Deva Partisi’nden 19 yenilikçi vaat!

AKP’nin iki kurmayı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi…

Ali Babacan da Deva Partisi kurdu…

Her iki partinin neler yapabileceğini zaman gösterecek…

Her iki partinin TBMM’de grup kurabilmeleri için 20’şer milletvekiline ihtiyaç var…

CHP, iki partiye de milletvekili vermeye hazır gibi…

Tıpkı geçmişte İYİ Parti’ye verdiği gibi…

**

Bugünkü yazımı Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi’ne ayırmak istiyorum…  Deva Partisi’nin dijital dönüşüm ve teknoloji alanındaki politika önerileri açıklandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ve genç girişimcilerin geniş katılımı ile gerçekleştirilen bir canlı video toplantısındaki önerilerden de yararlanarak belirlenen 19 vaat, genel ilkeler, dijital kamu, girişimcilik ve dijital eğitim başlıklarını içeriyor. Politika önerileri 19 Mayıs’tan ilham alınarak hazırlanmış…

**

Açıklamada  “19 Mayıs yalnızca nostaljik bir anma olmamalı. Cumhuriyet için yapılmış en büyük atılım Atatürk’ün Samsun’a attığı o ilk adımdır. Bu adım ülkemizin yarına yürüyüşüne bugün de ilham vermeli. Biz de 19 Mayıs ruhunu bugünün ihtiyaçları ile birleştirip dijital dönüşüm atılımlarını gerçekleştireceğiz. Onlarca kişinin katkısıyla, yoğun bir çalışmayla belirlediğimiz 19 politika önerisi yarın için vizyonumuzu ortaya koyuyor.” Denildi…

 

DÖRT BAŞLIKTA DİJİTAL ATILIM VAATLERİ

Deva Partisi’nin dijital dönüşüm ve teknoloji alanındaki politika önerileri 4 ana başlıkta toplanıyor

A- GENEL İLKELER

Teknolojide Özgürlük Atılımı
Teknoloji düzenlemelerinde temel hak ve özgürlükleri, etik değerleri ve tüm paydaşların yararını esas alacağız. Geniş toplumsal istişareden, dünyayla koordinasyondan ve yerli girişimcimizin önünü açmaktan şaşmayacağız.

Rant Yerine Girişimcilik Atılımı
Kolaycı rantın kapısını kapatacak, alın teri ve akıl teri ile kazancın önünü açacağız. Paranın ölü yatırımlara değil, start-up'lara akmasını sağlayan bir ekonomi kuracağız.
Yeni Teknoloji Geliştirme Atılımı
Teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştirip dünya çapında iş yapan bir ülke olacağız. Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve blok zincir gibi alanlarda sadece dünyanın ayak izlerini takip etmeyeceğiz, sıçrama modeliyle teknolojideki en gelişmiş seviyeyi hedefleyeceğiz.
Evrensel Kalitede Üniversiteler Atılımı
Dünyada ilk 100’e girebilecek üniversitelerimizin önünü açmak için gerekli kadro, öğrenci ve alt yapı düzenlemelerini yapacağız. En yeni teknolojilerde hızlıca yol almak için eğitimin her kademesinde yeni bölümler kuracağız.
Teknolojide Dünya ile Entegrasyon Atılımı
Silikon Vadisine Teknoloji Büyükelçisi atayacağız Yenilikçi firmalarla yakın bağlar kuracak ve ülkemize yatırım yapmalarını sağlayacağız. G20, Birleşmiş Milletler, OECD gibi küresel platformlarda dijital politikaların belirlenmesine katkı veren ülke olacağız. Avrupa Birliği müzakerelerinde ‘Tek Dijital Pazar’ konusunu önceliklendirecek ve katma değerli ihracatın önünü açacağız.


