Reklamı Kapat

“Protez kapak deliklerinin açık ameliyatsız kapatılmasında öncü kliniğiz”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2019 değerlendirmelerinde “Yılın Bilim İnsanı” ödülüne layık görülen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Kılıç alanındaki çalışmalarıyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2019 organizasyonunda “Yılın Bilim İnsanı” seçilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Kılıçaçık ameliyatsız yöntemlerle kalp hastalıklarına müdahale eden çok önemli bir hastane olduklarını ifade ederek, “Dünyada ve ülkemizde en çok görülen hastalıklar, kalp hastalıklarıdır. Üniversite olarak da ülkemizde öncü olacak çalışmalara imza attık.81 ilden gelen hastalarımızı tedavi ediyoruz. Üniversite olarak Avrupa’daki merkezlerle eş zamanlı tedavi yöntemleri yapıyoruz” dedi.

Sizi bu mesleğe yönlendiren ne oldu?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenim dönemimde İzmit’te iken gerek kendim gerekse de aile bireylerimizden herhangi bir kişi hastalandığı zaman, o dönem Kocaeli’de görev yapmakta olan birçok değerli hekimin bizlere sağladığı güven ve özverili hasta-doktor ilişkisine şahit olmuştum. Bir insanı sağlığına kavuşturmanın da o insana verilecek en güzel hediye olduğunu o dönemde öğrenmiştim. Lise yıllarımdan beri de hep doktor olmayı istedim. Tıp Fakültesi’nde iken stajlarım süresince; en çok Kalp Anatomisi ve Fizyolojisi ve Kardiyolojide uygulanan yeni tedavi yöntemleri ilgimi ve dikkatimi çekmişti. Son sınıfta iken, babamın Kardiyoloji ile ilgili kontrolleri vardı ve bende kardiyolog olmaya o dönemde karar verdim.

Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Kliniğimizde; kalp hastalarına açık ameliyat yapılmadan minimal invazif tanı ve tedavi yöntemleri ile müdahaleler gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemler ile kalp rahatsızlıkları; göğüs kafesi açılmadan açık ameliyatsız yöntemler ile tedavi ediliyor. Bu açıdan "Girişimsel Kardiyoloji" alanında; Marmara Bölgesi'nin en önemli hastanesi konumundayız ve ülke genelinde de yoğun sayıda hastaya önemli hizmetler vermekteyiz.

“YAPISAL KALP HASTALIKLARINDA ÖNCÜ KONUMDAYIZ”

Özelikle birimimizde uyguladığımız; İleri aort darlığı olan ve açık cerrahi için yüksek riskli hastalarda açık ameliyatsız yöntemle aort kapağı takılması (TAVI) yöntemi ve protez kapak deliklerinin (Paravalvuler kaçak) açık ameliyatsız yöntemle kapatılması işlemleri ülke genelinde pek çok hastaya umut ışığı olmaktadır. Atriyal Septal Defekt, Ventriküler Septal defekt, Patent Foramen Ovale gibi doğumsal kalp delikleri; Patent Ductus Arteriyozus, Aort Koarktasyonu ve Pulmoner Darlık gibi doğuştan kalp hastalıkları, kliniğimizde açık ameliyatsız yöntemler ile tedavi edilmektedir ve bu açıdan kliniğimiz ülke genelindeki öncü merkezlerden birisi konumundadır. Gerek romatizmal gerekse de iskemik ve dejeneratif mitral kapak hastalığı olan kişilerde; Perkütan mitral balon valvuloplasti ve Mitraclip işlemlerini uygulamaktayız ki bu yöntemleri bölgede gerçekleştiren en önemli merkez konumundayız. Kalp yetersizliği ve ileri evre Pulmoner Hipertansiyonu olan hastalarda; araştırma kapsamında Avrupadaki diğer merkezler ile eş zamanlı uyguladığımız ve yeni bir tedavi yöntemi olan Atriyal Akım düzenleyici implantasyonu için Türkiye’deki koordinatör merkez olarak görev yapmaktayız.

