Reklamı Kapat

Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu öğrencilerine Covid-19 araştırması yapıldı!

Önceki gün gazetemize Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu ile ilgili bir mail geldi. “ÇOCUKLAR ve COVID-19” başlıklı yazıda Dilek Ayrıbaş ve Pınar Akürek’in imzası vardı. “İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ile İlgili Bir Çalışma” adı verilen araştırma, Suadiye Barbaros İlkokulu’nun 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1-A sınıfında okuyan öğrenciler üzerinde yapıldı. Dilek Ayrıbaş ve Pınar Akürek imzalı araştırmayı birlikte okuyalım;

CORONAVİRÜS (COVID-19)

2019 yılı sonlarında Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinde başlayan bir hastalık, kısa bir süre içinde epidemik bir hâl aldı. Coronavirüs (COVID-19) olarak tanımlanan bu hastalığı geçiren bireylerin büyük çoğunluğunun Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Toptan Satış Pazarı’nı ziyaret ettikleri ve burası ile temasları olduğu saptandığından hastalık bu pazar ile ilişkilendirildi. Adı geçen pazarda kümes hayvanları, yarasa, dağ faresi ve yılan gibi hayvanların satıldığı bilinmekteydi. Doğrulanan ilk hasta 1 Aralık 2019’da semptomlar yaşamaya başladı ancak South China Morning Post Gazetesi daha sonra ilk vakanın 17 Kasım 2019’da Hubei eyaletinden 55 yaşında bir hasta olabileceğini bildirdi.

ÇOCUĞUN RIZASININ ALINMASI

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altındaki her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Yetişkinler ve çocuklarla yapılan araştırmalardaki uygulamalar doğal olarak birbirinden farklıdır. Çocuk çalışmalarında etik konusunda önemli başlıklardan biri bilgilendirilmiş onamdır. Son yıllarda, ebeveynden alınan yazılı ve imzalı onama ek olarak çocuğun rızasının da alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Rıza, çocuğun sözlü olarak çalışmaya katılmak isteyip istemediğinin sorulduğu ve çalışmanın herhangi bir aşamasında bırakabileceğinin söylendiği süreçtir. Onam ise çalışmanın amacı ve sürecin nasıl işleyeceği gibi bilgilerin ve muhtemel risklerin anlatılmasını da içermektedir. Ebeveynden yazılı ve imzalı onam alınmasını gerektiren yaş aralığı konusunda ülkelerin yasalarında farklılıklar bulunduğu gibi literatürde de görüş birliği sağlanmamıştır.

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER

İngiltere ve Kuzey İrlanda’da, 10-16 yaşları arasındaki çocuklar, araştırmacıya göre yeterli anlayışa sahipse çalışmaya katılım konusunda onam verebilir, ebeveyn çocuğun bu isteğine karşı çıkamaz. 16 yaşından büyükler ise araştırmaya katılma konusundaki kararını kendisi verebilir, velisine sorma ihtiyacı duyulmaz. Son yıllardaki literatüre bakıldığında araştırmacıların birçoğunun bu tezi desteklediği görülmektedir. Türkiye’de, 18 yaşa kadar her birey çocuk sayılmaktadır ve yasal olarak velisi kendisine vekâlet etmektedir. Bu nedenle 18 yaşın altındaki bireylerin katılımıyla yapılan araştırmalarda ebeveynden ya da velisinden yazılı onam alınması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de ülkemizde olduğu gibi, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için ebeveynleri ya da yasal koruyucuları onam vermek zorundadır.

KARTEPE SUADİYE BARBAROS İLKOKULU’NNDA ARAŞTIRMA

İlimizde zorunlu hizmet bölgesi dâhilinde bulunan bir okulun öğrencileri ile yürütülen çalışmadan söz etmek istiyoruz şimdi de. “İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ile İlgili Bir Çalışma” adını verdiğimiz bu araştırma, Kartepe ilçesindeki Suadiye Barbaros İlkokulu’nun 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1-A sınıfında okuyan öğrenciler üzerinde yapıldı. Öğrencilerin tamamı 2013 doğumlu olup 2020 yılı itibariyle 7 yaşındaydılar.

BÜTÜN ÖĞRENCİLER KATILDI

Sınıf öğretmenleri, pandemi dönemi olduğu için bir video hazırlayarak hem öğrencileri hem de velilerini çalışma hakkında bilgilendirdi. Okul müdürünün izni ile öğrencilerin rızası (sözel onam), velilerinden ise yazılı onam alındı. Çalışmaya katılmak istemeyen öğrenci olmadı. 2020 yılı mayıs ayında öğrencilere yedi adet çoktan seçmeli, iki adet de klasik soru soruldu. Çocukların sorulara tek başına cevap vermeleri gerektiği konusunda veliler bilgilendirildi.

**

Öğrencilere yöneltilen çoktan seçmeli sorular:

1-      Son iki aydır neden okula gitmeyip evden ders yapıyorsunuz?

a)      Okula gitmek istemediğimiz için

b)      Hastalık bulaşmasın diye

c)      Okullar kapandığı için

d)     Öğretmenimiz okula gelmediği için

**

 

2-      Aşağıdakilerden hangisinin adını okula gitmediğiniz dönemde çok duydunuz?

a)      Verem

b)      Kolera

c)      Korona

d)     Korola

**

 

3-      Şu günlerde bir salgın var. Hastalık bulaşmaması için sokağa çıkarken ne yapmalıyız?

a)      Önlük takmalıyız.

b)      Elimize şemsiye almalıyız.

c)      Şapka takmalıyız.

d)     Maske takmalıyız.