B- DİJİTAL KAMU YÖNETİMİ

Kamuda Şeffaflık Atılımı
Dijital anket ve geri bildirim platformu kurarak vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alacak, gerçek anlamda katılımcı demokrasiyi oluşturacağız. Kamu alımlarında, ihale şartnamelerine ve önemli sözleşmelere internet üzerinden erişimi sağlayacak, ihaleleri online yayınlayacağız. Kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği tesis edeceğiz.
Lüzumsuz Bürokrasi ile Dijital Mücadele Atılımı
Her vatandaşımızın elektronik imzaya kolayca erişmesini ve sistemi rahatça kullanmasını sağlayacağız. Böylece kamu işlemlerini ıslak imzasız, mühürsüz ve kâğıtsız hale getireceğiz. Tapu, noter, ipotek ve ekspertiz verilerini blok zincire taşıyacağız. Kredi işlem süreleri kısalacak, anlaşmazlıklar ve davalar azalacak.
Tele-Sağlık Atılımı
Teknolojiyi kullanarak uzaktan sağlanan tıbbi hizmetlerin kapsamını genişletecek, sağlığı vatandaşın ayağına götüreceğiz. Aile hekimlerinin bu sistemi aktif olarak kullanmasıyla hizmet kalitesi artacak ve hazine tasarruf edecek.
Finansal Teknoloji Atılımı
Dijital-TL mevzuatını çıkaracak ve yerli girişimlerimizin oluşturduğu çözümlerle kullanıma sokacağız. Dijital-TL’yi ilk olarak kamu ödeme ve alacaklarında kullanacağız. Aşırı regülasyondan boğulan finansal teknoloji şirketlerinin kısıtlarını kaldıracak, mevcut şirketler ve yeni girişimler arasında fırsat eşitliğini sağlayacağız. Alternatif ödeme sistemlerinin, kitle fonlamasının ve dijital kredi kanallarının önünü açacağız.
Yapay Zekâ Atılımı
Kamunun ve şirketlerimizin yapay zekâ uygulamalarını teşvik edeceğiz. Mevcut sektörlerimizdeki dijital dönüşüme sürücüsüz araç, akıllı ev ve giyilebilir teknoloji ile destek vereceğiz. Ulusal yapay zekâ etik çerçevesini belirleyecek ve dünyadaki standart belirleme çalışmalara katkı sağlayacağız. Türkçemizin dijital işlenmesi için gerekli kaynağı ayıracağız.

C- GİRİŞİMCİLİK

 Girişimcilik Atılımı
 “Start-up kanunu” çıkaracağız. Böylece hızlı büyüyen şirketlerin hukuki statüsünü, mali yükümlülüklerini ve teşviklerini gerçekçi bir çerçeveye oturtacağız. Erken aşama girişimcilerimize kamu alımlarında öncelik vereceğiz. Özel sektörün yeni girişimlerden ürün veya hizmet almasını cazip hale getireceğiz. Elini taşın altına koyan özel sektör oyuncuları ile kamunun eş-finansman yapmasını teşvik edeceğiz.
Girişimciye Tek Duraktan Etkin Destek Atılımı
Girişimcilerimizin izin, ruhsat, teşvik ve eğitim programları gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek bir merkezi birim kuracağız. Girişimcilik alanında kamudaki yetki karmaşasını kaldıracak ve yalın bir yapıya geçeceğiz. Teknopark ve ARGE merkezi teşviklerini mekanla sınırlamayacak, tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.
Bulut Mutfakla Kadın Girişimciye Destek Atılımı
Yerel yönetimlerle birlikte online sipariş ve mobil dağıtıma entegre edilmiş büyük ‘bulut mutfaklar’ kuracağız. Kadın girişimcileri başta girişimcilerimiz, yüksek sabit yatırıma veya yüklü kiralara katlanmadan kendi işletmelerini açabilecekler.
Açık İnovasyon Atılımı
Kamuda açık inovasyonu benimseyeceğiz. Girişimciler e-devlet koduna bağlanıp uygulama geliştirebilecekler, vatandaşa hizmet verebilecekler. Kamunun elindeki sağlık, trafik, meteoroloji gibi verileri kişisel verilerin mahremiyeti çerçevesinde yerli girişimcilerin kullanımına açacak ve büyük veri alanında ilerlemelerini sağlayacağız.
İnternete ve Dijital Cihazlara Erişim Atılımı
İnternet erişimi ve bilgisayar, tablet, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki aşırı vergileri indireceğiz. Yerel yönetimler ve sektör oyuncularıyla birlikte çalışarak her evin geniş bant internet hizmetine kavuşmasını sağlayacağız.


