Reklamı Kapat

Erhan Coşan, 5 yıl önce 5 yıl sonra…

Sevgili okurlarım, kentimizde çok garip şeyler oluyor.

Akıllara durgunluk verecek şeyler…

Ve alçakgönüllülüğü bir tarafa bırakıp söyleyeyim, elinizde tuttuğunuz şu gazete olmasa, olup bitenlerden ve dönen dolaplardan kimse haber alamayacak.

İyi ki, KOCAELİ Gazetesi var.

İyi ki, KOCAELİ Gazetesi 46 yıldır bu kentin, gözü, kulağı ve vicdanı olmayı sürdürüyor.

Böyle bir gazetenin kurucusu olmak ve böyle bir gazetede yazmak da bana gurur veriyor.

                                               ******

“KENTKONUT- Haldız İnşaat” konusunu yazmaya bugün de devam ediyorum.

Öyle gerekiyor…

Yazacak o kadar çok şey var ki, güne başlarken “Acaba bugün hangisini yazsam” diye değerlendirme yapıyorum.

Bu arada belirteyim…

Biz İzmit’te yarım bırakılan “KENTKONUT TUANA 3 Evleri” projesini yazarken, baktım İstanbul’dan feryatlar yükselmeye başladı.

1080 konutluk Fikirtepe Transform Projesi’nden…

Mail atıyorlar, diyorlar ki, “Sizin yazdıklarınızı bizler de burada aynen yaşıyoruz. Ne yazık ki, sorunumuzla kimse ilgilenmiyor. Ne olur buradaki projeyi de yazın…”

Anladığım kadarıyla, Haldız İnşaat İstanbul’daki projeyi de tıpkı İzmit’teki proje gibi yarım bırakmış.

Haber müdürümüz bilgi ve belge toplamaya başladı, sıra gelirse Fikirtepe’yi de yazacağız.

Konumuza dönelim

Bugünkü konumuz, Erhan Coşan…

KENTKONUT Genel Müdürlüğü’ne 8 gün önce atanan isim…

Ona teklif ettiler, buna teklif ettiler, kimse “ateşe dokunmak” istemedi, sonunda “olmaması gereken” bir ismi, Erhan Coşan’ı genel müdürlük koltuğuna oturttular.

Neden “olmaması gereken” diye yazdım?

Okumaya devam edin, nedenini anlarsınız.

Bir cümleyle ipucu vereyim, Erhan Coşan’ın KENTKONUT’taki sicilinde “hapis cezası” var.

Hem de “görevi kötüye kullanmak” suçundan!

Kendisi gibi görevi kötüye kullanan 6 arkadaşıyla birlikte 1 yıl 8 ay hapis cezası almış.

Peki, Coşan, KENTKONUT’taki daha önceki görevini neden kötüye kullanmış?

Ne yapmış da bu cezayı almış?

Birazdan ayrıntılarıyla yazacağım, bir ihale devir işleminde, ihale devrinin usule uygun olmadığını bildiği halde, ihale devri için verilen teminat mektubunu irat kaydetmemiş.

Ve ne tesadüf ki, ihale devrinde söz konusu olan bu teminat mektubu Haldız İnşaat’ın sahibi Macit Haldız’ın…

Yani teminat mektubunu irat kaydetmeyerek bir yerde Macit Haldız’ı kurtarmış.

Bugünlerde yine Haldız İnşaat’ın KENTKONUT’la bir anlaşmazlığı var…

“TUANA 3 Evleri” projesini yarım bıraktığından Haldız İnşaat’ın teminat mektubunun irat kaydedilmesi söz konusu…

Ve tam böyle bir dönemde Erhan Coşan, KENTKONUT Genel Müdürlüğü koltuğuna oturtuldu.

Bu bir tesadüf mü?

Yoksa Erhan Coşan’a 5 yıl sonra bir kez daha “Macit Haldız’ı kurtarma” görevi mi verildi?

O “ihale devir” olayını bir hatırlayalım mı?

Derin bir olay, bu nedenle sizi biraz gerilere götüreceğim.

Tarih, 28 Şubat 2011… 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait KENTKONUT, Yıldız Konutları Projesi’ni ihale ediyor. 

İhaleye en düşük teklifi 74 milyon 200 bin lira ile HALDIZ İnşaat veriyor ve ihaleyi alıyor. 

Ancak Ankara firması ORAKA İnşaat, HALDIZ İnşaat’ın teklifinin “aşırı düşük” olduğunu ileri sürerek Kamu İhale Kurumu’na itirazda bulunuyor. 