“KLİNİĞİMİZE 81 İLDEN HASTA GELİYOR”

Kocaeli Üniversitesi’ni alanınız ve çalışmalarınız çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üniversitemiz ülke genelindeki Tıp Fakülteleri arasında çok iyi bir konumda. Aslında Kardiyoloji Bilim Dalını ise belki de şu anlamda değerlendirmek gerekir. Ülke ve dünya genelinde; toplumda en çok görülen hastalıklar, Kardiyovasküler hastalıklardır. Bu hastalıklar; dünya genelinde ve ülkemizdeki en önemli ölüm ve hastaneye yatış sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle gerek tanı, gerekse de tedavi anlamında, eğer toplum ve halk sağlığı başta düşünülecek olursa Kardiyoloji en çok yatırımın ve en çok araştırmanın yapılması gerektiği bilim dallarından birisi olarak değerlendirilmelidir. Örneğin kliniğimize başvuran hastaları düşünecek olursak bazen hiç boş yerimiz olmayabiliyor çünkü ilimiz Kalp hastalıklarının yoğun yaşandığı illerden birisi olmakla birlikte; birimimize özellikle açık ameliyatsız tedavi yöntemleri ile ilgili Türkiye’nin 81 ilinden hastalar başvuruyor. Bu anlamda alanımız; iş yoğunluğu açısından da hem özveri hem de daha çok destek gerektiren bir alan olarak ortaya çıkıyor. Ben buradan üniversitemizde büyük emeği geçmişolan hocamız rahmetli Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’na, eski rektörümüz Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu’na Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye üniversitemizin değerli yöneticilerine, tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma üniversitemize yaptıkları katkılardan, emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Mesleğinizin en güzel ve en zor yanı nedir?

Mesleğimin en güzel yanı, bir hastayı işlem yaptıktan sonra sağlıkla taburcu etmek ve hastaneden çıkarken yüzündeki gülümsemeyi ve bizlere olan “teşekkür ederim” sözünü duymanın mutluluğunu yaşamaktır. En zor yanı da her türlü çabayı göstermemize rağmen hastayı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşamaktır. Örneğin kliniğimiz, Kocaeli ilinde kalp krizlerine 7/24 acil müdahalenin gerçekleştirildiği en önemli merkezlerden birisi olup; ekibimiz büyük bir özveri ile gece ve gündüz hangi saatte olursa olsun bu müdahaleleri gerçekleştirmektedir ki bu da mesleğimizin zor yönlerinden birisi olarak değerlendirilebilir.      

“ULUSLARARASI ÇALIŞMALARA EŞLİK EDEN BİR KLİNİĞİZ”

Alanınızda yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalar ve araştırdığınız konular nelerdir?

Kliniğimiz, dünya genelinde birçok uluslararası çalışmaya eşlik eden merkez konumundadır Daha önce aort kapak darlığının giderilmesi için kullanılan bir balonu, geliştirdiğimiz özel ölçüm metodumuzla pulmoner kapakta şişirdik ve çok olumlu sonuçlar aldık. Sonuçlarımız, Dünya Yapısal Kalp Hastalıkları Kongresi'nde, 'Kılıç Tekniği' olarak sunuldu. Pulmoner kapağın balonla açılması tedavisi için daha önce kullanılan klasik balonlar, erişkin hastalarda çoğu zaman kapak üzerinde duramayabiliyor ve bazen geçici pil eşliğinde bunları stabilize etmek gerekebiliyor. Buna rağmen klasik balonlar işlem esnasında yerinden kayabiliyor. Biz, 'Kılıç Tekniği' yöntemiyle aslında öncelikle aort kapağının açılması için geliştirilmiş ancak pulmoner kapakta hiç kullanılmamış olan 8 şeklindeki bir balonu, özel ölçüm metodumuzla uygun boyutunu da belirleyerek pulmoner kapakta kullandık ve çok iyi sonuçlar aldık. Kliniğimizde geliştirdiğimiz “balon çap belirleme” ölçüm tekniğimizde önemli bir teknik olarak literatüre girdi.

