Çalışanların yüzde 90'ı emeğinin karşılığını aldığını düşünmüyor!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut

Bir yandan ekonomik kriz.

Bir yandan işsizlik…

Bir yandan da çalışanlar istediği maaşı alamıyor.

Adaylarla işverenleri bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, iş hayatında çalışan memnuniyetini araştırdı.

Araştırmaya göre; çalışanların % 90'ı emeğinin karşılığını aldığını düşünmüyor, % 83'ü çalışma koşullarını olumsuz olarak nitelendiriyor,  % 79'u yöneticilerinden memnun değil. Katılımcıların yüzde % 70'inin sosyal/yan hakları yok,  % 88’lik bir kesim ise yan haklarının yetersiz olduğu görüşünde. 

24 Saatte İş’in gazetemize gönderdiği verileri birlikte okuyalım.

ANKET DÜZENLENDİ

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, çalışanların iş hayatındaki memnuniyetine dair anket düzenledi. Katılımcıların % 53’ünün iki yıldan az, % 47’sinin iki yıldan fazla iş deneyimine sahip olduğu anket, çalışma hayatındaki temel sorunları masaya yatırırken iş dünyasının çalışan memnuniyeti açısından sınıfı geçtiği söylenemez.

MOBBİNG YÖNETİCİ

Anket sonuçlarına göre bir iş yerindeki en temel motivasyonlar iyi çalışma koşulları ve iyi bir yönetici. “Yöneticilerimizden memnun musunuz?” sorusuna ankete katılanların %21’i “memnunum” yanıtını verirken, katılımcıların %79'u yöneticisinden memnun olmadığını belirtti.  Sonuçlar, yönetici memnuniyetsizliğindeki en büyük nedeninin mobbing olduğunu gösteriyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 “Çalışma koşullarınızdan memnun musunuz?” sorusu katılımcıların  %83'ü tarafından olumsuz olarak yanıtlanırken, “Emeğinizin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz” sorusunun yanıtı da %90 oranındaki katılımcı için “hayır”.

SOSYAL HAKLAR

“Sosyal / yan haklarınız var mı?” ve  “Sosyal / yan hakları yeterli görüyor musunuz?” sorularına verilerin yanıtlar ise katılımcıların yüzde %70'inin sosyal/yan haklarının olmadığını,  %88’lik bir kesimin ise yan haklarının yetersiz olduğu görüşünde olduğunu ortaya koydu. Yapılan işin ağırlığını karşılamayan ücret politikaları, maaş dağılımındaki adaletsizlikler ve  hiç tanımlanmayan ya da kısıtlı sosyal haklar çalışan memnuniyetsizliğinin başlıca nedenleri.

ÇALIŞMA TARZI

Anket, “İdeal çalışma tarzını nasıl tanımlarsınız?” sorusuna da yanıt aradı. Verilen yanıtlara göre ideal çalışma tarzı; işin niteliğine uygun maaş politikalarının uygulandığı,  yönetici baskının olmadığı, mesai saatlerinin aşılmadığı, sosyal hakların gözetildiği huzurlu bir ortam olarak nitelendirildi.

**

24 Saatte İş uygulamasının anketini yukarıda sizinle paylaştım.

Çalışanların yüzde 53’ü asgari ücret alıyor.

Bir yandan geçim, bir yandan çalıştığı iş yerindeki memnuniyetsizlik.

Peş peşe gelen zamlar ve işsizlik hayatı her geçen gün zorlaştırıyor.

- Kocaeli Gazetesi, Mesut Akbulut tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/10202158/mesut-akbulut/calisanlarin-yuzde-90i-emeginin-karsiligini-aldigini-dusunmuyor