Kısa adı KİK olan Kamu İhale Kurumu, ORAKA İnşaat’ı haklı buluyor, ihaleyi HALDIZ İnşaat’tan alarak 88 milyon 865 bin lira teklif veren ORAKA İnşaat’a veriyor. 

Şimdi gelelim esas püf noktasına… 

İhaleyi alan ORAKA İnşaat, KENTKONUT’la sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Yıldız Konutları’nın inşaat işini HALDIZ İnşaat’a devrediyor. 

Hem de kendi teklif ettiği 88 milyon 865 bin lira üzerinden! 

Böylece Macit Haldız’a fazladan 14 milyon 665 lira ödeme yapılmasının yolu açılmış oluyor. 

İşte bütün bu işlemler yapılırken, şikâyet üzerine ORAKA İnşaat’ın sahibi teknik takibe alınıyor ve ihaleyi “anlaşmalı olarak” HALDIZ İnşaat’a devrettiği ortaya çıkıyor. 

Savcılık olaya el koyuyor, HALDIZ İnşaat’ın sahibi Macit Haldız, ORAKA İnşaat’ın sahibi Halil Tuncay Altunsu, her iki şirketin bazı çalışanları ile KENTKONUT yöneticileri polis tarafından gözaltına alınıyor. 

Gözaltına alınanlar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanıyorlar. 

Sonunda gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan 19 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Memük tarafından iddianame hazırlanıyor ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılıyor. 

İddianameye “teknik takip” belgeleri de ekleniyor… 

İddianamede şu suçlar isnat ediliyor: 

*Ticarete hile karıştırma. 

*İhaleye fesat karıştırma. 

*Görevi kötüye kullanma. 

*Resmi belgede sahtecilik. 

19 sanık arasında kimler vardı?

Tek tek isimlerini vermeyeceğim.

Bugünkü konumuz değil…

Şu kadarını yazayım, ihaleyi devir alan Macit Haldız vardı, ihaleyi devir eden Oraka İnşaat’ın sahibi Halil Tuncay Altunsu da vardı.

Bazı KENTKONUT yöneticileri ve çalışanları da sanıklar arasındaydı.

 Yargılama 18 Eylül 2013’te başladı, 10 Aralık 2015’te sona erdi.

12 sanık beraat etti, 7 sanık 1’er yıl 8’er ay hapis cezası aldı.

Hapis cezası alan KENTKONUT çalışanlarından biri de Erhan Coşan’dı.

İhale devrinin usule uygun olmadığını bildikleri halde, teminat mektubunu irat kaydetmeyen 7 kişiden biriydi.

Böylece görevlerini kötüye kullanmışlardı.

Mahkeme kararı ne diyor?

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararının 15. Maddesi’nde aynen şu ifadeler kullanılıyor:   

15- Sanıklar Kadir Kandemir, Ali Alp Arslan, ERHAN COŞAN, Fatih  Yürük, Hayati Yılmaz Dursun Reyhan ve Çiğdem Yılmaz'ın   hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri yapılan yargılama sonunda sabit görüldüğünden eylemlerine uyan TCK'nın 155/2'inci maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, eylemin ağırlığı dikkate alınarak takdiren ve teşdiden iki yıl müddetle hapis ve altmış gün adli para cezasıyla cezalandırılmalarına… Sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirim nedeni olarak kabul edildiğinden TCK'nın 62/1 maddesi gereğince hükmolunan cezanın takdiren 1/6 onarında indirilmesine ve bir yıl sekiz ay müddetle hapis cezasıyla elli gün adli para cezasıyla cezalandırılmalarına… Sanıkların ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek TCK'nın 52/2

maddesine göre adli para cezalarının günlüğü takdiren 20.-TL üzerinden 1000-TL adli para

cezasına çevrilmesine ve sanıkların sonuç olarak BİR YIL SEKİZ AY MÜDDETLE HAPİS

VE 1000 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA…

TCK’ nun 52/4. maddesi uyarınca, sanıkların sosyal ve ekonomik durumları ile

4 eşit taksitte kendilerinden alınmasına, taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin ihtarına…

Özgürlüğü bağlayıcı cezanın sonucu olarak sanıkların TCK.nın 53/1-a,c, d, e

bentlerinde sayılan hakları ile aynı maddenin c bendinde yazılı kendi alt soyu dışındaki kişilere

yönelik velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haklarından 53/2 madde uyarınca cezanın

infazı tamamlanıncaya, 53/1-c maddesinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve

kayyımlık yetkilerine ilişkin haklarından ise 53/3 madde uyarınca mahkum olduğu hapis

geçim ve ödeme koşulları dikkate alınarak para cezalarının takdiren

cezasından dolayı koşullu salıverilmesine kadar YOKSUN BIRAKILMALARINA…

Suçun işlenişindeki özelliklere, sanıkların dosyaya yansıyan kişiliklerine,

geçmiş hallerine, suç işleme hususundaki eğilimlerine göre haklarında olumlu kanaat oluştuğundan

