AKP’li Büyükakın’ı takdir edenler CHP’li Hürriyet’i de takdir etmeli!  

İzmit Belediye eski Başkanı Nevzat Doğan, Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek istedi…

Projeler hazırlandı…

Müteahhit bulundu…

Mahallede kentsel dönüşümle ilgili vatandaşla anlaşma sağlandı…

Ama, proje yarım yamalak devam etti…

Doğan, belki de kaldıramayacağı büyük bir yükün altına girdi…  

**

31 Mart 209’da yerel seçimler yapıldı…

Nevzat Doğan, İzmit’e aday olmadı…

AKP, Sibel Gönül’ü aday gösterdi…

CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazandı….

Hürriyet, seçimi kazanınca Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesini inceledi…

Öyle anlaşmalar yapılmış ki, İzmit Belediyesi’nin bu yükü kaldıramayacağına karar verdi… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçti…

CEDİT MAHALLESİ’NDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Size öncelikle belediyenin sitesinde yer alan Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi vermek istiyorum…  Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Kocaeli İl Merkezinin kuzeybatısında İstanbul-Ankara D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun arasında yer almaktadır. Alanın güneyinde Turan Güneş Caddesi, batısında Topçular Sokağı, doğusunda Gazanfer Bilge Bulvarı, kuzeyinde ise Akçakent, Erenler-Cedit ve Umutkent toplu konutları yer almaktadır. Cedit Proje alanı, içinden dereyatağı geçen, oldukça eğimli, heyelan riski taşıyan, çarpık kentleşmenin olduğu 126 221 m2’lik bir alandır.

*

Cedit Mahallesi riskli alan saha çalışması mevcut durum analizine göre 1 ilkokul, 1 cami, 14 ticaret, 4 konut+ticaret, 484 konut, 1 garaj yapısı vardır. % 95.7’lik bir oranla alanda en çok var olan fonksiyon konuttur. Yapılan tespitlere göre; 1 katlı 140, 2 katlı 175, 3 katlı 108, 4 katlı 54, 5 katlı 22, 6 katlı 7 yapı olmak üzere toplam 506 yapı bulunmaktadır.

HEDEF, AMAÇ VE KRİTERLER

Amaç; ilgili kanun kapsamında, planlama alanında bulunan yapı kalitesi çok kötü olan yapıların dönüştürülmesi ile fen ve sanat norm ve standartlarına uygun güvenli yaşam mekânları oluşturularak, kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmak.

Hedef; bölgenin imajının iyileştirilmesi, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğunun yenilenerek bölgeye yeşil alan, sosyal donatı alanı, altyapı ve ulaşım sistemleriyle yaşanabilir standartlarda değer katılması, bölgenin sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kent parçası haline getirilmesi, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alarak kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek bir alan oluşturulması, bölge halkıyla ortak hareket edilerek kabullenilen bir proje yapılması, proje alanı içinde Yeşil Koridorlar oluşturulması ve bölgenin kent içi konum avantajlarının kullanılmasını sağlamaktır.

Kriterlerimiz;

•      Öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”,

•      Maliklerle anlaşma,

•      Konut alanları, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, altyapı ve ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak planlanması,

•      İnsan odaklı olması,

•      Mekânsal dönüşüm yanında, sosyal – ekonomik – kültürel özellikleri de içeren projeler üretilmesi,

•      Kent odaklı ve sosyal alan kullanımlarını destekleyici projeler oluşturulması,

•      Bütüncül planların stratejilerine uygun hareket edilmesi,

•      Çok bileşenli kurgulanması,

•      Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu yararı temelinde şeffaf, dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde katılımcı planlama anlayışıyla yönetilmesidir.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,6 ha’lık alan, Belediyemizin talepte bulunmasının ardından, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilmiş ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu alanda yapılacak uygulamaya yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin 29.07.2015 tarih ve 6880 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur’u ile İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

ETÜT RAPORLARI

10.05.2016 tarihinde başlatılan Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, Nazım ve Uygulama İmar Planı Taslakları, Kentsel Tasarım Ön Projesi ve Mimari Avan Projeler, Matematiksel ve Finansal Model ile Dönüşüm Strateji Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Hazırlanan imar planları ilgili kanun gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış ve askı sürecinde gelen itirazların değerlendirme süreci tamamlanmış olup söz konusu imar planları kesinleşmiştir. Kentsel Tasarım Projesi (Kesin Proje) ve Maket hazırlanmış olup onay için Bakanlığa sunulmuştur. 13/03/2018 tarihi itibari ile Uzlaşma Görüşmeleri başlayacaktır.

NELER YAPILDI?

İrtibat Büromuz 14.05.2016 tarihinde açılmıştır. Burada hak sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak proje ve proje süreci hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Alanın 6 zone’a ayrılarak yapılan anket çalışmalarında hak sahiplerine hane halkı, gelir-yatırım, mahalle sosyal yaşam, kentsel dönüşüm hakkında sorular sorularak sosyal yapı ve mevcut durum analizi yapılmış olup alan ile ilgili sorunlar ve talepler tespit edilmiştir.

