Son 30-40 yılda toplumda sosyal hizmetler ihtiyacı arttı!

Üsküdar Üniversitesi, gazetemize sık sık sağlıkla ilgili uzman görüşlerini gönderir.

Biz de bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

Bu kez Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış’ın yazısını bizimle paylaştı. İsmail Barış, tanıdık birisi.

**

1956 yılında Gölcük’te doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Gölcük ve İzmit’te, Yüksek Öğrenimini Kocaeli’de Sevk ve İdarecilik Bölümü ve Bursa’da İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, “İktisat Doktoru” unvanı aldı. 1994 ve 1999 Yılında yapılan yerel seçimlerde iki dönem Gölcük Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2004 yılı yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra Başbakan Danışmanlığı görevini üstlendi. 2004 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Genel Müdür olarak görevlendirildi. Buradan ayrıldı. Şimdi Üsküdar Üniversitesi’nde.

** 

SOSYAL HİZMET 

İsmail Barış’ın “Sosyal hizmet kimsesizlerin kimsesidir” başlıklı yazısını birlikte okuyalım,; “

Toplumdaki herkesin aynı koşullara doğmadığını ve aynı imkânlara sahip olmadığını belirten Doç. Dr. İsmail Barış, “İnsanlar engellilik, zihinsel gelişim, yaşlılığa bağlı işlev kayıpları gibi doğal sebeplerle ve eğitime, sağlığa erişimde adaletsizlik, genel olarak yoksulluk gibi sosyal sebeplerle eşitsiz koşullarda yaşıyor. Bu eşitsiz koşullarda geçen yaşam kimilerini çaresizlik, zayıflık, korunma ihtiyacı, suça yönelme gibi normalin dışında ve önlenebilir hayatlara yönlendirebiliyor. Bazı insanlar da kendi iradesi ya da denetleyemediği kişilik patolojileri nedeniyle suça yönelebiliyor. Bu durumlar ‘normal’ olağan hayat seyrini hem bireyler hem de toplum için stresli, sorunlu bir hale getiriyor. Sosyal hizmet bu sorunların kaynağı olan kişi, topluluk veya durumlara müdahale ederek bireylerin ve toplulukların hayata yeniden uyum sağlamaları için çabalıyor.” dedi.

DESTEK İSTEYENLER

Sosyal hizmetin hayata yeniden uyum için desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı konumdaki birey ve gruplara eğitim, rehberlik, güçlendirme desteği, aracılık gibi rollerle müdahale eden yardım mesleği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İsmail Barış, “Desteğe ihtiyaç duyan çok çeşitli insan gruplarını bütüncül olarak ele alan sosyal hizmet mesleği, uzun yaşam boyunca herkesin karşılaşma ihtimali olduğu sosyal desteğin adıdır. Kendisini çaresiz, dışlanmış hisseden bir yaşlı ya da engelli, şiddet gören bir kadın, terkedilmiş bir çocuk ya da ihmal edilen bir çocuğa destek olacak, rehberlik edecek, yanında olacak örgütlü gücün adıdır. Diğer bir tabirle sosyal hizmet kimsesizlerin kimsesidir.” diye konuştu.

SORUNLAR KARŞISINDA

İnsan toplumlarının her boyutuyla kontrol edilebilir yapılar olmadığını ifade eden Doç. Dr. İsmail Barış, “İnsan doğasında kötülük tamamıyla engellenememekle birlikte, insana karşı ortaya çıkan kötülükleri bütünüyle öngörmek ve engellemek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle herkesin risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Doğal afetler ve yoksulluk gibi aniden orta çıkan sosyal sorunlar ya da öngörülemeyen şiddet eğilimlerinin tehdidi herkes için potansiyel olarak vardır. Bu nedenle bu durumlara karşı hem koruma ve önleme amaçlı hem de sorunlar ortaya çıktığında tedavi ve bakım için kurumsal sosyal hizmetler gereklidir.” dedi.

İHTİYAÇLAR ARTTI

Geçici ve acil durumlar için olduğu gibi bütün zamanların sosyal risklerine karşı örgütlü ve kamusal yapının bir parçası olarak sosyal hizmetlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Barış, “Günümüzde bu hizmetlere ne kadar ihtiyaç olduğu son 30-40 yılda sosyal hizmetlerin nicel artışına bakılarak anlaşılabilir. Sosyal destek alanların sayısı artık milyonlarla anılıyor. Evde bakım hizmeti alan engelli sayısı yarım milyonu aştı ve sokakla ilişkili sorunlar görünür bir hal aldı. Bu sürecin sonunda daha örgütlü bir yapı ihtiyacı doğdu. Bir bakanlığın bu dönemde tesis edilmiş olması sosyal sorunların vardığı noktayı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIMLAR

Doç. Dr. İsmail Barış, sosyal hizmet ihtiyacının kriz zamanları ile sınırlı olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ancak kriz zamanlarında sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan bireyler zaten savunmasız oldukları için ihtiyaç duydukları destek çok fazladır. Bu nedenle sosyal hizmet ihtiyaç gruplarının özellikle pandemi döneminde diğer insanlara göre daha fazla olumsuz etkilendiklerini biliyoruz. Özellikle kapalı, yatılı kurumlarda kalan çocuklar ve yaşlıların uzun süre ‘mahsur' ruh dünyalarında ciddi sarsıntılara yol açtı. Geniş anlamda sosyal hizmetlerin bir parçası olarak ‘sosyal yardımlarda’ pandemi döneminde büyük bir artış olduğunu biliyoruz. Bu anlamda artışında en fazla göze çarpan alan sosyal yardımlar oldu. Vefa grupları olarak adlandırılan sosyal hizmetler çalışmalarının bu dönemde önemli çalışmaları gözlendi.”

