Reklamı Kapat

16 Ocak, Kocaeli tarihi için neden önemlidir?

Bugün 16 Ocak…

16 Ocak tarihi, Türk basın tarihinin bir dönüm noktasıdır…

'16 Ocak 1923'; Sevgili Ata'mızın gazetecilerle yapmış olduğu, ilk Basın Toplantısının Yıldönümü.  Başkomutanlık Meydan Savaşı ''Büyük Zafer'le sonuçlanmış, Mudanya'da imzalanan ateşkes antlaşmasıyla tüm Anadolu işgalciden temizleniyor, İstanbul ve Batı Trakya, Lozan'da başlayan ve yeni Türk Devletinin sınırlarının çizildiği görüşmelerin sonucunu bekliyordu.

Ülke bir yandan sevinç içinde çalkalanıyor, bir yandan da, mücadelenin önderliğinin geleceğe yönelik planlarını merak ediyordu.

Sonunda, gazetecilerin beklediği an gelmiş, Mustafa Kemal, İzmit'te bir basın toplantısını kabul etmişti…

Ve ilk kez 16 Ocak 1923'te basın toplantısı için, buluşulacaktı...

HALK FIKRASI (PARTİSİ)

Mustafa Kemal, kurmayı düşündüğü Halk Fırkası'yla ilgili olarak halkın nabzını yoklamak, bu arada toplumda bir deprem etkisi yapacak atılım ve devrimlerin arifesinde, aydınlarla görüşmek istiyordu.

Aynı günlerde, Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'i başından beri kalemleriyle destekleyen, İstanbul'da yayımlanan altı büyük gazetenin başyazarı da gelişmeler konusunda düşüncelerini öğrenmek üzere görüşme talebinde bulunmuşlardı.

İZMİT’TE TARİHİ BULUŞMA

Tevhid-i Efkar'dan Velit Ebüzziya, Vakit'ten Ahmet Emin (Yalman), Akşam'dan Falih Rıfkı Atay, İleri'den Suphi Nuri İleri, İkdam'dan Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ve Tanin'den İsmail Müştak (Mayakon), Adnan Adıvar'ın başkanlığında, İstanbul'dan getirildiler. Aynı kafilede Halide Edip Adıvar ve Kızılay Başkanı Hamit Bey de yer almaktaydı. Bu topluluğa İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu da katıldı.

“HANGİ NOKTALARI ÖĞRENMEK İSTİYORSUNUZ?”

Saat tam 21.30'da Atatürk salona girdi. Hazır bulunanların ayrı ayrı ellerini sıkıp hatırlarını sorduktan sonra masadaki yerini aldı. “Hangi noktaları öğrenmek istiyorsunuz?” diye sordu.
Gazetecilerin Atatürk'e sorduğu sorulardan bazıları şunlardı:
Suphi Nuri Bey, “Barış meselesini, seçim meselesini…”
İsmail Müştak Bey, “İstanbul meselesini…”
Yakup Kadri Bey, “Halk Fırkası hakkındaki değerlendirmesini… TBMM'deki gurupları… İrticanın Meclis'te ne kadar kuvvetli olduğunu…”
Suphi Nuri Bey, “Merkezi hükümetin neresi olacağını…”
Atatürk gazetecilerin bütün bu sorularını not etti. Ancak daha önemli sorular beklediğini göstermek için gazetecilere, “İstanbul'da hilafet ve saltanat meselesi söz konusu oluyor mu?” diye sordu.