5271 S.K.un 231. maddesi uyarınca kurulan HÜKÜMLERĪN AÇIKLANMASININ GERİ

BIRAKILMASINA… Ayni Kanunun 231/8 maddesi uyarınca sanıkların BES YIL SUREYLE DENETIME TABÍ TUTULMALARINA. Denetim süresince takdiren sanıklara herhangi bir yükümlülük yüklenmemesine… Sanıkların denetim süresi içerisinde suç işlemesi durumunda açıklaması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin, aksi halde mahkemenin hükmünü açıklayacağının ihtarına…

Kararda dikkat çeken bir durum

Kararda her şey çok net.

*Suçları, “hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak”…

*Önce 2’şer yıl hapis cezası verilmiş, sonra 1’er yıl 8’er aya indirilmiş…

*Bazı haklardan yoksun bırakılmış…

*Hükmün açıklanması geri bırakılmış…

*5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiş…

*Bu süre içinde suç işlerse, mahkemenin hükmü açıklayacağı ihtar edilmiş.

Bu son madde çok önemli.

5 yıllık süre 10 Aralık 2020’de doluyor.

Erhan Coşan’ın 10 Aralık’a kadar “suç” kabul edilebilecek bir fiil işlememesi gerekiyor.

İşlerse, daha önceki hüküm de açıklanacak.

Erhan Coşan, neden genel müdür yapıldı?

5 yıl önce Erhan Coşan’la birlikte hapis cezası alan diğer isimler; Kadir Kandemir, Ali Alp Arslan, Fatih Yürük, Hayati Yılmaz, Dursun Reyhan ve Çiğdem Yılmaz artık KENTKONUT’ta değiller.

“Görevlerini kötüye kullanmak suçu” nedeniyle aldıkları hapis cezasından sonra kurumla ilişkileri kesilmiş.

Ceza aldığı halde kurumda kalan tek kişi, Erhan Coşan.

O da bugün genel müdür koltuğunda oturuyor.

Şimdi konuyu izleyen herkesin kafasında…

Erhan Coşan da diğerleri gibi hapis cezası aldıktan sonra kurumdan neden gönderilmedi ve bugün neden genel müdürlüğe atandı, sorusu var.

Tabii bu soru iki nedenle soruluyor.

Birincisi…

“Görevini kötüye kullanma” suçu işlemiş, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm olmuş bir kişi, nasıl olur da genel müdür yapılır?

İkincisi…

Erhan Coşan, 5 yıl önceki olayda “teminat mektubunu irat kaydetmeyerek” Haldız İnşaat sahibi Macit Haldız’ı kurtarmıştı…

Şimdi genel müdür yapıldı, Haldız İnşaat’ın KENTKONUT’la “yarım bıraktığı konut projesi” nedeniyle yine bir “teminat mektubu sorunu” var…

Acaba Erhan Coşan’a 5 yıl sonra bir kez daha “Macit Haldız’ı kurtarma” görevi mi verildi?

Bu sorular, cevap bekliyor.

Acilen…    

Kocaeli kamuoyu, KENTKONUT’ta olup bitenlerden son derece rahatsız!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

04

Vatandaş - Bu olayı ulusal basına taşımalısınız bence. Durum çok vahim görünüyor. Tahir başgan neden susuyor acep...

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 13:49
03

Izmitli - adam o zaman işçi imiş ne demişlerse onu yapmış ona emir verenler şimdi kral gibi yaşıyorlar onları niye yazmıyorsunuz

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 21 Ekim 12:50
02

İzmitli - Sizin gibi Cesur yürekli gazeteci yok denecek kadar az ,Kent konut belediyenin devletimizin bir kurumu burada harcanan bir kuruşun bile hesabını vermeliler, kim olursa olsun yargı önüne çıkarılmalı, Tahir başkan konuyu aydınlatmalı ...

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 01:39
01

Kemal - Tanzer Bey,

Resmen tuz kokmuş. Bunlar nasıl ilişkiler pes doğrusu. Tahir Beyin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunlardan haberinin olmaması mümkün değil. Nasıl müdehale etmez gerçekten inanılmaz.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 21:56


Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?