TEBRİKLER İSMAİL BARIŞ

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış’ın düşüncelerini yukarıda sizinle paylaştım.

İsmail Barış; Refah Partisi’nden, Fazilet Partisi’nden 1994-2004 yılları arasında Gölcük’ün belediye başkanlığını yaptı.

Donanımlı, bilgili.

Şimdi ise Üsküdar Üniversitesi’nde.

Bazı belediye başkanları, belediye başkanlığını bıraktıktan sonra sudan çıkmış balık gibi kalıyorlar. Ama İsmail Barış gibi donanımlı insanlar, belediye başkanlığını bıraksa bile mesleğini d

evam ettirip, kariyerlerinin zirvelerine kadar ilerleyebiliyorlar.

Tebrikler İsmail Barış.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Gençlerin en büyük derdi enflasyon ve faturalar

Türkiye’nin en önemli sorunu olan ekonomi, genç nüfusun da bir numaralı problemi olurken, 18-25 arası vatandaşlar ay sonunda faturalarını ödeyememekten ve zamlardan endişeli.

Sözcü Gazetesi’nden Sayime Başçı, işsizlikle ilgili önemli bir yazı yazdı. Birlikte okuyalım, Genç işsizliğinin yüzde 25'lere ulaştığı, 18-25 yaş arası bireylerin ne eğitimde ne de iş hayatında yer bulamadığı günümüzde pandeminin etkisi ile yorgun ve bıkkın hisseden gençler de ekonomik darboğaz içinde. 10 gençten 9'u fiyat artışları ve zamlardan dolayı büyük bir endişe içinde olduğunu kaydederken, 10 gençten 8'i ise faturalarını ödeyememe korkusu yaşadığını belirtti. Toplumun genelinde olduğu gibi gençler için de en büyük problem ekonomi. Gençlerin yüzde 54'ü Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomiyi görürken, yüzde 28'i ise en büyük sorun olarak salgını tanımlıyor.

BİR NESİL YORGUN

Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre toplumun genelinde yüzde 82'ye varan faturaları ödeme endişesi gençlerde 79. Toplumun yüzde 95'inde büyük bir endişe yaratan zam furyası genç nesli de benzer şekilde etkilerken, gençlerin yüzde 93'ü bu endişeyi taşıyor. Diğer taraftan gençlerin önemli bir bölümü (%56) toplumun genelinde olduğu gibi kendini yorgun hissettiğini açıklarken, her 10 gençten 5'i alınan tedbirlerin salgına karşı işe yarayacağını, 4'ü ise faydasız olduğunu düşünüyor. Öte yandan, bıkkınlık, kafa karışıklığı ve yalnızlık gençler arasında daha yaygın görülen duygular. Hem sürekli bireysel tedbir alma hali hem de eve kapanma gençlerde bıkkınlık duygusunu körüklerken, gençlerin üçte biri (%33) de kendini yalnız hissettiğini açıklıyor.

TEMKİNLİ BAKIŞ

Her 10 gençten 5'i tedbirlerin işe yarayacağı konusunda umutlu (%52). Öte yandan yüzde 40'lık bir kesim daha olumsuz bir değerlendirme yapıyor ve tedbirlerin işe yaramayacağını ifade ediyor.Genel kamuoyunun ise yüzde 57'si tedbirlerin işe yarayacağını düşünürken yüzde 36'sı tedbirlerin işe yaramadığını düşünüyor.

**

Değerlendirme böyle… Pandemi dönemi, gençleri yordu, endişeye sevk etti. Pandemi süreci devam ettiği müddetçe, bu sıkıntılar devam edecek.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Atatürk düşmanları nereden alıyor bu cesareti?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanı Muharrem Can, il yönetimi ve ilçe başkanları ile birlikte önceki gün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan Baş, Atatürk’e lanet yağdıran imam Mustafa Demirkan’a tepki göstererek şunları söyledi,

**

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan her ay maaşını tıkır tıkır alan bir hadsiz, çıkmış yine Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtarıp bizlere armağan ettiği Ayasofya kürsüsünden içindeki kini kusuyor, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyor. Kendini imam zanneden bu müsveddeyi elbette ki muhatap almıyoruz. O müsveddenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı genetik kodlarında bir asırdır büyütülen intikam ve düşmanlığın sebeplerini de çok ama çok iyi biliyoruz.".

**

AKP dönemi öncesinde bu tür Atatürk’e hakaretleri pek görmezdik, ama AKP dönemiyle birlikte Atatürk düşmanlarının sesi yükselmeye başladı.

Xxxxxxxxxxxxxxx

ADD, imam Demirkan’ın peşini bırakmayacak?

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Yahya Kaptan, Gölcük şubeleri ve Eğitim-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, önceki gün Adliye’ye giderek Atatürk’e hakaret eden Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan hakkında suç duyusunda bulundu. Demirkan için kamu davası açılmasını istedi. Hepsi de imama öfkeliydi.

**

Şubeler adına ortak açıklamayı okuyan ADD Gebze Şube Başkanı Sezer Nilgün Aydın, “ Ayasofya'da bir eski İmamın, devlet ricalinin gözlerine baka baka sarf etme cüretinde bulunduğu hezeyan dolu sözcükleri, milletimize ve yargıya havale etmekteyiz. Milletimizin tertemiz vicdanı, bu hadsiz söylemleri elbette karşılıksız bırakmayacaktır” dedi…

**

İmam bu sözleri kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Acaba Cumhurbaşkanı Meral Akşener veya Kemal Kılıçdaroğlu da olsaydı, bu imam bu sözleri sarf edebilir miydi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?