Hemşirelerden yatırım çağrısı: “Ekonomik durum mücadelemizi imkansız kıldı”

Her yıl 12 Mayıs’ta ülkemizde kutlanan Hemşireler Haftası nedeniyle; Türk Hemşireler Derneği basın açıklaması yayınladı. Eş zamanlı yapılan açıklamayı Kocaeli’de Türk Hemşireler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Muhsine Eş yaptı. “Küresel Sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve hemşirelerin haklarına saygı gösterin” denilen basın açıklamasında; “2020 Dünya Hemşirelik Yılı’nın başlarında hayatımıza giren Covid19 Pandemisinde dünya genelinde 6 milyonun üzerinde, ülke olarak da 100 bine yakın canımızı kaybettik. Şüphesiz pandeminden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının içinde ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan hemşireler gelmektedir” denildi.

“LİYAKATSIZ YÖNETİCİ ATAMALARI”

Hemşirelerin çok zor şartlarda çalıştıklarının dile getirildiği basın açıklamasında; 24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, güvenli ve nitelikli bakım sağlayabileceklerinden çok daha fazla sayıda hastaya bakmak durumunda olan hemşirelerin, görevleri dışında pek çok iş yaptıklarına dikkat çekildi. Açıklamanın devamında, “Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de maaşlarına ve özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. İşyerlerinde karşı karşıya kalınan şiddet ve mobbing, hakim sendika ve hastane yöneticilerinin baskısı ve ayrımcılığı; liyakata dayalı olmayan yönetici atanmaları, hemşirelik yasa ve yönetmeliğinin uygulanmaması, yüksek lisans ve doktora mezunu hemşirelerin almış oldukları eğitime göre görevlendirilmemeleri, mevzuatın vermiş olduğu haklardan yararlanmalarının engellenmesi ise hemşirelerin yükünü ağırlaştırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“HEMŞİRELİĞE YATIRIM YAPIN”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Bu ülkenin hemşireleri olarak bizler de; siyasal liderlerimize, yetkililere, karar vericilere ve halkımıza sesleniyoruz. Halkımıza hakettiği ve ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımını vermek için engellerimiz var. Bu engelleri kaldırmak, toplumun sağlığının korunması, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin verilebilmesi için hemşireliğe yatırım yapın, haklarına saygı duyun

“EKONOMİK DURUM MÜCADELEMİZİ İMKANSIZ KILDI”

Hemşireler toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak mesleğimizi nitelikli bir şekilde yapma ve toplumumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki bu engeller ve bu engelleri aşmada talep ettiğimiz desteğin verilmemesi, sesimizin duyulmaması, çabamızın görülmemesi ve seslendirilmemesi bizleri yordu, gücümüzü tüketti. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu mücadeleyi sürdürmeyi neredeyse imkansız kıldı. Toplumumuza hak ettiği bakımı vermek için karşı karşıya kaldığımız sorunların görülmesini istiyoruz. Tüm bu çabaları gösterirken tüm meslektaşlarımız; 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla hak etti” 

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/10207457/hemsirelerden-yatirim-cagrisi-ekonomik-durum-mucadelemizi-imkansiz-kildi