Öğretmenler perişandı, pandemi süreci daha da perişan hale getirdi!

Dün 24 Kasım’dı…

Öğretmenler Günü’ydü…

Gazetemizde 6 sayfa ilan olunca, benim köşemde ilan sayfasına denk geldi…

Yazı yazamadım…

Dün yazmam gereken yazıyı, bugün sizinle paylaşıyorum…

**

Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz…

Öğretmenleri sadece 24 Kasım’da hatırlamamak lazım…

Öğretmenlere “bir dokun bin ah işit” misali öğretmenlerin sorunları yıllardır devam ediyor…

Köylerde öğretmenlere verilen değer gibi her zaman öğretmenlerimizi baş tacı etmeliyiz…

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmen, kendilerine adanan 24 Kasım’ı hep buruk kutluyor…

Bu yıl da yine buruk kutladı…

Bir de araya pandemi girdi, öğretmenler daha da perişan oldu…

**

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş, önceki yıllarda bir araştırma yaptı…

Araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmanın yapıldığı günden beri öğretmenlerle ilgili değişen bir şey olmadığı görülüyor…

İki sendikanın araştırmasından çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:

10 öğretmenden 8’i psikolojik sorun yaşarken, 7’si öfkesini kontrol edemediğini belirtiyor. Öğretmenlerin neredeyse tamamı “Eğitim sistemi istikrarsız” diyor.

**

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in yaptığı araştırmalar da acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. İki sendikanın araştırmasından çıkan bazı sonuçlar şöyle:

EKONOMİK SORUNLAR

-“Türk Eğitim-Sen, 25 bin 732 öğretmenin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit etti. Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 92’si kredi kartı kullanırken, yüzde 77’si ‘Evin ihtiyaçlarının büyük bölümünü kredi kartıyla karşılıyorum’ diyor.
-Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.9’u son birkaç yıl içinde öfkesini kontrol edemediği durumlarla karşılaştı. Öfkesini kontrol edemeyenlerin yüzde 37.7’si gerekçe olarak ‘ekonomik sorunları’, yüzde 32.9’u ‘mesleki sebepleri’ gösterdi.
-Eğitimcilerin yüzde 60.7’si mesleği bırakmayı düşünüyor. Mesleğini bırakmayı düşünenlerin yüzde 40.7’si bunun nedeni olarak öğretmenlerin itibar kaybetmesini gösteriyor. Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 6’sı ise mesleki tükenmişlik nedeniyle mesleğini bırakmak istiyor.

YÜZDE 75’İ: MAAŞIMIZ YETERSİZ

-Yüzde 74.6’sı ‘Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere hiç değer vermiyor’ diyor.

-Müfredat tartışmaları da anketlerde yerini buldu. Öğretmenlerin yüzde 63.2’si Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünüyor.
-Bu yıl 12 ilde pilot uygulanan performans sistemine öğretmenlerin yüzde 94’ü karşı. Öğretmenler bu sistemin öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisini yaralayacağını, torpile, barışın bozulmasına yol açacağını savunuyor.
-Sınav sistemi değişiklikleri gündemdeki yerini korurken öğretmenlerin yüzde 99’u eğitim sisteminin istikrarsız olduğunu söylüyor.
-Eğitim-İş de, ‘Öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri’ araştırmasını 26 ilde 906 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i mesleğinden elde ettiği geliri yetersiz buluyor.
-Yüzde 74’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. Yüzde 59’unun borçları nedeniyle mesleki verimi düşüyor.

GAZETE, DERGİ, KİTAP HAYAL

-Öğretmenlerin yüzde 69’u gelir yetersizliği nedeniyle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemiyor; yüzde 70’i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor.
-Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30’u kendi çocuklarının gıda ihtiyacını karşılayamıyor. Yüzde 14’ü kendi çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gideremediğini söylüyor.
-Yüzde 35’inin gelecekten hiç ümidi yok.
-Yüzde 77’si öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini düşünürken, yüzde 79’u mesleğine motive olmakta zorlanıyor.
-Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 75’i daha çok para kazanacağı bir iş olduğunda mesleğini bırakabileceğini; yüzde 62’si fırsat bulursa başka bir meslek yapabileceğini söylüyor.
-Yüzde 82’si okul yöneticilerinin siyasi baskı yaptığını düşünüyor.

SÜREKLİ SİSTEM DEĞİŞİYOR

İki sendikanın araştırması böyle…

Türkiye’de bir türlü uzun vadeli bir eğitim sistemi uygulanamadı…

Gelen hükümet, kendi ideolojisi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığını dizayn etti..

2002 yılında iktidara gelen AKP, birçok Bakan değiştirdi, birçok sistem değiştirdi…

 Aradan 16 yıl geçti, hala yeni arayışlar içinde…

Yaz-boz tahtasına dönen eğitim sistemimizden öğretmenler de büyük zarar görüyor…

Öğretmenler de sürekli sistemin değişmesi karşısında yıpranıyor…

Eğitim sistemimiz kalıcı hale getirilmediği müddetçe, öğretmenlere gerekli önem verilmedikçe, güzel ülkemizde hep eğitimi konuşmaya devam edeceğiz…

24 Kasım’larda öğretmenleri hatırlamayın, sözde değil özde öğretmenlerin yanın da olun. Öğretmenlerin seslerine kulak verin, taleplerini duyun ve hayata geçirin. 

Ülkemizin kalkınmasının temelini güçlü eğitim sistemi oluşturacaktır. Güçlü eğitim sistemimizin omurgasını da hak edilen değere kavuşmuş, mutlu öğretmenler meydana getirecektir Kaynak:

Bütün öğretmenlerimin elini öpüyor, bütün öğretmenlerin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ kutluyorum.

xxxxxxxxxx

Öğretmenler Günü tarihçesi

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir…

Xxxx

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLER

-Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir şey tanımıyorum. (Diyojen)

- Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

-Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar, sonra ders verir. (Sınav)

-Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

-Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. (Mevlana)

- Planınız bir yıl içinse pirinç ekin on yıl içinse ağaç dikin yüz yıl için ise insanları eğitin. (Huang Ce)

Xxxxxxxxx

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER  İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

-Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

-Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

-Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

-Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

-Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

ÖĞRETMEN ANDI

"Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma;

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma;

Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma;

İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Xxxxxxxxxxxxxx

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.
**
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.


Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.
**
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

N İsmail Hikmet ERTAYLAN

Xxxxxxx

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?