ATATÜRK'ÜN TARİHİ AÇIKLAMALARI

Atatürk kendisine sorulan sorulara özetle şu cevapları verdi:
– Dünya Savaşı'na girdikten sonra çok hatalar yapıldı. Savaşı yönetenler tamamen Almanların esiri olmuştur. Memleketin savunmasına yetmeyen kuvvetlerimizi Galiçya'ya, Makedonya'ya, İran ovalarına göndererek “serserilik” etmişlerdir. Bu hataların tek sorumlusu Enver Paşa'dır.
– Milli Mücadele'nin amacı milli bağımsızlık ve milli egemenliktir.
– Lozan Konferansı'nda anlaşmazlıklar devam ediyor. Sevr'den sonra burada da bizi yok etmek istiyorlar.
– Musul bizim için çok kıymetlidir. Birincisi, civarında zengin petrol kaynakları vardır. İkincisi, bunun kadar önemli Kürtlük meselesidir. İngilizler orada bir Kürt hükümeti kurarsa bu düşünce bizim sınırımızdaki Kürtlere de geçer. Musul, bizim için petrol değil, memleket meselesidir.  Ancak Musul için savaşa devam etmek doğru bir karar mıdır?
– Kürtlük adına bir sınır çizmek istersek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek lazımdır. (…) Dolayısıyla başlı başına bir Kürtlük düşünmektense, bizim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince zaten bir tür mahalli muhtariyetler kurulacaktır. (Burada “bir tür mahalli muhtariyetler”le kastettiği, siyasi özerlik değil, 1921 Anayasası'nın 11. Maddesi'yle illere tanınan mahalli işlerde serbestlikti.)
– Pontus meselesi halledilmiş, ülkede asayiş sağlanmıştır.
– Çiftçilere gerekli yardım yapılıyor, yapılacaktır. Alet, edevat, tohum, özellikle hayvan verildi.
– Gelirlerimiz bizi idare diyor. Bütçemizin önemli bir bölümünü eğitime ve ekonomiye ayıracağız.
– Hükümet merkezi, güvenlikli olduğu için Ankara olacaktır.
– Aydınlarımız ülkenin her yanına, özellikle de Ziya Gökalp gibi Doğu'ya; Diyarbakır'a, Van'a, Erzincan'a, Bitlis'e gitmeli, halkı aydınlatmalıdır.
– Bütün Anadolu halkı 8 milyonu geçmez. Osmanlı'nın fetih siyaseti sonunda nüfusumuz azaldı. Yemen'e gidip ölen Anadolu çocuklarının miktarı, zannedersem 1.5 milyondur. Suriye'yi, Irak'ı, Afrika'yı korumak için öldürdüğümüz Türklerin adedini düşünürsek, toplamda milyonlara ulaşır. Nüfusu artırmak için sıhhi ve içtimai önlemler alacağız. Batı Trakya'daki Türkleri Anadolu'ya nakledeceğiz.
– Cehaletle savaşacağız.
– Sadece Ermeniler değil, Keldaniler, Asuriler de yurt istiyorlar. Bunların hepsine yurt vermek gerekirse bize yurt kalmaz.
– Meclis'in kendisi gibi yetkisi de büyük olsun istedim.
– Meclis'te muhalifler İkinci Grup adlı bir grup kurdular.
– İslam tarihinde tüm İslam dünyasını bir noktadan idare eden bir halifelik makamı olmamıştır. Hilafet, milletimize bir baş belasıdır. Osmanlı padişahlığı halifeliği almadan önce Osmanlı en parlak dönemini yaşamıştır. Hilafeti kaldıracağız.
– Hiç kimse hükümetin düşündüğü gibi düşünmek zorunda değildir.
– Mili irade devredilemez. Hakimiyeti vermek için milli iradenin felç olmasını kabul etmek gerekir. Bundan dolayı bir millet, hakimiyetini veremez.
– Taassup (bağnazlık) cehalete dayanır. Taassubu olan cahildir. İlim eninde sonunda cehaleti yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır.
– Hükümet dinsizdir demek, halka, hükümete hücum edin demektir. “Maddi” demeli, “cismani” demeli ve bu kelimeler varken “ladini” (dinsiz) dememeli.
– Millet hakimiyetini Meclis vasıtasıyla uygulamaktan daha iyi bir çare yoktur. Kanun Meclis'ten çıkar.  İki Meclis olmaz. Millet en doğru, bir Meclis'le temsil edilir.
– Gayrimüslimler asker de mebus da olabilirler.
– Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağım. Partinin programı, bütün milletin refah ve saadetini sağlamaya yönelik olacaktır.
– Kendimi düşünseydim, Milli Mücadele'den sonra hoşuma giden bir yerde otururdum.
– Biz gerçek bir devrim (inkılap) yaptık ve devrimimizi devam ettiriyoruz. Fransız Devrimi, 100 sene devam etmiştir. 3 senede esaslı bir devrimin son bulacağını zannetmek hata olur. Gelecek bizimdir. Herkesi memnun etmeye çalışarak amacımıza ulaşamayız. İdare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamaz.
– Devrim kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe ve kafalarımızdaki cereyanı boğmadıkça başladığımız yenilikçi devrim bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de hep böyle olacaktır.
– Meclis'i yenileyeceğiz.
– Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesine itiraz edenler var. Fakat eninde sonunda olacaktır… Bizde her yerden fazla mutaassıp var.
– Kuvvetli dış politika, kuvvetli iç politikaya dayanır. Biz yalnız kendi varlığımıza dayanarak yürümek istiyoruz. Ne Doğu'ya ne Batı'ya “rapt-ı kalp” edemeyiz. (Alıntı- yazar: Sinan Meydan)