YERİNDE İNCELEME

Onay için çalışmaları devam eden proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden yetkililer ile Belediyemiz yetkilileri tarafından 31.03.2017 tarihinde Cedit Mahallesi’nde arazi incelemeleri yapılmıştır. 20.09.2017 tarihinde İzmit Belediyesi Meclis Salonunda “Riskli Alan” ilanından itibaren devam eden süreç ve tamamlanan çalışmalar hakkında hak sahiplerine bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

BELEDİYE BU YÜKÜ KALDIRAMAZDI

Sevgili okurlar

Size yukarıda Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdim…

31 Mart’ta seçimleri kazanan CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit Mahallesi’ndeki projeyi görünce, belediyenin bu yükü kaldıramayacağını kanaat getirdi…

Zira, zaten 250 milyon lire bir borçla belediyeyi aldı.

Hürriyet, kentsel dönüşümle ilgili kredi çekilmesi için Meclis’ten yetki istedi…

Ama AKP’li meclis üyeleri buna karşı çıktı…

Hürriyet, projenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini söyledi…

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buna yanaşmadı…

BAKANLIĞA DEVRETTİ

Hürriyet, eski dönemden gelen bu yükü omuzlarından atmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde görüşmeler yaptı…

Bu görüşmelerde ısrarcı olunca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bayram öncesinde Ankara’da toplantı yaptı…

Hürriyet, projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devretmeyi başardı…

Yani bundan sonra TOKİ, Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ile ilgilenecek…

GEBZE-DARICA METRO

Değerli okurlar…

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve geldikten sonra maliyeti 5 milyar lirayı bulan Gebze-Darıca metro projesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devretti… Zira, Büyükşehir’in bu projeyi yapmaya gücü yetmezdi… Bu projeye devam etseydi, Kocaeli’ye hizmet yapamazdı…

BÜYÜKAKIN’I ÖVDÜLER

AKP’ye yakın gazeteler, gazeteciler, internet siteleri bu devriden dolayı AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a büyük övgüler düzdüler…

“Helal olsun Büyükakın’a” dediler,

“Büyükşehir büyük bir yükten kurtuldu” dediler… 

“Büyükşehir’in 5 milyar lirası kasada kaldı” dediler…

HÜRRİYET’İ ELEŞTİRDİLER

Gebze-Darıca metro projesini Bakanlığa devrettiği için Büyükakın’ı yere göğe sığdıramayanlar,  CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesini Bakanlığa devretmesini, bir başarısızlık olarak nitelendirdiler…

“İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, PROJEYİ BECEREMEDİĞİ İÇİN BAKANLIĞI DEVRETTİ” dediler…

Tamam da bunu diyorsanız, o zaman “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN PROJEYİ BECEREMEDİĞİ İÇİN BAKANLIĞA DEVRETTİ” de demeliydiniz…

Büyükakın, Gebze-Darıca Metro projesini Bakanlığa devretmesi ne kadar doğru ise, Hürriyet’in Cedit’teki kentsel dönüşüm projesini Bakanlığa devretmesi de o kadar doğrudur…

CEDİT’TE TOP TOKİ’DE

AKP’li Büyükakın projeyi Bakanlığa devretti diye övenler,  CHP’li Hürriyet’in projeyi devretmesini de övmelidir…

Yıllardır kangren hale gelen Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sorununu hallettiği için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i kutluyoruz…

Top bundan sonra TOKİ’de…

TOKİ, mevcut projenin son halini inceleyecek ve gerekli çalışmayı yapacak…

Alınan yeni karar İzmit Belediyesi’ne ve Cedit Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun…

*****************************************************************************************************************

27 MAYIS İHTİLALI

Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Milli Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı.

Cumhuriyet döneminin ilk askeri darbesi 27 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti (DP) hükümetine karşı gerçekleşmiş, ardında görülen davalarda dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiştir.

**************************************************************************************************

Ülkelerin dünya çapındaki hastane oranları belli oldu

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin dünya çapındaki hastane oranları belli oldu. Araştırma bu yıl açıklansa da 2017 yılı verilerini kapsarken, Türkiye’nin dünya çapındaki hastane oranı milyon başına 18,9 olurken 24’üncü sıraya yerleştiği görüldü. İlk sırada yer alan ülke ise 75,55 hastane ile Güney Kore olurken, onu ikinci sırada 66,39 hastane ile Japonya, milyon başına 55,89 hastane ile de Avustralya’nın takip ettiği kaydedildi. Sıralamada yer alan diğer ülkelerden bazıları ise, Fransa (45,55), Finlandiya (44,84), Almanya (37,31), Meksika (37,05), Yeni Zelanda (33,79) oldu.Araştırma hastanelerin milyon kişi başına düşen oranlarını yansıtırken, son sıraya 9,76 hastane ile İsrail’in yerleştiği saptandı.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

04

hl - chp belediyeleri neyi yapabiliyorki örnek istanbul da hastane yolunu bile asfaltlayamayan zihniyet....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 16:44
03

atilla dönmez - arkadaşlar bazı şeyleri görmek için kör olmak lağzım ortada bi cenaze var fatma kaplan hürriyet cenazeyi yıkayıp defnedemedi Tahir BAŞKAN projeyi aldı ankaraya bakan murat kuruma götürdü cenazeyi defnetti büyük başkan KOCAELİNİN menfaatleri için elinden geleni yapıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 27 Mayıs 05:30
01

İlyas Dereci - Kentsel dönüşüm Tavşantepe mahallesi kireç ocaklarında yapılmalıydı.Orada başlamış bir proje zaten vardı ve yarım bırakıldı.Romanların oturduğu yer tam bir keşmekeş bölge.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 01:02

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?