“AKP’nin 20 yıllık iktidarında sağlık politikası iflas etmiştir”

Türk Tabipleri Birliği ve birliğe bağlı tabip odalarının özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul’dan Ankara'ya başlattığı ‘Beyaz Yürüyüş’ün ilk durağı Derince oldu. Bursa ve Eskişehir’den sonra yürüyüş, bugün Ankara’da sona erecek…

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

Sağlıkçıların basın açıklamasını okudum…

İktidar sert bir dille eleştiriliyor…

Peki sağlıkçılar ne istiyor, sorunları nelerdir?

Açıklamanın bir bölümünü birlikte okuyalım;

AKP İKTİDARININ TERCİHİ!

COVID-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, tüm dünyada ekonomik öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur. Ülkemizde de iktidarın tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının bilimin gereklerine göre değil ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece hepimiz tanıklık ettik. Toplumu, yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim insanlarını, demokratik kitle örgütlerini salgınla mücadele sürecine dahil etmeyen iktidar, güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememiştir.

SAĞLIK SİSTEMİNİN İFLASI

Bu yangın söndürülemediği gibi yurttaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ölümleri durdurulamamış ve Türkiye, tüm pandemi dönemi boyunca COVID-19’a bağlı en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden birisi olmuştur. Pandeminin gerektiği gibi yönetilmemesi, sağlık sisteminin iflası ile ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucu çok sayıda insanımızı yitirdiğimiz fazladan ölümlerin acısı da buna eklenmiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak % 5,7’ini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiştir. Bu bütçede halk sağlığı, salgınla etkili mücadele, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında iyileştirme yoktur.

SAĞLIKTA ÇÖKÜŞ PROGRAMI

Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetlere, bütçenin beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine ayrılırken; koruyucu sağlık hizmetlerine kamu ve üniversite hastanelerine gerekli maddi kaynak ayrılmamıştır. Bu tutumla iktidar önceki yıllarda olduğu gibi pandemi sürecinde de halk yararını, işçiyi, emekçiyi, işsizi, yoksulu, dar gelirliyi, emekliyi koruyan değil; hastane patronu sermayedarları, iktidar yanlısı şirketlerin çıkarlarını gözeten neoliberal sağlık politikalarını özetle Sağlıkta Çöküş Programı’nı sürdüreceğini göstermektedir. Hastaneleri işletme, hastayı müşteri olarak gören bu sağlık politikaları sonucunda sağlık sistemi çökmüştür. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır.

HASTANE ÖNÜNDE KUYRUKLAR

“Artık hastane önünde kuyruklar oluşmayacak” diye övünenler aylarca randevu alamayan yurttaşları evlerinde, telefon hatlarının ucunda, bilgisayar ekranlarında sanal kuyruklara yerleştirmiştir. Sanal kuyruklar 5 dakikada bir randevu verilerek, hekimler bir günde 100’den fazla hasta bakmaya zorlanarak çözülmeyeceği gibi, insanların erişemedikleri sağlığın bedeli daha fazla başvuru, daha uzun kuyruklar ve sonunda sağlıkta daha da katmerlenen şiddet olacaktır.

ADRESE TESLİM KADRO AÇMALAR

Birçok yerde devlet hastaneleri kapatılırken kamu sağlık hizmeti “şirketleştirilmiş” şehir hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla tekeller haline getirilmiştir. Her gün bir yenisi açılan tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde tıp ve uzmanlık eğitimi gittikçe niteliksizleşmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde adrese teslim kadro açmalar, liyakatsiz atamalar, dayatılan performans sistemi, uzun ve yorucu çalışma şartları ile hekimler kamuda çalışamaz hale gelmiş, istifa sayıları hızla artmış, kamusal hizmetler iktidar eli ile tüketilmiş, halk özel hastanelere muhtaç bırakılmıştır. Sözün özü yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir.

MESLEĞİMİZİ YAPAMIYORUZ

Bu iflasın altında ezilen vatandaş ve sağlık çalışanları yalnız bırakılmıştır. Halk nitelikli sağlığa erişemezken sağlık çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya itilmiştir. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen sorunların çözümsüzlüğü; erken emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır. Yaptığımız çalışmalar ve anketlerde hekimler ülkenin dört bir yanından “Mesleğimizi yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, “Geçinemiyoruz” demektedir.

ÖNLÜĞÜN BEYAZI

Her gün kamudan istifalar artarken, diğer taraftan yılda binden fazla genç hekim çalışmak için yurt dışına gitmektedir. Bugün iktidar toplumun sağlığına yönelik, hekim istifalarına, göçlerine yönelik hiçbir adım atmazken biz, “Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim” diyoruz. Biz, ‘taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz içi’ diyoruz.”

