Tülin Keçeci Güngör: Birikimlerimle geliyorum

“Yıllardır biriktirdiğim tecrübelerimi meslektaşlarıma aktarmak istiyorum. Dijitalleşme çağında yaşıyoruz, buna ayak uydurabilmeliyiz. Akıllı evler, akıllı telefonlar gibi ofislerimiz de artık akıllı olmalı ki mesleğimizi çağın gerektirdiği koşullarda icra edebilelim.“

Elbette yola çıkış noktamız Etkin Mali Müşavirler Grubunun vizyon ve misyonudur. Tüm çalışma ve kararlarda demokratik işleyiş, eleştiri ve özeleştiri sistemi esas olacaktır. Katılımcılık, üretkenlik ve paylaşımcılık yönetim hedeflerimiz için en önemli dinamiğimizdir. Bu sebeple mesleğine sahip çıkan herkese ve her projeye kapımız açık. Bu zamana kadar yol arkadaşlarımın gücümüze kattığı güç ile grubum adına üstlendiğim tüm görevleri aklım, enerjim, tecrübem çerçevesinde özveriyle yerine getirme çabası içinde oldum ve bundan sonra da aynı inanç ve tutku ile çalışmaya devam edeceğim”


HEDEFLERİMİZ

Meslek mensuplarımıza daha iyi hizmet vermek için, odamızın daha kurumsal hale gelmesini

sağlamak odanın verimliliğini arttırmak.

Meslektaşların oda çalışmalarına etkin katılımını sağlamak için katılımcı ve şeffaf yönetim

anlayışını hakim kılmak, tecrübe, bilgi ve liyakata önem vermek.

ilimizdeki kamu kuruluşları, diğer meslek odaları ile sürekli iletişim içinde bulunup odamız ve

mesleğimizin ekinliğini artırmak, kamuoyunda bilgilendirici ve yönlendiricibir konuma gelmek.

özel sektör, kamu kuruluşları ve toplum ve diğer meslek odaları arasinda meslektaşlarımızın

saygınlığını artırmak.

Mesleki eğitime önem vererek, üyelerimizin bilgi zenginliğine katkıda bulunmak.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı E- dönüşüm odaklı geleceğehazılayacak çalışmalar yapmak.

Haksız rekabetle etkin mücadele ederek bu konuda meslektaşlarımıza destek vermek.

Meslektaşlarımızın mesleğimiz ile ilgili her türlü sorun ve angaryalarına çözüm bulmak ve

meslektaşlarımızı hakeiği yaşam standartlarına kavuşturmak.


PROJELER

Güncel meslek, güncel mevzuat ve meslekte uzmanlaşma için eğitimler verilmeye devam edilecektir.

•    Yeni ofis açan genç meslektaşlara fiziki ofis, muhasebe programı ve eğitim desteği vererek GENÇ OFİS PROJEMİZi hayata geçirmek.

•    Haksız rekabeti azaltıcı tedbirleri almak ve Haksız Rekabet ile daha Etkin mücadele etmek.

•    Ön muhasebe, bilgisayarlı  muhasebe eğitim programlar ile ileri düzeyde ofis programları (world, excel) eğitimleri düzenlemek.

•    Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda toplumsal raporlar hazırlayarak sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyunu bilgilendirerek mesleğimizi ön plana çıkarmak.

•    İhtilaflı işler vergi denetim ve sorumluluk ile ilgili mesleki konularda meslek mensuplarına sürekli hukuki ve mesleki danışmanlık hizmeti vermek.

•    Meslektaşlarımıza tanınan ama uygulanmayan KDV iade hakkı, ticari ve iş mahkemelerindeki arabuluculuk, uzlaştırmacılık yapma haklarını kazandıracağız.

•    Bağımlı meslek mensupların sorunlarının tespit ve çözümü için Bağımlı çalışanlar komisyonları'nı ETKİN hale getirmek.

•    Toplam kalite; ilkeleri gereği belirlenmiş MİSYON ve VİZYON çerçevesinde oda faaliyetlerine devam etmek.

•    Meslektaşlarımızın sorunlarını, önerilerini dinlemek, ortak akıl ve şeffaf bir yönetim şeklini Odamıza kazandırmak ve mesleğin uygulayıcıları olan meslektaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için hafta içi her gün 09:00-11:00 saatleri arasında Odamızda bulunacağız

•    Bağımsız Denetim, SMMM ve YMM Sınavlarına hazırlık kursları yapmak.

•    Odamızın KGK'da akreditasyonunu sağlayarak kurumsal yapı içerisinde UFRS Bağımsız denetim ve yeni TTK alanlarında eğitim vermek.

•    Stajyerler için sürekli eğitim ve gelişim programları düzenlemek.

•    Sosyal sorumluluk projesi içerisinde işkur destekli muhasebe büroları için ara eleman yetiştirme programları yapmak.

•    Yüksek Lisans Programları, yabancı dil, iletişim ve kişisel gelişim eğitimleri ile meslektaşlarımıza akademik kariyer kazandırmak için odamız bünyesinde eğitimlerin verilecek.

•    Mali tatil ve Mucbir sebep hallerinin yeniden tanımlanması ve Meslektaşlarımız için uygulanabilirliğinin artırılmasına çalışacağız.

•    Sosyal sorumluluklarımızı hiç unutmayacağız. TÜRMOB Ticaret ve Sanayi odaları SGK Defterdarlk,

•    Vergi Dairesi Başkanlığı, Ticaret Sicil Müdürlüğü gibi diğer resmi kurumlar ile bir meslek örğütünün bağımsızlığı ilkesini unutmadan meslektaşlarımızın çıkarına olan her birliktelikte yer alacağız. Sosyal Sorumluluk gereği Kentsel sorunlarımız için diğer meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler, ulusal ve yerel medya ile sağlikl, verimli ve dayanışmacı, gelişimciliğe, özveriye dayanan ilişkilerimizi titizlik, özen ve duyarlıkla sürdürecegiz.

- Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/10215348/tulin-kececi-gungor-birikimlerimle-geliyorum