 4 ayı çalış 6 ay yat sonrada zam istiyoruz deyin ayrımcılık istiyoruz deyip sokağa dökülün siz işinizi çok iyi yapıyorsunuz ya 10 numara nasiller yetiştiriyorsunuz ya [ istisnalar kaideyi bozmaz ) bir sizin yetiştirdiğiniz bir iki dönem gençlik sokaklarda tiner çekiyor dönün onlara bakın en düşüğünüz 6 binlira maaş alsın devletin bütün imkanlarından tatillerinden yararlansın asgari ücretle çalışan işçi ne yapacak utanın varsa yüzünüz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 08:26
01

söz - hani öğretmenlik sevda ile özveri ile yapılan meslekti şimdi önceliği paramı aldı

Yanıtla . 0Beğen . 6Beğenme 08 Aralık 15:08
03

Muallim - @söz 01 nolu yoruma cevabı: 1 kilo et olmuş 150 lira. Tabi ki para da artık önemli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 09:02


Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?