**

SAĞLIKÇILARIN SESİNE KULAK VERİN

Sözün özü, “yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir” diyorlar…

Sağlıkçıların açıklamalarını yukarıda okudunuz…

Pandemi döneminde sağlıkçılar gerçekten de büyük fedakarlıkta bulundular…

Meslektaşlarını koronaya kurban verdiler.

Yılmadılar…

Haklarını istiyorlar…

Ek gösterge haklarını istedikçe maaşlarının düşürülmesi ile tehdit edildiklerini söylüyorlar… Hastanelerde canımızı emanet ittiğimiz sağlıkçıların yürüyüşü önemsenmeli.

Hükümet derhal sağlıkların isteklerini yerine getirmeli.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kocaeli’de 441

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

bin 373 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, % 14,8'ini motosiklet, % 8,0'ını traktör, % 3,5'ini kamyon, % 2,0'ını minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 441373 oldu. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 262.899 otomobil, 9.466 Minibüs, 7.043 Otobüs, 80. 428 Kamyonet, 24.364 Kamyon, 36.877 Motosiklet, 18.836 Traktör, 1.460 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nüfus arttıkça, araç sayısı da artacak… İler ki yıllarda trafik sorununu iyice yaşayacağız.

Xxxxxxxxxx

CHP’den 6 maddelik program

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın toplantısı düzenlendi. Kocaeli’deki basın açıklamasını Songül Kaya okudu… “AKP’nin kadın cinayetlerini “fıtrat” ve “kader” söylemine mahkum ettiğinizi unutmuyoruz” denildi… 6 maddelik bir programı açıkladı…

CHP’NİN KADIN PROGRAMI

1-Kadına yönelik şiddetle mücadelesi derhal başlayacak

2- Aile destekleri sigortasını hayata geçirilecek.

3- Kadın istihdamını arttırılacak “ev kadınlarına iş, eve aş” sağlanacak.

4-Boşanan kadınlar için “yeni başlangıçlar fonu” oluşturulacak.

5-Doğum izni uygulamasını geliştirilecek.

6-Güçlü bir kadın sağlığı programı başlatılacak.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Büyükşehir’le

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

Hayata Tutun!

Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayata Tutun” projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor, yaşlıların yaşamı kolaylaştırılıyor. Proje kapsamında, Kocaeli genelinde şu ana kadar 1090 eve hizmet götürüldü. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekiyor. Güzel bir proje, desteklenmeli.

Xxxxxxxxxxxxx

Optisyen Gözlükçüler

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

Odası faaliyete başladı

Kocaeli Optisyen Gözlükçüler Odası, 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Akgül, toplumun göz sağlığını ilgilendiren konularda bilgi verecek. Toplum sağlığı her zaman önemli. Biz de sağlıkla ilgili konulara önem gösteriyoruz. Gazetemizin 11’inci sayfasını sağlık konularına ayırdık.

Xxxxxxxxxxxxxx

DİSK asgari ücret

 “AKP’nin 20 yıllık iktidarında  sağlık politikası iflas etmiştir”

için 5.200 TL istiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 asgari ücretinin net 5 bin 200 TL olmasını ve bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep etti. DİSK, geçen yıl asgari ücret 2300 lira iken 3 bin 200 lira talep etmiş, asgari ücret 2800 lira kabul edilmişti. DİSK, bu yıl 5 bin 200 TL talep etti… Yani bu talebe göre asgari ücretin 4700-4800 olmalı. Ama kulislerde asgari ücretin 3500-3800 lira arasında olması bekleniyor.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

04

Osuran Boga - GÖRÜCEZ 2023 DE SEÇİM SONRASI RECEP TAYYİP ERDOGAN BALKON KONUŞMASINI HER ZAMAN Kİ GİBİ YAPTINDA SİZDE GEVREK GEVREK İZLER DİNLERSİNİZ SİZDE GENEL BAŞKANINIZ KASETLE GELEN ONUNLA BİRLİKTE DİZİNİZİ DÖVERSİNİZ VER MEHTERİ MARŞINI RTE 2023 DEVAMKE ÇATLAYIN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 12:28
02

Ersoy Kandemir - Cemaatçilerin filizlendirilip yeşertildiği sağlık başkanlığındaki iskenderpaşa ve menzilci guruplara bol badem soslu günler diler, ayakta el salladığımı bildiririm hepsine, yakında hesap sormaya geleceğim Ankara’ya, kendilerine süprizlerin olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 00:52
01

Tuzsuz - Deveye sormuşlar neren eğri diye, o da nerem doğru ki demiş, misali herşey iflas etti. Fakir çalmayı bilmediği için fakirdir diyen zihniyet hakim güç olduğu sürece başka ne olabilirdi ki?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Kasım 21:26


Anket KOCAELİSPOR PLAY-OFF'A KALACAK MI?