Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Mustafa Küpçü
Mustafa Küpçü

Biliyorum, benimki bir düş görmek!

Ama, içimden geçenleri paylaşmak istedim.

Benim Cumhurbaşkanı adayım kim olmalı?

Öncelikle 60 yaşını geçmemiş olmalı! Bu ülkede 65 yaşını geçenlerden tapu işlemi için bile “Hukuki Ehliyet Raporu” isteniyor!

En az 4 yıllık LİSANS eğitimi görmüş olmalı! Konusunda bilimsel çalışma, akademik kariyer yapmış olması tercih nedenidir!Ha, “UZMAN” olmasına gerek yok! Uzmanlığa ve liyakata saygılı olması yeter!

Çocukluğunda anne-baba dayağı yememiş olmalı! Çünkü, çocukluğunda şiddet gören yetişkinliğinde başkalarına şiddet gösteriyor!

İnsanlara “İNANÇ ve ETNİK KÖKEN” üzerinden bakmayacak, “farklılıklara saygı” gösterecek kadar İNSAN kişiliği olmalı! Benim Cumhurbaşkanım Din üzerinden siyaset yapmaya tenezzül etmemelidir.

Bilime, bilgiye saygılı olmalı. “Her şeyi ben bilirim, ben karar veririm” inadında olmamalıdır.

Yurtta barış, dünyada barış” gerçekten inandığı yaşam tercihi olmalıdır.

ULUSAL ÇIKARLARI düşünmelidir. Öncelikle kendi çiftçisini, esnafını, sanayicisini ve dolayısıyla HALKIN ÇIKAELARINI düşünmelidir.

Kadına “İNSAN” gözüyle bakmalı.

“Üstünlerin hukuku” değil, “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” ve “ADALET” bilinç ve kültürü olmalıdır.

Devlet’in altına imza koyduğu ve “Anayasal Hukuk’un parçası” olan uluslar arası antlaşmalara ve özellikle “AİHM”- İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ kararlarına saygılı olmalıdır.

YARGI düzenine müdahil olmamalıdır!

ÜNİVERSİTELER üzerinde siyasi ve ideolojik baskı kurmamalı, “Demokratik, İdari ve Mali Özerkliği” olan üniversite düzenine saygılı olmalıdır. Üniversiteler ancak böyle “NİTELİKLİ İNSAN” yetiştirebilir!

Ülke yönetiminde, orta ve uzun vadeli “PLANLAMA” tercihi olmalıdır.

Cumhurbaşkanı hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak olmamalıdır! Bölünüp parçalanan ve birbirlerine düşman gözüyle bakan grupların olduğu bir ülkede “KARDEŞÇE YAŞAMA” ve “”ULUSAL ÇIKARLARSA KENETLENME” olamaz!

Benim Cumhurbaşkanım mütevazı bir yaşam biçimi içinde olmalıdır. Hazreti Ömer gibi. Harcadığı her liranın hesabını verme yürekliliğinde olmalıdır.

Taraf tutmayan, başkalarını ağır dille aşağılamayan bir BARIŞ İNSANI olmalıdır. Böyle bir Cumhurbaşkanının Saraylarda yaşamasına, oluk gibi para harcamasına, 40-50 araçlık koruma çemberinde seyahat etmesine gerek kalmayacaktır.

Benim Cumhurbaşkanı adayım, ülke çıkarlarını korumak için her konuda “gerçekten konunun uzmanı bilim insanlarına” DANIŞMALI ve doğrusu neyse ona karar verebilmelidir!

Benim Cumhurbaşkanım BASIN üzerinde baskı kurmamalı, karşıt olduğu için cezalandırılmalarına seyirci kalmamalıdır. Böyle olursa zaten “muhalif basın” değil, nezaket ve insaf ölçüleriyle “eleştiren ve uyaran basın” oluşur!

Biliyorum;

Benimkisi bir rüya olmalı!

Ama insan rüyalarına sansür koyamıyor ki?

- Kocaeli Gazetesi, Mustafa Küpçü tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/10391124/mustafa-kupcu/cumhurbaskani-adayi-kim-olmali