“PROTEZ KAPAK DELİKLERİNİN AÇIK AMELİYATSIZ KAPATILMASINDA ÖNCÜ KLİNİĞİZ”

Protez kapak deliklerinin açık ameliyatsız yöntemle kapatılmasında; Avrupa Paravalvuler Kaçak Kapatılması çalışmasında Türkiye'nin en önemli merkezi olarak; tek merkez olarak yer almaktayız. Bu hastalarda; özellikle ikinci, üçüncü kez hastanın göğüs kafesinin açılmasıyla yapılacak ameliyatlar birçok risk getirmektedir ve kliniğimizde anjiyografik yöntemlerle uyguladığımız tedaviler bu hastalar için umut ışığı olmaktadır.

“ÇALIŞMALARIMIZLA KOORDİNATÖR MERKEZİZ”

Özellikle tıbbi tedaviye ve diğer cihaz tedavilerine dirençli ciddi ileri evre kalp yetersizliği veya tıbbi tedaviye dirençli pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda atriyal akım düzenleyici (Atriyal flow regülatörü-AFR) olarak isimlendirilen yeni ve özel bir cihazın kalp içine yerleştirilmesiyle ilgili çalışmada ülkemizdeki koordinatör merkeziz. Tıbbi tedaviye dirençli ileri evre kalp yetersizliği olanlarda kalbin kasılma gücü almakta ve sol kulakçıkta ani basınç artışının gerçekleşmektedir. Bu basınç artışına bağlı olarak da pulmoner venlerde ani bir basınç artışı olabilir ve bu da hastada akciğer ödemi gibi hayatı tehdit eden durumları tetikleyebilir. Bazı hastalara ilaç tedavisi ve çeşitli cihaz tedavileri uygulamaktayız ama hepsinde yeterli yanıt alamıyoruz.

“AFR İMPLANTASYONUNU UYGULAMADA ÖNCÜYÜZ”

AFR cihazı, soldan sağa bir şant gerçekleştirdiği için kan akımını sağ kulakçığa doğru yönlendirmektedir ve bir miktar sol sistem basıncını düşürerek hastanın daha konforlu hareket etmesini sağlayabilir. Tıbbi tedaviye rağmen herhangi bir şey yapamadığımız dirençli hasta gruplarında; bu yeni yöntemler gelecekte umut verici tedaviler olarak değerlendirilebilir. AFR implantasyonunu, Türkiye'de en fazla uygulayan merkeziz ve işlemsel başarı oranımız çok yüksek ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Açık ameliyatsız yöntemle aort kapağı takılması (TAVI) yöntemi ile ilgili olarak da kliniğimize; uluslararası eğitim ve sertifikasyonun verildiği “TAVI Eğitim merkezi” unvanını kazandırdık bu da önemli başarılarımızdan birisidir.

Alanınızla ilgili yapmak istediğiniz projeleriniz var mı?

Özellikle doğumsal kalp deliklerinin ve protez kapak kaçağına yol açan paravalvuler kaçakların kapatılması için kullanılan cihazların ülkemizde üretilmesi ve açık ameliyatsız yönetemler ile takılan kalp kapaklarının ve balonların ülkemizde üretilmesi için yapmak istediğimiz projeler mevcut ve bu alan üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz.  

Ülkemiz bilimsel çalışmalar açısından sizce hangi noktada, diğer ülkelerle karşılaştırırsanız neler söylemek istersiniz?

Kendi alanımla ilgili konuşacak olursam, ülkemizde çok yetenekli hekimlerimiz olduğunun altını çizmek isterim. Ancak ülkemizdeki en önemli eksikliğimiz; yaptığımız şeyleri zamanında yayınlamamamız ve bu konudada aslında yeterli destek sağlayacak düzenlemelerin olmayışıdır.

Sizce Türkiye’de yeteri kadar bilim insanı var mı?