ATATÜRK VE İLK BASIN TOPLANTISI

Yukarıda Atatürk’ün basın toplantısıyla ilgili bilgileri okudunuz…

Konuyu özetlersek;

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi destekleyen 6 büyük gazetenin başyazarı ile yaptığı 5,5 saatlik ilk basın toplantısı 16 Ocak 1923’te İzmit’te yapıldı… Bu toplantı, Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısıdır… Bu basın toplantısı gelecekteki Cumhuriyet rejiminin fikrî temelini oluşturmaktadır.

Mustafa Kemal, yapacağı yurt gezisiyle halkın nabzını yoklayacak, toplumda bir deprem etkisi yapacak atılım ve devrimlerle ilgili olarak da aydınlarla görüşecekti.

YANDAŞ, CANDAŞ, YOLDAŞ

 MEDYALAR TÜREDİ…

Atatürk’ün BASINA VE GAZETECİLERE verdiği değeri yukarıdaki toplantıdan anlayabilirsiniz…

Ama günümüzde, basına büyük baskı var…

Yandaş, Candaş, Yoldaş medyalar türedi…

Gazeteciler işten çıkartılıyor…

Gazetecilere telefon edilip haber değiştiriliyor…

Gazetelere baskın yapılıp gazeteciler gözaltına alınıyor…

Gazeteciler hapse atılıyor…

Türkiye 190 ülke arasında basın özgürlüğünde 138.sırada…

Sanırım bu sıralama her şeyi gösteriyor…

ATATÜRK’ÜN BASINLA İLGİLİ ÖNEMLİ SÖZLERİ

-“Basın, milletin müşterek sesidir. ...

-“Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”

-“Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem.

-“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır”

-“Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır”

-“Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz”

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

F.a - kaleminize sağlık sayın yazar. tüm gazeteler bugünün basın için çok önemli olduğunu yazıyor. GAZİ PAŞAMIZDAN yüzeysel olarak bahsediyor ancak neden bu kadar önemli olduğundan yada 16 Ocakta ne olduğundan, neler hakkında konuşulduğundan detaylıca bahsetmiyordu. sayenizde ATAMIZ' ın hayatından bilmediğim bir şeyi daha öğrenmiş bulunmaktayım. teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 11:14

KONGRE İLANI

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan Kongresi 27.08.2020 Perşembe günü saat:13.00’da Kocaeli fuar alanı Ay Işığı Düğün Salonu İzmit/KOCAELİ...

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Anket Muharrem İnce parti kursun mu?