D- DİJİTAL EĞİTİM

Ücretsiz İnternet Atılımı
Gençlere ve erken aşama girişimcilere interneti ücretsiz yapacağız.
Eğitimde Teknoloji Atılımı
Her öğrencimiz ve öğretmenimizin eğitim teknolojisini ücretsiz ve etkin kullanabilmesini sağlayacağız. Bu konuyu ekipman, yazılım, geniş bant internet bağlantısı ve kolay kullanım kılavuzlarını içeren kapsamlı bir perspektifle ele alacağız. Tüm okulları en iyi teknolojik altyapıya kavuşturacağız.
Yeni Dünyaya Uygun Yetkinlikler Atılımı
Liseyi bitiren her gencin algoritma öğrenmesini ve kodlama bilmesini sağlayacağız. Önce öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin, daha sonra da yaşam boyu eğitim anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın dijital okuryazarlığını artıracağız.
Dijital Müfredat Atılımı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat içeriklerini dijitalleştirecek ve internete koyacağız. Dijital müfredatımızı ülkemizin her yeri ve milletimizin her kesimi için ulaşabilir kılarak fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin online dersler için içerik hazırlamasına ve derse katılmasına imkan vereceğiz. Ders içeriklerini farklı dillere çevirerek başka ülkelere ihraç edeceğiz.
**

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Deva Partisi’nin 19 vaadini yukarıda okudunuz…

Güzel vaatler…

Bu vaatleri uygulaması için öncelikle iktidar olması lazım…

Parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’dan beklenti yüksek…

Bakalım bu beklentileri karşılaşabilecekler mi?

Bunu da zaman gösterecek…

KORONAVİRÜS testi yapabilirsiniz!

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla, işletmeler de kapılarını izin verildiği ölçüde açıyor. Öte yandan, hem işverenler, hem de çalışanlar, COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğini tam olarak bilmiyor. Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor. Bu noktada, kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu oluyor.

**

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, “Antikor testi ile kişinin Koronavirüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkündür. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar, özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır. Hastalığı belirtisiz geçirenler, belirtili geçirenlerden daha fazladır.Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir” dedi. Yani, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı yukarıdaki yöntemle test edebilirsiniz…

Kocaeli’de araç sayısı!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Türkiye’de Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,1'ini otomobil, % 16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, % 8,2'sini traktör, % 3,6'sını kamyon, % 2,1'ini minibüs, % 0,9'unu otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 403 209 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 239 490 otomobil, 8 813 Minibüs, 6 968 Otobüs, 75 319 Kamyonet, 23 106 Kamyon, 30 314 Motosiklet, 17 968 Traktör, 1 231 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden şu anda Kocaeli trafiğinde sorun yok… Korana sonrası yine trafik sorunuyla baş başa kalacağız… Korana belasından kurtulalım da, trafiğe razıyız…

Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı MUTSUZ

Ajans Press’in, Leadership IQ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uzaktan çalışan kesimin motivasyonu hakkındaki gerçekleri oraya çıkardı. Böylelikle pandemi sürecinde evden çalışanların yüzde 26’sının mutsuz olduğu ortaya çıkarken, yine de yüzde yüz oranında çaba göstermeye odaklandıkları saptandı. Araştırma 11 bin 308 kişiyi baz alırken, çalışanların işini sahiplenmesindeki en büyük etkenin yöneticileri tarafından takdir edilmesi olduğu kaydedildi.

TARİH 21 MAYIS 2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.

Günün sözü

Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutluluğun tam zevkini çıkarmak için onu paylaşacağınız birinin olması gerekir. (Mark Twain)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

03

Köfte - Branda gibi oy pusulasına iki yenisi daha eklendi. Hiçbirinin topluma faydası yok, gençlik kolları da cabası. Siyasetle değil, üretimle yürünür. İki sene sonra ses sistemine bağlı mikrofona bağırarak bunu kanıtlayacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 17:44
02

PAŞALI - YENİ DÜNYA DÜZENİ DENİLEN TAM ANLAMI İSE ÜST AKIL DENEN SİYONİSTLERE TESLİMİYETİ ŞİMDİDEN KABUL EDİYORLAR BU MESAJLAR MİLLETE DEĞİL ÜST AKIL DENEN SİYONİSTLERE ERKENDEN TESLİMİYETTİR BUNUN ANLAMI SEÇİME DAHA VAR BU KAFAYLA ÇIKARLARSA MİLLETİN ÖNÜNE ALACAKLARI OY BELLİDİR EN ÇOK YÜZDE 2

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 01:48

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?