Türkiye’de ve dünyada yeteri kadar bilim insanı olmadığını düşünüyorum. Sayı ne kadar fazla olursa dünyamız o kadar barışçıl, huzurlu ve daha iyi yaşanılan bir gezegen olacaktır. 

Günümüz gençlerinden bilimsel çalışmaya merak duyan bir kesimvar mı?

Günümüz gençlerinin bilimsel çalışmaya merak duyan bir kesimi olmakla birlikte belki de genel dünya konjonktürü gereği, gençlerimizin daha kısa ve kolay yollara başvurarak başarıya ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Kendi alanımızda dâhil olmak üzere özellikle hekimlikte özverili çalışma gerektiren bazı branşlara ne yazık ki gençlerimizin ilgisinin azalmakta olduğunu görüyorum. Bununla birlikte uzun vadede bunun değişeceği ümidini taşıyorum.

Bilim insanlarına önerileriniz nelerdir?

Bilim insanlarına önerim; ülkemizde “bilim insanı” olmaya hak kazandıkları için öncelikle ülkemiz insanına hizmeti kutsal saymayı bilmek ve hangi yaşta olursa olsun bilgiye aç olduğumuzu bilerek yaşamaktır. Bir şey öğrenmemiz her şeyi öğrendiğimiz anlamına gelmemektedir ve daha fazla yararlı olabilmek için sürekli eğitimimizi devam ettirmemiz gerekmektedir.

TEOMAN KILIÇ KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli’de tamamladıktan sonra; 1998’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, Kardiyoloji Uzmanlığı ihtisasını ise KOÜ Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.2006’da Partners International Programme çerçevesinde Brigham Women’s Hospital ve Massachusetss General Hospital hastaneleri girişimsel kardiyoloji laboratuarlarında gözlemci olarak çalışmıştır. 2012 yılı itibari ile KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında; Yapısal Kalp Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp hastalıklarında girişimsel tedavi yöntemleri konusunda sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Teoman Kılıç’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi, “Kardiyolojide Sendromlar ve Ender Rastlanılan Hastalıklar” isimli bir klinik kardiyoloji kitabı ve farklı kardiyoloji kitaplarında yayınlanmış iki kitap bölümü bulunmaktadır. Röportaj: Yasemin KAYA

20 Ocak 2020 -

Muhabir Yasemin Kaya


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

01

Selçuk Kara - Gerçekten hem mesleki anlamda bence ülke ve ilimiz açısından gurur duyulacak biridir teoman hoca. Özellikle bu seviyede bir profesörün hasta ile iletişimi hastaya güven verişi yaklaşımı. Bence ülke içinde kardijoloji için ilk sırada kocaeli üniversitesi yer alır. Teoman hoca Kocaeli için diyorum böyle değerli biri elinizdeyken muhakkak gidip güvenle kontrol olun. Birgün belki ülkemizde değil avrupa veya amerika bile kapabilir fırsatınız olmaz. Başarılarının devamı olsun. Kişilik olarak ve mesleği açısından bir vatandaş için son derece mükemmel bir kişi. Bizzat şahit oldum. Ilgi ve alakası için çok teşekkürler. Ve kardijoloji bölümüne girin hocaların hastaya bu yaklaşımı ve enerjisini kendilerinden bütün çalışanlara vermişler. Bölümü dahi çok iyi yönetiyorlar. Ben gurur duydum ilimiz ve ülkemiz adına.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 00:22
02

Ayşe Üstek - @Selçuk Kara 01 nolu yoruma cevabı: Böyle bir hoca nadir bulunur Bende Cengiz Sarar sayesinde.tanıdım Allah'a şükürler olsunki iyiki tanımışım İyiki varsın Teoman hocam Allah yolunu acık etsin Sakın bizleri Vatanı bırakıp bir yere gitme sana cooooook.ihtiyacımız var hem Türk milletim Hemde bu vatana Sizler gibi hocalar a İhtyacımız.VAR

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 17:57


Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?