 

**

4-      Bulaşıcı bir hastalık salgını var. Sokağa çıkıp eve geldikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

a)      Ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız.

b)      Sokak kıyafetlerimizle koltuklara oturmalıyız.

c)      Sokak kıyafetlerimizle yatağımıza uzanmalıyız.

d)     Ellerimizi yıkamadan yüzümüze sürmeliyiz.

**

5-      Bulaşıcı bir hastalık döneminde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

a)      Sokağa çıktığımızda tanıdıklarımızla kucaklaşmalıyız.

b)      Sokağa çıktığımızda insanlarla aramızda mesafe bırakmalıyız.

c)      Sokakta kalabalık yerlerden yürümeliyiz.

d)     Sokağa maske takmadan çıkmalıyız.

**

6-      Aşağıdakilerden hangisi şu günlerde salgını olan bulaşıcı hastalığa karşı koruyucu bir önlem olabilir?

a)      Ellerimize kolonya sürmek

b)      Çiçek koklamak

c)      Ayakkabılarımızı giymek

d)     Ellerimizi gözümüze sürmek

**

7-      Bulaşıcı hastalık döneminde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a)      Ellerimizi yıkamadan ağzımıza, burnumuza ve gözümüze sürmemeliyiz.

b)      Maskemizi çıkarıp sokağa atmalıyız.

c)      Ellerimizle gözlerimizi kapatmalıyız.

d)     Ellerimizle ağzımızı kapatmalıyız.

**

Cevap Anahtarı:

1.b   2.c   3.d   4.a   5.b   6.a   7.a

Öğrencilere sorulan klasik sorular ise şöyleydi:

1-      Salgın hastalık sürecinde neden evde kalıyoruz?

2-      Evden dışarı çıkmamız gerektiği zamanlarda ne gibi önlemler almalıyız?

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI:

Çoktan seçmeli sorulardan 3., 5. ve 6.’ya öğrencilerin tümü doğru cevap verdi. 15 öğrenciden 13’ü (%86.6) birinci soru için doğru seçeneği işaretledi.  İkinci soruya 14 öğrenci (%93.3) doğru cevap verirken; dördüncü soruyu bir öğrenci boş bıraktı, kalan 14 öğrenci ise doğru cevapladı. 15 öğrenciden 12’sinin (%80) doğru şıkkı işaretlediği 7. soruda yanlış cevap veren 3 öğrencinin de aynı hatalı (d. Ellerimizle ağzımızı kapatmalıyız.) seçeneği işaretlemesi bizi düşündürdü ve özeleştiri yapmaya yöneltti. Çocuklar bu salgında ağzın kapanması gerektiğinin farkındaydılar, bir şekilde maske bulunmaması durumuna kendilerince bir çözüm üretmiş olabilirler miydi? Seçenekleri daha farklı yapabilirdik belki de.

“HASTALIK/VİRÜS BULAŞMASIN DİYE.”

Öğrencilerden biri klasik sorulara cevap vermedi. Çocukların tamamı birinci soruya “Hastalık/virüs bulaşmasın diye.” karşılığını verdiler. İçlerinden biri, şu anki salgına yol açan virüsün solunum yolu ile bulaştığını da belirtti. Cevap verenlerden sadece biri sokağa çıkarken maske takma gerekliliğine değinmedi ki o da çoktan seçmeli 3. soruya doğru cevap vermişti. Beş öğrenci (% 35.71), 2. klasik soruya cevap verirken sosyal mesafenin korunması gerektiğinden söz etti. Dört öğrenci (% 28.57) maske yanı sıra eldiven takılmasına da vurgu yaptı. “Yanımızda kolonya ya da dezenfektan bulundurmalıyız.” cümlesini kuran dört öğrencimiz (%28.57) de vardı.

ÇOCUKLARIN VERDİĞİ CEVAPLAR

Araştırmayı planlarken, alacağımız cevaplara göre çocukların, varsa bilgi eksikliğini telafi etmeyi hedeflemiştik. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020’den iki ay sonra küçük bir örneklemde yapılan bu çalışmadaki sorulara 7 yaş çocuklarının verdiği cevaplar bize göre sevindiriciydi.

KAYNAKÇA

Ahmet Görkem Er, Serhat Ünal; 2019 Koronavirüs Salgını-Anlık Durum ve İlk İzlenimler, Flora 2020; 25 (8 Şubat).

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi; COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1.

Zeynep Çakmak; Çocukların Katılımıyla Yürütülen Araştırmalarda Etik, Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2018, 21(41), 30-37.

https://tr.m.wikipedia.org

https://www.ntv.com.tr

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Çalınan verilerle icra yolluyorlar

Hızla artan veri hırsızlıkları sonrası bilgileri çalınan tüketiciler hemen şifrelerini değiştirmeli ve e-devletten düzenli icra takibini yapmalı. Teknoloji geliştikçe, hırsızlar da, dolandırıcılar da buna paralel olarak çoğaldı… Bunun için attığımız her adımı, dikkatli atmalıyız.

Xxxxxxx

Elektrik şirketlerine kıyak, vatandaşa zam

Salgın yüzünden işini kaybeden, geliri düşen, yoksullaşan halk elektrik fiyatlarında indirim beklerken, indirim elektriği dağıtan şirketlere yapıldı şirketlerin kasası doldu. Vatandaşın payına ise hep zam düştü.

Kamu kurumu olan Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) elektrik dağıtım şirketlerine sattığı elektriğin fiyatında nisan itibarıyla yüzde 17.5 oranında indirim yaptı. Ancak dağıtım şirketleri bu indirimi vatandaşın elektrik faturalarına yansıtmayınca milyonlarca liralık indirim özelleştirme yoluyla dağıtım işini alan şirketlerin kasasına girdi. Zaten ne oluyorsa, vatandaşa oluyor…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?